Lịch công tác HĐND & UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g30

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

Phòng Bông Tràm

Theo thư mời

NC Dân mời, dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra các công trình Đường AH-HB (đoạn từ cầu TCS 1 đến ngã năm Hòa Bình)

Hiện trường

KTHT, TCKH, GD&ĐT, BQLDA&PTQĐ, HB, TTTC

NC Quí mời, dự
n.***. 09g30

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Phòng họp BTVHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam, CVP-Trần Thanh Thành.

n..***.. 08g00

Dự Lễ khai mạc và Hội nghị tổ chức Tuần lễ xoài Cao Lãnh và trái cây chủ lực trên sàn Thương Mại Điện Tử tỉnh Đồng Tháp

Hội trường Sen House (TP.CL)

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, UQ NNPTNT, TTDVNN, HTX, THT, HQ

NC Chao mời
08g30

Dự họp giải quyết việc chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH May An Long

VP UBND Tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, TNMT.

NC Chao mời
08g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự khảo sát thực tế về ranh giới quy hoạch Hồ Rừng của Công ty TNHH Hùng Cá.

Hiện trường

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, UQ TNMT, KTHT, NNPTNT, xã PC.

NC Chao mời
13g30

Dự họp  giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long

Văn phòng UBND tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, TNMT, KTHT

NC Chao mời
CVP - Trần Thanh Thành 07g15

Họp báo cơ quan. 

Phòng Sen Hồng

CBCC Văn phòng

Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT-UBND-Châu Văn Bo
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Hội ý Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện:

1. Cho ý kiến bổ sung kinh phí cho xã Phú Đức để chi hỗ trợ cho người dân thực hiện công trình bờ Tây kênh Phú Đức.

2. Cho ý kiến về bố trí tái định cư cho hộ ông Võ Văn Cọp để thực hiện công trình cầu qua kênh Mười Tải.

Phòng Sen Hồng

TCKH (bc nội dung 1), KTHT, TNMT (bc nội dung 2), Ban QLDA&PTQĐ

NC Quí, Chao mời, dự
n.***. 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5 năm 2022

Phòng họp BTV HU

CT-UBND-Trần Thanh Nam, Phòng VHTT

14g00

Tiếp và làm việc với Công ty CP xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Phòng Sen Hồng

CT-UBND-Trần Thanh Nam, KTHT, TNMT, TCKH, BQLDA&PTQĐ.

NC Quí mời, dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30

Thông qua quy mô xây dựng các công trình:

1. Hệ thống thoát nước CDC trung tâm xã Phú Đức

2. Cải tạo nâng cấp đường số 3 (đường kết nối giữa CDC trung tâm và chợ Phú Cường)

3. Trồng cây xanh Khuôn viên Tuyến dân cư Tam Nông - Thanh Bình

4. Trồng cây xanh các tuyến đường nội bộ CDC Khóm 4, TT. Tràm Chim

5. Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Cụm dân cư ấp 3B (khu vực giáp với Công an huyện)

6. Trồng mới cây xanh và bổ sung các tuyến đường xã An Long

7. Trồng mới cây xanh và bổ sung các tuyến đường xã Phú Thành A

Phòng Hương Lúa

1. KTHT, TCKH, TNMT, Ban QLDA&PTQĐ, XPĐ

2. KTHT, TCKH, TNMT, Bưu điện TN, Ban QLDA&PTQĐ, XPC

3. TCKH, KTHT, Ban QLCTCC, Ban QLDA & PTQĐ, TTTC

4.  TCKH, KTHT, Ban QLCTCC, Ban QLDA & PTQĐ, TTTC

5. TCKH, KTHT, Ban QLCTCC, Ban QLDA & PTQĐ, TTTC

6. TCKH, KTHT, Ban QLCTCC, Ban QLDA & PTQĐ, XAL

7. TCKH, KTHT, Ban QLCTCC, Ban QLDA & PTQĐ, XPTA

NC Tân mời, dự
n..***.. 15g00

Dự nghe phương án giải quyết số tiền test COVID19 của các công ty trên địa bàn huyện

TTYT huyện

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa

PCT-UBND-Châu Văn Bo 15g00

Tiếp xúc các hộ dân vận động chuyển nhượng đất để thực hiện Nghĩa trang nhân dân huyện Tam Nông.

Xã Phú Thọ

KTHT, TNMT, Hội CTĐ; ĐU, UBND xã PT

NC Chao mời, dự
----------***---------- 07g30

Tập huấn công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 (01 ngày)

HT. UBND huyện

Theo thư mời

NC Hiếu mời, dự
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
n.***. 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu tại Huyện: CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT-UBND-Châu Văn Bo, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, CVP-Trần Thanh Thành

09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Tổ tư vấn chương trình Sếu Tràm Chim

Phòng Hương Lúa

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa

13g30

Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HT. UBND huyện

CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT-UBND-Châu Văn Bo, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, CVP-Trần Thanh Thành, TBPC-Phùng Văn Út Lớn, TBKT-XH-Phạm Thị Hồng Hạnh

n..***.. 14g00

Nội dung này từ ngày 16/5 chuyển sang:

Dự khảo sát thực tế về ranh giới quy hoạch Hồ Rừng của Công ty TNHH Hùng Cá.

Hiện trường

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, UQ TNMT, KTHT, NNPTNT, xã PC.

NC Chao mời
15g00

Có điều chỉnh phòng họp:

Tiếp và làm việc với PCT UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Phòng Sen Hồng

BTHU, CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, theo thư mời. Bổ sung: Ban QLDA&PTQĐ

* Có tài liệu kèm theo

NC Chao, Quí mời, dự
..**.. 14g00

Có điều chỉnh phòng họp:

Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

Phòng Hương Lúa

* Điểm cầu tại Huyện: PCT-UBND-Châu Văn Bo; Trường: THPT Tràm Chim, THPT Tam Nông, THCS-THPT Hoà Bình, THCS-THPT Phú Thành A, TTYT, HĐ, CA, GDĐT.

NC Vĩnh mời, dự.
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
PCT-HĐND - Trần Văn Sang 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Thường trực HĐND huyện khảo sát, giám sát công tác quản lý, khai thác sử dụng đất công trên địa bàn huyện

Buổi sáng: lúc 07 giờ 30’ tại xã An Hòa; Buổi chiều: lúc 13 giờ 30’ tại xã Phú Cường

Thành phần tham dự theo Quyết định số 19/QĐ-HĐND-TL ngày 22/4/2022 của HĐND huyện

NC Hiếu mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Thăm mô hình sản xuất kiệu đen Paparinka, xã Phú Hiệp và kiểm tra các công trình XDCB (Trường TH Tràm Chim 2; Đường bờ Bắc kênh Đồng Tiến)

Hiện trường

TCKH, KTHT, NNPTNT, GDDT, BQLDA&PTQĐ, PH, TTTC

NC Quí mời, dự
n.***. 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

HT. BCHQS huyện

CT-UBND-Trần Thanh Nam

19g30

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1.

Quảng trường Văn Miếu, TPCL

CT-UBND-Trần Thanh Nam

PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Nghe báo cáo kết quả thực hiện Phương án bồi thường (đợt 3) Tiểu dự án WB9

Phòng Sen Hồng

MTTQVN, TNMT, KTHT, TCKH, TP, BQLDA&PTQĐ, AH, AL, PN, PTA, PTB, PT

NC Chao mời, dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Giám sát đối với đồng chí Phùng Minh Đức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Long về việc chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã An Long theo Công văn số 159-CV/HU, ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện

Xã An Long

Thành phần theo Quyết định số 505-QĐ/HU ngày 04/4/2022 của  Ban Thường vụ Huyện ủy

NC Tân mời, dự
n..***.. 09g00

Cùng Sở TN&MT khảo sát thực tế, xác định vị trí và nguồn gốc khu đất thuê của Công ty Điện lực Miền Nam TNHH

Xã Phú Cường

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ TNMT, TCKH, PC

NC Chao mời
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Đại hội đại biểu thành lập Hội ngành hàng sen Đồng Tháp lần 1, nhiệm kỳ 2022-2027.

HT. Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ KTHT

NC Quí mời
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2022

Phòng Sen Hồng

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, CA, TCKH, KTHT, GDĐT, Ban QLDA&PTQĐ, TTYT, HĐ, UBND các xã, thị trấn.

NC Tân mời
PCT-UBND-Châu Văn Bo 07g30

Nội dung này chuyển sang từ sáng thứ 3:

Làm việc với xã Phú Hiệp về vận động tài trợ xây dựng cầu qua kênh An Bình

Xã Phú Hiệp

KTHT, TCKH, Hội CTĐ; ĐU, UBND xã PH

NC Tân mời, dự
..**.. 08g00

Bổ sung cuộc họp này: 

Dự Khai mạc Khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hóa - du lịch, trải nghiện Sen đa sắc.

Quảng trường Văn Miếu, TPCL

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin).

NC Vĩnh mời
09g00

Dự Lễ khởi công cầu kênh Phèn, xã Phú Thọ

Xã Phú Thọ

PCT-UBND-Châu Văn Bo, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, theo thư mời

11g00

Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Trường Mầm non Phú Thành B, xã Phú Thành B

PCT-UBND-Châu Văn Bo

16g00

Bổ sung cuộc họp này:

Dự khai mạc diễu hành Xe hoa Sen.

 

Công viên Văn Miếu, TPCL

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin)

NC Vĩnh mời
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
n.***. 07g30

Học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và mô hình nuôi lươn không bùn

Tỉnh Trà Vinh

CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, theo thư mời

PNN&PTNT; mời
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Cùng Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM khảo sát các xã trên địa bàn huyện thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022

Hiện trường

ĐHBK, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ KTHT, ĐTN, Ban QLDA&PTQĐ, AH, AL, PN, PTA, PT, PĐ, PC, TTTC 

NC Tân mời
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường ĐT.845

Sở TN&MT;

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ TNMT, BQLDA&PTQĐ

NC Chao mời
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp HĐ xác định giá đất để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất nông nghiệp hữu cơ - hữu cơ khép kín tại xã Tân Công Sính

Sở Tài chính

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ TNMT, TCKH, Ban QLDA&PTQĐ

NC Chao mời
PCT-UBND-Châu Văn Bo 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp Đảng ủy khối Văn hóa - Xã hội.

Phòng Hương Lúa

Thành phần do Đảng ủy khối mời

14g00 Cuộc họp này đình lại:

Làm việc với các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn Huyện.

Phòng Sen Hồng

VHTT, theo Thư mời

NC Vĩnh mời, dự.
..**.. 14g00

Bổ sung cuộc họp này:

Dự trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim.

Trường THPT Tràm Chim

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng Nội vụ)

NC Vĩnh mời
19g00

Bổ sung cuộc họp này:

Dự chương trình giao lưu đặc biệt "Sen trong tôi".

Quảng trường Văn Miếu, TPCL

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin).

NC Vĩnh mời
----------***---------- 07g30

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng chức năng nghiệp vụ đối với các nhóm TTHC thuộc cấp huyện, xã

Phòng Bông Tràm

Theo Công văn số 754/UBND-CCHC ngày 13/5/2022 của UBND huyện

NC Hiếu mời, dự
08g00

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (01 ngày).

HT. UBND huyện

Các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện (do PNV mời)

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
n..***.. 07g30

Bổ sung lịch: Dự Lễ Công bố Quyết định phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho Công an cấp xã

Xã Phú Thành A

PCT UBND huyện Nguyễn Hữu Nghĩa

..**.. 07g00

Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Mầm non Sen Hồng, xã An Long

PCT-UBND-Châu Văn Bo

08g00

Dự Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen

VP UBND Tỉnh

PCT-UBND-Châu Văn Bo

13g30

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Xác lập kỷ lục thế giới 200 món ăn chế biến từ Sen.

 

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin)

NC Vĩnh mời
16g00

Bổ sung nội dung này:

Dự Bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1.

HT. UBND tỉnh

PCT-UBND-Châu Văn Bo

Chủ nhật ngày 22/05/2022 (22/4/2022 âm lịch)
..**.. 08g30

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ khánh thành Tam Hòa Tự (Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Phú Thọ)

Chùa Tam Hòa Tự, xã Phú Thọ

PCT-UBND-Châu Văn Bo (U.Q Trưởng phòng Nội vụ)

NC Vĩnh mời