Lịch công tác Sở Ngoại vụ Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Ngoại vụ Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Đi công tác tại CPC

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân 16/05/2022 - 18/05/2022 Campuchia

Nguyễn Văn Lẹ,Huỳnh Hoàng Minh (Lx)

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 (Sáng từ 7:00 đến 11:30; Chiều từ 13:30 đến 17:00)

Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân 07g00 Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trần Ngọc Chương, Nguyễn Xuân Vinh

Hội nghị học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối và Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII
Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân,
Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến
07g30 Trực tuyến tại Sở Ngoại vụ

Tất cả CBCC,NLĐ

Hội nghị học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối và Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII
........***........ 07g30 Đảng ủy Khối

Nguyễn Thanh Bình

Họp Thường trực Tỉnh uỷ.

Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến 07g30 Văn phòng Tỉnh ủy Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân 13g30 Văn phòng UBND Tỉnh Kế hoạch chỉ ghi buổi chiều ngày 16/5/2022
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

........***........ 07g30 ĐUK Nguyễn Thanh Bình

Kiểm tra đảng viên Phạm Thị Ngọc Sang

........***........ 14g00 Phòng họp Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thanh Bình,Lê Lam Anh Thư,Văn Trần Ngọc Cẩm,Phạm Thị Ngọc Sang

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Họp triển khai kế hoạch phân công tiếp đón các đoàn đại biểu về dự Lễ hội Sen.

Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến 07g30 Phòng Hương Tràm

Lê Minh Điền

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị.

Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân 08g00 Hội trường Sen Hồng (HT.Tỉnh ủy), số 27, đường Tôn Đức tHắng, Phường 1, TP Cal Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Tiếp các đoàn cơ quan đại diện nước ngoài đến dự Lễ hội Sen 

Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến 19/05/2022 - 20/05/2022 Theo Kế hoạch

- Phòng QLBG-HTQT

- Lê Minh Điền

Dự Hội nghịsơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giám đốc Nguyễn Hữu Xuân 07g30 Hội trường Bông Sen

Dự lễ khai mạc Lễ Hội Sen

Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến 08g00 Quảng trường Văn Miếu
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Làm thủ tục đi nước ngoài

........***........ 00g00 Tp.HCM

Lê Lam Anh Thư,Huỳnh Hoàng Minh (Lx)

Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về cho chủ trương không xét nghiệm COVID-19 đối với người dân khu vực biên giới

Phó Giám đốc Lê Thị Kim Ngân 09g00 UBND Tỉnh

Thanh tra chuyên ngành tại Sở Y tế

Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến 10g00 Sở Y tế

Thanh Bình, Anh Thư, Ngọc Cẩm

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Thư mời Sen, Xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen.

Phó Giám đốc Bùi Minh Tuyến 13g30 Nhà văn hóa lao động
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)