Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 13g30

Đối thoại giải quyết khiếu nại công dân

Phòng Hương Mận

+ Mời TT HĐND Thành phố; TT MTTQ Việt Nam Thành phố;

+ Các phòng, ban Thành phố: Thanh tra; Quản lý Đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Đội Trật tự đô thị.

+ UBND Phường 1 mời hộ dân, cùng dự

Đ/c Vũ mời, dự (Hiếu)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn P2, TPCL

Tập trung tại UBND TP

Trưởng P.QLĐT, Đội QLTTĐT, BQLCTCC, UBND P1

* Đ/c Hiệp chuẩn bị phương tiện

Đ/c Hải mời, dự (H)
14g00

Dự sinh hoạt Chi bộ phòng Kinh tế Thành phố

Phòng Kinh tế Thành phố Hưng
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Hội ý Thường trực Thành ủy

Phòng họp Thường trực Thành ủy

Lãnh đạo TTVH-TT&TT cùng dự

Lịch VP Thành ủy (Hồng)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
15g00

Nghe báo cáo phương án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

VP Tỉnh ủy

P.QLĐT, P.VH&TT, BQLDA&PTQĐ (mời ĐVTV và chuẩn bị nd/tl)

Đ/c Trí mời, dự (H)
PCT - Nguyễn Phước Cường 08g00

Dự họp Thường trực Tỉnh ủy

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

BQLDA&PTQĐ (nd/tl), QLĐT, KT

 

Đ/c Hải + Trí mời, dự (H)
14g00

Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm BCH Đảng bộ xã Tân Thuận Tây

HT UBND xã TTT TM ĐU xã TTT (H)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn P4, TPCL

Tập trung tại UBND TP

Trưởng P.QLĐT, Đội QLTTĐT, BQLCTCC, UBND P4

* Đ/c Hiệp chuẩn bị phương tiện

Đ/c Hải mời, dự (H)
14g00

Kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn P6, TPCL

Tập trung tại UBND TP

P.QLĐT, Đội QLTTĐT, BQLCTCC, UBND P6

* Đ/c Hiệp chuẩn bị phương tiện

Đ/c Hải mời, dự (H)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00

Thẩm định hồ sơ, danh sách viên chức xin chuyển công tác 

Hội trường phòng GDĐT

Thành viên Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục thành phố Cao Lãnh năm 2023

(G)
14g00

Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu

Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Hòa An

Lãnh đạo các đơn vị: TNMT, QLĐT, KT; LĐVP Minh Hưng cùng dự

Theo Kế hoạch số 199/KH-MTTQ-BTT của UBMTTQVN Thành phố; (Hồng)
........***........ 08g30

Tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ khiếu kiện hành chính của ông Đăng Văn Bé)

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND TP giao lãnh đạo phòng TN&MT dự

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến (08.6)
14g00

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” 

Hội trường Hương Sen Hồng Nga
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Cùng Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu

Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tịnh Thới

Lãnh đạo các đơn vị: TNMT, QLĐT, KT; LĐVP Minh Hưng cùng dự

Theo Kế hoạch số 199/KH-MTTQ-BTT của UBMTTQVN Thành phố; (Hồng)
14g00

Cùng Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu

UBND Phường Mỹ Phú

Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TNMT, KT; LĐVP Minh Hưng cùng dự

Theo Kế hoạch số 199/KH-MTTQ-BTT của UBMTTQVN Thành phố; (Hồng)
PCT - Nguyễn Phước Cường 14g00
Hội thảo lấy ý kiến Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Hội trường Sở Công Thương Thư mời của Sở Công Thương
PCT - Lê Quang Trạng 07g30

Giảng bài Lớp SCLLCT

TTCT Thành phố (H)
14g00

Kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn P11, TPCL

Tập trung tại UBND TP

P.QLĐT, Đội QLTTĐT, BQLCTCC, UBND P11

* Đ/c Hiệp chuẩn bị phương tiện

Đ/c Hải mời, dự (H)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00

Tổ chức họp xét chuyển công tác trong Tỉnh đối với viên chức ngành giáo dục

Hội trường phòng GDĐT

Thành viên Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục thành phố Cao Lãnh năm 2023

(G)
........***........ 08g30

Tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ khiếu kiện hành chính của ông Mai Thanh Tân)

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND TP giao lãnh đạo phòng TN&MT dự

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến (08.6)
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ
2020 - 2025

Hội trường Hương Sen Lịch VP Thành ủy (Hồng)
PCT - Nguyễn Phước Cường 14g00

Tham dự Hội nghị khách hàng năm 2023

Điện lực TPCL Thư mời của Điện lực TP (P)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn phường Mỹ Phú, TPCL

Tập trung tại UBND TP

P.QLĐT, Đội QLTTĐT, BQLCTCC, UBND P.MP

* Đ/c Hiệp chuẩn bị phương tiện

Đ/c Hải mời, dự (H)
14g00

Kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn phường Hòa Thuận, TPCL

Tập trung tại UBND TP

P.QLĐT, Đội QLTTĐT, BQLCTCC, UBND P.HT

* Đ/c Hiệp chuẩn bị phương tiện

Đ/c Hải mời, dự (H)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g30

Thông qua phương án thiết kế tổng mặt bằng công trình Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

VP UBND Tỉnh

P.QLĐT, P.VH&TT, BQLDA&PTQĐ (mời ĐVTV và chuẩn bị nd/tl)

Đ/c Trí mời, dự (H)
........***........ 08g00

Thực hiện báo cáo KSTTHC Quý 2 (01 ngày)

Phòng Hương Xoài

- Công chức phụ trách thực hiện báo cáo KSTTHC các Phòng chuyên môn và UBND các xã, phường.

* Các đơn vị mang theo máy tính xách tay, chữ ký số lãnh đạo duyệt báo cáo, chữ ký số cơ quan để thực hiện trên phần mềm báo cáo Chính phủ.

(P')
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)
PCT - Nguyễn Phước Cường 13g30

Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm BCH Đảng bộ xã Tịnh Thới

HT UBND xã Tịnh Thới TM ĐU xã TT (H)
PCT - Lê Quang Trạng 10g00

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Phường 3 và Khu đô thị Phường 6 - Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh

VP UBND Tỉnh

P.TCKH (nd/tl), P.QLĐT, P.TNMT, BQLDA&PTQĐ

Đ/c Hải mời, dự (H)
........***........ 08g00

Cùng Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu

Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Phường 3

Lãnh đạo các đơn vị: TNMT, QLĐT, KT; LĐVP Minh Hưng cùng dự

Theo Kế hoạch số 199/KH-MTTQ-BTT của UBMTTQVN Thành phố; (Hồng)
09g00

Họp thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu dân cư - Kho hàng, tuyến giao thông ngã tư Quảng Khánh - Rạch Dầu

VP UBND Tỉnh

P.QLĐT

Đ/c Hải mời, dự (H)
09g30

Tiếp Đoàn kiểm tra Ban Chỉ huy quân sự cơ quan

Phòng Hương Mận

BCH Quân sự Khối HĐND&UBND Thành phố: Chỉ huy trưởng Nguyễn Tiến Sĩ; Phó Chỉ huy trưởng Lê Quốc Dũng; Chính trị viên phó Lê Chí Hiếu; Trung đội trưởng Lê Văn Nhiên.

Theo KH 1018_ BCH QS Tỉnh (Hiếu)
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)