Lịch công tác HĐND và UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND VÀ UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020
CVP - Trần Thanh Thành 07g00

Chào cờ đầu tuần.

UBND huyện

CBCC Văn phòng

07g05

Họp báo cơ quan. 

Phòng đọc báo

CBCC Văn phòng

n..***.. 13g30

Dự nghe báo cáo 2 Dự án: Hạ tầng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn và phát triển sinh vật khu A3

VP UBND Tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

CT-UBND - Trần Thanh Nam,
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phòng họp số 1

LĐVP, đ/c Quí.

08g30

Cho ý kiến về công tác cán bộ.

Phòng họp số 1

Thủ trưởng các đơn vị: NV (nd+tl), CA, VP.

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
09g00

Nghe các ngành báo cáo về thanh toán chi phí điều chỉnh cục bộ quy hoach chung thị trấn Tràm Chim

Phòng họp số 1

KT&HT (nd+tl), TC-KH, BQLDA&PTQĐ.

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
CT-UBND - Trần Thanh Nam 13g30

Họp Thành viên UBND huyện thông qua các nội dung:
1. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020.
2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
3. Giá khởi điểm đấu giá khai thác dịch vụ sử dụng đò năm 2021.

Phòng họp số 2

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Thành viên UBND huyện, CCTK, BHXH huyện.

NC/Quí mời, các CVNC dự
n.***. 09g30

Dự họp giao ban Huyện uỷ.

Phòng họp HU

Đ/c Trần Thanh Nam, Phan Thị Cẩm Hồng, Trần Thanh Thành.

Trưởng ban KT-XH/Phạm Văn Đặng 07g30

Giám sát công tác quản lý các nguồn quỹ ngoài ngân sách (01 ngày).

PTA, PN, TC, PC

Theo Kế hoạch số 64/KH-HĐND ngày 21/8/2020 của HĐND huyện

NC/Hồ mời, dự
Thứ 3 ngày 22/09/2020
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 13g30

Hội nghị Triển khai các văn bản về quản lý trật tự xây dựng

Phòng họp số 2

KT&HT, TN&MT, TP, CT và công chức địa chính các xã, thị trấn. 

NC/Tân mời, dự
n..***.. 08g00

Cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT khảo sát ô bao số 39, xã Phú Cường.

Xã Phú Cường

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, NN&PTNT, TN&MT, BQLDA&PTQĐ, xã Phú Cường

NC/Quí mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam 13g30

Thăm và làm việc với Phú Thịnh Hội quán

xã Phú Thành B

NNPTNT, KT&HT, TTDVNN, xã Phú Thành B.

NC/Quí mời, dự
n.***. 08g00

Dự họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

Phòng họp số 2

Điểm cầu huyện: Đ/c Trần Thanh Nam, Thành viên BCĐ việc làm giảm nghèo huyện

NC/Tác mời, dự
Trưởng ban KT-XH/Phạm Văn Đặng 07g30

Giám sát công tác quản lý các nguồn quỹ ngoài ngân sách (01 ngày).

HND, PNN&PTNT;

Theo Kế hoạch số 64/KH-HĐND ngày 21/8/2020 của HĐND huyện

NC/Hồ mời, dự
Thứ 4 ngày 23/09/2020
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30

Họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện.

Phòng NN&PTNT;

Thành viên Hội đồng

Phòng NN&PTNT; mời
09g00

Cho ý kiến quy mô khắc phục sạt lở bờ Đông kênh 2/9.

Phòng NN&PTNT;

NNPTNT, KTHT, TCKH, BQLDA&PTQĐ, xã Phú Ninh.

NC/Tân mời, dự
n..***.. 13g30

Tiếp và làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư về giải quyết dịch vụ ăn uống Bè nổi Tràm Chim của ông Bùi Công Thành.

Phòng họp số 1

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, VH&TT, UBND TTTC

NC/Vĩnh mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam 14g00

Làm việc với Phòng Giao dịch NHCSXH.

Phòng GD NHCSXH NC/Vĩnh dự
n.***. 07g30

Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và việc cụ thể hoá, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Phú Hiệp; Xã Phú Đức

Đ/c Trần Thanh Nam, Trần Thanh Thành

Trưởng Ban Pháp chế - Phùng Văn Út Lớn 07g30

Giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay (01 ngày).

TCS, HB

Theo Kế hoạch số 67/KH-HĐND ngày 26/8/2020 của HĐND huyện

NC/Hồ mời, dự
Thứ 5 ngày 24/09/2020
n..***.. 07g30

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Tỉnh về tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020 (01 ngày).

PT, TCS, PC

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, theo Thư mời.

NC/Hồ mời, dự
08g30

Dự khảo sát và thẩm định đề án đề nghị công nhận Trung tâm xã An Long, huyện Tam Nông đạt tiêu chí đô thị loại V

xã An Long

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, KT&HT (đ/c Trường, Bi), Chủ tịch UBND xã An Long

NC/Quí mời, dự
CT-UBND - Trần Thanh Nam 08g00

Làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM huyện về công tác khởi nghiệp trên địa bàn.

HT các tổ chức CT-XH

Theo thư mời.

NC/Vĩnh mời, dự
Trưởng Ban Pháp chế - Phùng Văn Út Lớn 07g30

Giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay (01 ngày).

AL, AH

Theo Kế hoạch số 67/KH-HĐND ngày 26/8/2020 của HĐND huyện

NC/Hồ mời, dự
Thứ 6 ngày 25/09/2020
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30

Thông qua quy mô đầu tư xây dựng các công trình:

1. Phương án Tổng mặt bằng khu hành chính xã Phú Thành A

2. Phương án Tổng mặt bằng Sân bóng đá 11 người xã An Long

3. Phương án Tổng mặt bằng Sân bóng đá 11 người xã Phú Đức

4. Cứng hóa mặt bờ bao lộ đal tuyến bờ Đông kênh Phú Hiệp (xuất phát từ đường nước 2 Cánh và kết thúc tại Bến đò K8)

5. Cứng hóa đường cộ dự án CCFD (xuất phát từ lộ ĐT 844 đến ranh Tam Nông - Thanh Bình)

6. Sửa chữa nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn ngang đường ĐT ĐT 843 - đường nước cặp nhà ông  Kiệt)

7. Nạo vét kênh tạo nguồn kênh Xéo Gáo Đôi kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Gáo Đôi mới và kết thúc tại kênh ranh Hòa Bình - Tân Phước)

 

Phòng họp số 1

1. TC-KH, KT&HT, TN&MT, Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Thành A
2. TC-KH; KT&HT, TN&MT, VH&TT, Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã An Long
3. TC-KH; KT&HT; TN&MT, VH&TT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Đức
4. TC-KH; KT&HT; NN& PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Đức
5. TC-KH; KT&HT; NN& PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Thọ
6. TC-KH; KT&HT; NN& PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Phú Hiệp
7. TC-KH; KT&HT; NN& PTNT; Ban QLDA &PTQĐ;  UBND xã Hòa Bình

NC/Tân mời, dự
TT/HĐND huyện 13g30

Hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp (huyện và xã) năm 2020.

Phòng họp số 3

Theo Kế hoạch số 73/KH-HĐND ngày 15/9/2020 của HĐND huyện.

NC/Hồ mời, dự
CT - Trần Thanh Nam UQ. Trưởng phòng Tư pháp 13g30

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Hội trường UBND huyện

Theo thư mời.

NC/Duy mời, dự
n.***. 13g30

Dự Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hội trường UBND Tỉnh

Đ/c Trần Thanh Nam.

Thứ 7 ngày 26/09/2020
n..***.. 26/09/2020 - 27/09/2020

Dự lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Tp.HCM

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa

CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Sang, CCHC, VT.

Chủ nhật ngày 27/09/2020
CT-UBND - Trần Thanh Nam 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Sang, CCHC, VT.