Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghỉ bù Lễ 1/5

* 07g00 ...

 ....

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. 

* 08g00 Phòng Bông Lúa

PGĐ Công

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

* 14g00 Ban TCD-NC

PGĐ Nàng, TTra

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

* 07g30 HTUB

GĐ Nhơn

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Công bố Biên bản điều tra vụ tai nạn lao động

* 14g00 HT Sở

TTra

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* 07g30 HT Bông Sen

GĐ Nhơn,PGĐ Công

Tham gia cùng Đảng ủy Khối trao Quyết định đảng viên

* 08g00 TC Hồng Ngự

Hậu

Tham dự Hội thảo về vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

* 13g30 HT Tỉnh ủy

PGĐ Công

Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra tiến độ thi công công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

* 14g00 Trung tâm DVVL Tỉnh

PGĐ Công,PGĐ Tuyết

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2021

* 08g00 Ban TGTU

GĐ Nhơn

Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

* 14g00 VP UBND Tỉnh

PGĐ Công

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)