Lịch công tác sở Công thương Đồng Tháp

Sở Công thương Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

- Tiếp Đoàn công tác Hội đồng lý luận TW

KH-TC-TH,
PGĐ-Na
07g30 Ban TGTU

-Họp trao đổi tham mưu thực hiện công tác kết nối tiêu thụ các sản phẩm tỉnh Đồng Tháp tại TP. Hà Nội và đề xuất thành lập Trung tâm XTTM đặc sản địa phương tỉnh Đồng Tháp tại TP. HCM

GĐ-Dũng,
P. QLTM,
Các đơn vị theo thư mời,
PGĐ-Thủy
10g30 PH Sở

-Họp HĐ thẩm đinh báo cáo đánh giá tác động môi trường

PGĐ-Na 13g30 Sở TN&MT;

Làm việc với các Hiệp hội, CLB về kết quả 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng hoạt động trong thời gian tới; thông qua việc tham gia giới thiệu hàng hoá đặc sản Đồng Tháp tại GrandWorld Phú Quốc (Vingroup).

PGĐ-Thủy 14g00 Phòng Hương Tràm

 Làm việc về kết nối tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Đồng Tháp tại Thành phố Hà Nội. 

------ 16g00 Phòng Hương Tràm
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

 -Làm việc với Trung tâm XTTMDL & ĐT về chi tiết các nội dung công việc được phân công trong kế hoạch số 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh

------ 08g00 PH Sở

Thăm và làm việc với Cty Cẩm Nguyên và các doanh nghiệp Cụm công nghiệp Trường Xuân. 

GĐ-Dũng 08g00 HTM

-Lớp phổ biến kiến thức pháp luật trong sử dụng hóa chất công nghiệp nguy hiểm 

QLCN,
Các đơn vị theo thư mời
08g30 Nhà VHLĐ Tỉnh

Họp cho ý kiến về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

PGĐ-Thủy 15g00 Phòng Hương Tràm
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

-Thăm và làm việc với doanh nghiệp KCN Sa Đéc

------ 08g00 KCN Sa Đéc

-Tiếp đoàn công tác của Bộ Công Thương về chợ biên giới

P. QLTM 08g00 PH Sở

- Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác TM giai đọan  2016-2020 và kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP HCM và các tỉnh, TP năm 2020 (từ 24-27/9/2020)

PGĐ-Thủy 08g00 TP HCM

-Lớp phổ biến kiến thức pháp luật trong sử dụng hóa chất công nghiệp nguy hiểm 

QLCN,
Các đơn vị theo thư mời
08g30 Nhà VHLĐ Tỉnh

- Hội ý Chủ tịch và PCT UBND Tỉnh:

3. Báo cáo Dự án Nhà máy lau bóng gạo Bình Tân tại huyện Lấp Vò của Cty CP Bình Tân. 

PGĐ-Na 13g30 VPUB
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

-Tham gia khảo sát và thẩm định đề án đề nghị công nhận Trung tâm xã An Long, huyện Tam Nông đạt tiêu chí đô thị loại V

------ 08g30 H Tam Nông

- Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác TM giai đọan  2016-2020 và kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP HCM và các tỉnh, TP năm 2020 (từ 24-27/9/2020)

GĐ-Dũng,
PGĐ-Thủy
08g30 TP HCM
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

- Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

GĐ-Dũng 14g00 HTUB
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)