Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
--.-- 07g20

* Chào cờ

--

Tất cả CBCCVC

CT - Trần Thị Quý 07g30 Cuộc họp này đình lại:

* Dự họp giải quyết việc quản lý, sử dụng đất tại Trại thực nghiệm nông lâm nghiệp Động Cát

VPUBND tỉnh

Ủy quyền TN&MT

08g00

* Tham dự Khai mạc “tuần lễ xoài Cao Lãnh và trái cây chủ lực trên sàn Thương mại điện tử tình Đồng Tháp và sàn lớn"

Sen House – TP Cao Lãnh

NN&PTNT; TTDVNN; HQ, HTX (do NN&PTNT mời)

Lái xe Tuấn
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Trao Huy hiệu Đảng

HT phòng NN&PTNT;

BTC/HU

14g15 Bổ sung cuộc họp này:

* Trao Huy hiệu Đảng

Phòng họp BTVHU

BTC/HU

CT - Trần Thị Quý,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp
15g00

Nội dung này từ 14 giờ chuyển sang:

1. (15g00) Họp về công tác vận động, tuyên truyền việc thực hiện GPMB KCN Tân Kiều;
2. (16g00) Họp chọn tuyến đường để thực hiện Cung đường hoa sen và công tác thực hiện chuẩn bị cho Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ I.

Phòng họp

1. Mời UBMTTQVN huyện;
- Đ/c Sơn (TN&MT); Đ/c Hậu, Đ/c Thanh (BQLDA&PTQĐ); CA huyện;
- Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện: HND, Hội LHPNVN huyện; Đoàn TNCSHCM huyện; Hội CCB;
- UBND xã MA.
2. KT&HT; VH&TT; NN&PTNT; TTVHTT&TT

1. NC/Quang TB, dự; 2. NC/Thiên dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Dự hội nghị sơ kết đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2022”

HTUB (A) NC/Chương dự
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp về công tác chuẩn bị khám bệnh nhân đạo cho người dân nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện

Phòng họp

- Mời UBMTTQVN huyện;
- Y tế; GD&ĐT; TTYT;
- PCT phụ trách VH&XH UBND các xã: MĐ, MH, MA, TK và TT MA;
- Hiệu trưởng Trường TH Mỹ An 2;
- Lãnh đạo trường THPT Tháp Mười; THPT Đốc Binh Kiều.

NC/Chương TB, dự
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Khảo sát hiện trạng đường cao tốc An Hữu Cao Lãnh đoạn dự kiến đi qua xã Thanh Mỹ

Xã TM

TN&MT; KT&HT; BQLDA&PTQĐ; xã TM

NC/Tồn dự; Lái xe Tuấn
10g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Trao Huy hiệu Đảng

Xã TM

BTC/HU

Lái xe Tuấn
13g30

* Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

HTUB (A)

CVP Vương

NC/Sang dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự họp thống nhất nội dung hợp đồng liên kết sản xuất – tiêu thụ giữa Tập đoàn Tân Long và Hợp tác xã Trường Phát

Phòng họp

- Sở NN&PTNT; Sở Công thương tỉnh;
- TCKH; NN&PTNT; TP; TTDVNN;
- UBND xã TX;
- HTX Trường Phát (do UBND xã TX mời).

NC/Lan TB, dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Thông qua hồ sơ XDCB

Phòng họp

KT&HT; TCKH; BQLDA&PTQĐ (nd+tl); NN&PTNT

NC/Tồn dự
13g30

* Kiểm tra công trình XDCB

Một số xã

KT&HT; TCKH; BQLDA&PTQĐ; GD&ĐT

NC/Tồn dự; Lái xe Tuấn
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
--.-- 08g00

* Tập huấn, hướng dẫn sử dụng chức năng nghiệp vụ đối với các nhóm thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, xã

TTCT huyện

- Công chức, viên chức tham gia xử lý TTHC tại cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn;
- Nhân viên Bưu điện xử lý TTHC.

NC/Sang dự
CT - Trần Thị Quý 08g00 Cuộc họp này đình lại:

* Tham dự tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35) (01 ngày)

HTUB (A)
CT - Trần Thị Quý,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

HTUB (A)

CVP Vương

CT - Trần Thị Quý 14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc với các ngành về tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu Khu đô thị Bắc Mỹ An

Phòng họp

KT&HT (nd+tl), BQLDA&PTQĐ, TN&MT; UBND TT MA

NC/Thiện dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị thực hiện cưỡng chế tại dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều

Phòng họp

- TTPTQĐ tỉnh, CT CP XL&VLXD ĐT, CT TNHH MTV San lấp Đồng Tháp 689;
- TN&MT (nd+tl), Tư pháp, KT&HTH, CA,

- UBND xã Mỹ An.

NC/Quang TB, dự
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần XL&VLXD Đồng Tháp

Phòng họp

TN&MT, KT&HT, BQLDA&PTQĐ, TCKH

NC/Thiện dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 07g30

Nội dung này từ ngày 17/5 chuyển sang: 

* Tham dự hoạt động trồng cây chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xã LB Lái xe Tuấn
14g00

Nội dung này từ ngày 19/5 chuyển sang:

* Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

HTUB (A)

- GD&ĐT; CA;
- Các trường THPT trên địa bàn huyện.

NC/Chương TB, dự
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Tham dự Lễ khai mạc Khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hóa – du lịch, trải nghiệm sen đa sắc

Quảng trường Văn Miếu – TPCL

VH&TT; KT&HT

Lái xe Kha
10g00

* Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về dự án chế biến nông sản tại huyện Tháp Mười

Phòng Hương Tràm - UBND tỉnh

KT&HT

Lái xe Kha
14g00

* Tiếp và làm việc với các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư:
1. (14g00) Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Nông Sản Sapo Daklak;
2. (15g30) Công ty CP nhiên liệu Đồng Tháp.

Phòng họp

TN&MT, KT&HT, BQLDA&PTQĐ, TCKH

NC/Thiện dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ hội sen Đồng Tháp – Lần I

TT MA
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tham dự Đại hội đại biểu thành lập Hội ngành hàng sen Đồng Tháp – Lần I

HT – Khối các CQĐVSN tỉnh

VH&TT

Lái xe Tuấn
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Tham dự Lễ Khai mạc diễu hành xe hoa sen

Công viên Văn Miếu – TPCL

VH&TT

Lái xe Tuấn
19g30

* Tham dự khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ I

Quảng trường Văn Miếu – TPCL

VH&TT

Lái xe Tuấn
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Hội đồng cưỡng chế hành chính huyện

Phòng họp

Thành viên HĐCC theo QĐ số 957/QĐ-UBND (do phòng NN&PTNT mời)

NC/Quang dự
08g00 Cuộc họp này đình lại:

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo huyện

Phòng họp

- TN&MT; TP; KT&HT;

- Thanh tra; CA huyện;

- BQLDA&PTQĐ; HND.

NC/Quang TB, dự
09g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự kỷ niệm 15 năm thành lập Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp

TP Cao Lãnh Lái xe Kha
14g00

* Họp Đảng ủy Khối NN – TNMT

Phòng NN&PTNT;
CT - Trần Thị Quý,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Thông qua Video clip về phát triển kinh tế - xã hội 

Phòng họp

VH&TT; TTVHTT&TT.

NC/Thiên dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Tham dự buổi trao tặng thẻ BHYT cho người nghèo

Xã MA Lái xe Tuấn
13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Kiểm tra công trình XDCB

Một số xã

KT&HT; NN&PTNT; BQLDA&PTQĐ

NC/Tồn dự; Lái xe Tuấn
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tham dự Chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

Nhà văn hóa Lao động – TPCL

VH&TT

Lái xe Kha
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Tham dự Lễ bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I-2022

HT UBND tỉnh

VH&TT

Lái xe Kha
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen

HT UBND tỉnh

NN&PTNT

Lái xe Tuấn
Chủ nhật ngày 22/05/2022 (22/4/2022 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp Đoàn khám bệnh nhân đạo của Hội Từ thiện Tường Nguyên, TP. Hồ Chí Minh

Trường TH MA 2

- Mời UBMTTQVN huyện;
- Đoàn TNCS HCM huyện;
- Y tế; TTYT.

Lái xe Tuấn