Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
Cuộc họp này dời lại:

Họp bàn Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống “Nghề dệt choàng” xã Long Khánh A

CT. Nguyễn Văn Khơi 09g00 - Phòng Hội nghị

SVHTTDL

MTTQ, HLHPN, LĐLĐ, HCCB, HND, HĐ, VHTT (nội dung, tài liệu), GDĐT, KTHT, TCKH, CAH, PYT, TTVH, ĐL

Chủ tịch UBND xã LKA

CVP, PCVP Thiện cùng dự

- Thực mời và dự
- Họp bàn nội dung liên quan đến Bãi tắm cồn thị trấn TTT CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
10g30 Phòng Hội nghị TP KTHT, TP TNMT, TP TCKH, TP NN-PTNT, GĐ BQLDA

- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

CT. Nguyễn Văn Khơi 13g30 - 13h30 Tại trường THPT HN3; 14h30 THPT LKA, MG LKA; 15h30 THPT HN2

PCVP Thiện cùng đi

PGDĐT, CAH

- UBND xã LKA, PTA

HT THPT HN2, HN3, LKA

TTVH ghi hình, đưa tin

- Văn phòng chuẩn bị xe

- Họp khối kinh tế.

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng Hội nghị.

- TCKH, KTHT, BQLDA, BQLC, NN&PTNT, TTDVNN.

- Hoài mời và dự.

- Họp Chi ủy Chi bộ 

CVP - Nguyễn Văn Quí 09g00 - Phòng làm việc CVP
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)

- Dự Hội nghị ltrực tuyến ấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL Quyết định ban hành Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

*** 14g00 - Hội trường UBND Huyện

- Thành viên TT/BCĐ huyện (PVHTT; MTTQ).
- Đại diện Ban Công tác các xã, TT
- Đại diện Ban Vận động khóm, ấp; BVĐ ấp biên giới.
- Tổ Nhân dân tự quản biên giới.

- PVHTT mời; Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến

- Họp bàn nội dung liên quan 

CT. Nguyễn Văn Khơi,
CVP - Nguyễn Văn Quí
09g00 - Phòng Hội nghị

- Hội Luật gia Huyện;

- TP (nd+tl), KT-HT, TTr; TNMT;

- UBND xã LKB,.

- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt Bãi tắm cồn thị trấn Thường Thới Tiền

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng Hội nghị

PCVP Thiện dự

HĐ, CAH, QS, VHTT (nội dung, tài liệu), KTHT, TCKH, NN-PTNT, PYT, TTVH, TT DCNN, LĐLĐ, BQLC, Điện lực

UBND thị trấn TTT

THPT HN3

- Thực mời và dự

- Họp bàn giao việc quản lý Đền thờ liệt sĩ Huyện

CT. Nguyễn Văn Khơi 15g30 - Phòng Hội nghị

BCHQS, Thủ trưởng các đơn vị: PNV, PTCKH, PLĐ-TBXH (chuẩn bị nội dung, tài liệu), BQLDA, BQLC&DVCC

- Thực mời và dự

- Họp Tiểu Ban bảo đảm theo QĐ số 07/QĐ-BTC ngày 19/5/2023 Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyện.

PCT. Trần Văn Bôn,
PCVP Dương H. Thiện
08g00 - Hội trường UBND Huyện.

- Thành viên Tiểu ban (BCHQS Huyện mời).

- Họp Tiểu Ban Nội dung theo QĐ số 07/QĐ-BTC ngày 19/5/2023 Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyện.

PCT. Trần Văn Bôn 09g00 - Hội trường UBND Huyện.

- Thành viên Tiểu ban (BCHQS Huyện mời).

- Kiểm tra công trình.

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Các xã, thị trấn.

- TCKH, KTHT, BQLDA, NN&PTNT.

- Văn phòng chuẩn bị xe.
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)

- Tiếp công dân định kỳ

CT. Nguyễn Văn Khơi 07g30 - Phòng Tiếp dân

- Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND Huyện

CT. Nguyễn Văn Khơi,
CVP - Nguyễn Văn Quí
14g00 - Phòng họp lầu 2

- Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ sáu Hội đồng nhân dân Tỉnh

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 8h Hội trường UBND xã PTA; 13h30 TTVH-HTCĐ xã LT - Văn phòng chuẩn bị xe
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)

- Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ sáu Hội đồng nhân dân Tỉnh

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 8h Hội trường UBND xã TP2; 13h30 TTVH-HTCĐ xã TL - Văn phòng chuẩn bị xe

- Họp tổ tuyên truyền, vận động bồi thường tại dự án: Khu đô thị phía Đông chợ Thường Thới

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Phòng Hội nghị.

- BQLDa (mời thành phần và chuẩn bị nd, tl.

- Hoài mời và dự.

- Họp báo cáo tiến độ thực hiện công trình.

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng Hội nghị.

- TCKH (chuẩn bị nd, tl), KTHT, NN&PTNT, BQLDA, BQLCDVCC.

- Hoài mời và dự.
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)

- Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (01 ngày)

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
07g30 - Hội trường Huyện ủy

- Họp trực tuyến Nghe báo cáo các nội dung liên quan đến quy hoạch đối với các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

PCT. Trần Văn Bôn 15g00 - Hội trường UBND Huyện.

- KTHT (chuẩn bị nd, tl), TCKH, TNMT, BQLDA.

- Trí kết nối trực tuyến.
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)