Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 08g00 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM; ĐU, CĐN, LĐ 02 Chi cục

Họp xử lý tồn đọng gói thầu số 29, 30 DA BV 700 giường

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 09g30 HT. Sở Y tế

P.KHTC, TM

Họp rà soát TTHC các đơn vị

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P. TCCB, NVY, NVD, KHTC, VP, CC ATVSTP, TT KSBT, TTPY, TTGĐYK

Họp Tổ rà soát các văn bản liên quan PC Covid hết hiệu lực 

PGĐ. Phan Văn Ê 14g00 HT. CCDS

Tổ rà soát

Họp thảo luận TT 07/2024/TT-BYT

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 14g00 HT. Sở Y tế

P.NVD, TK Dược các đơn vị

Họp rà soát KH tầm soát THA, đái tháo đường

PGĐ. Phan Văn Ê 15g30 HT. CCDS

P.NVY, TTKSBT, CCDS

Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự “Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

PGĐ. Phan Văn Ê 08g00 Phòng Bông Lúa

P.NVY, CCATVSTP

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 HT.UBND Tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 08g00 HT. Sen Hồng (VPTU)

Họp Chi bộ Văn phòng Sở Y tế

BTCB. Lâm Thị Ngọc Kim 14g00 HT. Sở Y tế

ĐV

Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)

Dự Lễ Khai trương đơn vị can thiệp nội mạch và Hội thảo khoa học tim mạch can thiệp

GĐ. Đoàn Tấn Bửu,
PGĐ. Tạ Tùng Lâm
07g30 HT1. BVĐKĐT

TM

Dự giao lưu trực tuyến với các mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”

...**... 08g00 HT.CCDS

P.TCCB, TM

Bổ sung cuộc họp này:

Họp thẩm định KHLCNT mua sắm tại các đơn vị

...**... 08g00 HT. Sở Y tế

P.KHTC, TM

Họp cho ý kiến về chỉ tiêu của dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW

PGĐ. Phan Văn Ê 09g00 Sở KH&CN;
Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến chuẩn bị công tác tổ chức Hội thi "Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững BHYT" lần 1, năm 2024

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 09g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.NVY, VP

Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)

Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

...**... 08g00 Nhà VHLĐ Tỉnh

P.KHTC

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024 

PGĐ. Phan Văn Ê 09g00 Quảng trường Văn Miếu - đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh

Công bố kết luận Thanh tra

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 10g00 HT. Sở Y tế

TTra, TM

Cuộc họp này chuyển từ 08 giờ sang: Họp triển khai công việc tiếp theo của dự án Trang bị bổ sung mới thiết bị chuyên môn cho 08 Trung tâm Y tế có giường bệnh của tỉnh Đồng Tháp

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, TM

Bổ sung cuộc họp này:

Hướng dẫn Hội thi "Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững BHYT" lần 1, năm 2024

...**... 14g00 HT.CCDS

P.NVY, VP

Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

PGĐ. Phan Văn Ê 07g00 HT. Nhà VHLĐ Tỉnh

P.NVY, TTKSBT, TM

Bổ sung cuộc họp này:

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024 

PGĐ. Phan Văn Ê 07g00 Quảng trường Văn Miếu - đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh
Bổ sung cuộc họp này:

Họp tháo gỡ khó khăn gói thầu hệ thống khí y tế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng BV Phổi

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 07g00 Cà phê Sở Y tế

P.KHTC, BV Phổi, BQLDA

Công bố Quyết định công tác cán bộ

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 08g00 H. Tân Hồng, TPHN

P.TCCB

Hội thảo nâng cao nhận thức cho cơ quan tổ chức về thực hành kinh doanh

...**... 08g00 KS Sao Mai

TM

Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g30 HT.CCDS

P.NVY, TM

Họp BTV, BCH Đảng bộ tháng 5/2024

BTĐU. Đoàn Tấn Bửu 15g00 HT. Sở Y tế

BCHĐB

Thứ 7 ngày 25/5/2024 (18/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)