Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lịch công tác Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Báo cáo chuyên đề: Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

* 07g30 Trường Chính trị tỉnh

GĐ Nhơn,PBTXH (Việt)

LX Tam

Kiểm tra cơ sở vật chất Trường Tháp Mười

* 07g30 Trường Tháp Mười

TCKT (Phượng),Trường Tháp Mười (Mười) Sở Tài chính,(LX Vinh)

Lảm việc với Đoàn học viện Chính trị

* 08g00 HT A- Ban TGTU

PGĐ Tuyết

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

 

* 08g00 Phòng Bông Lúa

PGĐ Tuyết,Trung tâm DVVL (Hiếu),PLĐVLBH (Kiệt)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Đi giám sát tại Trung tâm BTXH tỉnh

* 08g00 Trung tâm BTXH tổng hợp

UBKT Đảng ủy Sở

LX Vinh

Họp cho ý kiến xem xét và thiết lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ

* 14g00 VP Huyện ủy Châu Thành

PGĐ Nàng,PNCC (Sĩ)

LX Tam

Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Đồng Tháp.

* 14g00 Phòng Hương Tràm

PGĐ Công

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Nghe báo cáo về công tác tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

* 08g00 VPUB

PGĐ Tuyết,Trung tâm DVVL (Hiếu),Trường Thanh Bình (Trung),Trường Hồng Ngự (Long),Trường Tháp Mười (Mười)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp góp ý dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025

* 14g00 HT Sở

PGĐ Tuyết,PLĐVLBH (Kiệt),Trung tâm DVVL (Hiếu)

Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Công an

* 07g30 HT Sở

PGĐ Công,PGĐ Tuyết,PLĐVLBH (Kiệt),PGDNN (Hào),PBTXH (Hóa)

Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Họp đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia trở về Việt Nam

* 08g00 HT Sở

PGĐ Công,PBTXH (Hóa)

Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)