Lịch công tác UBND Huyện Tân Hồng

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng,
PCT-Huỳnh Văn Nhã,
CVP-Dương Thanh Tao
08g00

Hội ý CT,PCT

PH.UBND Huyện
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 08g00

* Họp (trực tuyến) về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

PH.UBND Huyện

Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo - việc làm và Xuất khẩu lao động Huyện (Quyết định số: 312/QĐ.UBND.HC ngày 07/11/2019)

15g00

Bổ sung: Dự họp lệ Thường trực HĐND huyện tháng 9.

tại TT.HĐND huyện PCVP: Hổ
PCT-Huỳnh Văn Nhã 07g30

* Dự Khai mạc Hội thi Tìm hiểu CCHC huyện Tân Hồng năm 2020

HT.TTVH Huyện
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 07g30

* Chủ tịch UBND Huyện tiếp công dân

PH.UBND Huyện

TT.HĐND; UBMTTQVN; HND; HCCB; HLHPN; HĐ; TT (mời công dân); TNMT; KTHT; TP; TT.SR

PCVP Hổ, NC Hưởng
PCT-Huỳnh Văn Nhã 08g00

* Làm việc với Điện lực Tân Hồng giải quyết tiếp nhận lưới điện từ nguồn vốn NSNN và hồ sơ còn tồn tại từ năm 2017 trở về sau

Phòng làm việc

KTHT; ĐL

14g00

Bổ sung: Họp Đảng ủy khối Kinh tế

PH.UBND Huyện
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
CT-Mai Văn Siêng 07g30

* Tiếp Đoàn Kiểm tra tình hình HS người VN sống ở Vương quốc CPC nhập cảnh đi học

PH.UBND Huyện

GDĐT, YT, CA

xe 005.10
07g30 Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc Công ty ADC

Thành phố Cần Thơ
PCT-Huỳnh Văn Nhã 14g00

Bổ sung: Làm việc với các chủ đầu tư, kiểm tra tiến độ thi công các công trình

PH.UBND Huyện PCVP: Duy; NC: Khang
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
BT-Đinh Văn Năm,
CT-Mai Văn Siêng
14g00

* Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

HT.UBND Tỉnh xe 005.10
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)