Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)

Tiếp và làm việc với Đoàn Viện Nghiên cứu Giáo dục Y tế và Phúc lợi Nhật Bản Châu Á

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 08g30 Phòng Hương Tràm VPUBND Tỉnh

P.NVY, TCCB

Triển khai công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại tỉnh Đồng Tháp

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 10g00 Phòng Bông Lúa P.KHTC Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 14g00 HT. Sở Y tế

TP, PTPCM; ĐU, CĐN, LĐ 02 Chi cục

Thứ 3 ngày 13/6/2023 (26/4/2023 âm lịch)
Thứ 4 ngày 14/6/2023 (27/4/2023 âm lịch)
Thứ 5 ngày 15/6/2023 (28/4/2023 âm lịch)
Thứ 6 ngày 16/6/2023 (29/4/2023 âm lịch)
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)