Lịch công tác Thanh Tra Tỉnh Đồng Tháp

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 08g00

Tiến hành Tổ giúp việc theo Quyết định số 73/QĐ-TCT ngày 13/4/2023 của Tổ trưởng Tổ công tác


Vào họp
TP Cao Lãnh

Thành viên Tổ

14g00

Họp Đoàn thanh tra theo Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Chánh Thanh tra 


Vào họp
Phòng họp

Thành viên đoàn

P.CTTr Bùi Quang Thụ 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 31/5/2023 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào họp
Huyện Tân Hồng

Thành viên đoàn

Bí thư Chi bộ 09g00

Họp Chi bộ III


Vào họp
Hội trường

Đảng ủy viên phụ trách và Đảng ủy viên giám sát Chi bộ; Đảng viên Chi bộ III

14g00

Họp Chi bộ I


Vào họp
Hội trường

Đảng ủy viên phụ trách và Đảng ủy viên giám sát Chi bộ; Đảng viên Chi bộ I

14g00

Họp Chi bộ II


Vào họp
Phòng Truyền thống

Đảng ủy viên phụ trách và Đảng ủy viên giám sát Chi bộ; Đảng viên Chi bộ II

CVP Trần Hoàng Anh Tuấn 09g00

Hội ý Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng


Vào họp
Phòng CVP

Các PCVP

Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 08g00

Tiến hành Tổ giúp việc theo Quyết định số 73/QĐ-TCT ngày 13/4/2023 của Tổ trưởng Tổ công tác


Vào họp
TP Cao Lãnh

Thành viên Tổ

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Chánh Thanh tra 


Vào họp
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành viên đoàn

P.CTTr Nguyễn Chí Hải 09g00

Họp đoàn thanh tra


Vào họp
Hội trường

Thành viên đoàn Đoàn thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-TTr ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chánh Thanh tra

14g00

Công bố quyết định thanh tra


Vào họp
Hội trường

Thành viên đoàn Đoàn thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-TTr ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chánh Thanh tra

P.CTTr Bùi Quang Thụ 08g00

Họp cho ý kiến đối với vụ việc khiếu nại của ông Trần Trọng Thạch


Vào họp
Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 31/5/2023 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào họp
Huyện Tân Hồng

Thành viên đoàn

Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 08g00

Tiến hành Tổ giúp việc theo Quyết định số 73/QĐ-TCT ngày 13/4/2023 của Tổ trưởng Tổ công tác


Vào họp
TP Cao Lãnh

Thành viên Tổ

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Chánh Thanh tra 


Vào họp
Thanh tra Tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên đoàn

P.CTTr Bùi Quang Thụ 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 31/5/2023 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào họp
Huyện Tân Hồng

Thành viên đoàn

----*----- 07g30

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh


Vào họp
Hội trường
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 08g00

Tiến hành Tổ giúp việc theo Quyết định số 73/QĐ-TCT ngày 13/4/2023 của Tổ trưởng Tổ công tác


Vào họp
TP Cao Lãnh

Thành viên Tổ

08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Chánh Thanh tra 


Vào họp
Thanh tra Tỉnh; Sở Tài chính

Thành viên đoàn

P.CTTr Nguyễn Chí Hải 08g00

Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023


Vào họp
Sở GDĐT Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
P.CTTr Bùi Quang Thụ 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 31/5/2023 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào họp
Huyện Tân Hồng

Thành viên đoàn

----*----- 08g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại


Vào họp
Ban TCD
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 08g00

Tiến hành Tổ giúp việc theo Quyết định số 73/QĐ-TCT ngày 13/4/2023 của Tổ trưởng Tổ công tác


Vào họp
TP Cao Lãnh

Thành viên Tổ

P.CTTr Nguyễn Chí Hải 08g00

Tiếp xúc cử tri


Vào họp
Xã Tân Bình, huyện Thanh Bình
14g00

Tiếp xúc cử tri


Vào họp
Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình
P.CTTr Bùi Quang Thụ 08g00

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 31/5/2023 của Chánh Thanh tra Tỉnh


Vào họp
Huyện Tân Hồng

Thành viên đoàn

Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)