Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
- 07g00

Nghỉ bù Lễ 01/5

Sở Nội vụ

Tất cả Công chức, viên chức và người lao động

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
Giám đốc 09g00

Họp Lãnh đạo Sở

PLV Giám đốc

Các PGĐ, CVP

14g00

Công tác cán bộ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 08g00

Họp và khảo sát thực tế Khu đất của Nhà thờ Công giáo An Long, huyện Tam Nông

Ủy ban nhân dân xã An Long, huyện Tam Nông

TP Tài

08g30

Dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Thiền

ấp Hưng Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

LĐ Phòng Tôn giáo

Giám đốc 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Khám sức khỏe định kỳ

Ban BVCSSK Tỉnh
13g30

Dự kỳ họp lần thứ 15 -Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông (khoá XI), nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phòng Sen Hồng LX Cần
PGĐ Trung 14g00

Cuộc họp này dời tư ngày 04/5/2021 chuyển sang: Đi công tác cơ sở

TP Cao Lãnh

TP Tài

PGĐ Lý 07g30

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

Hội trường UBND Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
13g30

Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các mô hình cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh.

Phòng Hương Tràm

TP Thùy

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
- 09g00

Công bố kết luận thanh tra tại huyện Châu Thành 

UBND huyện Châu Thành

CTTra Vũ và Đoàn thanh tra theo Quyết định số 20/QĐ-TTr

LX Thịnh
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự Lễ khánh thành Ngôi Tam Đài và Thiên Phong Đường thuộc Thánh tịnh Thanh Sơn Hỏa

Thánh tịnh Thanh Sơn Hỏa ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười

LĐ Phòng Tôn giáo

Giám đốc 07g30

Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội trường Bông Sen (số 27, Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh)
13g30

Dự Hội thảo về vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ)
PGĐ Trung 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về việc triển khai Đề án mô hình bác sĩ gia đình tại tuyến cơ sở 

Phòng Bông Lúa

LĐ Phòng TCBC&CCVC

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử 

H. Tháp Mười

PTP Dũng

08g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp vào ngạch lương giáo viên trường màm non, phổ thông công lập

Phòng họp số 2, Sở GDĐT

LĐ Phòng TCBC&CCVC

14g00

Thông qua biên bản thanh tra tại Thành phố Sa Đéc

UBND TP Sa Đéc

CTTra Vũ và Đoàn thanh tra theo Quyết định số 40/QĐ-TTr

PGĐ Lý 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2021

Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 09/05/2021 (28/3/2021 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 14g00

Dự họp mặt, gặp gỡ giữa lãnh đạo Tỉnh với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp

Nhà khách Phố sen