Lịch công tác Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Hội nghị học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối và Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII (01 buổi)

... 07g30 Hội trường Sở GTVT

Đảng uỷ viên, cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ bộ phận

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dƣơng, khen thƣởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (01 ngày)

... 07g30 HT ĐUK

Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng uỷ

Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra hiện trường dự án cầu Mỹ Thuận 2, dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

...,
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
10g00 Vĩnh Long

GĐ Hoàng Bảo

Họp về giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long.

...,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn
13g30 Phòng Hoa Súng

GĐ Hoàng Bảo

TNMT (b/c, trình chiếu bản đồ và hiện trạng sử dụng đất), STP, SNN&PTNT;, SXD, SGTVT, UBND huyện Tam Nông và Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long.
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Đoàn ĐBQH Tỉnh (01 buổi)

...,
BTTU Lê Quốc Phong
08g00 Hội trường UBND tỉnh

GĐ Hoàng Bảo

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1fRH8BhyGoiF8J6LvGL6Hv0UhYUV05E-e/view?usp=sharing

Trao đổi các nội dung quy hoạch và dự kiến các nội dung lấy ý kiến, phân công nhiệm vụ, thời gian tổ chức Hội thảo quy hoạch của ngành. (các thành viên tổ QH có thể huy động thêm CB, CC, VC của đơn vị cùng dự).

... 08g00 Phòng họp 2 Sở GTVT

Thành phần tham dự chính: PGĐ Cư Trinh, Hoàng Hơn, Minh Chí, Minh Dũng, Minh Phong, Trung Trực (thư ký)

Theo QĐ 339/QĐ-SGTVT ngày 29/09/2021

Làm việc với Tạp chí Giao thông vận tải (PV Mỹ Lệ, Văn Quyết)

... 08g00 ...

Ban Giám đốc

Tham gia buổi bàn giao mặt bằng hiện trường phạm vi các cầu Kênh 14, Kênh Giữa, Kênh 13 và cầu An Tiến đang khai thác, sử dụng trên đường ĐT.844 để triển khai thi công gói thầu số 15: Nâng cấp, mở rộng cầu Kênh 14, Kênh Giữa, Kênh 13 và cầu An Tiến thuộc dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim – Trường Xuân).

... 09g00 Tại cầu Kênh 14 (Km 29+865) trên tuyến đường ĐT.844, huyện Tháp Mười.

Phòng QLKCHTGT

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 20

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Trần Trí Quang,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn
14g00 Văn phòng Tỉnh ủy

GĐ Hoàng Bảo

Nội dung 4.1: SXD, SKHĐT, TPSĐ, NC Hoàng Thiện Nội dung 4.2: SGTVT, SKHĐT, NC Mạnh Tùng Nội dung 4.3: SKHĐT, NC Hoàng Thứ Nội dung 4.4: Bí thư Thành ủy Hồng Ngự; lãnh đạo UBND Tp Hồng Ngự. SKHĐT, SXD, NC Hoàng Thứ.
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

 Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

... 08g00 Hội trường Tỉnh uỷ

GĐ Hoàng Bảo

Kiểm tra hiện trường xem xét đề nghị không thực hiện một số hạng mục giao thông đường thủy (đèn tín hiệu 14 cầu và biển báo giao thông đường thủy cầu Ba Sao) đường ĐT.850, thuộc dự án Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

... 09g00 Tập trung tại cầu Ba Sao, đường ĐT.850 sau đó đi kiểm tra các cầu trên tuyến

Phòng QLKCHTGT

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

...,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
14g00 Phòng Bông Lúa

PGĐ Cư Trinh

Điểm cầu Tỉnh: Thành viên BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Đồng Tháp theo QĐ số 96/QĐ-UBND-TL ngày 11/5/2022, gồm: SGDĐT (chuẩn bị nội dung, mời các thành viên thuộc Sở), CAT, STC, SYT, TTra, STTTT, SGTVT, SLĐTBXH, Tỉnh Đoàn, VP UBND Tỉnh, ĐPT-TH, Báo ĐT, Điện lực Đồng Tháp Điểm cầu huyện/thành phố: LĐ UBND, các cơ quan chuyên môn có liên quan

Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang: Làm việc với huyện Tam Nông về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Chương trình MTQG Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Nông.

...,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn
15g00 huyện Tam Nông

GĐ Hoàng Bảo, Phòng QLKCHTGT (A. Vũ dự và chuẩn bị nội dung, tài liệu)

SNNPTNT, SVHTTDL, STNMT, SGTVT, SLĐTBXH, VPĐP Tỉnh, HTN (bc+tl), SXD, SKHĐT
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
... 07g30 HT Bông Sen CAT

GĐ Hoàng Bảo

Hội nghị hướng dẫn triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
...,
Tổng cục ĐBVN
08g00 Trung tâm GDNN đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây đô, số 90 Quốc lộ 1, Khu vực 2, phường Ba Láng, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Phòng QLVTPTNL,Trung tâm GDNNKTGT

Lễ khai mạc Khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hóa - du lịch, trải nghiệm sen đa sắc

... 08g00 Quảng trường Văn Miếu

GĐ Hoàng Bảo

Hội nghị góp ý Đề thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long tại Cần Thơ
... 08g00 KS Mường Thanh Luxury Cần Thơ

PGĐ Cư Trinh

Đóng góp ý kiến về phương án quy hoạch đô thị loại IV thị trấn Cái Tàu Hạ

... 08g00 Phòng Hoa Nhãn - UBND H. Châu Thành

Hoàng Hơn

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

...,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn
14g00 HT Bông lúa

GĐ Hoàng Bảo

- Thành viên Hội đồng thẩm định theo QĐ 20/QĐ-UBND-TL ngày 04/3/2021:SNNPTNT, UBMTTQ, HLHPN, SXD, SGTVT, SCT, SGDĐT, SVHTTDL, STTTT, SLĐTBXH, SYT, STNMT, SNV, STP, BCHQST, CTK, VPUBNDT, CCPTNT. - VPĐP Tỉnh (nd+tl),

Kiểm tra dự án đấu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận -  Cần Thơ, giai đoạn 1

... 14g00 Thời gian và điểm theo chương trình làm việc kèm theo

Phòng QLCLCTGT

Dự Khai mạc Diễu hành xe hoa Sen

... 16g00 Công viên Văn Miếu

Quốc Tuấn

Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1.

CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Trần Trí Quang,
PCT. Huỳnh Minh Tuấn,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
19g30 Quảng trường Văn Miếu

GĐ Hoàng Bảo

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Hội thảo về nâng cao chuổi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp ĐBSCL và TPHCM trong bối cảnh mới

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
07g30 HTUB Tỉnh

PGĐ Cư Trinh

Tiệc chiêu đãi: 11h30 tại Nhà ăn UBND Tỉnh

Đoàn làm phim VTV1 gặp lãnh đạo các Sở trao đổi về phim phóng sự cho tỉnh, chủ đề " Khát vọng phát triển".

... 08g00 Cà phê doanh nghiệp

GĐ Hoàng Bảo

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mời và mượn địa điểm.

Thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

...,
GĐ Hoàng Bảo
09g00 Phòng họp 2 Sở GTVT

Phòng KHTC

Đơn vị cùng tham dự: Sở TNMT, Ban QLDA ĐTXD CTGT

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, khánh thành trụ sở Vietcombank Đồng Tháp và Hội nghị khách hàng hàng năm 2022

... 09g30 Hội trường Trụ sở Vietcombank CN Đồng Tháp

Quốc Tuấn

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện vốn bảo trì đường bộ

... 10g00 Phòng họp 1 Sở GTVT

Ban GĐ, Tổ XDCB, Minh Phong, Minh Chí, Hoàng Hơn, Trường Giang

Cuộc họp này từ ngày 19/5/2022 chuyển sang: Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vị trí thửa đất cặp sông Tiền thuộc xã Tân Mỹ để Quy hoạch bến tạm giữ phương tiện thủy trên địa bàn Tỉnh

...,
PCT. Trần Trí Quang
14g00 Phòng Hương Tràm

GĐ Hoàng Bảo

SKHĐT, STNMT, Phòng CSGT (Công an Tỉnh), HLVò (chuẩn bị tài liệu báo cáo), SGTVT

Nghe tư vấn báo cáo các nội dung quy hoạch (đã chỉnh sửa)

... 14g00 Phòng họp 2 Sở GTVT

PGĐ Cư Trinh, Hoàng Hơn, Minh Chí, Minh Dũng, Minh Phong, Trung Trực

Thành viên theo QĐ 339/QĐ-SGTVT

Cuộc họp này từ ngày 19/5/2022 chuyển sang: Làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông.

...,
PCT. Trần Trí Quang
14g30 Phòng Hương Tràm

GĐ Hoàng Bảo, Phòng QLKCHTGT

SGTVT; SXD; STNMT; TPCL; HLVò; Ban QLDA Mỹ Thuận (b/c)

Chương trình “Sen trong tôi”

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
19g00 Quảng trường Văn Miếu

Quốc Tuấn

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen

...,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
13g30 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp

Quốc Tuấn

Lễ bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I-2022

...,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT. Đoàn Tấn Bửu
16g00 HT UBND Tỉnh

GĐ Hoàng Bảo

Tiệc chiêu đãi bế mạc Lễ hội Sen Lần thứ I-2022

... 18g00 Nhà ăn UBND Tỉnh

GĐ Hoàng Bảo

Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)