Lịch công tác UBND Thành phố Hồng Ngự

UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/6/2023 (25/4/2023 âm lịch)
Thứ 3 ngày 13/6/2023 (26/4/2023 âm lịch)
Thứ 4 ngày 14/6/2023 (27/4/2023 âm lịch)
Thứ 5 ngày 15/6/2023 (28/4/2023 âm lịch)
Thứ 6 ngày 16/6/2023 (29/4/2023 âm lịch)
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)