Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
........***........ 07g00

Nghỉ bù lễ 01/5

... (K)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

* Trung tâm Tin học hỗ trợ kết nối đường truyền

Phòng họp Hương Xoài, UBND Thành phố

Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 Thành phố (đính kèm QĐ Ban Chỉ đạo)

Đăng ký bởi CV/Giang (Ch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
09g30 Bổ sung cuộc họp này:

Hội ý Chủ tịch và các PCT UBND Thành phố:

Thông qua nội dung triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (Intelligent Operation Center) - IOC Thành phố Cao Lãnh

Phòng Hương Cam

Thành viên Uỷ ban Thành phố; Phòng Y tế; Trung tâm Tin học TP (nd/tl).

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 14g30

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Khóm Thuận Trung, Phường Hoà Thuận

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự họp hoàn chỉnh phương án đầu tư bến xe thành phố Cao Lãnh

Phòng họp Sở GTVT

QLĐT

Thư mời Sở GTVT (K)
09g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự họp rà soát tình hình vận tải và bến, bãi trên địa bàn thành phố

Phòng họp Sở GTVT

QLĐT

Thư mời Sở GTVT (K)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Hội ý Chủ tịch và các PCT UBND Thành phố

1. Nghe báo cáo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

 

Phòng họp Hương Cam, UBND Thành phố

1. TCKH (nd/tl), TNMT, QLĐT, Kinh tế, BQL DA & PTQĐ (nd/tl), BQL CTCC, GDĐT, Chủ tịch UBND các xã, phường

 

PCT - Nguyễn Cư Trinh 18g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Hội trường UBND phường Mỹ Phú

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 14g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Nhà văn hoá ấp Đông Bình, xã Hoà An

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 17g30

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Khóm 1, Phường 6

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
........***........ 14g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Ban TCD-NC

TNMT, Thanh Tra, LĐ-TB&XH; BQL DA & PTQĐ

Lịch UBND Tỉnh, Đ/c Vũ mời, dự (Ch)
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 14g00

Dự họp Ban Chấp hành đảng bộ xã Tân Thuận Tây.

Hội trường UBND xã Tân Thuận Tây. (Ch).
18g00

Cuộc họp này từ 14h30' ngày 07/5 chuyển sang 18h ngày 05/5:

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Khóm Thuận Phát, Phường Hoà Thuận

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp (trực tuyến) UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021 với chuyên đề: "Đánh gia nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh"

Phòng Hương Xoài, UBND Thành phố

Các ủy viên ủy ban TP; Phó phòng Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế TP, Chi Cục thống kê, TT DVNN, Ban QLDA&PTQĐ, Ban QLCTCC, Trưởng Ban QL Chợ Thành phố; 

LĐVP và CVNC dự (Ch)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Ấp 1, xã Mỹ Trà

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
14g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Ấp 1, xã Mỹ Tân

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
14g00

Nghe báo cáo các vụ việc chuẩn bị đối thoại, thuộc dự án Trụ sở UBND xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh

Phòng Hoa Súng

Thanh tra, BQL DA & PTQĐ, TNMT

Lịch UBND Tỉnh, Đ/c Vũ mời, dự (Ch)
PCT - Lê Quang Trạng 14g00

Trao đổi với Tổ công tác của Tỉnh về công tác Tôn giáo

Phòng họp Hương Cam, UBND Thành phố

Ban Dân vận Thành ủy, MTTQVN TP, Phòng Nội vụ Thành phố, Công an Thành phố

Đăng ký bởi CV/Giang (Ch)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 14g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Nhà văn hoá ấp Hoà Long, xã Hoà An

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tháng 5/2021

Phòng Hương Mận

- Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo phòng TC-KH Thành phố.

(Ch)
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 17g30

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Khóm 2, Phường 6

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
........***........ 14g00

Dự họp thảo luận phương án kinh phí, giải pháp kỹ thuật, phương án phối hợp thực hiện Kế hoạch ngầm hoá mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trên địa bàn Thành phố

Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông

UBND Thành phố giao Phòng QLĐT dự./.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 07g30

Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ Công an Thành phố lần 13.

Hội trường Công an Thành phố Đăng ký bởi CV/Khánh (Ch).
18g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Khóm 3, Phường 4

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00

Dự hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã Mỹ Tân

Hội trường UBND xã Mỹ Tân

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đảng ủy xã Mỹ Tân mời (k)
08g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Trung tâm Học tập cộng đồng xã Mỹ Trà

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
08g00

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại đất đai địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc

Phòng Bông Lúa

Thanh tra, BQL DA & PTQĐ, TNMT

Đ/c Vũ đăng ký lịch (Ch)
14g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Ấp 3, xã Mỹ Tân

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
PCT - Lê Quang Trạng 07g30

Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2021 - 2026

Câu lạc bộ Hưu trí Thành phố Đăng ký bởi CV/Giang (Ch)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 14g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tân Thuận Tây

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 17g30

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Khóm 4, Phường 6

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 14g00

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

* Trung tâm Tin học hỗ trợ kết nối đường truyền

Phòng họp Hương Xoài, UBND Thành phố

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố (đính kèm Quyết đinh)

Đăng ký bởi CV/Giang (Ch)
18g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Khóm 4, Phường 4

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
07g30 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 10

Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy (Ch).
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00

Cùng UBND Tỉnh khảo sát đường ven sông tiền và khu sạt lở xã Tịnh Thới

Tập trung tại Lộ Hòa Đông, đầu tuyến dự án

TNMT (nd/tl đường ven sông Tiền), Kinh tế (nd/tl khu sạt lỡ xã Tịnh Thới), UBND các đơn vị: Hòa an, Phường 6; Riêng đơn vị Tịnh Thới: đ/c Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã cùng dự

Đ/c hải mời, dự, Đ/c Phong dự (K)
18g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban nhân dân khóm Mỹ Trung

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Dự trao tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân Tháng Nhân đạo năm 2021 

Trung tâm Chính trị Thành phố Đăng ký bởi CV/Giang (Ch)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 14g00

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Ban Nhân dân Ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây

Theo Thông báo số 79/TB-MTTQ ngày 28/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố.

Đăng ký bởi NC/Phúc (Ch)
........***........ 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương

Phòng Hương Xoài, UBND Thành phố Ban Tuyên giáo Thành ủy đăng ký lịch (Ch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
........***........
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự Họp UBND Tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận dự án KDC Khóm 3, Phường 1

Phòng Hương Tràm, UBND tỉnh

TNMT, Tư Pháp, Thanh Tra, BQL DA & PTQĐ (nd/tl)

Đ/c Vũ mời, dự (Ch).
........***........ 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất

Phòng họp Sở Tài chính

UBND Thành phố giao Phòng TCKH, TNMT và Ban QLDA&PTQĐ Thành phố

(Ch)
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)