Lịch công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
PCT. Đoàn Tấn Bửu 07g00

Họp Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I 

Cà phê Doanh nghiệp

PGĐ-Lê Quốc Điền

tp: TTDVNNNSNT (nd); phòng KH-TC
GĐ-Nguyễn Phước Thiện 07g30

- Tiếp công dân định kỳ

SNN&PTNT; tp: Thanh tra Sở (nd, tl)
07g30

- Họp báo thường kỳ tháng 5/2022:

1. Báo cáo các văn bản trễ hạn 6 tháng đầu năm.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị vè quy hoạch ngành nông nghiệp.

3. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp và PTNT ước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

hội trường

PGĐ-Võ Thành Ngoan,PGĐ-Lê Quốc Điền,PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: trưởng, phó và chuyên viên tổng hợp các chi cục, trung tâm, phòng chuyên môn thuộc Sở. Chuẩn bị nội dung, tl: VP Sở (nd1); phòng KH-TC (nd2, nd3).
PCT. Huỳnh Minh Tuấn 13g30

Họp về giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long (SKHĐT: bc).

Phòng Hoa Súng

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCCNTYTS (nd); phòng KH-TC
GĐ-Nguyễn Phước Thiện 14g00

- Báo cáo GĐ Sở các nội dung:

1. Báo cáo dự thảo phân khai vốn CTMTQGXDNTM.

2. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng đánh giá NTM.

3. Trao đổi nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp.

4. Báo cáo triển khai cụ thể Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

5. Kế hoạch đề xuất tích hợp chính sách.

hội trường nd1: Ngô Hùng, Kiều Trang, Tấn Vương, Mỹ Hưng (chuẩn bị tài liệu và trình chiếu); Thái, Điền SKHĐT (báo cáo). Nd2: VPNTM. Nd3: LĐ và CV phòng KH-TC (H.Anh báo cáo), Tấn Vương, Minh Vương. Nd4: KH-TC (tl, bc); VPTCC; VP Sở. Nd5: KH-TC (tl, bc); VPĐPNTM&TCCNN; CCPTNT; VP Sở.
PCT. Đoàn Tấn Bửu 15g00

- Tiếp và làm việc đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (SLĐTBXH: nd)

VPUB

PGĐ-Lê Quốc Điền

tp: LĐ phòng KH-TC (nd)
PCT. Huỳnh Minh Tuấn 16g30

Báo cáo đề xuất việc hạn chế khai thác và cấp phép khai thác đối với nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (STNMT: bc)

Phòng Hoa Súng

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: CCTL (nd)
PGĐ-Huỳnh Tất Đạt 08g00

- Lễ khai mạc và Hội nghị kết nối tiêu thụ và phát triển bền vững thị trường Xoài

Sen House, số 38, Điện Biên Phủ, tpCL tp, nd: theo KH 1480/KH-SNN-BQLDA
*** 07g30

- Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối

hội trường tp: đảng viên Đảng bộ Sở NN&PTNT;, Minh Vương kết nối
08g00

- Viện Chính sách và CLPTNNNT thu thập thông tin về cụm liên kết ngành phục vụ sản xuất, chế biến và thương mại nông sản

lầu 2 (BQLDANN cũ) tp, nd: CCTTBVTV, CCCNTYTS, phòng KH-TC
08g30

- Vụ Pháp chế, BNN&PTNT - Viện Quy hoạch và TKNN đánh giá tình hình thi hành pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (theo CV 2826/BNN-PC của Vụ Pháp chế và CV 119/VQH-PTBV của Viện CSCLPTNNNT)

Thanh tra Sở tp, nd: CCTTBVTV, CCCNTYTS, CCPTNT, CCKL, phòng KH-TC, VP Sở
Tỉnh Đoàn 14g00

- Hội nghị lấy ý kiên góp ý dự thảo cáo cáo trình Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh NK 2022-2027

TTHĐTTNhi

PGĐ-Võ Thành Ngoan

chuẩn bị nội dung: Đoàn cơ sở (Tấn Vương)
Trường ĐHĐT 15g00

- Dự họp Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN

trường ĐHĐT tp: CCTT&BVTV;
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh 08g00

- Tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS, HĐND tỉnh (1 ngày)

HTB

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCPTNT (nd), lái xe: Mum
CT. Phạm Thiện Nghĩa 08g30

Làm việc với các ngành tổng hợp về xây dựng các Kế hoạch năm 2023, với nội dung làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các ngành; định hướng công tác đánh giá, định hướng về phương án các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hệ thống mẫu biểu chỉ tiêu; phương pháp và quan điểm lập kế hoạch năm 2023.

Phòng Hương Tràm

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

tp: phòng KH-TC (nd)
GĐ-Nguyễn Phước Thiện 14g00

- Họp thống nhất nội dung hợp đồng mua bán giữa tập đoàn Tân Long và HTX Trường Phát

HTM tp: phòng KH-TC (nd), CCPTNT, CCTTBVTV, TTDVNNNSNT, lái xe: Sang
Ban Tuyên giáo TU 07g30

- Dự hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2022

Ban TGTU

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

VnSAT Trung ương 08g30

- Họp trực tuyến với VnSAT Trung ương về tiến độ thực hiện dự án (1 ngày)

phòng họp

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: Ban VnSAT (nd), Minh Vương hỗ trợ kết nối
ĐH Cần Thơ 08g30

- Hợp tác triển khai dự án ACIAR-SRP

lầu 2 (BQLDANN cũ) tp, nd: CCTTBVTV (chủ trì, báo cáo kết quả); CCPTNT; TTDVNNNSNT
Sở Nội vụ 13g30

- Họp Hội đồng chấm sáng kiến lĩnh vực kinh tế-xã hội năm 2021 

SNV

PGĐ-Võ Thành Ngoan

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
PCT. Đoàn Tấn Bửu 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Sen

Cà phê Doanh nghiệp

PGĐ-Lê Quốc Điền

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp triển khai kế hoạch phân công tiếp đón các đoàn đại biểu về dự Lễ hội Sen.

Phòng Hương Tràm

PGĐ-Lê Quốc Điền

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh 08g00

- Tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS, HĐND tỉnh (1 ngày)

tpCL

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCPTNT (nd), lái xe: Mum
PCT. Đoàn Tấn Bửu 08g30

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Phòng Bông Lúa

PGĐ-Lê Quốc Điền

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
GĐ-Nguyễn Phước Thiện 09g00

- Trao đổi với đoàn huyện Cheowon về mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh

hội trường

PGĐ-Lê Quốc Điền

tp: SLĐTBXH; trưởng các đơn vị: CCCNTYTS, CCPTNT, CCTTBVTV, TTDVNNNSNT, VPTCC (Trang), KH-TC, VP Sở
PCT. Huỳnh Minh Tuấn 14g00

Khảo sát khu vực nuôi chim bán hoang dã tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

Vườn QGTC

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

tp, nd: CCCNTYTS, CCKL, lái xe: Sang
15g00

Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang: Làm việc với huyện Tam Nông về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Chương trình MTQG Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Nông.

huyện Tam Nông

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

tp: VPNTM (nd), mượn xe: Sang
*** 00g00

- Nghỉ phép 1 ngày

-

PGĐ-Võ Thành Ngoan

Sở KH&CN; 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

dự ngày khoa học và công nghệ 18/5

trường ĐHĐT tp: VP Sở (Lam)
*** 13g30

- Khảo sát dự án Hồ Rừng của công ty THHH Hùng Cá

HTN tp: mời SXD; CCTL (nd, bố trí xe); CCKL, phòng KH-TC (Em)
TT Tỉnh ủy 08g00

- Hội nghị quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TW

HT Sen Hồng (HTTU)

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
PCT. Đoàn Tấn Bửu 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

lễ khai mạc khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hóa-du lịch, trải nghiệm sen đa sắc

Quảng trường Văn Miếu

PGĐ-Lê Quốc Điền

PCT. Huỳnh Minh Tuấn 09g00

Báo cáo Dự án xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thuỷ sản TH3 tại huyện Tân Hồng của Cty CP 3 Đời Tân Hồng.

Phòng Hoa Súng

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: CCCNTYTS (nd); phòng KH-TC
CT. Phạm Thiện Nghĩa 10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về dự án chế biến nông sản tại huyện Tháp Mười (SKHĐT: bc)

Phòng Hương Tràm

PGĐ-Lê Quốc Điền

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PCT. Huỳnh Minh Tuấn 10g30

Nghe Sở TNMT báo về Nạo vét chỉnh trị dòng chảy khu vực cồn Long Tả và các đề xuất tại Công văn số 1501/STNMT-TNKS.

 

Phòng Hoa Súng

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: CCTL (nd), phòng KH-TC
14g00

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

HT Bông lúa

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

tp: VPNTM (nd)
16g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp về triển khai TB số 3001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Phòng Bông Lúa

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: CCTL (nd, tl)
LĐUBND tỉnh 19g30

- Lễ khai mạc Lễ hội Sen

Quảng trường Văn Miếu

PGĐ-Lê Quốc Điền

PGĐ-Võ Thành Ngoan 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

báo cáo việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Bằng đăng kí)

phòng họp tp, nd: Thanh tra Sở, CCKL
PGĐ-Huỳnh Tất Đạt 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

họp rà soát tiến độ dự án IFAD (Tri đăng kí)

phòng họp tp, nd: CCTTBVTV (Tâm); phòng KH-TC (Hoàng Anh, Tri, Mai); Thanh
*** 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

dự hội nghị góp ý Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ

Cần Thơ

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

chuẩn bị nội dung: phòng KH-TC, lái xe: Sang
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

đại hội đại biểu thành lập hội ngành hàng sen Đồng Tháp - lần I

khối các cơ quan đvsn tỉnh

PGĐ-Lê Quốc Điền

16g00 Bổ sung cuộc họp này:

dự khai mạc diễu hành xe hoa sen

công viên Văn Miếu

PGĐ-Lê Quốc Điền

TT Tỉnh ủy 07g30

- Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HT Bông Sen (27, Lý Thường Kiệt)

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
LĐUBND tỉnh 07g30

- Hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp ĐBSCL và tp HCM

HTUB

PGĐ-Lê Quốc Điền

Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh 08g00

- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gđ 2016-2020

SCT tp: LĐ CCPTNT (nd, tl); phòng KH-TC
PCT. Huỳnh Minh Tuấn 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Ban QLDA Mỹ Thuận về việc cung ứng vật liệu san lấp cho công trình giao thông.

Phòng Hoa Súng

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: CCTL (nd)
Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh 14g00

- Tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS, HĐND tỉnh

LMHTX tp: LĐCCPTNT
GĐ-Nguyễn Phước Thiện 15g30 Cuộc họp này đình lại:

- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số SIPAS

hội trường

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: VP Sở (nd, tl); trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
PCT. Huỳnh Minh Tuấn 16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Khảo sát Đường ven sông Tiền giai đoạn 1 (Ban QLDANN: nd).

 

TP Cao Lãnh

PGĐ-Võ Thành Ngoan

tp: CCTL (nd, bố trí xe: tập trung điểm đầu dự án tại lộ Hòa Đông)
PCT. Đoàn Tấn Bửu 19g00 Bổ sung cuộc họp này:

chương trình giao lưu đặc biệt "Sen trong tôi"

Quảng trường Văn Miếu

PGĐ-Lê Quốc Điền

PGĐ-Võ Thành Ngoan 07g30

- Kiểm tra tiến độ công trình gói 2, dự án ICRSL

các huyện tp: nhà thầu; TVGS; ICRSL (Hiếu, Hội, Tấn); mượn xe: Mum
13g30

- Họp về tiến độ gói 2, dự án ICRSL

phòng họp tp: nhà thầu; TVGS; ICRSL (Hiếu, Hội, Tấn)
LĐ Bộ NNPTNT 08g00

- Hội thảo "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp ĐBSCL"

Kiên Giang

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

tp: phòng KH-TC (nd), lái xe: Sang
UB sông Mê Công VN 09g45 Bổ sung cuộc họp này:

tiếp, làm việc với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

phòng họp tp: CCTL (nd)
*** 00g00 Bổ sung cuộc họp này:

tiếp đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế

-

GĐ-Nguyễn Phước Thiện,PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

theo KH 1634/KH-SNN ngày 19/5/2022 của SNN&PTNT;
08g30 Bổ sung cuộc họp này:

đoàn làm phim VTV1 trao đổi với lãnh đạo các Sở về phim phóng sự "Khát vọng phát triển"

cafe doanh nghiệp

PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: phòng KH-TC (nd)
Bí thư Chi bộ 14g00

từ 21/5 dời lên - Họp Chi bộ Văn phòng Sở

hội trường

GĐ-Nguyễn Phước Thiện,PGĐ-Huỳnh Tất Đạt

tp: đảng viên CBVP Sở
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
PCT. Đoàn Tấn Bửu 08g00

- Hội thảo "Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp"

HTUB

PGĐ-Lê Quốc Điền

phân công cụ thể theo CV 1613/SNN-KHTC
LĐUBND tỉnh 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

dự chương trình "Xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen"

nhà VHLĐ tỉnh

PGĐ-Lê Quốc Điền

16g00

- Lễ bế mạc Lễ hội Sen

HTUB

PGĐ-Lê Quốc Điền

BTTU Lê Quốc Phong 08g00

Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

Văn phòng Tỉnh ủy

GĐ-Nguyễn Phước Thiện

tp: VPNTM (nd)
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)