Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
Giám đốc 07g00

Làm việc tại Cơ quan

Sở Nội vụ

Các Phó Giám đốc Sở

07g00

Làm việc tại Cơ quan

Sở Nội vụ

Các Phó Giám đốc Sở

07g00

Làm việc tại Cơ quan

Sở Nội vụ

Các Phó Giám đốc Sở

07g00

Làm việc tại Cơ quan

Sở Nội vụ

Các Phó Giám đốc Sở

07g00

Làm việc tại Cơ quan

Sở Nội vụ

Các Phó Giám đốc Sở

- 08g00

Dự Hội nghị triển khai Công văn 727, 606, 988 của Ban Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Hoà hảo tiến đến Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 cấp cơ sở

Chùa Bưu Long Tự, huyện Tam Nông

LĐ Phòng Tôn giáo

LX Thịnh
08g00

Hội thẩm Tòa án nhân dân Tỉnh

Toàn án Nhân dân Tỉnh

TP Tài

Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 08g00

Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ

Văn phòng Tỉnh ủy Theo lịch UBND Tỉnh
Giám đốc 08g00

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 

Huyện Thanh Bình

PGĐ Thanh Trang, TP Nguyệt, TP Dũng, CV Thành Công

- 14g00

Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng Bông Lúa

TP Trưởng (Thành viên Tổ soạn thảo văn bản)

Theo lịch UBND Tỉnh
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)
Giám đốc 08g00

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 

Huyện Cao Lãnh

PGĐ Thanh Trang, TP Nguyệt, TP Dũng, CV Thành Công

Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
Giám đốc 14g00

Dự Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh với các du học sinh Chương trình Mekong 1000 

Hội trường UBND Tỉnh Theo lịch UBND Tỉnh
PGĐ Phi Đa 08g00

Dự Hội thảo về Đổi mới công tác tuyển dụng công chức gắn với vị trí việc làm và triển khai một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức

Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

Phòng TCBC&CCVC

Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 08g00

Dự Họp nghe xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo nội dung tại mục 1 Phụ lục số 02 Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh

Văn phòng UBND Tỉnh Theo lịch UBND Tỉnh
Giám đốc 08g30

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 

Huyện Tân Hồng

PGĐ Thanh Trang, TP Nguyệt, TP Dũng, CV Thành Công

- 07g30

Báo cáo chuyên đề tôn giáo

Huyện Lấp Vò

LĐ Phòng Tôn giáo

Thứ 7 ngày 17/06/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 08g30

Dự Họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

Văn phòng UBND Tỉnh Theo lịch UBND Tỉnh
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)