Lịch công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)

Nghe báo cáo đề xuất đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải 

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Phòng Hương Tràm

Diện (DN)

CT. Phạm Thiện Nghĩa chủ trì

Nghe báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025.

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 15g30 UBND Tỉnh

Hậu (ĐT)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì

Dự Họp trực tuyến về các nội dung: (1) dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (2) dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

 

PGĐ.Lê Giang 14g00 Phòng Bông Lúa

Đức (CS-G)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 UBND Tỉnh

Tuấn (NS)

CT. Phạm Thiện Nghĩa chủ trì

Cho ý kiến về công tác quản lý doanh nghiệp

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Phòng Hoa Súng

Diện (DN)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì

Nghe báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của 03 DN có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 15g00 Phòng Hoa Súng

Diện (DN)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì

Cuộc họp này từ 7g30' chuyển sang

1. Báo cáo đề xuất dự án Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho sản xuất lúa các bon thấp tỉnh Đồng Tháp, vay vốn WB;

2. Báo cáo dự thảo Kế hoạch Thực hiện “Đề án Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại tỉnh Đồng Tháp.

PGĐ.Lê Giang 08g00 Phòng Hoa Súng

Duy (HCSN)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Nghe báo cáo đề xuất dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Đồng Tháp (Dự án WB11-tỉnh Đồng Tháp)

PGĐ.Lê Giang 10g30 Phòng Hoa Súng

Hậu (ĐT)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Hội nghị với các địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024

PGĐ.Lê Giang 13g30 KBNN Tỉnh

Hậu (ĐT)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì
Cuộc họp này đình lại:

Dự cuộc họp trực tuyến với các địa phương về các Nghị định: (1) quy định về Quỹ phát triển đất; (2) quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (3) quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

PGĐ.Lê Giang 14g00 UBND Tỉnh

Đức (CS-G)

Khảo sát hiện trạng trụ sở Văn phòng UBND Tỉnh

./. 08g00 UBND Tỉnh

Hậu (ĐT)

 Tham gia tiêu hủy tang vật thi hành án

./. 08g00 Cục Thi hành án dân sự

Đức (CS-G)

Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; (3) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (4) Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; (5) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

./. 14g00 Phòng Bông Lúa

Đức (CS-G)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)

Họp phân khai danh mục vốn thuỷ lợi phí, đất trồng lúa kế hoạch năm 2024

GĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 14g00 Sở Tài chính

Tuấn (NS),Hậu (ĐT)

Họp về công tác quản lý sử dụng và khai thác tài sản của Đảng

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 BTV Tỉnh uỷ

Đức (CS-G)

Nghe báo cáo tình hình hoạt động tại Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 13g30 Phòng Hương Tràm

Diện (DN)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì

Cuộc họp này từ 15g30' chuyển sang: Nghe báo cáo Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt động hỗ trợ phát triển nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được quy định tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PGĐ.Lê Giang 13g30 Phòng Hoa Súng

Duy (HCSN)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Cuộc họp này từ 13g30' chuyển sang: Nghe báo cáo về đề xuất phương án nâng cấp trạm bơm của huyện Tân Hồng

PGĐ.Lê Giang 14g00 Phòng Hoa Súng

Hậu (ĐT)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì
Bổ sung cuộc họp này:

Họp tháo gỡ khó khăn đối với khoản nợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Hợp tác xã DVNN Tịnh Thới

./. 08g00 UBND TP Cao Lãnh

Đức (CS-G)

Họp trao đổi, thống nhất về tên gọi, loại giá ban hành, lập Báo cáo đánh giá tác động chính sách khi xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND Tỉnh

./. 14g00 Sở Giao thông vận tải

Đức (CS-G)

Bổ sung cuộc họp này:

 Họp thống nhất tham mưu nội dung tham gia hoạt động tại tỉnh Tiền Giang

./. 15g00 Trung tâm XTTMDL và ĐT

Duy (HCSN)

Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp nghe báo cáo Danh mục dự án có nhu cầu sử dụng đất từ 05 ha trở lên năm 2024

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 UBND Tỉnh

Đức (CS-G)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì

Cuộc họp này từ ngày 20/5/2024 chuyển sang: Nghe báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025.

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 09g00 Phòng Hoa Súng

Hậu (ĐT)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì
Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo kiến nghị liên quan đến các dự án của Cty Hùng cá 

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Phòng Hương Tràm

Đức (CS-G)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì

Cuộc họp này từ 7g30' chuyển sang: Nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách; Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư mô hình điểm OCOP sen Tháp Mười và trung tâm phân phối nông sản

PGĐ.Lê Giang 08g00 Phòng Bông Lúa

Hậu (ĐT),Duy (HCSN)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cấp Tỉnh năm 2024

PGĐ.Lê Giang 09g00 Quảng trường Văn Miếu
Bổ sung cuộc họp này:

Họp trao đổi tình hình bố trí máy móc, thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo Công văn số 1993/BTP-HTQTCT ngày 19/4/2024 của Bộ Tư pháp.

PGĐ.Lê Giang 14g00 Sở Tư pháp

Duy (HCSN)

Bổ sung cuộc họp này:

Báo cáo tiến độ “Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp” tỉnh Đồng Tháp:

1. Dự án đầu tư hạ tầng thiết bị cho công tác chuyển đổi số ngành nông nghiệp;

2. Kế hoạch thuê phần mềm của “Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp” tỉnh Đồng Tháp.

PGĐ.Lê Giang 15g00 Phòng Hoa Súng

Duy (HCSN)

PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

./. 08g00 Nhà Văn hoá lao động tỉnh

Đức (CS-G)

Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản (JICA và Thành phố Yokohama)

./. 13g30 UBND Tỉnh

Diện (DN)

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Trao đổi ý kiến liên quan đến phương án đảm bảo giao thông đường bộ và thi công tháo dỡ cầu cũ đối với cầu Sa Đéc, cầu Giồng Găng thuộc Dự án Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1 (khu vực phía Nam)

./. 14g00 Sở Giao thông vận tải

Đức (CS-G)

Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo tổng thể việc quản lý sử dụng, phân bổ vốn sự nghiệp

GĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 08g30 Phòng Hoa Súng

Tuấn (NS),Duy (HCSN)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì
Bổ sung cuộc họp này:

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25 - 31/5/2024

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 07g00 Nhà Văn hoá lao động tỉnh

Cuộc họp này từ 8 giờ chuyển sang (theo Công điện 815/CĐ-VPCP): Dự họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Phòng Bông Lúa

Đức (CS-G)

PCT. Trần Trí Quang chủ trì
Bổ sung cuộc họp này:

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024

 

PGĐ.Lê Giang 07g00 Quảng trường Văn Miếu

Tham dự Hội thẩm nhân dân

PGĐ.Lê Giang 08g00 Toà án nhân dân tỉnh

Họp thẩm định Nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng KCN Sông Hậu 2, huyện Lấp Vò và thẩm định điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

./. 08g00 Sở Xây dựng

Hậu (ĐT)

Họp thành viên Ban vận động, quản lý và sử dụng "quỹ vì người nghèo " tỉnh

./. 09g00 MTTQ tỉnh

Duy (HCSN)

Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn giao cơ sở nhà, đất cho UBND huyện Châu Thành quản lý và sử dụng

./. 14g00 Chi cục THADS huyện Châu Thành
Bổ sung cuộc họp này:

Họp xem xét sự cần thiết đầu tư Nâng cấp, cải tạo Phòng truyền thống và sân đường nội bộ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp

./. 14g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

Hậu (ĐT)

Thứ 7 ngày 25/5/2024 (18/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)