Lịch công tác UBND huyện Châu Thành

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
CT và các PCT 00g00

Nghỉ bù Quốc tế Lao động (1/5)

...
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 08g00

Đi cơ sở

tại cơ sở
08g00

Họp “trực tuyến” Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 của Tỉnh

Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở mới)

UBMTTQVN, BDVHU, LĐLĐ, HND, HLHPN, Huyện đoàn, Công an, Quân sự, PYT, PVHTT, PTCKH, PKTHT, PNNPTNT, PGDĐT, PTNMT, TT YT, HCTĐ, TT VHTT và TT, CT.UBND các xã, thị trấn

CV/Đoàn
PCT - Đỗ Nhật Định 08g00

Dự cùng Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, tiếp xúc cử tri

tại cơ sở

1. 08g, tại HT UBND thị trấn Cái Tàu Hạ. Tiếp xúc cử tri các đơn vị: thị trấn Cái Tàu Hạ và xã Phú Hựu

 

2. 14g, tại TT VHHTCĐ xã An Khánh. Tiếp xúc cử tri các đơn vị: xã An Phú Thuận và xã An Khánh

TX/Giang
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 07g30

Họp "trực tuyến" UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn Tỉnh

Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở mới)

Thủ trưởng các đơn vị: Công an, Quân sự, 12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND Huyện

* Có tài liệu kèm theo

LĐVP, CVNC
09g00

Dự công bố kết luận Thanh tra

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở mới)

- Trưởng phòng và công chức có liên quan của Phòng Nội vụ Huyện

- CT.UBND các xã, thị trấn

LĐVP/Tiên, CV/Phong
14g00

Đi cơ sở

tại cơ sở
PCT - Phan Thanh Dũng 14g00

Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

tại Nhà ông Trần Nam Dân, ấp Hòa An, xã Hòa Tân

* Xe đi lúc 13g30

TX/Mới
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 09g00

Tiếp xúc công dân

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở mới)

UBMTTQVN, UBKTHU, VPHU, HND, HLHPN, Công an, Thanh tra, PTP, PTNMT (nd+tl), CT.UBND xã An Khánh, Hộ dân được tiếp xúc

LĐVP/Thái, CV/Trung
14g00

Đi cơ sở

tại cơ sở
PCT - Phan Thanh Dũng 08g00

Làm việc với Đoàn xác minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp Khát Vọng (Tầng lầu, Trụ sở mới)

PTNMT (nd+tl), Công an, PTP, Thanh tra, UBND xã Tân Nhuận Đông

LĐVP/Thái, CV/Trung, TX/Giang
14g00

Dự cùng Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, tiếp xúc cử tri

tại TT VHHTCĐ xã Phú Long

Tiếp xúc cử tri các đơn vị: xã Phú Long, xã Hòa Tân và xã Tân Bình

TX/Giang
PCT - Đỗ Nhật Định 08g00

Dự cùng Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, tiếp xúc cử tri

tại HT UBND xã An Nhơn

Tiếp xúc cử tri các đơn vị: xã An Nhơn và xã Tân Nhuận Đông

TX/Mới
14g00

Dự nghiệm thu Sa bàn thuộc công trình Nhà bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long ở vùng chữ V

tập trung tại công trình Nhà bia Lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long ở vùng chữ V

* Xe đi lúc 13g30

TX/Mới
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 08g30

Nghe báo cáo tiến độ thi công các công trình XDCB trên địa bàn Huyện

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở mới)

PTCKH, PKTHT, PTNMT, BQLDA và PTQĐ (b/c), BQLCTCC

CV/Tùng
14g00

Đi cơ sở

tại cơ sở
PCT - Phan Thanh Dũng 08g00

Dự cùng Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, tiếp xúc cử tri

tại TT VHHTCĐ xã Tân Phú Trung

 Tiếp xúc cử tri các đơn vị: xã Tân Phú và xã Tân Phú Trung

TX/Giang
14g00

Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

tại Nhà Văn hóa ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân

* Xe đi lúc 13g30

TX/Giang
PCT - Đỗ Nhật Định 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị “trực tuyến” Báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2021

HT A Trung tâm Chính trị Huyện

BTGHU phát hành TM

14g00

Dự cùng Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, tiếp xúc cử tri

tại TT VHHTCĐ xã An Hiệp

Tiếp xúc cử tri các đơn vị: xã An Hiệp

TX/Mới
..-... 07g30

Dự Lễ phát động "Tháng nhân đạo" và Chợ Nhân đạo năm 2021

tại HT lớn Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp

Giao Hội CTĐ Huyện dự b/c

14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông gắn với mục tiêu Huyện nông thôn mới

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở mới)

Giao PTCKH chủ trì tiếp Đoàn (nd+tl), PKTKT, PNNPTNT, BQLDA và PTQĐ (nd+tl), BQLCTCC

CV/Tùng
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)