Lịch công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
GĐ-Nguyễn Văn Vũ Minh 09g00

Báo cáo nội dung Đề án nâng cao thu nhập cho người trồng lúa.

Hội trường Sở

PGĐ-Lê Quốc Điền

tp: CCTTBVTV (cb, nd, tl); CCCNTYTS, CCPTNT, CCTL, TTUDNNCNC, TTDVNNQLKLCTTL, P.KHTC
CT. Phạm Thiện Nghĩa 14g00

Thăm các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Sa Đéc:

- Lúc 14 giờ: Thăm Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam.

- Lúc 15 giờ 30: Thăm Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj

KCN Sa Đéc

GĐ-Nguyễn Văn Vũ Minh

Lái xe: Sang
PCT. Nguyễn Phước Thiện 15g00

Họp về dự thảo kế hoạch Phát triển cây ăn trái chủ lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

VP UBND Tỉnh

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

Tp: CCTTBVTV (bc, tl), P.KHTC cùng dự
Sở KH&CN; 12/06/2023 - 15/06/2023

Tham dự đoàn làm việc về nội dung ứng dụng CNSH theo Nghị quyết 36 tại Tp Hồ Chí Minh

TP HCM

PGĐ-Lê Quốc Điền

tp: đ/c Chấn (CCTTBVTV), đ/c Kiệt (CCCNTYTS), đ/c Hà (TTUDNNCNC); Ghi chú: Các thành viên tham giaq tập trung tại Sở KHCN trước 05 giờ ngà 12/6/2023.
*** 08g00

Dự Hội nghị toàn thể hội viên năm 2023 và kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội

Tp HCM

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

Tp: CCCNTYTS cùng tham dự và bố trí xe
14g00

Dự hội nghị góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười 

HTM

PGĐ-Võ Thành Ngoan

Lái xe: Mum
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
Hội Nông dân tỉnh 13g30

Tham dự chương trình gặp gỡ giữa các Công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp để triển khai, liên kết thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

MTTQVN Tỉnh

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

Tp: P. KHTC
*** 07g30

Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cán bộ XDNTM các cấp năm 2023

HHN, TPHN PGĐ Lê Quốc Điền giao cho LĐ các chi cục (TTBVTV và PTNT) tham gia báo cáo chuyên đề 1 và 2
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)
PCT. Huỳnh Minh Tuấn 08g00

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 789 về kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười

Huyện ủy TM

PGĐ-Võ Thành Ngoan

Lái xe: Mum
Sở KH&CN; 14g00

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất tinh dầu hoa sen từ các giống sen tại Đồng Tháp"

SKHCN

PGĐ-Lê Quốc Điền

Sở Công Thương 14g00

Hội thảo lấy ý kiến Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

SCT

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

P. KHTC cb nd, tl
*** 14g00

Mời tham dự kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Tỉnh 06 tháng đầu năm 2023

Hội trường Sở Tp: Đ/c Huỳnh Trung Phượng - UVBTV Đảng ủy dự
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
GĐ-Nguyễn Văn Vũ Minh 14g00

Họp BTV Đảng ủy Sở

Hội trường

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: Đ/c Huỳnh Trung Phượng, đ/c Ngô Thanh Hùng, VPĐU
15g00

Họp BCH Đảng bộ  Sở

Hội trường Sở

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt,PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: Tất cả các đồng chí Đảng ủy viên, VPĐU
*** 07g30

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ XDNTM các cấp

HTN, HTB PGĐ Lê Quốc Điền giao cho LĐ các chi cục (TTBVTV và PTNT) tham gia báo cáo chuyên đề 1 và 2
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)
PCT. Nguyễn Phước Thiện 08g00

Họp nghe báo cáo:

1. Dự án sản phẩm từ Sen trên địa bàn huyện Tháp Mười

2. Mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

VP UBND Tỉnh

GĐ-Nguyễn Văn Vũ Minh

tp: ND1: TTDVNNQLKTCTTL (cb nd, tl); ND2: CCPTNT (cb nd, tl); VPĐP mời một số đơn vị có sản phẩm OCOP từ sen được công nhận 04 sao.
14g00

Họp chuyên đề phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã:

ND1: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, htx, tình hình thực hiện chính sách, chỉ tiêu; khó khăn vướng mắc; định hướng thực hiện trong thời gian tới (SKHĐT bc).

ND2: Báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân năm 2023. (LMHTX bc)

ND3: Chủ trương tổ chức khảo sát chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX (LMHTX bc)

ND4: Phân khai chi tiết nguồn vốn ngân sách Tỉnh bố trí thực hiện Chương trình MTQG XDNTM năm 2023 để thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND (phân khai đợt 2) (SNNPTNT bc)

 

VP UBND Tỉnh

GĐ-Nguyễn Văn Vũ Minh

tp: ND4: CCPTNT cb nd, tl và cùng dự
14g00

Họp Thường trực BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với đề án Tái cơ cấu ngành NN và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

VP UBND Tỉnh

GĐ-Nguyễn Văn Vũ Minh

tp: VPĐP cb nd, tl,bc và cùng dự
*** 07g30

Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp năm 2023 (đợt 1)

HTM, HCL PGĐ Lê Quốc Điền giao cho LĐ các đơn vị (CCTTBVTV và CCPTNT) tham gia Báo cáo chuyên đề 1 và 2
08g00

Dự Lễ phát động Chiến dịch RACE TO NET ZERO và Diễn đàn "Cơ hội đầu tư, thương mại và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thị trường các-bon"  

TP HCM

PGĐ-Lê Quốc Điền

Lái xe: Mum
Thứ 7 ngày 17/06/2023 (30/4/2023 âm lịch)
*** 13g30

Hội thảo "Xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị cây giống và hoa kiểng"

H. Chợ Lách. BTre

PGĐ-Lê Quốc Điền

tp: TTUDNNCNC cùng dự
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)