Lịch công tác Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 02/10/2023 (18/8/2023 âm lịch)
GĐ - Trần Ngô Minh Tuấn 08g00

Họp đánh giá công chức, viên chức cuối năm

Trung tâm Giám định (Số 128, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú)

GĐ.Tuấn, PGĐ.Ngọt, PGĐ.Tài; Trưởng phòng, Giám đốc 02 trung tâm

14g00

Họp UBND Tỉnh 

Phòng Hương Tràm

GĐ.Tuấn

15g30

Nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

Phòng Bông Lúa

GĐ.Tuấn, P.KTQH (chuẩn bị nội dung, trình chiếu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PGĐ - Nguyễn Chánh Tài 10g00

Họp thống nhất danh mục đầu tư cửa khẩu Thường Phước-Mộc Rá

Phòng Hương Tràm

PGĐ.Tài

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 03/10/2023 (19/8/2023 âm lịch)
GĐ - Trần Ngô Minh Tuấn 10g00

Tiếp và làm việc với Tập đoàn Gia Định

Phòng Hương Tràm

GĐ.Tuấn

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
14g00

Họp thông qua đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp; tiến độ chuẩn bị dự án Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Phòng Hương Tràm

GĐ.Tuấn, P.KTQH

16g00

Họp Dự án Hệ thống QLQH& HTKT đô thị

Phòng làm việc Giám đốc Sở

GĐ.Tuấn, PGĐ.Tài, Tổ tham mưu số hóa

PGĐ - Lê Văn Ngọt 09g00

Họp trực tuyến xem xét tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Phòng Bông Lúa

PGĐ.Ngọt

10g00

Họp trực tuyến xem xét tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

 

Phòng Bông Lúa

PGĐ.Ngọt

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 04/10/2023 (20/8/2023 âm lịch)
GĐ - Trần Ngô Minh Tuấn 07g30

Làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Tân Hồng

UBND huyện Tân Hồng

GĐ.Tuấn, P.KTQH

PGĐ - Lê Văn Ngọt 07g00

Nghe báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng khu thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Tháp

 

Cà phê doanh nghiệp

PGĐ.Ngọt, P.QLN

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PGĐ - Nguyễn Chánh Tài 14g00

Báo cáo việc đề xuất quyết toán vốn đầu tư các hạng mục: khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết, cắm mốc quy hoạch, lập báo nghiên cứu tiền khả thi Dự án KCN Ba Sao

Phòng Hương Tràm

PGĐ.Tài

...*... 08g00

Đánh giá đảng viên Chi bộ 2

Trung tâm Giám định (Số 128, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú)

PGĐ.Ngọt, đảng viên chi bộ 2, đồng chí Nguyễn Văn Tệt (dự giám sát của Đảng ủy)

14g00

Đánh giá đảng viên Chi bộ 3

Trung tâm Giám định (Số 128, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú)

GĐ.Tuấn (dự giám sát của Đảng ủy), đảng viên chi bộ 3

Thứ 5 ngày 05/10/2023 (21/8/2023 âm lịch)
GĐ - Trần Ngô Minh Tuấn 09g30

Họp với UBND thành phố Cao Lãnh về các nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết Khu đô thị Phường 3
 

Phòng làm việc Giám đốc Sở

GĐ.Tuấn, P.KTQH

14g00

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số Tỉnh

Phòng Hương Tràm

GĐ.Tuấn

PGĐ - Lê Văn Ngọt 08g30

Báo cáo danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện phụ trách

Phòng Hương Tràm

PGĐ.Ngọt, P.QLXD

14g00

Làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp về đầu tư xây dựng các công trình của Trường

Phòng làm việc PGĐ Ngọt

PGĐ.Ngọt, P.QLXD

PGĐ - Nguyễn Chánh Tài 08g00

Đoàn Thanh tra làm việc với lãnh đạo các phòng.

Phòng họp Sở

PGĐ.Tài, VP, Thanh tra, P.KTQH, P.QLXD.

...*... 08g00

Đánh giá đảng viên Chi bộ 1

Trung tâm Giám định (Số 128, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú)

GĐ.Tuấn, đảng viên chi bộ 1, đồng chí Trương Minh Thế (dự giám sát của ĐU)

14g00

Đánh giá đảng viên Chi bộ 4

Trung tâm Giám định (Số 128, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú)

PGĐ.Tài, đảng viên chi bộ 4, đồng chí Nguyễn Văn Thảo (dự giám sát của ĐU)

Thứ 6 ngày 06/10/2023 (22/8/2023 âm lịch)
GĐ - Trần Ngô Minh Tuấn 07g30

Báo cáo giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục dự án Khu dân cư đô thị Phú Long tại TPSĐ

Phòng Hương Tràm

GĐ.Tuấn, P.KTQH (chuẩn bị nội dung báo cáo)

09g00

Thông qua Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn Tỉnh

Phòng Hương Tràm

GĐ.Tuấn

14g00

Dự công bố kết luận thanh tra

Thanh tra Tỉnh

GĐ.Tuấn, VP, Thanh tra, 02 trung tâm.

16g00

Dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty Hidico

Khách sạn Hòa Bình

GĐ.Tuấn

PGĐ - Lê Văn Ngọt 13g30

Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu tái định cư An Lạc (Khu 2) và dự án Khu dân cư Thiên Hoa

Sở TN&MT;

PGĐ.Ngọt

Thứ 7 ngày 7/10/2023 (23/8/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 8/10/2023 (24/8/2023 âm lịch)