Lịch công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019 tại huyện Hồng Ngự

---***--- 16/05/2022 - 20/05/2022 H. Hồng Ngự

Thanh tra Sở

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự Hội nghị học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khối và Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

---***--- 07g30 HT. Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh

Đ/c Duyên

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn – Bộ NN & PTNT

---***--- 15g30 Phòng họp Sở

Đ/c Hưu

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 (01 ngày)

GĐ.Trương Hòa Châu 07g00 P. Tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp Thường trực Tỉnh uỷ.

GĐ.Trương Hòa Châu 07g30 Văn phòng Tỉnh ủy Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I 

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 07g00 Cà phê Doanh nghiệp Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp giải quyết việc chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH May An Long

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp bàn giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Đạt, tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 09g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Làm việc với Công ty CP Gia Bình Hồng Ngự về việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại TP.Hồng Ngự.

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g30 Phòng Hoa Súng

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Khảo sát tình hình thi công dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g00 Khu liên hợp TDTT Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp rà soát danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 Sở Y tế

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Dự "Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện mô hình xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đối với sản phẩm xoài"

---***--- 13g30 KDL. Mỹ Trà

Trung tâm HTDN&KN

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội nghị chuyên đề về thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở

GĐ.Trương Hòa Châu 08g00 HT/UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 20

GĐ.Trương Hòa Châu 14g00 Văn phòng Tỉnh ủy Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Hội đồng chấm sáng kiến lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2021

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 13g30 Sở Nội vụ Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Làm việc với các ngành tổng hợp về xây dựng các Kế hoạch năm 2023, với nội dung làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các ngành; định hướng công tác đánh giá, định hướng về phương án các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hệ thống mẫu biểu chỉ tiêu; phương pháp và quan điểm lập kế hoạch năm 2023.

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Tổng hợp Quy hoạch,Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp bàn kế hoạch tổ chức vận động vốn xã hội hóa xây dựng Tượng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy.

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 Phòng Hoa Súng

Phòng Đăng ký Kinh doanh,Phòng Hợp tác Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Dự Hội thảo "Tiếp cận các nguồn tài chính không tài sản bảo đảm: Giải pháp cho DNNVV vùng đồng bằng sông Cửu Long"

---***--- 08g00 TP. Cần Thơ

Phòng Đăng ký Kinh doanh,Trung tâm HTDN&KN

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

GĐ.Trương Hòa Châu 08g00 HT. Sen Hồng Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp triển khai kế hoạch phân công tiếp đón các đoàn đại biểu về dự Lễ hội Sen.

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 07g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g30 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống phục vụ du lịch thông minh

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g00 Phòng họp Sở

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Khảo sát khu vực nuôi chim bán hoang dã tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 Vườn QGTC Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với huyện Tam Nông về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Chương trình MTQG Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Nông,

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 15g00 H. Tam Nông Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Bổ sung lịch:

Họp trao đổi về xóa bảo hành đối với gói thầu số 6 thuộc dự án Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành

---***--- 14g00 Sở Xây dựng

Phòng Đấu thầu - Thẩm định

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung lịch:

Khảo sát hiện trường Kho lưu trữ Tỉnh

---***--- 14g00 Kho lưu trữ Tỉnh

Phòng Đấu thầu - Thẩm định

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GĐ.Trương Hòa Châu 07g30 HT. Bông Sen Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về dự án chế biến nông sản tại huyện Tháp Mười

GĐ.Trương Hòa Châu 10g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

GĐ.Trương Hòa Châu,
PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào
15g30 HT UBND Tỉnh

Trung tâm HTDN&KN

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự lễ khai mạc Khu triển lãm sảm phẩm OCOP, văn hóa – du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 Quảng trường Văn Miếu Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Báo cáo Dự án xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thuỷ sản TH3 tại huyện Tân Hồng của Cty CP 3 Đời Tân Hồng.

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 09g00 Phòng Hoa Súng

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Đại hội Đại biểu thành lập Hội ngành  hàng sen Đồng Tháp - lần 1, nhiệm kỳ 2022 - 2027

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 13g30 Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 19g30 Quảng trường Văn Miếu

Trung tâm HTDN&KN

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 13g30 KDT Nguyễn Sinh Sắc Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Bổ sung cuộc họp này:

Họp về triển khai TB số 3001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 16g30 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Bổ sung lịch:

Dự "Hội thảo tổng kết dự án và quảng bá sản phẩm giá trị gia tăng"

---***--- 08g00 Sen Coffee House

Trung tâm HTDN&KN

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn phim VTV

GĐ.Trương Hòa Châu,
PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào
07g30 Cà phê doanh nghiệp Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự lể kỷ niệm 15 năm thành lập, khánh thành Trụ sở Vietcombank Đồng Tháp và hội nghị khách hàng năm 2022

GĐ.Trương Hòa Châu 09g30 Vietcombank Đồng Tháp Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Báo cáo việc ứng trước vốn để thanh toán khối lượng thực hiện dự án CCN Mỹ Hiệp

GĐ.Trương Hòa Châu 15g00 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Khảo sát Đường ven sông Tiền giai đoạn 1.

 

GĐ.Trương Hòa Châu 16g00 TP Cao Lãnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 07g30 HT/UB tỉnh

Trung tâm HTDN&KN

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Cuộc họp này đình lại:

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 Phòng Hoa Súng

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ ngày 19/5/2022 chuyển sang: Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vị trí thửa đất cặp sông Tiền thuộc xã Tân Mỹ để Quy hoạch bến tạm giữ phương tiện thủy trên địa bàn Tỉnh

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Bổ sung lịch:

Dự chương trình giao lưu đặc biệt "Sen trong tôi"

 

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 19g00 Quảng trường Văn Miếu Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung cuộc họp này:

Họp xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng ô chứa rác mới tại bãi chôn lấp rác xã Tân Phú Đông (lần 3)

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g00 Phòng họp Sở

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung lịch:

Dự tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua Tây Nam bộ năm 2021

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 Hậu Giang

Đ/c Thoảng

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Làm việc ngày thứ bảy (buổi sáng)

---***--- 07g00 Trung tâm KSTTHC và PVHCC

Đ/c Nhí

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất chế biến sản phẩm từ Sen

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 HT/UB tỉnh

Trung tâm HTDN&KN

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Bổ sung cuộc họp này:

Dự chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 13g30 Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g00 Văn phòng Tỉnh ủy Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)