Lịch công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Họp thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng, các huyện: Lấp Vò, Lai Vung và Cao Lãnh

../.. 10g00 phòng Hoa Súng PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì

V/v kiểm tra tiến độ dự án của Khu dân cư Sao Mai Bình Thạnh Trung

../.. 13g30 Công ty CP dầu cá Châu Á

Đức (CS-G)

Báo cáo tinh hình thực hiện các gói thầu thiết bị y tế.

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 phòng Hoa Súng PCT.Phạm Thiện Nghĩa chủ trì
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Tiếp Công ty Môi trường Cửu Long.

../.. 08g00 Phòng Hương Tràm PCT.Nguyễn Thanh Hùng chủ trì
Họp về quyết toán kinh phí đào tạo bồi  dưỡng của ngành công an
../.. 16g00 UBND tỉnh PCT.Phạm Thiện Nghĩa chủ trì
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Họp Hội đồng Quản lý quỹ đầu tư phát triển Tỉnh

GĐ.Ngô Hồng Chiều 08g00 UBND tỉnh PCT.Phạm Thiện Nghĩa chủ trì

Họp v/v hỗ trợ thẩm định giá trị còn lại của các dầm cầu cũ thu hồi

../.. 08g00 Phường 6-TPCL

Hội ý Chủ tịch và PCT UBND Tỉnh:

1. Cho ý kiến cấp học bổng cho Lưu học sinh Lào, Campuchia giai đoạn 2021 - 2025

2. Cho ý kiến việc xin thuê đất của Cty TNHH Sao Mai Super Feed.

3. Báo cáo Dự án Nhà máy lau bóng gạo Bình Tân tại huyện Lấp Vò của Cty CP Bình Tân. 

4. Báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thuốc thú y HTP về tiền thuê đất đối với dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y thủy sản đạt chuẩn GMP-WHO.

5. Cho ý kiến việc giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân  Tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân TP Cao Lãnh.

6. Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án có đấu giá đất trên địa bàn TP.
 
7. Cho kiến dự án chuyển đổi đồng bằng sông Cửu Long: dự án hỗ trợ các khoản đầu tư chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng cây ăn trái trọng điểm tỉnh Đồng Tháp.
 
8. Hỗ trợ muc tiêu cho cấp Huyện giai đoạn 2016 - 2020..
../.. 13g30 UBND tỉnh CT.Nguyễn Văn Dương chủ trì

Dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn Tỉnh

../.. 14g00 Sở Lao động TB&XH;

Họp xem xét cắt giảm khối lượng gói thầu số 07 và 9b thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu ĐT(giai đoạn 2)

../.. 14g00 Sở KH&ĐT
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Họp về việc phát sinh hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án đường ĐT846 đoạn từ Tân Nghĩa đến QL30

../.. 08g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

Dự diễn đàn chủ đề " Tình hình KT-XH Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp"

../.. 08g15 Cần Thơ Đã xin vắng
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Định giá đất

../.. 08g00 TP Sa đéc

Họp đánh giá kết quả  5 năm thực hiện đề án trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam

../.. 08g00 Sở Lao động TB&XH;

Họp quyết toán vốn đầu tư công trình trung tâm GDTX huyện Lấp Vò (phần bồi thường)

GĐ.Ngô Hồng Chiều 14g00 Sở Tài chính

Sơn (ĐT)

Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)