Lịch công tác UBND huyện Châu Thành

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023
CT - Lê Minh Trung 08g00

Họp Thường trực Huyện ủy

Phòng họp BTV
PCT - Phan Thanh Dũng,
PCT - Đỗ Nhật Định
07g00

Làm việc tại cơ quan

tại cơ quan
PCT - Phan Thanh Dũng 15g00

Dự họp về việc báo cáo rà soát dự án vùng nhãn An Nhơn

Phòng Hoa Súng, Văn phòng UBND Tỉnh

PNNPTNT (nd+tl), PTCKH, UBND xã An Nhơn

 

* Xe đi lúc 13g30

TX/Giang
Thứ 3 ngày 28/03/2023
CT - Lê Minh Trung 08g00

Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (trực tuyến)

 

* Có tài liệu kèm theo

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)

* Dự tại điểm cầu Tỉnh: CT-Lê Minh Trung, TX/Giang, xe đi lúc 06g

 

*Dự tại điểm cầu Huyện: PKTHT, PTCKH, BQLDA và PTQĐ, BQLCTCC

LĐVP/Giang, CV/Tùng, TX/Giang
14g00

Đi cơ sở

tại cơ sở
PCT - Phan Thanh Dũng 08g00

Dự Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch thi đua năm 2025

HT Sở Giao thông vận tải Tỉnh

PKTHT

 

* Xe đi lúc 06g

TX/Mới
14g00

Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, hai Ban HĐND Huyện với Thường trực, hai Ban HĐND các xã, thị trấn

Trung tâm VHHTCĐ xã Phú Hựu

* Xe đi lúc 13g45

TX/Mới
PCT - Đỗ Nhật Định 07g30

Dự Hội nghị Báo cáo viên cấp Huyện quý I năm 2023

HT A Trung tâm Chính trị Huyện
14g00

Dự họp Đảng ủy các cơ quan Khối Văn hóa - Xã hội Huyện

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)
Lãnh đạo UBND Huyện 08g00

Dự họp lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Phòng họp các Ban của Huyện ủy
Thứ 4 ngày 29/03/2023
CT - Lê Minh Trung 07g00

Tiếp xúc công dân định kỳ

Trụ sở BTCD Huyện

Các ngành liên quan

LĐVP/Tiên, CV/Trung
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Trao Quyết định về công tác cán bộ

Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện)

- PNV (nd+tl)

- PNV (Lãnh đạo và Chuyên viên)

- PTNMT (Lãnh đạo và Chuyên viên)

CT - Lê Minh Trung,
PCT - Phan Thanh Dũng,
PCT - Đỗ Nhật Định
08g00

Hội ý CT và các PCT/UBND Huyện thông qua một số nội dung:

 

1. Về việc cho chủ trương đấu giá quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò đối với Bến đò Tứ Phước

 

2. Về việc trình đề xuất các nội dung phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

 

Bổ sung: 3. Về việc trình dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nhãn Châu Thành

 

4. Về việc cải tạo nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã An Nhơn

 

5. Về việc đăng ký thông qua phương án đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Nguyễn Huệ, thị trấn Cái Tàu Hạ

 

6. Về việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án Tuyến dân cư Hang Mai giai đoạn 2025 - 2030

 

7. Về việc tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Kim Trường

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)

1. PTCKH (b/c), CVP/Tiên, PCVP/Giang,CV/Ngân, Đoàn

 

2. PVHTT (b/c), PTCKH, PNNPTNT, TT VHTT và TT, CVP/Tiên, PCVP/Thảo, CV/Cảnh, Đoàn

 

3. PVHTT (b/c), PTCKH, PNNPTNT, TT VHTT và TT, CVP/Tiên, PCVP/Thảo, CV/Cảnh, Đoàn

 

4. PTCKH (b/c), PKTHT, UBND xã An Nhơn, CV/Tiên, PCVP/Giang, CV/Tùng, Đoàn

 

5. PKTHT (b/c), PTCKH, PTNMT, CVP/Tiên, PCVP/Giang, CV/Tùng, Đoàn

 

6. BQLDA và PTQĐ (b/c), PTNMT, PTCKH, PKTHT, CVP/Tiên, PCVP/Giang, CV/Tùng, Đoàn

 

7. PTNMT (b/c), Công an, UBND xã Tân Nhuận Đông, CVP/Tiên, PCVP/Giang, CV/Hùng, Đoàn

CT - Lê Minh Trung,
PCT - Phan Thanh Dũng
14g00

1. Nghe báo cáo tình hình quản lý, khai thác đất công trên địa bàn Huyện (bao gồm đất Rạch Ba Khía, các trường học)

 

2. Về việc vướng mắc trong công tác phối hợp lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn Huyện

Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện)

- PTNMT + BQLDA và PTQĐ (nd+tl), PTCKH, PKTHT, PGDĐT, BQLCTCC

 

- UBND các xã, thị trấn

LĐVP/Giang, CV/Tùng, Hùng, Ngân
PCT - Đỗ Nhật Định 13g30

Dự Hội nghị (trực tuyến) sơ kết Phong trào TĐĐXDĐSVH năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

HT B HU

- TV/BCĐ Huyện (PVHTT (nd+tl), BTGHU, UBMTTQVN, LĐLĐ, PYT, VP HĐND và UBND, PNV, PLĐTBXH, PGDĐT, PKTHT, PTP, PTNMT, PTCKH, PNNPTNT, Công an, BDVHU, HLHPN, Huyện đoàn, HND, HCCB, HKH và CGC, Hội NCT)

 

- Cấp xã: Đại diện Ban công tác các xã, thị trấn; Đại diện Ban vận động khóm, ấp, Tổ nhân dân tự quan (do UBND các xã, thị trấn mời)

LĐVP/Thảo, CV/Cảnh
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Trao Quyết định về công tác cán bộ

Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)

- PNV (nd+tl)

 

- PVHTT (Lãnh đạo và Chuyên viên)

 

CV/Trí
..-... 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp giao ban thường kỳ ngành nông nghiệp tháng 3/2023

tại Phòng họp trực tuyến của các đơn vị

Giao PNNPTNT dự b/c, TT DVNN cùng dự

Thứ 5 ngày 30/03/2023
CT - Lê Minh Trung 30/03/2023 - 31/03/2023

Tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ năm 2023 (02 ngày)

Hội trường Sở Nội vụ Tỉnh

PNV (Đ/c Loan, Đ/c Thư), BTCHU (Đ/c Việt Anh, Đ/c Minh Tiếng)

 

* Xe đi lúc 06g

CV/Trí, Lợi, TX/Giang
PCT - Phan Thanh Dũng,
PCT - Đỗ Nhật Định
07g30

Dự họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 (trực tuyến với 12 huyện, thành phố)

Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện)

- TTHU, TT HĐND, TT UBMTTQVN

- VPHU

- Thành viên UBND Huyện (Thủ trưởng các đơn vị: CA, BCH QS, 12 phòng chuyên môn)

- Thủ trường các đơn vị: BQLDA và PTQĐ, BQLCTCC, TT GDNN, TT DVNN, CCTK, KBNN, BHXH, CCTKV2, TT VHTT và TT

- CT/UBND các xã, thị trấn

LĐVP, các CVNC
PCT - Đỗ Nhật Định 13g30

Dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

HT UBND Tỉnh

BDVHU, PNV

 

* Xe đi lúc 12g

TX/Mới
Thứ 6 ngày 31/03/2023
CT - Lê Minh Trung 08g00

Tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ năm 2023 (01 ngày)

Hội trường Sở Nội vụ Tỉnh

PNV (Đ/c Loan, Đ/c Thư), BTCHU (Đ/c Việt Anh, Đ/c Minh Tiếng)

 

* Xe đi lúc 06g

CV/Trí, Lợi, TX/Giang
PCT - Phan Thanh Dũng 07g00

Làm việc tại cơ quan

tại cơ quan
PCT - Đỗ Nhật Định 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Đại hội Đại biểu và Bầu cử Ban trị sự Chi hội nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Chi hội Hưng Hựu Tự, số 100, khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ

PNV

14g00

Kiểm tra các công trình trường học trên địa bàn Huyện

tại các công trình trường học

PKTHT, PTCKH, PGDĐT, BQLDA và PTQĐ

 

* Xe đi lúc 14g

TX/Mới
Thứ 7 ngày 01/04/2023
PCT - Đỗ Nhật Định 08g30

Dự Lễ khánh thành cầu Nguyễn Văn Nghĩa

tại nhà ông Phan Văn Quới, tổ 8, khóm Phú Mỹ Lương, thị trấn Cái Tàu Hạ (ngay dốc cầu Nguyễn Văn Nghĩa, rạch Xẻo Nhum)
Chủ nhật ngày 02/04/2023
PCT - Đỗ Nhật Định 06g15 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp đoàn công tác Bệnh biện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Trung tâm Y tế Huyện

* Xe đi lúc 06g

TX/Mới