Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 13g30

Gặp mặt Đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ Tỉnh

HT UBND Tỉnh HĐND Tỉnh mời
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu,
PCT Nguyễn Phước Thiện
07g00

Họp về hỗ trợ chi phí lãi vay đối với dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Hoà - Hồng Ngự

Cà phê doanh nghiệp

STC (BC), SKHĐT, STP.

NC Hoàng Sĩ dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
09g00

Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

HT UBND Tỉnh

- Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh;

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm XTTMDL&ĐT, Cty XSKT Đồng Tháp.

- Mời ông Võ Tiến Thành, ông Lê Thanh Mân, ông Nguyễn Thanh Huy, ông Đinh Thiện Hiền, ông Nguyễn Văn Đúng và bà Lê Thị Hồng .

- Người Đại diện theo pháp luật các Công ty có vốn đầu tư của Cty CPTMDK Đồng Tháp.

- Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Công ty CPTMDK Đồng Tháp (trên địa bàn tỉnh - Do Công ty mời).

* SNV chuẩn bị chương trình và khánh tiết.

NC Viết Vinh dự
PCT Huỳnh Minh Tuấn 13g30

Họp Hội đồng thẩm định giá đất. 

Phòng Hương Tràm

STNMT (TL, BC), Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất (GĐ.STC, PGĐ.STC, Lãnh đạo: STNMT, SKHĐT, SXD, Cục thuế Tỉnh, UBND TPCL).

NC Minh Tuấn dự
15g00

Họp về hình thức xử lý dự án Nhà ở sinh viên khu vực Cao Lãnh (theo Công văn số 4380/BXD-QLN ngày 29/9/2022 của BXD)

Phòng Hương Tràm

SXD (chuẩn bị nd+tl); STC; SKHĐT và UBND TPCL

NC Hoàng Thiện dự
16g00

Họp về phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân vào 02 tuyến dân cư Tân Thạnh và Bình Tân thuộc huyện Thanh Bình (DT857)

Phòng Hương Tràm

SXD (BC), STNMT, STC, SKHĐT, UBND HTB

 

NC Hoàng Thiện dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 14g00

Báo cáo tình hình mua sắm ngành y tế.

Phòng Hoa Lan

SYT (BC, mời BVĐK ĐT, BVĐK Sa Đéc; BV ĐK KV Tháp Mười, BVĐK KV Hồng Ngự;  BV Y học Cổ truyền; TTKSBTT) 

NC Minh Tuấn dự
15g00

Họp ban Điều hành Bệnh viện 700 Giường.

Phòng Hoa Lan

SYT (báo cáo+tài liệu), STC, STNMT, SKHĐT, SXD, Bệnh viện ĐK Đồng Tháp, BQLDA ĐTXDCT DD&CN, PCVP Minh Nhật

 

NC Hoàng Thứ dự
16g00

Nghe báo cáo đề xuất về tổ chức chuyên môn y tế cấp huyện

Phòng Hoa Lan

Sở Nội vụ, Sở Y tế (b/c)

NC Viết Vinh dự
PCT Nguyễn Phước Thiện 13g30

Họp Ban Chỉ đạo ODA

Phòng Hoa Súng

Sở KHĐT (t/l+b/c), Sở NNPTNT, Sở TC, SXD, SGTVT, UBND huyện TB, PCVP Minh Nhật

NC Hoàng Thiện dự
14g30

Báo cáo qui trình, thủ tục gia hạn dự án Cù Lao Tây.

Phòng Hoa Súng

Sở KHĐT (b/c+tl), STC (b/c), Sở NNPTNT, Ban QLDA ĐTXDCT NNPTNT, UBND huyện Thanh Bình

NC Hoàng Thiện dự
15g00

Báo cáo rà soát dự án vùng xoài Cao Lãnh và vùng nhãn An Nhơn.

Phòng Hoa Súng

Sở KHĐT (b/c+tl), STC, Sở NNPTNT, Ban QLDA ĐTXDCT NNPTNT, UBND huyện: Cao Lãnh, Châu Thành

NC Hoàng Thiện dự
16g00

Họp với các nội dung: 

1. Đề xuất dự án Trung tâm thu mua và phân phối nông sản an toàn.

2. Mô hình chỉ đạo điểm OCOP: Sản phầm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười. 

Phòng Hoa Súng

1. SNNPTNT, VPĐP XDNTMTCCNN, SCT, STC, SXD

2. SNNPTNT (b/cáo), SCT, STC, UBND huyện Tháp Mười.

NC Thùy Nữ, Gia Vi dự
PCVP Huỳnh Thanh Sơn 16g00

Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang: Bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng Hoa Hồng

STC, Trung tâm kiểm soát TTHC&PVHCC

NC Minh Tuấn dự
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 07g00

Báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết Cụm thi đua TNB

Cà phê doanh nghiệp

SNV

NC Huyền Diễm dự
13g30

Dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Quân khu 9

BCHQST

Văn phòng QK9 mời; NC Công Thành chuẩn bị nội dung
PCT Huỳnh Minh Tuấn 08g00

Dự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết có liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X.

VP ĐĐBQH&HĐNDT

- CVP Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Phú

- STP, SKHĐT, STC, STNMT, SNNPTNT

- CVNC: Nhựt Tân, Hoàng Thứ, Hoàng Thiện

CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu,
PCT Nguyễn Phước Thiện
08g00

Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

HT UBND Tỉnh

Điểm cầu Tỉnh: Các Sở: KHĐT  (nd+tl), XD (nd+tl), GTVT, TC, VHTTDL, GDĐT, TTTT, TNMT, Y tế, NNPTNT, LĐ-TBXH; Ban QLDA ĐTXD CT: Giao thông, Nông nghiệp- PTNT, Dân dụng&CN; Ban QL Khu kinh tế; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Công ty CP Cấp nước &MTĐT Đồng Tháp; Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp; Hội Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Điểm cầu Huyện: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Ban QLDA cấp Huyện.

Cổng TTĐT kết nối đường truyền

NC Hoàng Thứ dự
PCT Huỳnh Minh Tuấn 13g30

Đối thoại với các hộ dân thuộc dự án đường ĐT 842, huyện Tân Hồng và hộ dân huyện Tháp Mười

Trụ sở Ban TCD

STNMT, TTra, UBMTTQ VN Tỉnh, Ban DVTU, UBKTTU, HND, CAT, HTM, HTH

NC Thành Tâm dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn về thi công và đặt tượng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Khu Di tích Gò Tháp

Cà phê doanh nghiệp

- SVHTTDL (mời Ban Hội hương tại Gò Tháp; mời Nhà tài trợ vốn); SXD

 

NC Thanh Phong dự
08g00

Dự Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai Kế hoạch thực hiện đến năm 2025 của Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Tỉnh

HT Sở Giao thông vận tải Hội KHKT Cầu đường Tỉnh mời
13g30

Đi công tác

TP HCM
PCT Nguyễn Phước Thiện 14g00

Khảo sát dự án Cụm công nghiệp Định An

Huyện Lấp Vò

- SCT (b/c),SKHĐT, SXD, STNMT, SGTVT, HLVò, STP, PCVP Minh Nhật

- Làm việc tại UBND huyện sau khi kết thúc khảo sát.

NC Quang Vinh dự
PCVP Nguyễn Công Minh 08g00

Dự Họp giao ban các ban và cơ quan của Tỉnh uỷ

Văn phòng Tỉnh ủy VPTU mời
Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 10g00

Tiếp Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam)

Phòng Hương Tràm

SKHĐT, STNMT, SXD, SCT,  UBND TPCL 

NC Quang Vinh, Thùy Nữ dự
14g00

Họp xem xét việc thi hành án đối với Bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao của UBND thành phố Hồng Ngự.

Phòng Hương Tràm

UBND TP Hồng Ngự; Viện KSND Tỉnh; Tòa án Tỉnh; Cục THADS Tỉnh; Sở TN&MT; Sở Tài chính; Đoàn Đại biểu Quốc hội

NC Duy Phương dự
15g00

Nghe Tổ công tác báo cáo trường hợp 03 hộ dân thuộc DA hệ thống giao thông kết nối hạ tầng DL và NN

Phòng Hương Tràm

SGTVT, STP, STNMT, HCL, TTr (chuẩn bị hs&bc)

NC Thúy Phượng dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
07g00

Nghe báo cáo dự án Nâng cấp, xử lý ô nhiễm Bãi rác Hòa Thành, huyện Lai Vung

Cà phê DN

STNMT, STC, SKHĐT, HLVung (b/cáo)

NC Gia Vi dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu,
PCT Nguyễn Phước Thiện
07g30

Họp Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh; Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh:

1. Về Công tác cán bộ

2. Đề án tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh

3. Về phương án quy hoạch vị trí xây dựng mới các trụ sở: Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Xây dựng; Sở NNPTNT; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

4. Về Quỹ tiền lương người quản lý năm 2021 của Cty TNHH MTV XSKT

5. Báo cáo việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, Nhà hàng, Khách sạn Thập Nhất Phong của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong

6. Điều chuyển tải sản khu ký túc xá sinh viên

7. Nghe báo cáo đề xuất thực hiện Hạ tầng phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển đàn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2023

VPUBND Tỉnh

1.SNV (BC), NC Hồng Phong

2. SNV (BC), VPUBND Tỉnh, NC Viết Vinh

3. SXD (BC, trình chiếu); SKHĐT; SNGV; SNNPTNT; HLHPN; SYT; UBND TPCL, CV Thanh Phong

4. SLĐTBXH (BC), CTY TNHHMTV XSKT, CV Hoàng Sĩ

5. STNMT (BC),STP, SKHĐT, SXD, UBNDTPCL, CV Quang Vinh

6. STC (BC), SXD, STNMT, NC Minh Tuấn

7. SNNPTNT (BC), VQGTC, SKHĐT, STC, SXD, STNMT, NC Gia Vi

TK Quốc Khánh dự
PCT Huỳnh Minh Tuấn 13g30

Họp giải quyết kiến nghị của Trường Cao đẳng Y tế

Phòng Hoa Súng

STNMT (nd+tl, trình chiếu quy hoạch, vị trí, hiện trạng khu đất), Sở XD, STP, STC, SKHĐT, UBND Tp Cao Lãnh, Sở LĐTB&XH, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.

NC Nhựt Tân dự
15g00

Họp giải quyết khiếu nại của ông Võ Thanh Phú, tọa lạc phường 4, thành phố Cao Lãnh

Phòng Hoa Súng

STNMT (b/c, trình chiếu bản đồ và hiện trạng sử dụng), STP, SXD, UBND TPCL, Ban Tiếp công dân - Nội chính

NC Nhựt Tân dự
16g00

Họp giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần thủy sản Trường Giang.

Phòng Hoa Súng

STNMT (nd+tl, b/c và trình chiếu bản đồ, hiện trạng sử dụng đất), STP, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Cao Lãnh

NC Nhựt Tân dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

Dự Hội thảo về định hướng phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.

TP Hồ Chí Minh Bộ Y tế mời
09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Họp thẩm định công trình Bia tưởng niệm vụ thảm sát rạch Cái Dứa

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Sở VHTTDL (nd,tl, mời Tư vấn bc)

- Hội Khoa học lịch sử Tỉnh;

- UBND huyện Lấp Vò.

Đăng ký bởi Bùi Thanh Phong
13g30

Hội trực trực tuyến sơ kết Phong trào TĐĐXDĐSVH năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phòng Bông Lúa

Thành phần tham dự do SVHTTDL mời

Điểm cầu Tỉnh:

Điểm cầu UBND huyện, thành phố

Cổng TTĐT kết nối đường truyền

 

NC Văn Dương dự
14g00

Làm việc với Công ty Cổ phần Hallo Deutschland (HDEU) về du học hệ Cao đẳng và tu nghiệp sau Cao đẳng tại CHLB Đức

Phòng Hoa Lan

SGDĐT, SLĐTBXH, Trường CĐCĐ, Trường CĐYT

NC/Thắng dự
PCT Nguyễn Phước Thiện 14g00

Làm việc với Hội rau quả Việt Nam về Lễ hội xoài. 

TP Hồ Chí Minh NC Thùy Nữ dự
15g00

Làm việc với Cục Bảo vệ thực vật  và Cục Trồng trọt về Lễ hội xoài.

TP Hồ Chí Minh NC Thùy Nữ dự
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 13g30

Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

Hội trường UBND Tỉnh

Mời: TT Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh.

Đại diện Đảng uỷ: Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở và đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Trưởng, Phó phòng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận; phòng Nội vụ huyện, thành phố

Phóng viên Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

10 tập thể, 15 cá nhân được khen thưởng.

PCVP Nguyễn Công Minh

 

Đăng ký bởi Nguyễn Ngọc Huyền Diễm
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu,
PCT Nguyễn Phước Thiện
07g30

Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 (trực tuyến với 12 huyện, thành phố)

Hội trường UBND Tỉnh

1. Điểm cầu Tỉnh

1.1. Cơ quan đảng

- Thường trực Tỉnh ủy

- Văn phòng Tỉnh ủy

1.2. Cơ quan dân cử và tổ chức chính trị - xã hội

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh và HĐND Tỉnh;

- Các ban Hội đồng nhân dân Tỉnh (3 ban);

- Liên đoàn Lao động Tỉnh.

1.3. Thành viên UBND Tỉnh

1.4. Mời các cơ quan, đơn vị có liên quan (15 đại biểu)

- Ngành dọc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Đồng Tháp; Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh; Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; Cục Thống kê; Cục Thuế; Cục Hải quan; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh; Cục Quản lý Thị trường.

- Đơn vị thuộc UBND Tỉnh: Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư; BQLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; BQLDA ĐTXD Công trình Công nghiệp và Dân dụng; BQLDA ĐTXD Công trình Giao thông.

2. Điểm cầu huyện, thành phố (xác nhận thành phần gửi về VPUBND Tỉnh trước phiên họp 2 ngày).

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

- Các phòng chuyên môn, ban, đơn vị trực thuộc do UBND huyện, thành phố mời.

CVNC dự
PCT Huỳnh Minh Tuấn 13g30

Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy Cao Lãnh

 

Huyện Cao Lãnh
15g30

Báo cáo việc không kêu gọi đầu tư DA Khu dân cư Tân Việt Hoà, TPCL

Văn phòng UBNDT

UBND TPCL(b/c), SKHĐT, SXD, STNMT, STC

Đăng ký bởi Mã Quang Vinh
16g00

Nghe báo cáo tình hình Quy hoạch Phường 3 – Tp Cao Lãnh

 

VP UBND Tỉnh

SXD, SKHĐT, STC, STNMT, UBND TPCL (BC)

NC Hoàng Thiện dự
PCT Nguyễn Phước Thiện 14g00

Làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc về việc đăng ký tham gia Hội chợ quốc tế Doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 18

Văn phòng UBNDT

SCT (mời và xác nhận tham dự đối với các DN, chuẩn bị nội dung, tài liệu), SNG.Vụ, TTXTTMĐT, SNNPTNT

NC Thùy Nữ dự
15g30

Cho ý kiến về dự thảo Đề cương video clip giới thiệu, quảng bá Đồng Tháp 

Văn phòng UBNDT

 Ban TGTU, TTXTTMĐT (bc, tài liệu), SVHTTDL, STTTT, SKHĐT, SCT, SNNPTNT, SNGV

NC Thùy Nữ dự
PCVP Nguyễn Công Minh 14g00

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 3/2023

Sở TTTT Đăng ký bởi Nguyễn Minh Thư
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
Đại diện LĐ UBND Tỉnh 08g00

Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội

VP UBND Tỉnh

Điểm cầu Chính phủ: Phó Thủ tướng CP Trần Lưu Quang

Điểm cầu Tỉnh: Sở ngành liên quan

Viễn thông kết nối đường truyền

NC Gia Vi dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu,
PCT Nguyễn Phước Thiện
07g30

Dự Kỳ họp đột xuất lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X (01 ngày)

HT UBND Tỉnh HĐND Tỉnh mời
PCT Nguyễn Phước Thiện 11g00

Tiếp và làm việc Ban IV.

Văn phòng UBNDT

Sở KHĐT (chuẩn bị), NNPTNT, SKHCN, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, UBMTTQ Tỉnh

NC Thùy Nữ dự
CVP Nguyễn Văn Phú 08g00

Dự Hội nghị giao ban giữa Công an - Quân sự - Biên phòng Tỉnh trong phối hợp thực hiện NĐ số 03/2019/NĐ-CP

Công an Tỉnh Công an Tỉnh mời; NC Công Thành chuẩn bị
Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)