Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
Giám đốc 07g00

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

Phòng họp Sở Nội vụ (P. Tiếp Công dân)

Thanh tra Sở

14g00

Tham dự với Lãnh đạo Tỉnh gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ Chủ đề: Văn nghệ sĩ đất sen hồng chung tay xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo"

Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ)
PGĐ Thanh Trang 07g30
Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối (buổi sáng)
Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh

PBT Đảng ủy - Trần Quốc Tuấn

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh mời (Công văn số 717-CV/ĐUK)
14g00

Tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên Tỉnh
14g00

Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh

PBT ĐU Tuấn

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh mời (Công văn số 717-CV/ĐUK)
- 07g30
Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khối (buổi sáng)
Phòng họp Sở Nội vụ

Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở (trừ các đồng chí dự tại Hội trường Đảng ủy Khối)

08g00

Dự khai giảng Đạo tràng An cư kiết hạ

TP Sa Đéc

LĐ Phòng Tôn giáo

LX Thịnh
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
Giám đốc 08g00

Hội nghị chuyên đề về thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sơ

Hội trường UBND Tỉnh HĐND Tỉnh tổ chức
13g30

Họp Hội đồng chấm sáng kiến lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2021

Phòng họp Sở Nội vụ

Các thành viên Hội đồng chấm sáng kiến lĩnh vực KT-XH tỉnh năm 2021; Phòng TĐKT.

PGĐ Thanh Trang 07g30

Cuộc họp này dời từ buổi chiều lên

Lễ công bố và trao Quyết định công chức.

Phòng họp Sở Nội vụ

Tất cả Lãnh đạo và công chức Phòng CCHC&XDCQ, đồng chí Nguyễn Thế Sang.

Phòng TH chuẩn bị QĐ, hoa.
14g00

Họp Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền

Phòng CCHC&XDCQ;

Lãnh đạo và công chức Phòng CCHC&XCDQ

PTP Lê Hoàng Dũng đăng ký.
- 14g00

Dự khai giảng Đạo tràng An cư kiết hạ

Huyện Cao Lãnh

LĐ Phòng Tôn giáo

LX Thịnh
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
Lãnh đạo Sở 14g00

Tham dự họp giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lộc

Phòng họp Sở Công Thương

Lãnh đạo Phòng TCBC&CCVC;

Giám đốc 08g00

Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ)
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp về công tác cán bộ

Hội trường BTC Tỉnh ủy Phòng TCCC chuẩn bị nội dung có liên quan
PGĐ Minh Lý 08g00

Tham dự kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước

Hội trường Sở Tư pháp
PGĐ Phi Đa 14g00

Tham dự họp giám sát thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh

Lãnh đạo Phòng TCBC&CCVC;

PGĐ Thanh Trang 14g00

Họp công tác chuẩn bị Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tuyến giữa LĐ Tỉnh với CB,CC,VC, ĐV,TN về công tác CCHC tỉnh ĐT năm 2022

Phòng họp Sở Nội vụ

LĐ Phòng CCHC&XDCQ

- 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Thông qua Biên bản kết quả thanh tra

UBND huyện Thanh Bình

Thành viên Đoàn Thanh tra

LX Thịnh
14g00

Tham dự họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác Nhân quyền, Tôn giáo Tỉnh

Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy

TP Tài

Bí thư ĐU Phi Đa 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Đảng ủy Sở

PH Sở Nội vụ

Các đồng chí Đảng ủy viên

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
Giám đốc 07g30

Tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội trường Bông Sen (CAT)
14g00

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

HT Bông lúa

Phòng CCCQ chuẩn bị nội dung.

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PGĐ Minh Lý 08g00

Tham dự lễ Khai mạc Khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hóa - du lịch, trải nghiệm Sen Đa Sắc

Quảng trường Văn Miếu.
14g00

Tiếp đoàn khảo sát hiện trạng Kho lưu trữ Tỉnh

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

LĐ Trung tâm LTLS

19g30

Tham dự Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1.

Quảng trường Văn Miếu
PGĐ Thanh Trang 08g00

Tham dự họp lấy ý kiến về phương án quy hoạch đô thị loại IV, để có hướng lựa chọn phương án tối ưu nhất và có đánh giá phù hợp trong việc định hướng phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian sắp tới

UBND huyện Châu Thành

LĐ Phòng CCHC&XDCQ

LX Thịnh
PGĐ Phi Đa 13g30

Tham dự Đại hội đại biểu thành lập Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp - Lần 1, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội trường Khối các CQ, ĐVSN Tỉnh
- 14g00

Tham dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Lãnh đạo Phòng TCBC&CCVC;

14g00

Tham dự Họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, khóa 56 (K56_CAT)

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo Phòng TCBC&CCVC;

Bí thư ĐU Phi Đa 10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Đảng ủy Sở

Phòng họp Sở Nội vụ

Đảng ủy viên; bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Giám đốc 08g00

Tham dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ, Tầng 1 ) Phòng TCCC chuẩn bị nội dung
PGĐ Minh Lý 09g30

Tham dự lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập, Khánh thành Trụ sở Vietcombank Đồng Tháp và Hội nghị khách hàng năm 2022

Vietcombank Đồng Tháp.
PGĐ Thanh Trang 19g00

Tham dự Chương trình giao lưu đặc biệt "Sen trong tôi"

Quảng trường Văn Miếu
- 07g30

Tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022

Hội trường A, Nhà Văn hóa lao động Công đoàn Đồng Tháp

TP Trưởng

08g00

Báo cáo viên hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng huyện Tam Nông đợt 1, năm 2022 (01 ngày)

Huyện Tam Nông

LĐ Phòng TĐKT

LX Cần
Bí thư CB4 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp lệ Chi bộ 4 tháng 5/2022

Phòng họp Trung tâm LTLS

Tất cả đảng viên Chi bộ 4

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
PGĐ Thanh Trang 13g30

Tham dự Chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

Nhà văn hóa Lao động Tỉnh
16g00

Tham dự Lễ Bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp Lần I 

Hội trường UBND Tỉnh
Chủ nhật ngày 22/05/2022 (22/4/2022 âm lịch)
- 08g30

Tham dự Lễ Khánh thành chùa Tam Hòa Tự

Huyện Tam Nông

LĐ Phòng Tôn giáo

LX Thịnh