Lịch công tác HĐND & UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 14g00

Thăm HTX DVNN Hoà Bình và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Hoà Bình

Xã Hòa Bình

NNPTNT, TCKH, KTHT, VP, HB

NC Chao mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND-Châu Văn Bo
08g00

Hội ý CT, PCT UBND huyện

Phòng Sếu Đỏ

LĐVP, NC Chao

08g30

Cho ý kiến xử phạt VPHC tại xã An Long

Phòng Sếu Đỏ

KT&HT (nd+tl), Tư pháp, TNMT, xã An Long

NC Duy mời, dự
n.***. 09g30

Dự họp giao ban Huyện ủy

Phòng họp BTVHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, CVP Trần Thanh Thành

PCT-UBND-Châu Văn Bo 09g30

Thông qua quy mô thực hiện các công trình:
1. Quy hoạch chi tiết Khu hành chính xã Phú Thành A
2. Hồ bơi xã An Hòa
3. Trụ sở làm việc Nhà văn hoá Khóm 5, thị trấn Tràm Chim

4. Tháo gỡ vướng mắc thủ rục đầu tư Nhà máy nước Hòa Bình

Phòng Sếu Đỏ

1. Các Phòng: TCKH, KTHT, TNMT; Ban QLDA&PTQĐ, PTA.
2. Các Phòng: TCKH, KTHT, VHTT; Ban QLDA&PTQĐ, AH.
3. Các Phòng: TCKH, KTHT, TNMT, VHTT; Ban QLDA&PTQĐ, TTTC.

4. TCKH, KTHT, TNMT, Ban QLDA&PTQĐ

13g30 Cuộc họp này đình lại:

Thông qua dự thảo phương án giá đất:
1. Công trình Trường tiểu học Phú Hiệp B.
2. Công trình Cầu kênh Đường Gạo.

Phòng Sếu Đỏ

MTTQVN, TNMT, KTHT, TCKH, TP, BQLDA&PTQĐ, PH, TTTC

NC Chao mời, dự
14g30 Cuộc họp này đình lại:

Thông qua quy mô thực hiện các công trình:

1. Nạo vét, nâng cấp thuỷ lợi nội đồng ô bao số 15.

2. Nạo vét, nâng cấp thuỷ lợi nội đồng ô bao số 26.

3. Nạo vét, nâng cấp thuỷ lợi nội đồng ô bao số 22.

4. Nạo vét, nâng cấp thuỷ lợi nội đồng, cống ô bao số 10.

Phòng Sếu Đỏ

1. Các Phòng: TCKH, KTHT, NNPTNT; Ban QLDA&PTQĐ, PTB

2.  Các Phòng: TCKH, KTHT, NNPTNT; Ban QLDA&PTQĐ, PĐ

3. Các Phòng: TCKH, KTHT, NNPTNT; Ban QLDA&PTQĐ, PĐ, PH

4. Các Phòng: TCKH, KTHT, NNPTNT; Ban QLDA&PTQĐ, PTA

NC Tân mời, dự
..**.. 13g30

Dự gặp mặt Đại biểu HĐND trẻ tỉnh Đồng Tháp

HT. UBND tỉnh

PCT-HĐND-Trần Văn Sang, các đại biểu HĐND trẻ (Khanh, Thi, Thức)

NC Hiếu mời
CVP - Trần Thanh Thành 07g15

Họp báo cơ quan

Phòng Sếu Đỏ

CBCC Văn phòng

Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 14g00

Thăm các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Phú Thành A

Xã Phú Thành A

NNPTNT, TCKH, KTHT, VP, PTA

NC Chao mời, dự
n.***. 07g30

Dự Hội thảo tổng kết Dự án do Quỹ Coca Cola tài trợ thông qua Tổ chức WWF-Việt Nam (1 ngày)

VQGTC

PCT-UBND-Châu Văn Bo UQ NNPTNT, TNMT, GDĐT, TTDVNN

NC Chao mời
08g00

Dự Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Phòng Sếu Đỏ

* Điểm cầu tại Tỉnh: CT-UBND-Trần Thanh Nam

* Điểm cầu tại Huyện: PCT-UBND-Châu Văn Bo, TCKH, KTHT, TNMT, NNPTNT, Ban QLDA&PTQĐ

NC Tân, Chao mời, dự
PCT-UBND-Châu Văn Bo 13g30

Làm việc với Công ty TNHH Hùng Cá liên quan đến dự án đê bao biến đổi khí hậu

Phòng Sếu Đỏ

TNMT, KTHT, TCKH, NNPTNT, BQLDA&PTQĐ, TTTC

NC Tân mời, dự
15g30

Họp trao đổi thông tin, tình tình hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 

Phòng Sếu Đỏ

Theo giấy mời

NC Hiếu mời, dự
..**.. 08g00

Kiểm tra công tác CCHC năm 2023

Buổi sáng: Lúc 08h00’ tại UBND thị trấn Tràm Chim; Buổi chiều: Lúc 14h00’ tại UBND xã Phú Cường

Theo Quyết định số 238/QĐ-UBND-TL ngày 13/3/2023 của UBND huyện

Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 13g30

Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

Phòng Sếu Đỏ

Theo thư mời

NC Dân mời, dự
n.***. 07g30

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ 32

Phòng họp BTVHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Châu Văn Bo

13g30

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu tại Huyện: PCT-UBND-Châu Văn Bo, Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào huyện; đại diện Ban Công tác các xã, thị trấn

NC Vĩnh mời, dự
..**.. 08g00

Kiểm tra công tác CCHC năm 2023

Buổi sáng: Lúc 08h00’ tại UBND xã Tân Công Sính; Buổi chiều: Lúc 14h00’ tại UBND xã Hòa Bình

Theo Quyết định số 238/QĐ-UBND-TL ngày 13/3/2023 của UBND huyện

Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
n.***. 07g30

Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu Huyện: CT-UBND-Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Châu Văn Bo, thành viên UBND huyện, Ban QLDA&PTQĐ

NC Chao mời, dự
13g30

Dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

HT. UBND tỉnh

CT-UBND-Trần Thanh Nam, BDVHU, PNV

NC Tác mời
PCT-UBND-Châu Văn Bo 13g30 Cuộc họp này đình lại:

Thông qua quy mô thực hiện các công trình:

1. Trang trí đèn led cầu kênh Đường Gạo 1

2. Trang trí đèn led cầu kênh Đường Gạo 2

3. Cải tạo sửa chữa các trụ đèn led trên dãy phân cách đường Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo.

Phòng Sen Hồng

Các phòng: TCKH, KTHT, VHTT, Ban QLCTCC, Ban QLDA&PTQĐ, TTTC

NC Tân mời, dự
15g30

Làm việc với các Sở, ngành tỉnh về phương án thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cầu Phú Hiệp 

Phòng Sen Hồng

Các Sở: GTVT, TNMT, XD, NN; Vườn QGTC; TCKH, KTHT, TNMT, Ban QLDA&PTQĐ, TTTC

NC Tân mời, dự
..**.. 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Gặp gỡ, đối thoại với cán bộ quản lý các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện

HT Huyện ủy

PCT-UBND-Châu Văn Bo

Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g30

Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu Huyện: TTHU, UBMTTQVN huyện, PCT-UBND-Châu Văn Bo, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, thành viên UBND huyện; các tổ chức CT-XH huyện, Thủ trưởng các đơn vị: CCTK, CCTKV6, BHXH, KBNN, TTYT, Bưu Điện,  BQLDA&PTQĐ, BQLCTCC, TTDVNN, TTGDNN, PGD NHCSXH huyện.

* Điểm cầu xã, thị trấn: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch (chủ trì điểm cầu), Phó Chủ tịch UBND, các tổ chức CT-XH xã và công chức chuyên môn có liên quan (do Chủ tịch UBND xã, thị trấn mời).

NC Chao mời, các CVNC dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND-Châu Văn Bo
14g00

Làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện thông qua các nội dung trong buổi lễ kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tam Nông

Phòng Sếu Đỏ

BTGHU, VHTT

NC Vĩnh mời, dự
15g00

Thông qua quy mô thực hiện các công trình:
1. Quy hoạch chi tiết và Dự án phát triển đô thị - chợ Tam Nông.
2. Cải tạo, nâng cấp hàng rào UBND huyện.
3. Nhà nghỉ UBND huyện Tam Nông và hạng mục phụ.

Phòng Sếu Đỏ

1. Các Phòng: TCKH, KTHT, TNMT; Ban QLDA & PTQĐ, TTTC.
2. Các Phòng: TCKH, KTHT, VP; Ban QLDA&PTQĐ, Ban QLCTCC.
3. Các Phòng: TCKH, KTHT, VP; Ban QLDA&PTQĐ, Ban QLCTCC.

NC Tân mời, dự
..**.. 08g00

Kiểm tra công tác CCHC năm 2023

Buổi sáng: Lúc 08h00’ tại UBND xã Phú Thọ; Buổi chiều: Lúc 14h00’ tại UBND xã Phú Thành A

Theo Quyết định số 238/QĐ-UBND-TL ngày 13/3/2023 của UBND huyện

Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)