Lịch công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Tiếp công dân

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 07g00 Sở Tài chính 1 ngày

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối và Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 07g30 Sở Tài chính Tất cả đảng viên, công chức, viên chức

Cuộc gặp mặt giữa Lãnh đạo Tỉnh với đại biểu văn nghệ sĩ năm 2022

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Hội trường Sen Hồng-VP Tỉnh uỷ

 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 15g00 UBND tỉnh PCT.Đoàn Tấn Bửu chủ trì

Họp tham mưu phương án xử lý vụ án dân sự “Tuyên bố huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” của người có nghĩa vụ thi hành án bà Trần Thị Minh Thùy.

PGĐ.Phạm Tấn Xiếu 14g00 Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Khảo sát hiện trường công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Trung cấp Tháp Mười

./. 09g00 Trường Trung cấp Tháp Mười

P.TCĐT

Làm việc với Công ty CP Gia Bình Hồng Ngự về việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại TP.Hồng Ngự.

./. 14g30 Phòng Hoa Súng

Diện (DN)

PCT. Huỳnh Minh Tuấn chủ trì

Báo cáo tình hình thực hiện DA Chợ dân lập Tân Long và Khu dân cư tại huyện Thanh Bình

./. 15g30 Phòng Hoa Súng

Đức (CS-G)

PCT. Huỳnh Minh Tuấn chủ trì
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Làm việc với các ngành tổng hợp về xây dựng các Kế hoạch năm 2023, với nội dung làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các ngành; định hướng công tác đánh giá, định hướng về phương án các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hệ thống mẫu biểu chỉ tiêu; phương pháp và quan điểm lập kế hoạch năm 2023.

PGĐ.Phạm Tấn Xiếu 08g30 Phòng Hương Tràm

Quang (NS)

CT.Phạm Thiện Nghĩa chủ trì

Tham gia Đoàn làm việc với BQLKKT tỉnh An Giang

./. 07g00 BQLKKT tỉnh An Giang

Duy (HCSN)

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Hội trường Sen Hồng-VP Tỉnh uỷ
Cuộc họp này đình lại:

Tham gia Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Công ty CP CN&MT;ĐT

Diện (DN)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 08g30 Phòng Bông Lúa PCT.Đoàn Tấn Bửu chủ trì

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 14g00 UBND tỉnh PCT.Đoàn Tấn Bửu chủ trì
V/v tham vấn ý kiến tạm bàn giao, đấu nối 07 trạm cấp nước ngầm sang sử dụng nước mặt
./. 08g00 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn

Đức (CS-G)

Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống phục vụ du lịch thông minh
./. 08g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

P.TCĐT

Dự kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước

./. 08g00 Sở Tư pháp

Duy (HCSN)

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 07g30 Hội trường Bông Sen-Số 27 Lý Thường Kiệt 1 buổi

Khai mạc Lễ Hội Sen lần thứ nhất

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 19g30 Quảng trường Văn Miếu

Lễ khai mạc khu triển lãm sản phẩm OCOP, Văn hoá-Du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 08g00 Quảng trường Văn Miếu
Cuộc họp này đình lại:

Tham gia Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 14g00 Sở Khoa học công nghệ

Duy (HCSN)

Báo cáo Dự án xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thuỷ sản TH3 tại huyện Tân Hồng của Cty CP 3 Đời Tân Hồng.

PGĐ.Phạm Tấn Xiếu 09g00 Phòng Hoa Súng PCT. Huỳnh Minh Tuấn chủ trì

Lễ khánh thành nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

PGĐ.Phạm Tấn Xiếu 13g30 KDT Nguyễn Sinh Sắc

V/v kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ tại tỉnh Đồng Tháp

./. 14g00 Cảng vụ ĐTNĐ Hồng Ngự (Địa chỉ: Ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Đức (CS-G)

Khảo sát hiện trường về chủ trương sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy và một số hạng mục công trình Kho lưu trữ Tỉnh.
./. 14g00 Trung tâm lưu trữ tỉnh

P.TCĐT

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn về phân cấp (ủy quyền) thẩm quyền quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn ngành y tế.

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Phòng Hoa Súng PCT.Đoàn Tấn Bửu chủ trì

Họp thông qua Hội đồng thẩm định phương án bồi thường

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Sở Tài nguyên và môi trường

Họp Hội đồng thẩm định giá đất

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Sở Tài chính

Đức (CS-G)

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 08g00 Sở Khoa học công nghệ
Bổ sung cuộc họp này:

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, khánh thành trụ sở Vietcombank ĐT và Hội nghị khách hàng năm 2022

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 09g30 Trụ sở Vietcombank
Bổ sung cuộc họp này:

Chương trình giao lưu đặc biệt "Sen trong tôi"

PGĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 19g00 Quảng trường Văn Miếu

Báo cáo việc ứng trước vốn để thanh toán khối lượng thực hiện dự án CCN Mỹ Hiệp

PGĐ.Phạm Tấn Xiếu 15g00 Phòng Hoa Súng PCT. Huỳnh Minh Tuấn chủ trì
Bổ sung cuộc họp này:

Họp xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng Ô chứa rác mới tại bãi chôn lấp rác xã Tân Phú Đông (lần 3)

./. 08g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

TCĐT

V/v kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ tại tỉnh Đồng Tháp

./. 09g00 Cảng vụ ĐTNĐ Đồng Tháp (Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phú, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Đức (CS-G)

Cuộc họp này đình lại:

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh

./. 14g00 Phòng Hoa Súng PCT.Trần Trí Quang chủ trì
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Văn phòng Tỉnh ủy BTTU.Lê Quốc Phong chủ trì

Lễ bế mạc Lễ hội Sen lần thứ nhất năm 2022

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 16g00 UBND tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Dự chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

PGĐ.Phạm Tấn Xiếu 13g30 Nhà Văn hoá lao động tỉnh
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)