Lịch công tác Thanh Tra Tỉnh Đồng Tháp

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
Bí thư Đảng ủy 14g00

Họp lệ Đảng ủy tháng 9 năm 2020


Vào họp
Phòng họp

Các đ/c đảng ủy viên; Bí thư chi bộ I; Bí thư chi bộ II

Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 95/QĐ-TTr ngày 17/8/2020 của Chánh Thanh tra Tỉnh      


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 05/8/2020 


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

CVP Trần Hoàng Anh Tuấn 09g00

Họp Văn phòng


Vào họp
Phòng CVP

Tập thể Văn phòng

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 95/QĐ-TTr ngày 17/8/2020 của Chánh Thanh tra Tỉnh      


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 05/8/2020 


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Tân Đông 08g00

Họp Hội đồng Quản lý quỹ Đầu tư phát triển. 


Vào họp
Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
----*----- 07g30

1. Báo cáo về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất.

2. Báo cáo về việc thu hồi đất tại khu du lịch Mỹ Trà.

3. Báo cáo về việc sắp xếp tài định cư tại khu đất phía sau Cty Viettel Tỉnh


Vào họp
VPUB
Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 95/QĐ-TTr ngày 17/8/2020 của Chánh Thanh tra Tỉnh      


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 05/8/2020 


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 07g30

Đối thoại với công dân thành phố Cao Lãnh


Vào họp
Ban TCD

Phòng NV3

07g30

Đối thoại với công dân thành phố Cao Lãnh


Vào họp
Ban TCD

Phòng NV3

Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 95/QĐ-TTr ngày 17/8/2020 của Chánh Thanh tra Tỉnh      


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 05/8/2020 


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
CTTr Dương Hồng Lạc,
Các PCTTr
15g00

Lễ ký kết chương trình phối hợp


Vào họp
Hội trường

Sở Tư pháp; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư Tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; CVP

Bí thư Đảng ủy 13g30

Dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Khối


Vào họp
Đảng ủy Khối
Trưởng đoàn 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 95/QĐ-TTr ngày 17/8/2020 của Chánh Thanh tra Tỉnh      


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 05/8/2020 


Vào họp
Theo lịch Đoàn

Thành viên đoàn

Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)