Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Báo cáo tinh hình thực hiện các gói thầu thiết bị y tế.

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 phòng Hoa Súng

P.KHTC

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

HNTT tăng cường công tác PC dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 Chi nhánh Viettel và các điểm cầu huyện

P.NVY, TM

Bổ sung cuộc họp này:

Đi công tác Hà Nội (01 ngày)

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g00 Hà Nội

P.NVY, KHTC

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM, ĐU, CĐN

Họp giải quyết bà Sóc Phon đang cách ly tại TTYT H.HN

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 14g00 TT BTXH

P.NVY

Họp HĐ tuyển dụng VC ngành Y tế

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 15g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TVHĐ

Dự báo cáo tiến độ thi công, giải ngân, thu hồi tạm ứng gói thầu 29 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. 

...**... 15g30 Phòng Hoa súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 22/9/2020 (6/8/2020 âm lịch)
Thứ 4 ngày 23/9/2020 (7/8/2020 âm lịch)
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Kiểm tra tình hình HS người VN sống ở Vương quốc CPC nhập cảnh đi học

...**... 07g30 HHN, HTH, TXHN Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 25/9/2020 (9/8/2020 âm lịch)
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)