Lịch công tác sở Công thương Đồng Tháp

Sở Công thương Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/02/2024 (17/1/2024 âm lịch)

-Hội thảo vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể

PGĐ-Thuỷ 08g00 KDL Mỹ Trà

-Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

QLCN 08g30 Tại công trình (Phường An Lộc, TP Hồng Ngự)
-Họp về tham gia Triển lãm quốc tế ngành Rau, Hoa, Quả - HortEx Vietnam 2024
------ 09g00 PH Sở NN&PTNT;

-Họp HĐ xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn năm 2024

PGĐ-Thuỷ,
TVHĐ
14g00 PH Sở
Thứ 3 ngày 27/02/2024 (18/1/2024 âm lịch)

-Dự Hội nghị, tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước

------,
TTra,
KHTCTH
08g00 HT.UB
Thứ 4 ngày 28/02/2024 (19/1/2024 âm lịch)

-Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024

PGĐ-Thuỷ 07g30 HT.UB KHTCTH chuẩn bị nội dung

-Dự Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam (VIATT) 2024

PGĐ-Na 09g30 Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn ( SECC) QLCN chuẩn bị nội dung
Thứ 5 ngày 29/02/2024 (20/1/2024 âm lịch)

-Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 

PGĐ-Thuỷ 08g00 HT.A- KDL Mỹ Trà

-HN giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ VN ở nước ngoài tháng 02/2024

PGĐ-Thuỷ 09g00 Trực tuyến QLTM chuẩn bị nội dung

-Họp rút kinh nghiệm tình hình sản xuất tiêu thụ hoa kiểng năm 2023, định hướng năm 2024

------ 09g00 Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

-Dự Họp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2024

PGĐ-Na 13g30 HT UBND huyện Tam Nông

-Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

PGĐ-Thuỷ 14g00 HT.UB

Làm việc với UBND thành phố Sa Đéc theo Kế hoạch 45/KH-UBND về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 2024.

------ 14g00 UBND TPSa Đec P.KH-TC-TH chuẩn bị ND
Thứ 6 ngày 01/03/2024 (21/1/2024 âm lịch)

Kiểm tra việc triển khai xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Lai Vung

------ 08g00 H Lai Vung P.KH-TC-TH chuẩn bị ND
Thứ 7 ngày 2/3/2024 (22/1/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)