Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/02/2024 (17/1/2024 âm lịch)

Họp triển khai rà soát thực hiện Nghị quyết 392/2020/NQ-HĐND 

  08g00 HT Sở

Ban Giám đốc, Phòng LĐVLBH, Thanh tra, TCKT, Trung tâm DVVL

Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra công tác thực hiện Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2024

  08g00 huyện Lấp Vò

PGĐ Khương, PBT&PCTNXH, đại diện Sở Tài chính

Trao đổi với Phòng BTPCTNXH, Phòng NCC về chi trả ASXH cho Người có công

  09g00 Phòng PGĐ Khương

PGĐ Khương, PBT&PCTNXH, PNCC

Họp online với huyện cheorwon Hàn Quốc

  14g00 Phòng PGĐ Tuyết

PGĐ Tuyết, Trung tâm DVVL (Ái)

Thứ 3 ngày 27/02/2024 (18/1/2024 âm lịch)

Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2024

  06g15 Ban CHQS huyện Lai Vung

GĐ Công

LX Tam

Kiểm tra công tác thực hiện Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2024

  08g00 huyện Châu Thành

PGĐ Khương, PBT&PCTNXH, đại diện Sở Tài chính

Làm việc với các Đơn vị liên quan nghiệm thu Công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công

  09g00 HT Sở LĐTBXH

GĐ Công, TCKT, các Đơn vị liên quan

Tiếp và làm việc với đoàn xúc tiến hợp tác phát triển nguồn nhân lực Hungary

  10g00 VP UBND Tỉnh

PGĐ Tuyết

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự làm việc về Chương trình xóa trắng nhà tạm bợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tỉnh

BT Tỉnh ủy - Lê Quốc Phong 15g00 Phòng họp Xẻo Quýt (Tỉnh ủy)

GĐ Công, PBT&PCTNXH (chuẩn bị tài liệu liên quan)

Theo lịch Tỉnh ủy
Thứ 4 ngày 28/02/2024 (19/1/2024 âm lịch)

Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024

  07g30 HT UBND Tỉnh

GĐ Công

Theo lịch Uỷ ban

Tham dự Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh

  08g00 Ban Dân vận Tỉnh ủy

PGĐ Tuyết

Kiểm tra công tác thực hiện Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2024

  08g00 TP. Sa Đéc

PGĐ Khương, PBT&PCTNXH, đại diện Sở Tài chính

Trả lời chất vấn với Đài Truyền hình về chính sách đối với lĩnh vực Người có công

  09g00 Sở LĐTBXH

GĐ Công

Tham dự Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII

  14g00 HT Sen Hồng (HT Tỉnh ủy)

GĐ Công

Theo Kế hoạch số 230-KH/TU của Tỉnh ủy
Thứ 5 ngày 29/02/2024 (20/1/2024 âm lịch)

Họp xét khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

  08g00 HT Sở LĐTBXH

PGĐ Tuyết, PLĐVLBH, VP, CA Tỉnh, Sở Y tế, BQL Khu kinh tế, LĐLĐ Tỉnh

Tiếp Đoàn công tác tỉnh Long An

  09g00 HT Sở LĐTBXH

PGĐ Tuyết, PLĐVLBH, VP, Trung tâm DVVL

Đoàn công tác số 3: Kiểm tra việc triển khai xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

PCT UBND Tỉnh Trần Trí Quang 14g00 TP. Sa Đéc

PGĐ Khương

Theo lịch Uỷ ban
Thứ 6 ngày 01/03/2024 (21/1/2024 âm lịch)

Đoàn công tác số 2: Kiểm tra việc triển khai xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

PCT UBND Tỉnh - Huỳnh Minh Tuấn 08g00 huyện Lai Vung Theo lịch Ủy ban
Thứ 7 ngày 2/3/2024 (22/1/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)