Lịch công tác UBND huyện Châu Thành

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022
CT - Lê Minh Trung 07g00

Tiếp xúc công dân định kỳ

Trụ sở BTCD Huyện

Các ngành liên quan

LĐVP/Tiên, CV/Trung
08g00

Họp Thường trực Huyện ủy

Phòng họp BTV
14g00

Dự họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Huyện 

Phòng họp Khát Vọng (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện) LĐVP/Tiên, CV/Giang
PCT - Phan Thanh Dũng 14g00

Làm việc với UBND xã Phú Hựu

UBND xã Phú Hựu

* Xe đi lúc 13g45

TX/Giang
PCT - Đỗ Nhật Định 14g00

Dự lễ khai giảng đạo Tràng An Cư Kiết Hạ PL 2566 

Chùa Giác Tôn, xã Tân Bình

* Xe đi lúc 13g15

TX/Mới
14g30

Dự lễ hội Đình làng, xã Tân Phú Trung di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia

Đình Tân Phú Trung TX/Mới
..-... 14g00

Dự buổi vận động hộ dân thực hiện quyết định thu hồi đất Dự án ĐTXD công trình Đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) – ĐT 908 (Vĩnh Long)-Hà Văn Hòn

UBND xã Tân Phú Trung

Giao PTNMT dự b/c

14g00

Dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Điện lực Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Giao PNV (Đ/c Minh) dự b/c

Thứ 3 ngày 17/05/2022
CT - Lê Minh Trung,
PCT - Phan Thanh Dũng
14g00

Dự họp BTV Huyện ủy đột xuất

Phòng họp BTV
PCT - Đỗ Nhật Định 07g30

Dự Hội nghị (trực tuyến) Báo cáo viên cấp Tỉnh tháng 5 năm 2022

HT A Trung tâm Chính trị Huyện
08g00

Dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương

tại các xã An Khánh, Hòa Tân TX/Mới
Lãnh đạo UBND Huyện 14g00

Dự họp Đảng ủy Công an Huyện 

Phòng họp trực tuyến Công an Huyện
Thứ 4 ngày 18/05/2022
CT - Lê Minh Trung,
PCT - Phan Thanh Dũng,
PCT - Đỗ Nhật Định,
CVP-Đoàn Hữu Tiên
08g00

Dự Hội nghị (trực tuyến) quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

HT B HU
14g00

Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HT B HU
PCT - Đỗ Nhật Định 14g00

Dự họp (trực tuyến) Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)

PGDĐT (nd+tl), PYT, PKTHT, Công an, Huyện đoàn, Hội Khuyến học và CGC, Các trường THPT: CHâu Thành 1, Châu Thành 2, Tân Phú Trung

LĐVP/Thảo, CV/Thúy
Thứ 5 ngày 19/05/2022
CT - Lê Minh Trung 08g00

Dự họp lấy ý kiến các Sở Ngành liên quan về phương án quy hoạch đô thị loại IV, để có hướng lựa chọn phương án tối ưu nhất và có đánh giá phù hợp trong việc định hướng phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian sắp tới

Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện)

- Sở TNMT, Sở XD, Sở NV, Sở GTVT

- PKTHT (nd+tl), PTCKH, PTNMT, PNV

CV/Giang
CT - Lê Minh Trung,
PCT - Phan Thanh Dũng,
CVP-Đoàn Hữu Tiên
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị cán bô chủ chốt (Bước 2)

HT B HU
PCT - Phan Thanh Dũng 08g00 Cuộc họp này dời lại:

Họp thông qua thiết kế Phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2022 và Trồng cây, trang trí đèn vòng xoay và dải phân cách đường Nguyễn Văn Voi

 

* Nội dung này đưa vào hội ý

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)

PKTHT, PTCKH, BQLCTCC (b/c), UBND TT CTH

CV/Ngân
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự họp (trực tuyến) Thông qua dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)

PTNMT (nd+tl), PTCKH, PKTHT, PNNPTNT, PTP, PLĐTBXH, CCT KV2

CV/Giang, Trung
PCT - Đỗ Nhật Định 08g00

Dự Lễ Khai mạc Khu triển lãm sản phẩm OCOP, Văn hóa - Du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc

Quảng trường Văn Miếu, TP Cao Lãnh

* Xe đi lúc 06g

TX/Mới
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Đại hội Đại biểu thành lập Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp - Lần I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội trường - Khối các cơ quan Đơn vị sự nghiệp Tỉnh TX/Mới
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khai mạc diễu hành xe hoa Sen

Công viên Văn Miếu, TP Cao Lãnh TX/Mới
19g30
Dự Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1
Quảng trường Văn Miếu, TP Cao Lãnh

* Xe đi lúc 18g

TX/Mới
..-... 14g00
Dự tập huấn, hướng dẫn sử dụng chức năng nghiệp vụ đối với các nhóm thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, cấp xã
HT B Trung tâm Chính trị Huyện

- 12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND Huyện (trừ Thanh tra Huyện)

- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Châu Thành, Bưu điện

- UBND các xã, thị trấn

CV/Lợi, Tổ tin học, VT/Thắm
Thứ 6 ngày 20/05/2022
CT - Lê Minh Trung 08g00

Thông quan biên bản kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng đất đai (01 ngày)    (địa điểm họp thay đổi các đơn vị cập nhật lại)

Phòng họp khát vọng (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện)

1. 08g, TP: VPUB, Thanh tra, PTCKH, UBND các xã: An Hiệp, Tân Bình

 

2. 13g30, TP: PTNMT, PNV, UBND các xã: An Nhơn, Tân Nhuận Đông

 

LĐVP/Tiên, CV/Trung
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ ra mắt CLB hòa giải xã Hòa Tân

Trung tâm VHHTCĐ xã Hòa Tân

* Xe đi lúc 13g

TX/Giang
19g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự chương trình giao lưu đăc biệt "Sen trong tôi"

Quảng trường Văn Miếu, TP Cao Lãnh
PCT - Phan Thanh Dũng 08g00

Họp về việc triển khai các bước chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất

Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện)

1. 08g, ND: Thu hồi đất ông Trần Văn Linh, ngụ xã An Phú Thuận, TP: TV/BCC QĐ ông Linh (PTNMT (nd+tl), PTP, Thanh tra, PTCKH, PKTHT, PVHTT, PTNMT, BQLDA và PTQĐ, BQLCTCC, TTYT, UBMTTQVN, HND, HLHPN, HCCB, UBND xã An Phú Thuận), Công an, Ban Pháp chế HĐND, VPUB, VKSND

 

2. 09g30, ND: Thu hồi đất ông Hà Văn Hòn, ngụ xã Tân Phú Trung, TP: TV/BCC QĐ ông Hòn (PTNMT (nd+tl), PTP, Thanh tra, PTCKH, PKTHT, PVHTT, PTNMT, BQLDA và PTQĐ, BQLCTCC, TTYT, UBMTTQVN, HND, HLHPN, HCCB, UBND xã Tân Phú Trung), Công an, Ban Pháp chế HĐND, VPUB, VKSND

CV/Giang
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Đảng ủy xã Tân Nhuận Đông

UBND xã Tân Nhuận Đông

* Xe đi lúc 13g45

TX/Mới
PCT - Đỗ Nhật Định 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thông qua văn bản điều động bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và xét hồ sơ chuyển công tác của phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)

PNV, PGDĐT, PKTHT

CV/Trí
Thứ 7 ngày 21/05/2022
PCT - Phan Thanh Dũng 08g00

Dự Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen

HT UBND Tỉnh

* Xe đi lúc 06g

TX/Giang
13g30

Dự buổi xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh TX/Giang
16g00

Dự Bế mạc lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022

Hội trường UBND Tỉnh TX/Giang
PCT - Đỗ Nhật Định 07g30

Dự trực tiếp Chuyên mục “Chính quyền đối thoại cùng nhân dân” qua sóng phát thanh kỳ 01 năm 2022

Trụ sở Truyền thanh Huyện
..-... 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khởi công cầu Ông Tư Mắt Kiến

Ban Trị sự PGHH ấp Tân An, xã Tân Bình

Giao PKTHT dự b/c

Chủ nhật ngày 22/5/2022