Lịch công tác Thanh Tra Tỉnh Đồng Tháp

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
CTTr Dương Hồng Lạc 07g00

Tiếp công dân định kỳ


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Tiếp dân
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Nghĩa 07g30

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh
14g00

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh

TTV Tuyền

P.CTTr Nguyễn Chí Hải 07g30

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường

Tất cả Đảng viên, Công chức, Người lao động

Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh  


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-TTr ngày 01/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

CVP Trần Hoàng Anh Tuấn 07g00

Hội ý Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng


Vào xem lại nội dung họp
Phòng CVP

Các PCVP

Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Nghĩa 10g00

Họp đảng ủy tháng 05/2022


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp

Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ 1, 2

P.CTTr Bùi Quang Thụ 07g30

Tiếp công dân định kỳ


Vào xem lại nội dung họp
Trụ sở Ban TCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh  


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-TTr ngày 01/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 12/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

Đảng ủy Khối 09g00

Lễ trao huy hiệu Đảng


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường

Đảng ủy viên; Đại diện chi ủy chi bộ 1, 2; Đảng viên Chi bộ 3; đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
CTTr Dương Hồng Lạc 08g00

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh ủy)
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Nghĩa 08g00

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh
P.CTTr Nguyễn Chí Hải 08g00

Dự cuộc kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước theo Kế hoạch kiểm tra, Thông báo kiểm tra của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Sở Tư pháp
14g00

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Bông Lúa
P.CTTr Bùi Quang Thụ 14g00

Họp đề xuất Bí thư Tỉnh uỷ tiếp dân định kỳ


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-TTr ngày 01/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 12/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 54/QĐ-TTr ngày 06/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
CTTr Dương Hồng Lạc 07g30

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Bông Sen (Số 27, Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh)
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Nghĩa 08g00

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp

Đoàn công tác Đảng ủy Khối; Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ 1, 2; Bí thư Chi đoàn

P.CTTr Nguyễn Chí Hải 19g30

Dự Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1


Vào xem lại nội dung họp
Quảng trường Văn Miếu
Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-TTr ngày 01/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 12/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 19g00

Về việc tham dự chương trình giao lưu đặc biệt "Sen trong tôi"


Vào xem lại nội dung họp
Quảng trường Văn Miếu
Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-TTr ngày 01/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 12/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 14/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh 


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 54/QĐ-TTr ngày 06/4/2022 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào xem lại nội dung họp
Theo lịch đoàn

Thành viên đoàn

Thứ 7 ngày 21/5/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)