Lịch công tác UBND Huyện Thanh Bình

UBND HUYỆN THANH BÌNH

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Họp giao ban (1 ngày)

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30 Phòng họp số 1

 Theo thơ mời

LĐVP và NC/UB

Họp lãnh đạo Văn phòng

Chánh VP Hồ Văn Tiếu 15g30 Phòng CVP

Các PCVP, Thơ, Bình Em

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Họp ban chấp hành đảng bộ Huyện (ĐX) và hội nghị CBCC

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng,
Phó Chủ tịch Mai Văn Đối
07g30 Huyện ủy Tiếu

Họp trực tuyến với tỉnh về lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 08g00 Phòng họp trực tuyến

TVBCĐ Huyện, xã, TT

Nguyệt, Hiệp
Bổ sung cuộc họp này:

Dự lễ phát học bổng và xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi

Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 15g00 Hội trường UBND Huyện

Huyện đoàn, Hội LHPN, Hội KH-KHLS

Thông qua thiết kế các công trình

Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 13g30 Phòng họp số 1

Theo thơ mời

Liễu, Phương
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Họp Ban chỉ đạo XDĐSVH

Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30 Phòng họp số 1

TVBCĐ Huyện

Liễu, Nguyệt

Bảo vệ thi công kè xã Bình Thành

Phó Chủ tịch Mai Văn Đối 23/09/2020 - 25/09/2020 Bình Thành

TVBCĐ

Tiếu
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

 Thăm các điểm trường nắm tình hình học sinh ra lớp: Tân Thạnh, Phú Lợi :BS, Tân Mỹ: BC (1 ngày)

Phó Chủ tịch Phan Văn Phụng 07g30 TT, PL, TM

GD-ĐT, xã

Nhật Thanh
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Dự họp về tầm nhìn chiến lược quy hoạch tỉnh ĐT giai đoạn: 2021-2030 tầm nhìn 2050

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 07g30 UBND Tỉnh

Bí thư HU

Minh Nhựt
Thứ 7 ngày 26/09/2020 (10/8/2020 âm lịch)

Đối thoại với dân trên sóng phát thanh

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ 07g00 Đài truyền thanh Tiếu

Trực Cơ quan

Chánh VP Hồ Văn Tiếu 00g00 Cơ quan
Chủ nhật ngày 27/09/2020 (11/8/2020 âm lịch)

Trực Cơ quan

Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ,
Chánh VP Hồ Văn Tiếu
00g00 Cơ quan Nhật Thanh