Lịch công tác Sở Ngoại vụ Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Ngoại vụ Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Hội chẩn xác định tình trạng sức khoẻ tâm thần của Bà.Sóc Phon ( người Campuchia)

 

........***........ 14g00 Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Đường Đầm Dơi, ấp Mỹ Đông, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Trần Ngọc Chương,Nguyễn Văn Lẹ

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Dự triển khai văn bản QPPL mới ban hành (Thời gian sẽ thông báo sau)

 

GĐ - Nguyễn Hữu Xuân 00g00 Hội trường UBND Tỉnh

Họp Chi bộ tháng 09

GĐ - Nguyễn Hữu Xuân,
PGĐ - Lê Thị Kim Ngân,
PGĐ - Bùi Minh Tuyến
14g00 Phòng họp Sở

Tất cả đảng viên

Họp cơ quan tháng 09

GĐ - Nguyễn Hữu Xuân,
PGĐ - Lê Thị Kim Ngân,
PGĐ - Bùi Minh Tuyến
16g00 Phòng họp Sở Ngoại vụ

Tất cả CBCC

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Toạ đàm giữa Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài với Lãnh đạo các địa phương khu vực phía Nam

GĐ - Nguyễn Hữu Xuân 23/09/2020 - 24/09/2020 Bình Dương

- Đại diện 03 doanh nghiệp

- Lẹ, Minh LX

Khởi hành tại Sở Ngoại vụ lúc 13:30 ngày 23/9/2020. Hoàng Ngân liên hệ các doanh nghiệp tập trung tại Sở Ngoại vụ để khởi hành, đi chung xe Sở
Cho ý kiến cấp học bổng cho Lưu học sinh Lào, Campuchia giai đoạn 2021 - 2025 PGĐ - Bùi Minh Tuyến 13g30 UBND TỈNH Minh Điền
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Công tác biên giới

........***........ 06g00 Biên giới

Nguyễn Thanh Bình

Thứ 6 ngày 25/9/2020 (9/8/2020 âm lịch)
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)