Lịch công tác UBND Thị xã Hồng Ngự

UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/9/2020 (5/8/2020 âm lịch)
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

* Họp BCĐ Chính quyền đối thoại nhân dân

Q.CT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Phòng họp UB

Thành viên BCĐ

Luân
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

* Họp thông qua phương án giá đất công trình Nâng cấp đường ĐT 841 và Xây dựng mới cầu Sở Thượng 2; Lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư DA chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường tuyến dân cư Mương Nhà Máy, P An Thạnh

Q.CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB

TV HĐ bồi thường

Dồi
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

* Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

Q.CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB

Thành viên BCĐ việc làm giảm nghèo cấp huyện 

Luân

* Thường trực Thị ủy làm việc với các ngành Khối Kinh tế

: 07g30 Hội trường TU

Đ/c Đạt, các ngành khối KT

* Thường trực Thị ủy làm việc với các ngành Khối VH-XH

: 13g30 Hội trường TU

Đ/c Đạt, các ngành  VHXH

Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Q.CT/UBND Thị xã tiếp Công dân  

Q.CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng TCD TX

Tư pháp, QLĐT, An Lạc. Thanh tra, TNMT, TCKH, An Lộc

Nhân

* Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

: 14g00 UBND Tỉnh T.Thành
Thứ 7 ngày 26/09/2020 (10/8/2020 âm lịch)

*Trực UBND Thị xã: Đ/c Đạt; Trực LĐVP: Tú, Bộ phận TN&TKQ: đ/c Trang, Tài xế: Nu

: 07g30 .
Chủ nhật ngày 27/09/2020 (11/8/2020 âm lịch)

*Trực UBND Thị xã: Đ/c Đạt; Trực LĐVP: Sang, Tài xế: Nu

: 07g30 .