Lịch công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)

Thăm các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Sa Đéc:

- Lúc 14h: thăm Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam.

- Lúc 15h30: thăm Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj.

GĐ.Trương Hòa Châu 14g00 KCN. Sa Đéc Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp về phát sinh khối lượng ngoài hồ sơ thiết kế được duyệt Gói thầu số 20 do điều chỉnh hướng tuyến vào dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 07g00 Cà phê doanh nghiệp

Đ/c Long

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp rà soát tình hình bố trí, nhu cầu vốn đầu tư công trong việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 09g00 Phòng họp Sở

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư,Phòng Đăng ký Kinh doanh

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đột xuất (Đoàn Kiểm tra số 789-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 H. Tháp Mười Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)

Kiểm tra nguồn gốc đất, hiện trạng và sự phù hợp quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, kế hoạch phát triển nhà ở đối với khu đất tọa lạc xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò mà Công ty TNHH Bassac Riverside xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Khu Dân cư Cao cấp Nam Sông Tiền

---***--- 08g30 H. Lấp Vò

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với DNTN Hồng Phúc Tháp Mười

---***--- 15g00 Phòng họp Sở

Thanh tra Sở,Phòng Hợp tác Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp Thường trực Tỉnh uỷ

GĐ.Trương Hòa Châu 08g00 Văn phòng Tỉnh ủy Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà xưởng Mương Điều tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 VP/ UB tỉnh

Phòng Hợp tác Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Nghe Báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị hội nghị Xúc tiến thương mại Đồng Tháp - Ấn Độ

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 VP/ UB tỉnh

Trung tâm HTDN&KN

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Báo cáo việc giao Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng quản lý, khai thác hạ tầng đối với các CCN, KKT trên địa bàn Tỉnh

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 VP/ UB tỉnh

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)

Dự Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cao Lãnh năm 2023

GĐ.Trương Hòa Châu 14/06/2023 - 15/06/2023 H. Cao Lãnh

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Làm việc với Thanh tra Tỉnh

GĐ.Trương Hòa Châu 08g00 Hội trường Sở

Phòng Hợp tác Đầu tư; Đ/c Chiến

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Dự Hội thảo lấy ý kiến Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

GĐ.Trương Hòa Châu 14g00 Sở Công thương

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu Đề án phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 Sở Công thương Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 789 về kiểm tra Ban Thường vụ Huyện uỷ Tháp Mười

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g00 Huyện ủy Tháp Mười Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Thông qua phương án thiết kế tổng mặt bằng công trình Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g00 VP/ UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)

Họp Ban Chỉ đạo cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

GĐ.Trương Hòa Châu 14g00 Văn phòng Tỉnh ủy Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 08g00 VP/ UB tỉnh Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)

Họp nghe xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo nội dung tại mục 1 Phụ lục số 02 Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh

GĐ.Trương Hòa Châu,
PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn
08g00 VP/ UB tỉnh

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

GĐ.Trương Hòa Châu 14g00 VP/ UB tỉnh

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp nghe báo cáo

1. Dự án sản phẩm từ Sen trên địa bàn huyện Tháp Mười;

2. Mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 08g00 VP/ UB tỉnh

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp chuyên đề phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

1. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tình hình thực hiện chính sách, chỉ tiêu; khó khăn, vướng mắc; định hướng thực hiện trong thời gian tới.

2. Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân năm 2023

3. Chủ trương tổ chức khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của Hợp tác xã”

4. Phân khai chi tiết nguồn vốn ngân sách Tỉnh bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 để thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND (phân khai đợt 2)

PGĐ.Phạm Thị Ngọc Đào 14g00 VP/ UB tỉnh

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư

Họp về quyết toán vốn đầu tư 02 khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ và thị trấn Mỹ An thuộc dự án đường Hồ Chí Minh

PGĐ.Nguyễn Văn Cẩn 14g00 VP/ UB tỉnh

Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thứ 7 ngày 17/06/2023 (30/4/2023 âm lịch)

Làm việc ngày thứ bảy (buổi sáng)

---***--- 07g00 Trung tâm KSTTHC và PVHCC

Đ/c Nguyệt An

Đăng ký bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)