Lịch công tác HĐND & UBND huyện Tam Nông

LỊCH CÔNG TÁC HĐND & UBND HUYỆN TAM NÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021
***** 07g00

Nghỉ bù Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

VP. UBND huyện
Thứ 3 ngày 04/05/2021
CT-UBND - Trần Thanh Nam 15g00

Dự công bố kết quả thanh tra của Công an tỉnh.

CA huyện

CA huyện, VH&TT, TP, LĐ-TB&XH, CT UBND xã PC, TTTC

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
***** 08g00

Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Tỉnh.

Phòng Sen Hồng

* Điểm cầu tại Huyện: CT Trần Thanh Nam; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 Huyện

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
13g30

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã

Phòng Sen Hồng

CT-UBND huyện Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, TBPC-Phùng Văn Út Lớn, PTB KT-XH-Phạm Thị Hồng Hạnh (Thành phần theo Thư mời số 21/HĐND-TM ngày 28/4/2021 của HĐND huyện)

NC Tác mời, dự
n.***. 09g30

Dự họp Thường trực Huyện uỷ.

Phòng họp HU

CT-UBND huyện Trần Thanh Nam, CVP-Trần Thanh Thành.

15g30

Dự họp Đảng uỷ Quân sự huyện kỳ tháng 5/2021.

Ban CHQS huyện

CT-UBND huyện Trần Thanh Nam

n..***.. 08g30

Dự nghe báo cáo hồ sơ ĐTM dự án Khai thác 06 khu vực mỏ cát trên sông Tiền đoạn từ Hồng Ngự đến Sa Đéc; Hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát (từ Hồng Ngự - Thanh Bình).

VP UBND Tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, TNMT

NC Chao mời
Thứ 4 ngày 05/05/2021
CT/HĐND-Trương Văn Sơn 13g30

Họp HĐND huyện kỳ thứ 15 (kỳ họp chuyên đề)

HT. UBND huyện

CT-UBND huyện Trần Thanh Nam, PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, PCT-HĐND-Trần Văn Sang, TBPC-Phùng Văn Út Lớn, PTB KT-XH-Phạm Thị Hồng Hạnh (có thư mời riêng).

NC/Tác mời, dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 16g00

Thực hiện lại nội dung này: Họp Đảng uỷ khối Kinh tế

Phòng Hương Lúa

Đảng uỷ viên khối Kinh tế

n..***.. 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh

Phòng Sen Hồng

CT-UBND huyện Trần Thanh Nam, Thành viên UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện.

NC Quí mời, Các CVNC dự
08g00

Dự họp và khảo sát thực tế Khu đất của Nhà thờ Công giáo An Long

UBND xã An Long

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ TNMT

NC Chao mời
08g30

Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

TAND tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa; Đ/c Phan Văn Tím - TP TNMT

09g30

Bổ sung nội dung này: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh vụ ông Tròn, ngụ xã Phú Cường

TAND tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa; TNMT, CN VPĐKĐĐ huyện; UBND xã Phú Cường

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
Thứ 5 ngày 06/05/2021
CT-UBND - Trần Thanh Nam 08g00

Cho ý kiến về kinh phí phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn huyện

Phòng Hương Lúa

TCKH (nd+tl), NV

NC Quí dự
08g30

Bổ sung nội dung này: Đi công tác cơ sở (01 ngày).

Các xã, thị trấn

Theo Thư mời.

NC Vĩnh mời, dự
11g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Hội Nữ doanh nhân Tp.HCM khảo sát hỗ trợ đầu tư cầu trên địa bàn huyện

Phòng Sen Hồng

UBMTTQVN huyện, KTHT, TCKH, LĐ-TB&XH, Hội LHPN huyện

NC Tân, Vĩnh mời, dự
n.***. 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, qua xã An Hoà, huyện Tam Nông

Sở Tài nguyên và Môi trường

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ Ban QLDA&PTQĐ, TNMT

NC Chao mời
10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp với Tỉnh về Dự án Hệ thống đê bao ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

VP.UBND tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, Ban QLDA&PTQĐ

NC Quí mời
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp đoàn kiểm tra GPMB dự án ICRSL

Phòng Hương Lúa

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, Ban QLDA&PTQĐ, TNMT, NN&PTNT

NC Chao mời, dự
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 10g00 Cuộc họp này đình lại:

Nghe các ngành báo cáo tình hình quản lý, sử dụng khu đất và tài sản Nhà nước cho Công ty TNHH MTV sản xuất tôm càng xanh Bá Tòng thuê tại CDC Cả Nổ, xã Phú Thành B.

Phòng Hương Lúa

TCKH (nd+tl), NNPTNT, KTHT, TNMT, xã PTB.

NC/Quí mời, dự
15g00

Làm việc với Công ty CP Bê tông Hà Thanh

Phòng Hương Lúa

TCKH, KTHT, TNMT, Cty CP Bê tông Hà Thanh

NC Quí mời, dự
n..***.. 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khảo sát, trao đổi thống nhất khẩu độ thông thuyền các cầu, tĩnh không đường chui và quy mô xây dựng cống ngang đường thuộc dự án Đường ĐT845 đoạn Trường Xuân-Tân Phước

Hiện trường

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa UQ KTHT, NNPTNT, HB

NC/Tân mời
Thứ 6 ngày 07/05/2021
n.***. 08g00

Tiếp và làm việc với Lãnh đạo Công an tỉnh

Phòng họp TTHU

CT-UBND-Trần Thanh Nam, CVP-Trần Thanh Thành

14g00

Bổ sung cuộc họp này: Dự họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống Covid-19

Phòng Sen Hồng

Điểm cầu tại Huyện: CT-UBND- Trần Thanh Nam; thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện

Thực hiện theo thời gian ghi trên lịch, không có thư mời riêng
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra công tác bầu cử

Xã Tân Công Sính

Bí thư Đảng uỷ, UBBC xã TCS

NC Vĩnh mời
10g00 Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra, xử lý hiện trường công trình Chỉnh trang khu dân cư An Long (giai đoạn 1)

Hiện trường

KTHT, TCKH, Ban QLDA&PTQĐ, UBND xã An Long

NC Tân mời, dự
n..***.. 08g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp rà soát về việc đề nghị điều chỉnh, thay đổi các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite và Ceramic - giai đoạn 1

VP. UBND tỉnh

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, TNMT, KTHT

NC Chao mời
14g00

Dự họp việc thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt dự án Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Long

Sở TN&MT;

PCT-UBND-Nguyễn Hữu Nghĩa, TNMT

NC Chao mời
BTCB - Trần Thanh Thành 14g00

Họp Chi uỷ Chi bộ

Phòng Hương Lúa

Chi uỷ viên Chi bộ

Thứ 7 ngày 08/05/2021
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

PCVP-Trần Ngọc Tuấn, CCHC, VT

Chủ nhật ngày 09/05/2021
PCT-UBND - Nguyễn Hữu Nghĩa 07g00

Trực giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân huyện.

VP. UBND huyện

PCVP-Trần Ngọc Tuấn, CCHC, VT