Lịch công tác Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/5/2021 (22/3/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
PGĐ - Nguyễn Lê Phương Loan 08g30

1. Nghe báo cáo hồ sơ DTM dự án Khai thác 06 khu vực mỏ cát trên sông Tiền đoạn từ Hồng Ngự đến Sa Đéc

2. Hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát (từ Hồng Ngự - Thanh Bình).

Phòng Hương Tràm

Phòng KTVLXD

PCT Huỳnh Minh Tuấn chủ trì
09g30

Họp rà soát về việc đề nghị điều chỉnh, thay đổi các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite và Ceramic - giai đoạn 1.

Phòng Hương Tràm

Phòng KTVLXD

PCT Huỳnh Minh Tuấn chủ trì
...*... 08g00

Tham gia tập huấn thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Sở

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
PGĐ - Đinh Xuân Hoàng 07g30

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

HT UBND Tỉnh
15g00

Tiếp và làm với Tập đoàn Sao Mai.

Phòng Hương Tràm CT Phạm Thiện Nghĩa chủ trì
PGĐ - Nguyễn Lê Phương Loan 09g00

Họp và khảo sát hiện trường tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình

 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình

Phòng QLXD

TM: 613/SXD-QLXD
15g00

Họp về việc xin thuê đất của công ty CP Sao Mai

Sở Tài chính TM số 42/STC-TCDN
...*... 14g00

Họp thảo luận phương án kinh phí, giải pháp kỹ thuật, phương án phối hợp thực hiện Kế hoạch ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc

Sở TT&TT;

Phòng KTQH

TM: 355/STTTT-BCVT
14g00

Kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm và giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Cty Dược phẩm Imexpham

P.KTQH

TM: 1228 /STNMT-CCBVMT
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
PGĐ - Đinh Xuân Hoàng 10g00

Làm việc về dự án Đê bao biến đổi khí hậu thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

VPUB PCT Huỳnh Minh Tuấn chủ trì
13g30

Trình tự - thủ tục đầu tư KCN Ba Sao

VPUB PCT Huỳnh Minh Tuấn chủ trì
14g30

Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế (giai đoạn 3)

VPUB PCT Huỳnh Minh Tuấn chủ trì
15g30

1. Tình hình khắc phục, xử lý lấn chiếm đất cây xanh KCN Sa Đéc

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu công nghiệp C Sa Đéc

VPUB

Phòng KTQH chuẩn bị báo cáo nội dung 2

PGĐ - Nguyễn Lê Phương Loan 13g30

Dự Hội thảo về vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

HT Tỉnh ủy TM: 144-CV/BDVTU
14g00

Dự họp thông qua Hội đồng thẩm định phương án bồi thường

Sở TN&MT; TM: 133 /STNMT-CCQLĐĐ
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra tiến độ thi công công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

TT DVVL
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
PGĐ - Đinh Xuân Hoàng 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn về nội dung xin điều chỉnh báo cáo ĐTM đối với dự án của Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam

Phòng Hoa Súng

Phòng KTQH

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
08g30

Họp rà soát về việc đề nghị điều chỉnh, thay đổi các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite và Ceramic - giai đoạn 1.

Phòng Hoa Súng

Phòng KTVLXD

09g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thông qua Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 20215

Phòng Hoa Súng

Phòng KTQH chuẩn bị nội dung báo cáo

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PGĐ - Nguyễn Lê Phương Loan 07g00

Khám sức khoẻ định kỳ

Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh

PGĐ.Loan

...*... 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2021

 

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

CVP.Thảo

CV: 230-CV/BTGTU
14g00

Họp việc thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt dự án Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Long

Sở TN&MT;

P.KTQH

TM: 131 /STNMT-CCBVMT
14g00

Họp Xem xét, đề xuất UBND Tỉnh về điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Lấp Vò

 

Sở GTVT

P.KTQH

TM: 392/SGTVT-KHTC
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)