Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
07g30

Nghe báo cáo tình hình, tiến độ nguồn vốn sự nghiệp

Phòng Hương Xoài

Thủ trưởng các đơn vị: P.KT, P.QLĐT, P.TCKH, P.GDĐT, BQLDA&PTQĐ, BQLCTCC, UBND xã, phường

* Đề nghị các đơn vị chuẩn bị nd/bc

Đ/c Oanh mời, dự (H)
PCT - Lê Quang Trạng 14g00

Làm việc UBND Phường 1

UBND Phường 1

Mời BQLDA ĐTXD DD&CN, CNVPĐKĐĐ, P.TP P.TNMT, BQLDA&PTQĐ, UBND P1 (mời BTĐU cùng dự)

Đ/c K.Vân mời, dự (H)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 16g00

Thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Phật đản Phật Lịch 2568  - Dương lịch 2024

 

Chùa Hòa Long

 Mời TT. TU, TT. HĐND, UBMTTQVN, BDV, VP, CA, NV.

Hoàng Yến
........***........ 10g00

Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng

Phòng Hương Cam

Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng

Hồng
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường
07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Trao đổi công việc

Văn phòng HĐND&UBND; Thành phố

KT, VHTT, Ban QLCTCC, UBND Phường 1

Đ/c Khánh Vân mời, dự (H)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
08g00

Tiếp Thanh tra Tỉnh về thực hiện Kết luận 16/KL-TTr ngày 07/12/2017 (cuộc họp này thay đổi địa điểm)

Phòng Hương Cam

Lãnh đạo: Thanh tra, Tư Pháp, TNMT, QLĐT, TCKH, BQLDA&PTQĐ, BTCD

Theo CV 01/TTr-TKT ngày 13/5/2024 Thanh tra Tỉnh (Hiếu)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh (cuộc họp này chuyển từ 14 giờ lên 08 giờ cùng ngày)

phòng Hương Xoài

- Thành viên Tổ Công tác Đề án 06 Thành phố;

- Thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác Đề án 06 Thành phố;

- Chủ tịch UBND xã, phường;

- Công an xã, phường.

* Ghi chú: Công an Thành phố chuẩn bị tài liệu.

* Đề nghị Trung tâm tin học hỗ trợ kết nối đường truyền

Lịch UBND Tỉnh (CVNC Nhung dự)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Báo cáo tình hình thực hiện sửa chữa hệ thống camera an ninh trên địa bàn Thành phố.

Phòng Hương Cam

Lãnh đạo: TCKH, CATP, VHTT, TTTH (bc), VNPT

PCVP Hiếu, CVNC Nhung dự.
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 15g00

Đi cơ sở

........... Hoàng Yến
PCT - Nguyễn Phước Cường 09g00

Cùng Bí thư Thành ủy thăm mô hình Làng thông minh 

Làng thông minh, xã TTT

P.KT

* Đ/c Tùng chuẩn bị phương tiện

Đ/c Phong mời, dự (H)
14g00

Nghe báo cáo, đề xuất cải tạo, nâng cấp chợ Tân Thuận Tây

Phòng Hương Xoài

P.QLĐT, P.TCKH, P.TNMT, P.KT, UBND xã TTT

* Cuộc họp này có thay đổi địa điểm

Đ/c Phong mời, dự (H)
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Khảo sát hộ nuôi cá tại Phường 6

Phường 6

KT, TTDVNN, CATP, UBND Phường 6

NC Phong đăng ký, Đ/c Tùng chuẩn bị phương tiện
PCT - Lê Quang Trạng 09g00

Cuộc họp này từ 09 giờ ngày 20/5/2024 chuyển sang: Nghe các ngành báo cáo, đề xuất giải quyết khiếu nại, kiến nghị công dân

Phòng Hương Mận

- Các phòng, ban: TNMT, QLĐT, Tư Pháp, Thanh Tra, BQLDA&PTQĐ;

- UBND: xã Tân Thuận Tây, Phường Mỹ Phú.

Đ/c Vũ mời, dự (Hiếu)
14g00

Đối thoại giải quyết khiếu nại công dân

Phòng Hương Mận

+ Mời: TT HĐND; MTTQVN; Hội Nông dân; Công an Thành phố; 

+ Các phòng, ban Thành phố: Thanh tra; Tư pháp; TNMT; QLĐT; BQLDA&PTQĐ;

+ UBND: xã Tịnh Thới, xã Hòa An, Phường 3.

Đ/c Vũ mời, dự (Hiếu)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 09g00

Dự lễ bổ nhiệm Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Cao Lãnh

Nhà thờ Tin lành Cao Lãnh

P. NV cùng dự

Hoàng Yến
........***........ 21/05/2024 - 22/05/2024

Hội nghị tập huấn Thông tư số 48/2023/TT-BTC và Phần mềm quản lý tài sản công Tỉnh Đồng Tháp
 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

P.TCKH dự

Đ/c Phong td (H)
Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp công dân

Phòng Hương Mận

+ Mời: Ban Tuyên giáo Thành ủy; MTTQVN TP;

+ Các phòng, ban Thành phố: Thanh tra (báo cáo); Tư pháp; TNMT; QLĐT; BQLDA&PTQĐ;

+ UBND xã Hòa An.

Đ/c Vũ mời, dự (Hiếu)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
14g00

Tiếp, làm việc Nhà đầu tư

Phòng Hương Cam

P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, BQLDA&PTQĐ

Đ/c K.Vân mời, dự (H)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 14g00

Thông qua kết quả kiểm tra công vụ trên địa bàn Thành phố và kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật ngành Nội vụ năm 2024

Phòng Hương Xoài

Thủ trưởng các phòng chuyên môn UBND Thành phố; Chủ tịch UBND: Phường 3, xã Mỹ Ngãi

Hoàng Yến
PCT - Nguyễn Phước Cường 08g00

Trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới

* Cuộc họp này có thay đổi địa điểm

Phòng Hương Xoài

Sở TC, LMHTX Tỉnh, P.TCKH, P.TNMT, CCTKV1, UBND xã TT, HTX DVNN TT

Đ/c Phong dự (H)
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Trao đổi với DN

Phòng Kinh tế TPCL

KT (mời DN)

Phòng Kinh tế đăng ký (Phong)
Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Họp Tỉnh nghe báo cáo điều chỉnh danh mục dự án “Tuyến dân cư đường Nguyễn Văn Tre nối dài (đoạn rạch Bà Vạy - đường tránh thành phố Cao Lãnh)” 

Phòng Hương Tràm

P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT

Đ/c Hải mời, td (H)
14g00

Hội nghị sơ kết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm vận động, tuyên truyền cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn TP

phòng Hương Xoài
- Đại diện Lãnh đạo UBND xã, phường;
- Công an xã, phường.
* Ghi chú: Công an Thành phố chuẩn bị tài liệu.
Lịch Công an Thành phố đăng ký (CVNC Nhung dự)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
14g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp Thanh tra Tỉnh về thực hiện Kết luận 16/KL-TTr ngày 07/12/2017

Phòng Hương Mận

Thanh tra, BQLDA&PTQĐ, BTCD

Hiếu
PCT - Nguyễn Phước Cường 07g30

- Nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách.

- Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư mô hình điểm OCOP sen Tháp Mười và trung tâm phân phối nông sản

Phòng Hương Cam

P.KT (chuẩn bị nd/tl), P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, BQLDA&PTQĐ

* Trung tâm Tin học Thành phố kết nối đường truyền

Đ/c Phong dự; đ/c Oanh mời, dự (H)
07g30

Dự tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" cấp Tỉnh năm 2024

Công viên Văn Miếu, đường Lý Thường Kiệt Theo Thư mời (Hoàng Yến)
10g00

Nghe báo cáo tình hình thực hiện công trình sử dụng vốn TLP, NĐ35

Phòng Hương Cam

P.KT, P.TCKH, BQLDA&PTQĐ, UBND đơn vị: P11, Mỹ Tân, Mỹ Ngãi

Đ/c Oanh mời, dự (H)
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản (JICA và Thành phố Yokohama)

HT UBND Tỉnh

P.QLĐT (nd/tl), BQLCTCC

Đ/c Hải mời, td (H)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

HT Nhà VHLĐ Tỉnh

P.TNMT, BQLDA&PTQĐ

Đ/c K.Vân mời, dự (H)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g30

Tham dự Lễ khai giảng Đạo tràng An cư kiết hạ PL.2568

Chùa Hòa Long

P.NV cùng dự

Hoàng Yến
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Trao quyết định viên chức quản lý ngành giáo dục

Phòng họp Hương Cam, UBND Thành phố

Lãnh đạo phòng: GDĐT, NV (chuẩn bị nội dung, chương trình),  Văn phòng

Các Trường:

- Mầm non Trúc Xanh, Mỹ Trà, Tân Thuận Tây, Mỹ Tân

- Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Võ Thị Sáu, Hòa Thuận, Mỹ Trà, Ngô Thì Nhậm, Bùi Thị Xuân

- THCS Nguyễn Tú, Phan Bội Châu

 

Hồng Nga
........***........ 09g30 Bổ sung cuộc họp này: Khảo sát dự án thoát nước TPCL Theo lịch Đoàn khảo sát UBND Tỉnh UBND TP giao Lãnh đạo PQLĐT, BQLCTCC tham dự Đ/c Hải td
Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
08g00

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Cấp uỷ Thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ và các chức danh lãnh đạo Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 (rà soát, bổ sung năm 2024)

- 8 giờ: Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố.

- 8 giờ 45 phút: Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp uỷ Thành phố.

- 10 giờ: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (bất thường).

- 10 giờ 30 phút, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (bất thường).

Hội trường Hương Sen

- 8 giờ:  Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; - Các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố (không là Thành ủy viên); Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;  Bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở;  Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường (do Đảng ủy xã, phường mời).  Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- 8 giờ 45 phút,: Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- 10 giờ: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; - Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

- 10 giờ 30 phút: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Hoàng Yến
09g00

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo QĐ 244-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng.

Hội trường Hương Sen

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố;

- Các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường (Phó Bí thư phụ trách, điều hành).

Theo Công văn mời số 1170-CV/TU ngày 22/5/2024 của BTV Thành ủy; (Hồng)
PCT - Nguyễn Phước Cường 07g30

Tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" cấp Tỉnh năm 2024

Công viên Văn Miếu, đường Lý Thường Kiệt Hoàng Yến
13g30 Cuộc họp này đình lại:

(Cuộc họp có điều chỉnh thời gian từ 8 giờ chuyển sang)

Làm việc Tổ vận hành Làng thông minh

phòng Hương Xoài

TV TĐH, TV Tổ vận hành (do UBND xã TT Tây mời)

Đ/c Phong mời, dự (H)
15g00 Cuộc họp này đình lại:

(Cuộc họp có điều chỉnh thời gian từ 10 chuyển sang)

Trao đổi các nội dung liên quan đến HTX

phòng Hương Xoài

TTDVNN (nd/tl), KT (mời các HTX cùng dự)

NC Phong đăng ký
PCT - Lê Quang Trạng 10g30

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Phòng Hương Xoài

Chánh TTr, TP.TP, TP.TNMT, TP.QLĐT, GĐ BQLDA&PTQĐ, CT UBND: P3, P4, P6, VP (đ/c Hiếu, đ/c Hưng, đ/c Hải, đ/c K.Vân)

(H)
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Cuộc họp này từ 15h30 chuyển sang 14h00 cùng ngày

Nghe báo cáo tình hình thực hiện hồ sơ CCTHĐ các công trình trên địa bàn Thành phố

Phòng Hương Cam - UBND Thành phố

PTNMT (nd, bc), PQLĐT, PTCKH, PTP, TT, BQLDA&PTQĐ

Đ/c Hải mời, dự
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ Khai mạc Chợ Nhân đạo lần I năm 2024

Công viên Văn Miếu Theo thư mời của Hội CTĐ TP (Hồng Nga)
14g00

Dự họp liên quan công tác tôn giáo

Chùa Hoà Long

LĐ PNV cùng dự

Theo Thư mời (Hoàng Yến)
........***........ 08g00

Tham dự phiên xét xử sơ thẩm (vụ khiếu kiện quyết đinh hành chính của bà Nguyễn Hoàn Mỹ)

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND Thàn phố giao Lãnh đạo phòng TN&MT dự

Hoàng Yến (07.5)
08g00

Tham dự phiên xét xử sơ thẩm (vụ khiếu kiện quyết đinh hành chính của ông Nguyễn Văn Năm)

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND Thành phố giao lãnh đạo phòng TN&MT dự

Hoàng Yến (07.5)
Thứ 7 ngày 25/5/2024 (18/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)