Lịch công tác UBND Huyện Thanh Bình

UBND HUYỆN THANH BÌNH

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 02/10/2023 (18/8/2023 âm lịch)
Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g00

Chào cờ đầu tuần

Sân UBND Huyện

- Các Phòng ban chuyên môn trực thuộc huyện;

-  Ban QLDA-PTQĐ; CN.VPĐKĐĐ; TTDVNN

TT.HĐND,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng
07g00

Khám sức khỏe định kỳ

Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Tỉnh Nhật Thanh
Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
13g30

Hội ý Thường trực UBND Huyện

Phòng họp số 01

LĐVP, chuyên viên

16g00 Bổ sung cuộc họp này:

 Lễ công bố Quyết định Chủ tịch UBND Huyện

Hội trường UBND Huyện

- TTHU; TTHĐND; 

- Ban TVHU;

- BCH Đảng bộ Huyện;

- Thành viên UBND Huyện

LĐVP, NC/UB
Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
08g00

Họp Thường trực Huyện ủy

HT Huyện ủy

- Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, KTHT, Ban QLDA -PTQĐ;

- Đơn vị Tư vấn thiết kế (giao Ban QLDA-PTQĐ  mời)

* Giao Ban QLDA-PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu

CVP Phong, Phương
Chủ tịch Võ Thành Ngoan 14g30 Cuộc họp này đình lại:

Khảo sát kênh 2/9

Tại công trình

KTHT; Ban QLDA-PTQĐ; TCKH; NN-PTNT

PCVP Hạnh, Phương, Minh Nhựt
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng họp trực tuyến

TCKH; KTHT; Ban QLDA-PTQĐ

* Giao Phòng TCKH chuẩn bị nội dung

CVP Phong, Ngân, Ngây
Thứ 3 ngày 03/10/2023 (19/8/2023 âm lịch)
. 07g00

Khám sức khỏe định kỳ

Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Tỉnh CVP Phong
15g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự họp kiểm điểm, đánh giá tập thể cá nhân TTHĐND Huyện năm 2023

HĐND Huyện CVP Phong
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

Thăm 01 cụ cao tuổi ở xã Tân Long

Tân Long

LĐ-TBXH

Nhật Thanh
07g30

Dự Lễ khai trương chợ dân lập Tân Long

Chợ dân lập Tân Long Nhật Thanh
09g00

Dự lễ gắn biển Công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Trung tâm VH-HTCĐ xã Tân Huề

LĐLĐ Huyện mời 

Nhật Thanh
13g30

Đi trao Quyết định Hiệu trưởng tại Trường THCS Tân Bình, Trường Tiểu học Tân Bình 2; Thăm 01 cụ cao tuổi ở xã Tân Hòa và trao Quyết định Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hòa

Tân Bình, Tân Hòa

- Đi trao Quyết định: Nội vụ; GDĐT

- Đi thăm cụ cao tuổi: LĐ-TBXH

Nhật Thanh
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 07g00

Họp tháo gỡ khó khăn về đấu giá cát tịch thu

Cà phê doanh nghiệp

Tư pháp, CAH, Thanh tra Huyện, TNMT, TCKH, KTHT

PCVP Hạnh, Ngân
Chủ tịch Võ Thành Ngoan 07g30

Họp nhận xét đánh giá cuối năm 2023 (01 ngày)

Sở Nông nghiệp & PTNT
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 09g00

Họp trực tuyến tỉnh Thông qua Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu Hệ thống giám sát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng họp trực tuyến

Công an Huyện; KTHT; NN-PTNT; TNMT

* Giao Phòng TNMT chuẩn bị nội dung

PCVP Hạnh, Ngân, Ngây
13g30

Thông qua thiết kế các công trình

Phòng họp số 01

- TC-KH, KT-HT, Ban QLDA&PTQĐ.

- UBND thị trấn, Tổ trưởng tổ quản lý chợ (giao UBND thị trấn mời).

- Đơn vị thiết kế (giao Ban QLDA&PTQĐ mời).

- Giao Ban QLDA&PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu.

PCVP Hạnh, Phương
Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Cục Thuế Tỉnh

Cục Thuế Tỉnh

TCKH; Chi cục Thuế KV1

Minh Nhựt
Thứ 4 ngày 04/10/2023 (20/8/2023 âm lịch)
. 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp lấy kiến nhận xét, đánh giá Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Y tế

Trung tâm Y tế Huyện
TT.HĐND,
Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng
08g00

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

HT Huyện ủy

TCKH

CVP Phong, Phương
Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp giao ban

Phòng họp số 01

- Thành viên Uỷ ban nhân dân Huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: GDĐT, TNMT, Ban QLDA-PTQĐ, TTDVNN, TTYT, TTVH-TTTT;

- Chủ tịch UBND các xã: An Phong, Tân Mỹ, Tân Hoà, Thị trấn

* Giao VP HĐND&UBND chuẩn bị nội dung, tài liệu (1), Phòng VHTT chuẩn bị nội dung, tài liệu (2,3)

* Tài liệu kèm theo có bổ sung

LĐVP, NC/UB
15g30

Dời từ 13g30 sang 15g30 cùng ngày: Họp giao ban XDCB

Phòng họp số 01

Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, KTHT, NN-PTNT, GDĐT, VHTT, TNMT, Ban QLDA-PTQĐ

* Giao Phòng TCKH và Ban QLDA-PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu thông qua

PCVP Hạnh, Phương
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Đi khảo sát các công trình còn vướng mặt bằng trên địa bàn huyện

Tại công trình

TNMT; KTHT; Ban QLDA-PTQĐ; Thanh tra Huyện

* Tập trung tại UBND Huyện lúc 8g để cùng đi với Đoàn

Ngân, Minh Nhựt
Thứ 5 ngày 05/10/2023 (21/8/2023 âm lịch)
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30

Đi trao Quyết định Hiệu trưởng

Bình Thành, Phú Lợi

Nội vụ; GDĐT

Nhật Thanh
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp Đoàn công tác Cục Trẻ em giám sát việc tổ chức triển khai một số hoạt động công tác trẻ em năm 2023

Phòng họp số 01
- Thủ trưởng các đơn vị: Công an Huyện, Huyện đoàn, Hội LHPN Huyện, LĐLĐ Huyện, Thanh tra Huyện, LĐ-TBXH, NN-PTNT, GDĐT, VHTT;
- Đại diện một số Hợp tác xã (giao Phòng NN- PTNT phối hợp với Phòng LĐ-TBXH mời);
- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Quới, Công chức LĐ-TBXH xã, Công an xã, Cộng tác viên trẻ em, đại diện BGH các trường Tiểu học, THCS, Hội LHPN xã, xã đoàn (giao UBND xã Tân Quới mời)
* Giao Phòng LĐ - TBXH Huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu
CVP Phong, Ngọc
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 07g00

Khám sức khỏe định kỳ

Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Tỉnh
Chủ tịch Võ Thành Ngoan 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Thăm và làm việc với Phòng LĐ-TBXH

Phòng LĐ-TBXH

Tập thể Lãnh đạo và CNVC Phòng LĐ-TBXH

CVP Phong, Ngọc
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dời từ 9g30 sang 8g cùng ngày: Thăm  và làm việc với Phòng Tư pháp, Thanh tra Huyện, Hội Luật gia Huyện

Thanh tra Huyện

Tập thể Lãnh đạo và CNVC 03 đơn vị

PCVP Hạnh, Quân
13g30

Thăm và làm việc với Phòng TNMT, CN.VPĐKĐĐ Huyện

TNMT (13g30); CN.VPĐKĐĐ Huyện (15g00)

Tập thể Lãnh đạo và CNVC Phòng TNMT, CN.VPĐKĐĐ Huyện

PCVP Hạnh, Ngân
TT.HĐND 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Khảo sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2022 và 2023 trên địa bàn Huyện 

UBND xã Tân Huề

Theo Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND Huyện

* UBND các xã được khảo sát: Tân Hòa, Tân Huề, Tân Long, Tân Bình, Tân Quới

* Tập trung tại UBND Huyện đúng 06 giờ 30 phút, ngày 05/10/2023 để đi cùng Đoàn

Minh Nhựt
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Khảo sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2022 và 2023 trên địa bàn Huyện

UBND xã Tân Phú
Theo Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND Huyện
 
* UBND các xã được khảo sát: An Phong, Tân Thạnh, Thị trấn, Bình Tấn, Bình Thành, Phú Lợi, Tân Mỹ, Tân Phú
Minh Nhựt
Thứ 6 ngày 06/10/2023 (22/8/2023 âm lịch)
. 14g00

Ban KTXH HĐND Huyện giám sát Phòng VHTT việc quản lý hiệu quả, sử dụng hệ thống thiết bị ứng dụng tin học tại các khóm, ấp trên địa bàn Huyện 

HĐND Huyện

CVP Phong, TCKH

Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
13g30

Họp tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Phòng họp số 01

Theo thơ mời

LĐVP, NC/UB
Chủ tịch Võ Thành Ngoan,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp xử lý vụ  Cty Dương Khang

Phòng họp số 01

Thủ trưởng các đơn vị: TCKH; KTHT; Tư pháp; Thanh tra Huyện; Chi cục Thuế KV1

* Giao Phòng TCKH chuẩn bị đầy dủ hồ sơ và báo cáo

* Giao các ngành báo cáo riêng theo từng lĩnh vực phụ trách

CVP Phong, Phương
TT.HĐND 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Giám sát đối với Đảng uỷ xã Phú Lợi về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Công văn số 121-CV/HU, ngày 17/5/2021 của BTVHU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức hoạt động của HĐND

xã Phú Lợi Minh Nhựt
Thứ 7 ngày 07/10/2023 (23/8/2023 âm lịch)
Chủ tịch Võ Thành Ngoan 07g30

Trực LĐ UBND Huyện

Cơ quan Minh Nhựt
08g00

Dự họp thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Sở Tài chính

TCKH

Minh Nhựt
Chánh VP Nguyễn Thanh Phong 07g30

Trực LĐVP

Cơ quan
Chủ nhật ngày 08/10/2023 (24/8/2023 âm lịch)
Chủ tịch Võ Thành Ngoan 07g30

Trực LĐ UBND Huyện

Cơ quan Minh Nhựt
Chánh VP Nguyễn Thanh Phong 07g30

Trực LĐVP

Cơ quan