Lịch công tác UBND Thành phố Hồng Ngự

UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghĩ bù Lễ 01/5

: 07g30 .
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19

CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố.

 

*Hội ý Chủ tịch, các PCT/UBND TP về thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt Covid-19, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

CT,
các PCT
08g00 Phòng Làm việc

(Các ngành liên quan)

*Họp rà soát tình hình vận tải và bến, bãi

: 14g00 Sở GTVT

Đ/c Hậu, QLĐT

H.Thành

*Hội ý Thường trực Thành ủy

TT/Thành ủy 14g00 Phòng họp BTV

Đ/c Đạt

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

*Họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4/2021

CT UBND Tỉnh 08g00 Phòng họp UB

- Trưởng Công an Thành phố;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố;

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố;

- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thanh Tú

*Họp kiểm tra công tác đầu tư XDCB năm 2021, Kế hoạch chuẩn bị đầu tư XDCB gđ 2021 – 2025 và chuẩn bị đầu tư các Khu TĐC

: 08g00 Phòng họp UB

Đ/c Hậu, TCKH (nd), QLĐT, KT, TNMT, Thanh tra, BQLDA,

H.Thành

*Hội nghị chuyên đề “công tác xây dựng và quản lý đất công”

TT/Thành ủy 14g00 Hội trường TU

Đ/c Hậu, QLĐT (nd), TNMT (nd) Thư mời Thành ủy 

Dồi

*Kiểm tra công tác phòng chống Dịch Covid-19

PCT-Huỳnh Tú Linh 14g00 Một số Trường

Phòng Y tế, TTYT, GD&ĐT

Luân
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

*Họp thông qua thiết kế (1) cây xanh năm 2021; (2) chiếu sáng công viên kè An Lộc và các tuyến đường; (3) Về nguồn vốn chăm sóc cây xanh và vốn cây xanh 2 xã Bình Thạnh, Tân Hội; (4) k/p hỗ trợ cấp CCCD; (5) Dự toán thu chi chi phí quản lý quy hoạch (QLĐT)

CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB

DVCC đăng ký (nd 1,2,3) (QLĐT, TCKH, GD ĐT, Bình Thạnh, Tân Hội, An Lộc); TCKH Nd (4,5)

H.Thành

*Tiếp Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

CT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Phòng họp UB

QLĐT, Kinh tế, TCKH, TNMT

Tín

*Khảo sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn

: 14g00 Thực địa

UB và một số ngành liên quan

H.Thành

*Họp về Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế (gd3)

UBND tỉnh 14g30 VPUB Tỉnh

Đ/c Hậu, QLĐT, TCKH.

H.Thành
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

*Dự Lễ ký kết Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” gđ 2021 - 2025

: 14g00 HT Thành ủy

Đ/c Đạt

Nhân
Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)

*Trực UBND T.phố: Đ/c Tú Linh; Trực LĐVP: Dung, Bộ phận TN&TKQ: đ/c Trang, Tài xế: Nu

: 07g30 .
Chủ nhật ngày 09/05/2021 (28/3/2021 âm lịch)

*Trực UBND T.Phố: Đ/c Đạt; Trực LĐVP: Sang, Tài xế: Giang

: 07g30 .