Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghỉ bù Lễ 01/5

...**... 00g00 *

CBCC

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 Phòng Bông Lúa VPUBND Tỉnh

P.NVY, KHTC, TTKSBT, BVĐKĐT, BVQDY

Họp giao ban tuần, tháng

BGĐ Sở 14g00 HT.CCDS

TP, PTPCM; ĐU, CĐN

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 07g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ năm 2021

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 13g30 HT.CCDS

TM

Họp xem xét thời gian gia hạn DA BV 700 giường

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận,
PGĐ. Trần Văn Lườm
14g30 HT.CCDS

P.KHTC, TM

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Dự HN sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 07g30 HT.CA
Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị khảo sát cơ sở vật chất, nhân lực để thanh toán bệnh lao qua Bảo hiểm y tế

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 07g30 Nhà khách Phố Sen

P.NVD, NVD, KHTC

Dự họp giám định pháp y

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g00 TTPY

Dự Hội thảo về vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

PGĐ. Trần Văn Lườm 13g30 HT.TU
Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về việc triển khai Đề án mô hình bác sĩ gia đình tại tuyến cơ sở 

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 14g00 Phòng Bông Lúa

P.NVY, TCCB (mời TTYT các huyện: Cao Lãnh, Tháp Mười, chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Làm việc với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 15g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Dự Lễ phát động "Tháng Nhân đạo" và tham dự Chợ Nhân đạo

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 07g30 Nhà VHLĐ

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi ủy 08g00 HT.CCDS

ĐV

Dự tiếp xúc cử tri (01 ngày)

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 H. Lấp Vò

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tháp Mười

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g00 H. Tháp Mười
Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp Đoàn Viện Pasteur TP.HCM

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 TTKSBT

P.NVY

Họp giao ban DA BV 700 giường

...**... 14g00 HT.CCDS

P.KHTC, TM

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)