Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh
08g00

Hội ý thường trực Thành ủy


Vào họp
Phòng họp thường trực

Đ/c Tâm Trưởng phòng TCKH

( L)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
14g00

Hội ý Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch

1. Đề xuất lập quy hoạch, đầu tư cụm tiểu thủ công nghiệp kết hợp khu khởi nghiệp thành phố Cao Lãnh

2. Thông qua Kế hoạch Họp mặt doanh nghiệp năm 2020


Vào họp
Phòng Hương Cam

1. P.TCKH (nd,tl); P.TNMT; P.QLĐT; P.Kinh tế; UBND xã Mỹ Ngãi

2. P. Kinh tế (nd,tl; P. Nội vụ; P. VHTT; P. Y tế; P. TCKH; Chi Cục thuế KV 1

LĐVP và CVNC dự ( L)
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý,
PCVP - Nguyễn Ngọc Huyền Diễm,
PCVP - Hồ Lê Hoàng Khoa
08g00

Hội ý lãnh đạo Văn Phòng


Vào họp
Phòng Hương Cam LĐVP và CVNC dự ( L)
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
08g00

Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020


Vào họp
Phòng Hương Xoài

 Thành viên BCĐ việc làm giảm nghèo cấp huyện (UBND cấp huyện mời).

Đ/c Phúc mời, dự ( L)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00

Họp Ban THCCTHĐ TPCL


Vào họp
Phòng Hương Cam

Sở GTVT, Ban QLDA ĐTXD CTGT, Thành viên Ban THCCTHĐ, TNMT (nd, tl), UBND P3

Đ/c Hưng dự (H)
14g00

Cùng Thường trực Thành ủy kiểm tra tiến độ các công trình XDCB và hệ thống thoát nước Thành phố


Vào họp
Tập trung tại Cổng UBND Thành phố

TCKH, QLĐT (b/c), BQL DA & PTQĐ (chuẩn bị bảng tiến độ), BQL CTCC (b/c), Đ/c Hiệp chuẩn bị xe

Lịch VPTU, Đ/c Hưng mời, dự
PCT - Lê Quang Trạng 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Làm việc với UBND Huyện Chợ Mới về chấm dứt Hợp đồng bến đò Phường 11 - Mỹ Hiệp

UBND H Chợ Mới - tỉnh An Giang

TCKH (nd/tl), QLĐT, BQL CTCC, Tư Pháp

Đ/c Duy chuẩn bị xe

Đ/c Khoa PCVP dự
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Trao đổi nội dung phối hợp chuẩn bị triển lãm phục vụ Đại hội Đàng bộ Tỉnh tại Công viên Văn Miếu 


Vào họp
Phòng Hương Mận

TCKH (Đ/c Tâm), VHTT (Đ/c Hằng), BQL CTCC, Công an, UBND P1

Đ/c Phong mời, dự (k)
14g00

Dự công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng,


Vào họp
Phòng Hương Tràm

Đ/c Lên Trưởng CA

( L)
........***........ 13g30

Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ khiếu kiện hành chính của bà Võ Thị Hương Hoa, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú).


Vào họp
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

 

Theo thông báo 82/2020/TB-TA (K').
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
PCT - Lê Quang Trạng
08g00

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thành phố


Vào họp
Phòng Hương Cam

Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trỉnh mục tiêu Quốc gia XD NTM & TCCNNN Thành phố (Theo QĐ số 60/QĐ-UBND ngày 24/5/2019), Văn phòng ĐP XDNTM TP (nd/tl)

Đ/c Phong dự
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Làm việc với các Hội quán, Hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ nhân dân tự quản Phường 2


Vào họp
Phường 2

* Đoàn 3: - Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 31.8.2020 của BTV Thành ủy

- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;
- Phó phòng Kinh tế Thành phố;
- Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Lịch VPTU, CVNC Phong cùng dự (k)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 07g30

Họp UBND Tỉnh các nội dung:

1/ Báo cáo về việc thu hồi đất tại khu du lịch Mỹ Trà

2/ Báo cáo về việc sắp xếp tái định cư tại khu đất phía sau Cty Viettel Tỉnh


Vào họp
VPUB Tỉnh

QLĐT + TNMT + BQLDA&PTQĐ (nd/tl)

Lịch UBND Tỉnh
14g00

Trao đổi, đề xuất dự án mở rộng khu dân cư phường Mỹ Phú


Vào họp
Phòng Hương Cam - UBND TP

Mời Sở TNMT; Sở Xây dựng; P.QLĐT (nd,tl, file trình chiếu); P.TNMT; UBND P.Mỹ Phú

Đ/c Khoa dự; Đ/c Công mời, dự (K)
PCT - Lê Quang Trạng 13g30

Dự Hội ý Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh

1. ND5: Cho ý kiến về việc giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cao Lãnh

2. ND6: Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án có đấu giá đất trên địa bàn TP


Vào họp
VPUB Tỉnh

1. TNMT (nd/tl), QLĐT

2. TCKH (nd/tl), QLĐT, TNMT

Lịch UBND Tỉnh
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g30

Triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TPCL, lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ( Phường 6)


Vào họp
Trường Đại Học Đồng Tháp Đ/c Phúc dự ( L)
........***........ 14g00

Làm việc với các Hội quán, Hợp tác xã, tổ nhân dân tự quản xã Hòa An


Vào họp
xã Hòa An

* Đoàn 2: - Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 31.8.2020 của BTV Thành ủy

- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;
- Phó phòng Kinh tế Thành phố;
- Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Lịch VPTU (K)
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
07g30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 03


Vào họp
Phòng họp Ban Thường vụ

- Thường trực Thành ủy;

- Các đ/c UV.BTV Thành ủy.

Lịch VPTU (P')
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng
13g30

Tiếp và làm việc với UBND Tỉnh về tiến độ đầu tư công năm 2020, kế hoạch phát triển giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 


Vào họp
Phòng Hương Cam

TCKH (nd/tl). QLĐT (nd/tl), TNMT, Kinh tế, BQL DA & PTQĐ (nd/tl), BQL CTCC

Lịch UBND Tỉnh, Đ/c Khoa PCVP Dự, Đ/c Công, Hưng mời dự
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui
07g30

Đi giám sát cùng Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND TP


Vào họp
Tại VKSND TP Theo KH số 12/KH-HĐND ngày 09/9/2020 của HĐND TP
........***........ 08g00

Tham gia phiên toà xét xử sơ thẩm (vụ khiếu kiện hành chính của ông Mai Văn Xuyên, Ấp 2, xã Mỹ Ngãi).

 


Vào họp
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự

Theo GTT 371/TA (K').
08g00

Dự họp xem xét phát sinh khối lượng vào dự án Đường ĐT 846 đoạn từ Tân Nghĩa đến QL30


Vào họp
Phòng họp Sở KHĐT

QLĐT

thư mời Sở KHĐT (k)
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
PCT - Nguyễn Cư Trinh
14g00

Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.


Vào họp
HT UBND Tỉnh ( L)
PCT - Lê Quang Trạng 07g30

Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh Tra Bộ Công An


Vào họp
Phòng Hương Cam

Lãnh đạo các đơn vị: Công An; Tư Pháp; Phòng LĐTB&XH; TCKH; VHTT và UBMTTQVNTPCL

Đ/c Khánh CVNC dự ( L)
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui
07g30

Đi giám sát cùng Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND TP


Vào họp
Tại TAND TP Theo KH số 12/KH-HĐND ngày 09/9/2020 của HĐND TP
........***........ 08g00

Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ khiếu kiện hành chính của ông Mai Văn Quyến, Ấp 2, xã Mỹ Ngãi).


Vào họp
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

 

Theo GTT 394 của TA (K').
14g00

Tham gia phiên toà xét xử sơ thẩm (vụ khiếu kiện hành chính của ông Huỳnh Kim Phùng, khóm Mỹ Hưng, Phường 3).

 

 


Vào họp
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

Theo GTT 363/TA (K').
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)