Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 02/10/2023 (18/8/2023 âm lịch)
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã 08g00

* Họp Thường trực Huyện uỷ

Phòng họp BTV Huyện ủy TCKH, KTHT, TNMT, NNPTNT, BQLDA&PTQĐ
09g00 Cuộc họp này đình lại:

* Họp thông qua dự thảo báo cáo xin chủ trương giải quyết vụ ông La

PH.UBND Huyện

TTr; TP; TNMT (nd+tl); KTHT; BQLDA&PTQĐ

PCVP Hổ + NC Hưởng
10g00 Cuộc họp này đình lại:

* Họp thông qua phương án điều chỉnh bố trí các dãy kiot tạm thuộc công trình Nâng cấp cải tạo nhà lồng chợ bách hoá Huyện

PH.UBND Huyện

KTHT; TCKH; BQLDA&PTQĐ (nd+tl); BQL CTCC; TT.SR

NC: Tuấn
10g00

* Tiếp công dân định kỳ

Ban Tiếp công dân Huyện
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã,
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích
07g15

* Chào cờ

Khuôn viên UBND Huyện
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích 07g30

* Dự lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Trường THCS Tân Hộ Cơ

TT.HU; UB.MTTQVN Huyện; HND; HLHPN; HĐ; VHTT; GDĐT; TT.GDNN; TT.VHTT&TT; HKH&KHLS; Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Tân Hộ Cơ

Xe 005.10
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã,
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích
14g00

* Họp Ủy ban nhân dân Huyện thường kỳ tháng 9

Hội trường UBND Huyện

TT/HU, TT/HĐND, Trưởng 2 Ban của HĐND Huyện, TV/UBND, MTTQ và các đoàn thể, YT; TTYT, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, CCT khu vuc 6, Kho bạc; CCTK, Điện lực, Bưu điện, NH CSXH, NH NNPTNT, CT/UBND các xã,TT 

* Tài liệu kèm theo

PCVP Tài + NC Thảo
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích 15g30

Nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

PH.UBND Huyện

TCKH, KTHT (nd+tl); TNMT; BQLDA&PTQĐ; TT.SR

* Có tài liệu kèm theo

CVP + NC: Tuấn
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã,
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích
16g30

* Họp thông qua công tác cán bộ

Hội trường UBND Huyện

CA; QS; TTr; NV (nd+tl); VP.HĐND&UBND

NC: Mỹ
Thứ 3 ngày 03/10/2023 (19/8/2023 âm lịch)
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã 08g00

* Dự họp thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Sở Tài chính

TCKH (nd+tl)

Xe 0873
09g00

* Họp Đảng uỷ Quân sự Huyện

BCH Quân sự Huyện
14g00

* Dự họp Tổ giải ngân vốn đầu tư công

Phòng họp BTV Huyện ủy

TCKH (nd+tl); TNMT; KTHT; NNPTNT; GDĐT; TT.DVNN; BQLDA&PTQĐ; UBND các xã, thị trấn

NC: Tuấn
Thứ 4 ngày 04/10/2023 (20/8/2023 âm lịch)
CT.HĐND-Mai Văn Siêng 14g00

* Họp kiểm điểm, đánh giá Thường trực HĐND Huyện

PH.UBND Huyện
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã 07g30

Làm việc về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Hồng

huyện Tân Hồng

Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới gắn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Công tác giảm nghèo bền vững huyện Tân Hồng đến năm 2025 (Quyết định số 113/QĐ-UBND.TL ngày 10/07/2023)

NC: Oanh
13g30

* Thăm và làm việc với Tân Tạo Hội quán

Xã Bình Phú

NNPTNT, TCKH; Trung tâm DVNN; UBND xã BP

Xe 0873
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích 08g00

* Tiếp và làm việc với BHXH Tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Huyện năm 2023

PH.UBND Huyện

MTTQ; BHXH; LĐTBXH; GDĐT; YT; BĐ Tân Hồng; Chi nhánh Viettel Tân Hồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

PCVP Tài + NC Sang
PCVP-Phan Công Hổ 08g00

Bổ sung * Dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2023

Phòng họp BTV Huyện ủy
CVP-Nguyễn Trường Duy,
PCVP-Phan Công Hổ,
PCVP-Đoàn Văn Tài
13g00

* Họp Văn phòng đánh giá, xếp loại công chức, nhân viên và người lao động năm 2023

Hội trường UBND Huyện

Tất cả công chức, nhân viên, người lao động Văn phòng

UQ. Trưởng Phòng NN&PTNT; 14g30

Bổ sung * Dự họp vị trí các bãi chứa bùn thải nạo vét kênh Hồng Ngự - vĩnh Hưng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sở NN&PTNT;
Thứ 5 ngày 05/10/2023 (21/8/2023 âm lịch)
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã 07g30

* Hội nghị BTV Huyện uỷ lần thứ 37 và Hội nghị quy trình công tác cán bộ (Bước 1)

Phòng họp BTV Huyện ủy
14g00

* Dự họp nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo năm 2023

Hội trường Công an Huyện
14g00

* Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ đột xuất, thực hiện quy trình công tác cán bộ (Bước 3)

Hội trường Huyện ủy
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hội nghị sơ kết mô hình dân vận khéo "Trạm dừng chân nghĩa tình" giai đoạn 2018-2023 và Mô hình đảm bảo an ninh, trật tự trong xây dựng NTM "Tháo gở, giải quyết mâu thuẩn trong nội bộ Nhân dân", giai đoạn 2021-2023

Hội trường Bông Sen Xe 005.10
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã,
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích
13g30

* Hội nghị Huyện uỷ đột xuất, thực hiện quy trình công tác cán bộ (Bước 2)

Hội trường Huyện ủy
15g00

 * Hội nghị Huyện uỷ đột xuất, thực hiện quy trình công tác cán bộ (Bước 5)

Hội trường Huyện ủy
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã,
PCT.UBND-Đào Ngọc Bích,
CVP-Nguyễn Trường Duy
14g30

* Hội nghị cán bộ chủ chốt, thực hiện quy trình công tác cán bộ (Bước 4)

Hội trường Huyện uỷ và Phòng họp BTV Huyện uỷ
Thứ 6 ngày 06/10/2023 (22/8/2023 âm lịch)
BT-Nguyễn Minh Ngọc,
CT.UBND-Huỳnh Văn Nhã
09g00

* Làm việc với Công ty Dowasen

PH.UBND Huyện NC: Thảo
CVP-Nguyễn Trường Duy 08g00

* Họp Chi bộ Văn phòng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

PH.UBND Huyện
Thứ 7 ngày 7/10/2023 (23/8/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 8/10/2023 (24/8/2023 âm lịch)