Lịch công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

- Đi công tác (3 ngày)

- 21/09/2020 - 23/09/2020 Hà Nội

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

Cuộc họp này đình lại:

- Họp giao ban lãnh đạo Sở:

1. Từ 8h-9h: Cho ý kiến về: Khung định hướng phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Nghi phòng KH-TC đăng ký).

2. Từ 9h-10h: Thông qua Đề án thành lập Trung tâm QL, KTCTTL (Đường CCTL đăng ký).

3. Từ 10h: Họp hội đồng xét chỉ định thầu..

PGĐ-Võ Thành Ngoan 08g00 phòng họp

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

Nd1: phòng KH-TC (nd, tl). Nd2: CCTL (nd, tl); phòng KH-TC; VP Sở (Tâm, Tùng). Nd3 (theo danh mục đính kèm): phòng KH-TC (nd, tl); CCTL; TTDVNN&NSNT; CCKL; TTUDNNCNC; dự án VnSAT.
Bổ sung cuộc họp này:

tiếp và làm việc đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương

TT Tỉnh ủy 08g00 Ban TGTU

PGĐ-Võ Thành Ngoan

chuẩn bị nội dung, tài liệu: phòng KH-TC

- Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) trao đổi thông tin dự án "Sáng kiến lúa gạo châu Á - giai đoạn 2 (BRIA2)" và "Trung tâm đổi mới sáng tạo xanh trong ngành nông nghiệp và thực phẩm (GIC)"

- 14g00 phòng họp

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCPTNT (nd BRIA), phòng KH-TC (tổng hợp, chuẩn bị nội dung liên quan chuyển LĐ Sở ngày 19/9), CCTT&BVTV;, TTDVNN&NSNT;

- Họp về bảo hiểm công trình kè chợ Bình Thành, HTB

PGĐ-Võ Thành Ngoan 14g00 Phòng PGĐ Ngoan tp: mời Ban QLDANN (A. Nhiều, Hiếu), phòng KH-TC (nd, tl)
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

- Thăm và làm việc công ty Cẩm Nguyên

PCT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00 HTM

PGĐ-Võ Thành Ngoan

lái xe: Mum

- Tiếp và làm việc với TTXTTM,DL&ĐT tỉnh

- 08g00 phòng họp tp, nd, tl: VPTCC (Tri)

- Dự lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm sang châu Âu theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

LĐ Bộ NNPTNT 08g30 An Giang

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCTT&BVTV; (chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan cho UB tỉnh trước 21/9), lái xe: Sang

Khảo sát tình hình phục hồi cây quýt và  xây dựng nông thôn mới huyện Lai Vung và Khảo sát tiến độ thi công Dự án DA  xử lý ô nhiễm môi trường Hoà thành, huyện Lai Vung

PCT. Nguyễn Thanh Hùng 13g30 HLVung

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCTT&BVTV; (nd quýt, Chấn dự); VPNTM (nd NTM, Hùng dự); LĐTTDVNN&NSNT; lái xe: Sang

- Họp về thương mại điện tử tỉnh ĐT (SCT: nd, b/c)

PCT. Phạm Thiện Nghĩa 15g00 VPUB

PGĐ-Võ Thành Ngoan

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

- Dự hội nghị giao ban thúc đây tiến độ thực hiện dự án VnSAT các tỉnh ĐBSCL (1 ngày) 

LĐ Bộ NNPTNT 08g00 KS Sao Mai

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: dự án VnSAT (dự thảo phát biểu chào mừng và tham luận của UBND tỉnh trước 21/9), VP Sở (Tâm)
Bổ sung cuộc họp này:

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ chủ chốt ngành nông nghiệp về "Du lịch nông thôn"

- 08g00 STT&TT;

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: trưởng các chi cục, trung tâm, phòng chuyên môn thuộc Sở

- Họp tổng kết đoàn chuẩn bị đề xuất Dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn của WB (AFSP)

LĐ Bộ NNPTNT 08g30 Hà Nội

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

CCCN,TY&TS; và CCTT&BVTV;: chuẩn bị nội dung trước 20/9; phòng KH-TC tổng hợp chuyển GĐ Sở trước 22/9; lái xe: Mum

- Hội ý CT và PCT UBND tỉnh:

1.

7. Cho ý kiến "Dự án hỗ trợ các khoản đầu tư chống chịu BĐKH và PTNN bền vững cho vùng cây ăn trái trọng điểm tỉnh ĐT".

8.

CT. Nguyễn Văn Dương 13g30 VPUB

-

tp: phòng KH-TC (nd, tl)
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

- Kiểm tra chương trình MTQG XDNTM năm 2020 (1 ngày)

- 07g30 HTN tp: theo KH 2034/KH-SNN ngày 18/9/2020

- Tập huấn về giám sát và đánh giá, vận hành hệ thống GS&ĐG cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Vụ Kế hoạch 08g00 Cần Thơ tp: VPTCC

- Khảo sát triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, khôi phục cây quýt hồng giai đoạn 2020-2024" (1 ngày)

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt 08g00 HLVung tp: CCTT&BVTV; (nd, tl, Chấn dự); LĐTTDVNN&NSNT; lái xe: Sang

- Sở Công Thương tp HCM mời dự Lễ khai mạc hội nghị tổng kết chương trình hợp tác thương mại gđ 2016-2020 và kết nối cung cầu giữa tp HCM và các tỉnh năm 2020  

- 08g30 tpHCM

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

phòng KH-TC (nd, tl); lái xe: Mum

- Họp chi bộ phòng Nghiệp vụ

Bí thư Chi bộ 14g00 hội trường

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: đảng viên chi bộ phòng Nghiệp vụ
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

- Đi học tập kinh nghiệm mô hình tưới, tiêu tiết kiệm nước (1 ngày)

- 07g30 An Giang

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: CCTL, HHN, công ty bơm Hải Dương, lái xe: Mum

- Kiểm tra chương trình MTQG XDNTM năm 2020 (1 ngày)

- 07g30 HTB tp: theo KH 2034/KH-SNN ngày 18/9/2020

- Họp về công tác cải cách hành chính tháng 9/2020

GĐ-Nguyễn Phước Thiện 08g00 phòng họp tp: VP Sở (nd, tl); các phòng chuyên môn; các đơn vị trực thuộc Sở.
Cuộc họp này đình lại:

- Thăm và làm việc công ty ADC, công ty CBLT Tân Hồng 

PCT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00 HTH

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCTT&BVTV; (nd), lái xe: Sang

- HN trực tuyến về tầm nhìn chiến lược quy hoạch tỉnh ĐT

CT. Nguyễn Văn Dương 14g00 VPUB

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

tp: phòng KH-TC (nd)
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)