Lịch công tác Sở Ngoại vụ Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Ngoại vụ Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghỉ bù Lễ 01/5

........***........ 00g00 Theo Thông báo

Tất cả CBCC Sở 

Minh Điền trực
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Học TC LLCT

........***........ 04/05/2021 - 25/06/2021 Trường CĐCĐ

Lê Lam Anh Thư

Tập huấn thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính năm 2021

Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến 08g00 Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Văn Trần Ngọc Cẩm

nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khoá 29 (CVC29)

........***........ 08g00 Trường Chính trị

Phạm Thị Ngọc Sang

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. 

Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân 08g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân 07g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bình Thành, Lấp Vò (Ban số 11)

........***........ 08g00 xã bình Thành

Phạm Thị Ngọc Sang

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Châu Thành

........***........ 12g30 Châu Thành

Nguyễn Thanh Bình

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
Công tác biên giới ........***........ 06g30 Biên giới Nguyễn Thanh Bình

Tham gia đoàn tiếp xúc cử tri (1 ngày)

........***........ 07g00 Lấp Vò

Nguyễn Xuân Vinh

dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân 07g30 Hội trường Bông Sen
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

Kiểm tra sức khoẻ định kỳ

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân,
Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân,
Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến
07g00 Ban BVSK
Tập huấn triển khai phần mềm phòng, chống mã độc tập trung ........***........ 07g30 Sở TTTT Lê Minh Điền, nhận đĩa Kaspersky luôn (18 máy)
Cuộc họp này đình lại:

dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2021

........***........ 08g00 BTG Tỉnh uỷ

Nguyễn Thanh Bình

Bước 1: Họp rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân,
Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân,
Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến
14g00 Phòng họp Sở

Nguyễn Thanh Bình

Bước 2: Lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát bổ sung quy hoạch NK 2021-2026 

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân,
Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân,
Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến
15g00 Phòng họp Sở

Nguyễn Thanh Bình,Phạm Thị Ngọc Sang,Nguyễn Trần Ngọc Chương,Nguyễn Xuân Vinh

Bước 3: Lấy ý kiến Hội nghị Chi ủy về rà soát bổ sung quy hoạch NK 2021-2026 

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân 16g00 Phòng họp Sở

Nguyễn Thanh Bình,Nguyễn Xuân Vinh

Bước 4: Lãnh đạo Sở bỏ phiếu rà soát bổ sung quy hoạch NK 2021-2026

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân,
Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân,
Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến
16g30 Phòng họp Sở

Nguyễn Thanh Bình

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)