Lịch công tác UBND Thành phố Hồng Ngự

UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo các ngành:

(1) Các vướng mắc khó khăn các công trình trường học.

(2) Cho ý kiến kinh phí phòng chống dịch gia cúm gia cầm năm 2024.

CT-Phạm Tấn Đạt,
PCT-Nguyễn Văn Hậu,
PCT-Huỳnh Tú Linh
08g00 Phòng họp UB

(1) DA (báo cáo), PGD, QLĐT, TNMT, TCKH.

(2) PKT (thông qua BC), TCKH.

(1)PCVP Dung NC Thành (2) PCVP Sang NC Lào

- Họp lãnh đạo Văn phòng và chuyên chuyên nghiên cứu khối VHXH

PCT-Huỳnh Tú Linh 09g00 Phòng làm việc

- Vp/UB: Dung, Luân, Tuyền, Phương, Thư

- Gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính một cửa

PCT-Huỳnh Tú Linh 13g30 Bộ phận một cửa Thành phố

- LĐVP, PNV (nd), ĐDLĐ xã, phường. Theo Kế hoạch 821/KH-UBND ngày 21/3/2024.

PCVP Dung K.Khanh

- Họp Thường trực Thành uỷ

CT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Phòng họp BTV

- Theo Lịch TT/TU

NC Tú

- Họp Hội đồng xét chuyển viên chức ngành GD

PCT-Huỳnh Tú Linh 14g00 Phòng họp UB

- TV Hội đồng.

- PNV, P.GD&ĐT (chuẩn bị nd)

PCVP Dung NC Luân

- Thông qua giá đất thuộc DA chỉnh trang đô thị phường An Thạnh

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Phòng họp (nhỏ) UB

- DA (chuẩn bị nd thông qua), QLĐT, TNMT, TCKH, phường An Thạnh

NC Dồi
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)

- Tiếp Đoàn khảo sát của HĐND Tỉnh thực hiện cơ sở pháp lý về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

PCT-Huỳnh Tú Linh 07g30 Hội trường UB

- Mời TT/HĐND Thành phố.

- LĐ Trung tâm y tế và Trưởng khoa, phòng; Phòng y tế (nd, hc)

- LĐVP; UBND xã, phường và Trưởng Trạm y tế.

PCVP Dung NC Luân
Cuộc họp này đình lại:

- Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh.

CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB

Điểm cầu UBND cấp huyện:

- Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện

- Thanh tra, CCT khu vực 3;

- Chủ tịch UBND, TCA xã, phường.

- CATP (chuẩn bị nd, BC)

CVP Sang Khanh+Tuyền+Thuận

- Họp Trung tâm Giám sát điều hành thông minh và Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Thành phố

PCT-Huỳnh Tú Linh 14g00 Hội trường UB

- Trung tâm Giám sát điều hành thông minh Thành phố (Công văn số 276/UBND-HC ngày 26/01/2024).

- Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Thành phố (Quyết định số 171/QĐ-UBND-TL ngày 29/01/2024);

PCVP Dung Tuyền

- Làm việc các ngành có liên quan

CT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Phòng họp (nhỏ) UB

- Thủ trưởng các đơn vị: QLĐT, TCKH, KT, TNMT, BQLDA (ĐN các đ/c cập nhật lịch dự)

PCVP Sang NC Thành

- Dự buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân (lần 1)

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g00 Hội trường (lớn) Thành ủy

- Thành viên BTC;

- Theo Lịch TT/TU.

- UBND.TP giao PKT thông qua BC tại buổi gặp gỡ.

PCVP Sang NC Dồi

- Dự Hội nghị tập huấn Thông tư số 48/2023/TT-BTC và Phần mềm quản lý tài sản công (02 ngày)

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g00 TrườngCĐCĐ (Dãy C)

- Giao TCKH dự (cử 01 CC phụ trách) theo Thư mời của Sở Tài chính

NC Lào TX Giang

- Giải quyết vướng mắc bàn giao mặt bằng cầu Hồng Ngự (bà Sum)

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Phòng họp UB

- TNMT, phường An Thạnh (chuẩn bị nd BC), QLĐT, DA, Vp đất, 

NC Dồi
Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)

- Tập huấn chuyên đề hòa giải ở cơ sở và nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

 

PCT-Huỳnh Tú Linh 08g00 Trung tâm Chính trị TP

- TV Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Thành phố; UB xã, phường và 04 CC chuyên môn XP.

- Tổ hòa giải khóm, ấp;

- Tư pháp (chuẩn bị nd, quản lý lớp)

CVP Sang NC Luân

- Họp bàn tham mưu dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội cá Tra, lần thứ II năm 2024 và phương án chuỗi hoạt động chi tiết

PCT-Huỳnh Tú Linh 09g00 Sở NN&PTNT;

- VHTT (chuẩn bị nd), KT, TTVHTT-TT, (PCVP Thành).

PCVP Dung NC Luân

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/TW.

CT-Phạm Tấn Đạt 13g30 BCH.QS Thành phố

- Theo Lịch TT/TU

NC Tú

- Họp nghe cơ sở pháp lý thay đổi đầu tư Truyền thanh ứng dụng CNTT

PCT-Huỳnh Tú Linh 14g00 Phòng họp UB (nhỏ)

- Phòng TC-KH (báo cáo)

- Ban QLDA&PTQĐ, phòng VH&TT, TP, Trung tâm VHTT&TT

PCVP Dung NC Luân
Cuộc họp này đình lại:

- Họp Đoàn thẩm định cấp giấy phép môi trường Dự án Nâng công suất Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Gia Bình Hồng Ngự

PCT-Nguyễn Văn Hậu 07g30 Phòng TNMT (khảo sát và họp)

- Giao TNMT phối hợp QLĐT, BQL Chộ (chuẩn bị nd, phòng họp) dự theo VB số 240/HĐTĐGPMT ngày 17/5/2024.

PCVP Sang NC Dồi

- Giải quyết vướng mắc, khó khăn công tác bồi thường thuộc DA kè An Lạc, An Lộc

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Phòng họp UB

- DA (chuẩn bị các nội dung BC), TNMT, KT, QLĐT

 

PCVP Thành NC Dồi
Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)

- Nghe báo cáo Danh mục dự án có nhu cầu sử dụng đất từ 05 ha trở lên năm 2024:

+ Dự án Đường ra biên giới, xã Tân Hội;

+ Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cửa khẩu quốc tế Thường Phước và cửa khẩu Mộc Rá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp. 

CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 UBND Tỉnh

- Theo Lịch UB Tỉnh

- QLĐT, DA (chuẩn bị b/c), KT, TCKH, TNMT.

PCVP Thành NC Thành TX Nu

- Họp triển khai thử nghiệm Học bạ số cấp Tiểu học trên địa bàn Thành phố 

PCT-Huỳnh Tú Linh 08g00 Phòng họp UB

- Phòng GD&ĐT (nội dung).

- Các Trường Tiểu học trên địa bàn TP

PCVP Dung Luân+Tuyền
Cuộc họp này đình lại:

- Tiếp Đoàn trao đổi kinh nghiệm CCHC huyện Tam Nông

PCT-Huỳnh Tú Linh 13g30 Hội trường UB

- Phòng Nội vụ, VPUB (nội dung, hậu cần)

- Chuyên viên Một cửa TP và XP

PCVP Dung Khanh+Tuyền

- BỔ SUNG: Tiếp và làm việc Đoàn công tác Nhật Bản (JICA và thành phố YOKOHAMA)

CT-Phạm Tấn Đạt 13g30 UBND Tỉnh

- UBND.TP giao P.QLĐT dự tiếp Đoàn

- Lịch UB Tỉnh

NC Lào
Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo kiến nghị liên quan đến các dự án của Cty Hùng cá 

CT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Phòng họp UB

- QLĐT (chuẩn bị nd), TCKH, TNMT, KT dự 

PCVP Thành NC Tú

- Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy (lần 45)

CT-Phạm Tấn Đạt,
PCT-Nguyễn Văn Hậu
14g00 Phòng họp BTV

- Theo Lịch TT/TU

NC Tú

- (Trực tuyến) Nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách.

- Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư mô hình điểm OCOP sen Tháp Mười và trung tâm phân phối nông sản

PCT-Nguyễn Văn Hậu 07g30 Phòng họp (nhỏ) UB

- TCKH phối hợp DA (chuẩn bị BC+TL), QLĐT, TNMT, KT, 

PCVP Thành NC Thành

- Dự Hội nghị triển khai Luât đất đai 31/2024/QH15

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g00 Hội trường Nhà VHLĐ Tỉnh

- TNMT, BQLDA và VP đất đai theo Thư mời 236/GM-STNMT.

NC Dồi TX Giang

- Thông  tin  tổng  quan  về  đề  xuất  dự  án  hệ  thống thoát nước và xử lý nước thải cho tỉnh Đồng Tháp.

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Sở Xây dựng

- QLĐT, BQL Chợ (chuẩn bị nd), TCKH, TNMT. 

PCVP Sang NC Lào TX Giang
Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)

- Họp BTC diễn tập KVPT cấp Thành phố

CT-Phạm Tấn Đạt,
PCT-Nguyễn Văn Hậu,
PCT-Huỳnh Tú Linh
07g30 BCH.QS Thành phố

- BCH.QS Thành phố (đăng ký và chuẩn bị nd). các phòng, ban, ngành Thành phố

CVP Sang NC Dồi+Ngân

- Kiểm tra công trình trường học

PCT-Huỳnh Tú Linh 14g00 Xã, phường

- PGD, DA

NC Luân

- Tiếp Đoàn Tỉnh (JICA và Thành phố Yokohama - Nhật Bản) lên khảo sát thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g00 Phòng họp UB

- QLĐT, BQL Chợ (chuẩn bị nd), TCKH, TNMT. Theo Công văn số 426/UBND-NCPC ngày 21/5/2024

PCVP Sang NC Lào

- Kiểm tra công tác trật tự đô thị, XD

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Xã, phường

- Đội QLTTĐT, QLĐT...

NC Lào
Thứ 7 ngày 25/05/2024 (18/4/2024 âm lịch)

- Trực lãnh đạo UBND Thành phố.

PCT-Huỳnh Tú Linh 07g00 UBTP

- PCVP Dung. Đ/c Trang trực Một cửa Thành phố.

TX Giang
Chủ nhật ngày 26/05/2024 (19/4/2024 âm lịch)

- Trực lãnh đạo UBND Thành phố.

PCT-Nguyễn Văn Hậu 07g00 UBTP

- CVP Sang.

TX Nu