Lịch công tác UBND huyện Lai Vung

UBND HUYỆN LAI VUNG

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
TT Huyện ủy,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Họp Thường trực HUyện ủy

VPHU
CVP Trần Bá Hậu 08g00

Dự Họp chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

HT Huyện ủy
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền
14g00

Họp Lãnh đạo Ủy ban

Phòng họp 01

LĐVP, TCKH, TNMT, PYT

NC Hội dự
Thường trực HĐND,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền
08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng TP - Chiều LH
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
Thường trực HĐND,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

xã Hòa Thành

- Công an Huyện; - Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Điện lực Lai Vung; - Bưu điện Lai Vung; - Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

Có thay đổi địa điểm

PCT. Phan Văn Tập 14g00
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
HT lớn

Thanh viên BCĐ theo QĐ 116, UBND các xã, thị trấn

 

PVHTT mời và kết nối trực tuyến
Thường trực HĐND,
PCT. Nguyễn Hữu Hiền
08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng HL - Chiều TH

- Công an Huyện; - Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Điện lực Lai Vung; - Bưu điện Lai Vung; - Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung

PCT. Nguyễn Hữu Hiền 14g00

Khảo sát chợ An toàn thực phẩm

Trong huyện

SCT, KTHT....

PKTHT tham mưu
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)
PCT. Phan Văn Tập 07g30

 Lễ phát động tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

TH TTLVung1

Theo thư mời

Thường trực HĐND,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

xã Phong Hòa

- Công an Huyện; - Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Điện lực Lai Vung; - Bưu điện Lai Vung; - Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

Thường trực HĐND,
PCT. Phan Văn Tập
14g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

xã Định Hòa

- Công an Huyện; - Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Điện lực Lai Vung; - Bưu điện Lai Vung; - Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

PCT. Nguyễn Hữu Hiền 08g00

Họp tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư trên địa bàn huyện

Phòng họp 02

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; - Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất; - Công ty TNHH MTV Cấp nước Hạnh Nhân; - Công ty TNHH MTV Cấp nước Nguyễn Thái Hưng; - Công ty TNHH Cấp nước Quyết Anh; - Công ty TNHH MTV Cấp nước Phương Bình; - Công ty TNHH Mekong Greenbio.

NC Thế phối hợp TCKH tham mưu
14g00

Nghe báo cáo tiến độ các tiêu chí Nông thôn mới 

Phòng họp 02

NN&PTNT, TCKH, KTHT, VHTT, TNMT, LĐTBXH, BQLDA&PTQĐ, TTVHTTTT

NC Phượng phối hợp NN&PTNT; tham mưu
-- *-- 14g00

Dự Hội thảo lấy ý kiến Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Công thương

UQ KTHT dự

Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
Thường trực HĐND,
PCT. Phan Văn Tập
08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng LT - Chiều VT

- Công an Huyện; - Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Điện lực Lai Vung; - Bưu điện Lai Vung; - Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

PCT. Nguyễn Hữu Hiền 07g00

Đi công tác Tp Hồng Ngự

Tp Hồng Ngự

KTHT, CAH,...

KTHT đăng ký lịch
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)
Thường trực HĐND,
LĐUB
14g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thị trấn Lai Vung

- Công an Huyện; - Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Điện lực Lai Vung; - Bưu điện Lai Vung; - Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

LĐUB 15g00

Họp trực tuyến Nghe báo cáo các nội dung liên quan đến quy hoạch đối với các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh(dự kiến)

HT lầu 02

BS sau

NC mời và dự
Thường trực HĐND,
CT. Nguyễn Hữu Nghĩa
08g00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND Tỉnh, Huyện nhiệm kỳ 2022-2026

xã Tân Thành

- Công an Huyện; - Thủ trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; - Điện lực Lai Vung; - Bưu điện Lai Vung; - Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

CT. Nguyễn Hữu Nghĩa 14g00

Lãnh đạo huyện đối thoại với Thanh niên

HT lớn

Theo KH 142

PNV mời và chuẩn bị
PCT. Nguyễn Hữu Hiền 08g00

Khảo sát hoạt động các Hợp tác xã trên địa bàn huyện

Trong huyện

BS sau

TCKH tham mưu
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)