Lịch công tác UBND huyện Lai Vung

UBND HUYỆN LAI VUNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Họp Hội đồng xét hăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng họp 02

Thành viên HĐ

PNV đăng ký lịch
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền
14g00

Họp Lãnh đạo UBND huyện

1. Trao đổi nội dung xin đầu tư Bệnh viện tư tại trụ sở UBND xã Tân Thành (cũ)

Phòng họp 01

LĐVP

1. KTHT, TNMT , TCKH(đ/c Tướng)

PCT. Nguyễn Hữu Hiền 08g00

Dự làm việc với Đoàn sát của Ban Dân vận Tỉnh uỷ giám sát Ban Dân vận Huyện uỷ

HT Huyện ủy
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh

HT Lầu 02

Thành viên TCTĐA06 huyện, UBND các xã, thị trấn

CV Quỳnh phối hợp CAH tham mưu
14g00

Họp Xây dựng cơ bản 

Phòng họp 03

TCKH, KTHT, TNMT,  BQLDA&PTQĐ, UBND các xã: LT, HL, LH, TTLVung

CV Thế tham mưu
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 08g00

 Nghe báo cáo điều chỉnh danh mục lập đồ án quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 

HT Lầu 02

KTHT, TCKH, BQLDA&PTQĐ

Kèm TL

CV Thế tham mưu
08g00

Họp triển khai khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch số 66/KH-UBND (01 ngày)

Phòng họp 02

1. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; - Lãnh đạo Chi Cục thuế Khu vực 5; - Chủ tịch UBND xã Phong Hòa; - Ông Trần Văn Bé - Đại diện Công ty TNHH Nguyễn Vang.

2. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; - Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung; - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Vung; - Ông Nguyễn Đình Tuấn - Đại diện Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tuấn Nguyễn; - Ông Nguyễn Đình Kiệt 

3. Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; - Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; - Chủ tịch UBND xã Tân Hòa; - Lãnh đạo Công ty TNHH Mekong Greenbio; - Ông Phạm Hải Bằng

4. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; - Chủ tịch UBND xã Long Hậu; - Ông Phan Hồng Phúc ;  Ông Trần Bá Phước 

CV Đạt tham mưu
-- *-- 07g30 HT Lớn

UBND các xã, thị trấn 

PTP đăng ký
14g00

Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

HT Lớn

- Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện; - Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN các xã, thị trấn; - Công chức Tư pháp - hộ tịch; Văn phòng – Thống kê; Trưởng Công an; Văn hoá – xã hội; Tài chính – kế toán; Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn (do UBND xã, thị trấn mời).

PTP đăng ký
Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)
TT Huyện ủy,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Hội ý Thường trực Huyện ủy

VPHU
PCT. Phan Văn Tập 08g00

Tiếp đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2023

TT Y tế

- Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban pháp Chế Hội đồng nhân dân Huyện; - Đại diện khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế (do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế mời); - Phòng Y tế; - Ủy ban nhân dân xã Tân Thành.

CV Mi tham mưu, xe đ/c Thắng
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 08g00
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đợt 1 năm 2024
Sáng LH - Chiều LT

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; - Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch; - Ban Chỉ huy Quân sự huyện; - Công an huyện; - Chi cục Thống kê huyện; - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; - Ủy ban nhân dân các xã: Long Hậu, Long Thắng.

các đ/c tập trung tại UBND huyện lúc 07g cùng đi

CV Phượng, Quỳnh dự, xe đ/c Thuấn
Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)
PCT. Phan Văn Tập 07g00

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024 (02 ngày)

QT Văn Miếu CAH mời
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 08g00

Dự họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện

BCHQS huyện

CVP Hậu, PCVP Quyên

PCT. Phan Văn Tập 08g00

Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Nhà VH Lao động

TNMT, CNVPĐKĐĐ, BQLDA&PTQĐ

CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00

Bổ sung lịch: Dự HN trực tuyến  tổng kết 10 năm  thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP

Công an huyện
CVP Trần Bá Hậu,
PCVP-Trần Bá Minh
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Tổ tư vấn CCHC 

Phòng họp 03

Thành viên tổ

CV Quỳnh dự
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 07g30

Nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách

HT Lầu 02

Tài chính-Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lao động-Thương binh và Xã hội ; Văn hóa và Thông tin; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; - Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyên; - Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất.

CV Thế tham mưu
14g00

Khảo sát giải quyết vướng mắc tuyến ĐT851 - Hộ Bà Nương

Tại công trình

KTHT, BQLDA&PTQĐ

Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)
TT Huyện ủy,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền,
PCT. Phan Văn Tập
07g30

Dự HN Cán bộ chủ chốt, HN  Ban chấp hành Đảng bộ huyện đột xuất

HT Huyện ủy

CVP Bá Hậu

CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp phiên giải trình trực tiếp vụ việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực y tế

Ban TCD huyện

- Y tế, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND Huyện;

- Chủ tịch UBND và Trưởng Công an thị trấn Lai Vung;

CV Đạt tham mưu
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thẩm định điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị trấn Lai Vung

Sở Xây dựng giao PKTHT chuẩn bị ND
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và nhà ở ven sông

Phòng họp 02

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; - Chủ tịch UBND và Công chức ĐC-XD-MT các xã: Phong Hoà, Long Hậu.

CV Đạt tham mưu
-- *-- 07g00
Bổ sung: Dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5/2024 tỉnh Đồng Tháp năm 2024
Tp Cao Lãnh

Ủy quyền PYT, GDĐT, TTYT

Thứ 7 ngày 25/05/2024 (18/4/2024 âm lịch)
PCT. Phan Văn Tập 08g00

Dự chương trình phát thanh trực tiếp “Diễn đàn:Chính quyền huyện Lai Vung đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh”

Đài TT
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)