Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lịch công tác Sở nội vụ Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Họp Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã bất thường

Giám đốc 08g00 Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự

PTP Nguyệt

LX Cần

Họp Lãnh đạo Sở

Giám đốc 14g00 PLV Giám đốc

Các PGĐ; CVP Tuấn; CTTra Vũ

Thanh tra thực hiện quy định pháp luật về Thi đua, khen thưởng

- 21/09/2020 - 02/10/2020 UBND huyện Lấp Vò

Thành viên Đoàn thanh tra (Quyết định số 48/QĐ-TTr ngày 08/9/2020)

PCTTr Quốc đăng ký

Họp lệ Chi bộ 1 (tháng 9)

Bí thư CB1 14g00 Phòng họp Sở Nội vụ

Tất cả Đảng viên Chi bộ 1

TP Tiền Đăng ký
Cuộc họp này đình lại:

Họp lệ Chi bộ 2 (tháng 9)

Bí thư CB2 14g00 Phòng họp Sở Nội vụ (Phòng Tiếp dân)

Tất cả Đảng viên Chi bộ 2

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Họp về giải quyết kinh phí đào tạo bồi dưỡng của ngành Công an

Giám đốc 16g00 VP UBND Tỉnh

LĐ Phòng TCBC&CCVC (Phòng TCBC&CCVC chuẩn bị nội dung tham mưu Giám đốc Sở

Lịch UB

Họp nội dung liên quan xây dựng Khu tưởng niệm Cố Đại lã Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam

PGĐ Trung 08g00 Phòng họp UBND huyện Lấp Vò

TP Tài

LX Cần

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (theo KH1323/KH-SNV)

- 14g00 Xã An Nhơn, huyện Châu Thành

TP Tài; CV Du.

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Họp Hội đồng Quản lý quỹ Đầu tư phát triển. 

PGĐ Trung 08g00 Phòng Bông Lúa

TP Tiền (Phòng TCBC&CCVC chuẩn bị nội dung tham mưu PGĐ Trung)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 03 (từ ngày 23/9 đến 06/10/2020)

- 23/09/2020 - 06/10/2020 Trung đoàn Bộ binh 320, Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố Cao Lãnh.

CVP Tuấn, TP Tài

Bổ sung cuộc họp này:

Trao đổi với UBND thành phố Cao Lãnh về các hoạt động tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước

- 08g00 UBND thành phố Cao Lãnh

TP Trưởng; PTP Ân, CV Thông

Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Tập huấn công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2020

PGĐ Lý 08g00 Hội trường UBND TX Hồng Ngự

TP Thùy, CV Phong

LX Cần

Họp các Nhóm được phân công phục vụ Đại hội thi đua Tỉnh (theo KH phân công nội bộ của Sở)

- 08g00 Phòng họp Sở Nội vụ

TP Trưởng; Công chức Phòng TĐKT, Công chức được phân công theo KH.

Họp Chi bộ 3 (tháng 9)

Bí thư CB3 14g00 Phòng họp Sở Nội vụ

Tất cả Đảng viên Chị bộ 3

Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Dự Họp Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền, tôn giáo Tỉnh.

PGĐ Trung 07g30 Tại PH BTVTU

Thăm và trao đổi với các tổ chức Cao Đài việc chuẩn bị tổ chức Lễ hội Yên Diêu Trì cung  

- 08g00 TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh

TP Tài,  CV Giang, CV Khang

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội TĐYN tỉnh 

- 08g00 Phòng TĐKT

TP Trưởng; Công chức Phòng TĐKT.

Họp BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh

Bí thư ĐU 13g30 Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)