Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/05/2024 (20/4/2024 âm lịch)
--.-- 07g20

* Chào cờ

--.--

Tất cả CBCC

CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp,
PCT - Đinh Công Phủ
08g00

* Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện

1. Xin chủ trương lắp đặt máy bán hàng tự động (máy bán nước ngọt đóng chai), trên vĩa hè đường nội bộ cổng trước bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười

2. Thông qua Tờ trình Đề nghị lắp đặt pa nô truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch nông thôn

3. Thông qua Video sơ kết 3 năm thực hiện Đề án TCCNNN

4. Thông qua danh sách khen thưởng  sơ kết 3 năm thực hiện Đề án TCCNNN

 

Phòng họp

8g00: 1. KT&HT, UBND TTMA, BVĐKKV Tháp Mười

8g15: 2. VHTT, TTVH-TT&TT, KT&HT

8g45: 3.  NN&PTNT, TTDVNN, KT&HT, TN&MT,  TTVH-TT&T9

9g00: 4. NN&PTNT, TTDVNN, Nội vụ, TCKH

 

1. NC Mỹ Nhân TB, dự 2. NC Thiên TB, dự 3, 4. NC Lan TB, dự
CT - Đoàn Thanh Bình 14g00

* Dự họp cung cấp tọa độ các khu vực dự kiến khai thác đất để hoàn chỉnh Phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên trong Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phòng họp số 1, Sở TN&MT;

TN&MT

NC Quang TB
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 14g00

* Tiếp và làm việc Đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024

Phòng họp

ĐTNCSHCM huyện, TCKH, GD&ĐT, Nội vụ, UBND xã Tân Kiều

NC Chương TB, dự
PCT - Đinh Công Phủ 14g00

* Kiểm tra XDCB

Một số xã

KT&HT, BQLDA&PTQĐ

NC Mỹ Nhân TB, Lx Kha
Thứ 3 ngày 28/05/2024 (21/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình 07g30

* Tiếp công dân định kỳ

Phòng tiếp dân

Bam tiếp công dân

NC Quang TB, dự
CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp,
PCT - Đinh Công Phủ
14g00

* Hội ý Chủ tich, Phó Chủ tịch huyện

1. Thông qua các nội dung họp HĐND huyện

Phòng họp

1. TCKH (nội dung-báo cáo)

1. NC Luân TB, dự, NC Mỹ Nhân dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Khảo sát các hộ được hỗ trợ vốn từ chương trình giảm nghèo bền vững

Một số xã

LĐTB&XH

NC Chương TB, dự, Lx Tuấn
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Báo cáo các công trình đầu tư tư nhân, trật tự đô thị TTMA

Phòng họp

- KT&HT (nd-tl), TN&MT (nd-tl), UBND TTMA

- PCVP Thân

NC Mỹ Nhân TB, dự
Thứ 4 ngày 29/05/2024 (22/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình 08g00

* Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NĐ số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019

BCHQS huyện

- BCHQS huyện (nội dung- mời thành phần)

- PCVP Liêm

Lx Kha
14g00

* Hội ý Thường trực Huyện ủy

Phòng họp TTHU
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Làm việc về bảo hiểm y tế và xuất khẩu lao động

Xã Thanh Mỹ, xã Phú Điền

- LĐTB&XH, BHXH

- UBND xã: Thanh Mỹ, Phú Điền

NC Chương TB, dự, Lx Tuấn
13g30

* Làm việc cơ quan

--.--
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Báo cáo tiến độ thực hiện vốn đầu tư  xây dựng

Phòng họp

KT&HT, TCKH, BQLDA&PTQĐ, NN&PTNT, GD&ĐT, TTDVNN, VHTT, LĐTB&XH

NC Mỹ Nhân TB, dự, NC Lan dự
14g00

* Họp trực tuyến với UBND tỉnh: Tình hình thực hiện thi công và công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm

Phòng họp

BQLDA&PTQĐ (nd-tl), KT&HT,  TN&MT, TCKH

NC Mỹ Nhân TB, dự
Thứ 5 ngày 30/05/2024 (23/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp,
PCT - Đinh Công Phủ
07g30

* Họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2024

HT B

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

NC Thiên mời, CVNC dự
CT - Đoàn Thanh Bình,
PCT - Đinh Công Phủ
14g00

* Làm việc với trường Đại học Bách Khoa về tiêu chí làng thông minh xã Đốc Binh Kiều

Phòng họp

- VHTT (nd-tl), KT&HT, CA huyện, TCKH, NN&PTNT, TN&MT

- UBND xã ĐBK

- PCVP Thân

NC Lan mời, dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 14g00

* Kiểm tra XDCB

Một số xã

BQLDA&PTQĐ, KT&HT, GD&ĐT

NC Mỹ Nhân TB, Lx Tuấn
Thứ 6 ngày 31/05/2024 (24/4/2024 âm lịch)
CT - Đoàn Thanh Bình 08g00

* Dự Hội nghị phân tích và đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023

Hội trường UBND tỉnh
14g00

* Dự Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp triển khai các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng

Hội trường UBND tỉnh
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Dự Hội nghị trực tuyến phân tích và đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023

HT B

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

- UBND các xã, thị trấn

NC Mỹ Nhân mời, dự
13g30

* Làm việc cơ quan

--.--
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 46

Phòng họp BTVHU
14g00

* Kiểm tra XDCB

Một số xã

KT&HT, BQLDA&PTQĐ

NC Mỹ Nhân TB, Lx Tuấn
Thứ 7 ngày 1/6/2024 (25/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/6/2024 (26/4/2024 âm lịch)