Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
07g30

Ban Thường vụ Huyện uỷ gặp gỡ Bí thư chi bộ, trưởng khóm, ấp và Chủ nhiệm Hội quán

TTCT Huyện

Mỹ (CVP)

CT-Lê Chí Thiện 13g30

Họp Thường trực Huyện ủy

PH TTHU
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
15g00

Họp Tổ GPMB đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

HT B

Thành viên Tổ, PKTHT (ch/bị nội dung và tài liệu), Mỹ (CVP), Thanh (PCVP), Cường (CVNC)

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 10g00

Dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ giám đốc Điện lực Cao Lãnh

HT Điện lực Huyện VP ch/bị xe
14g00

Nghe báo cáo chuẩn bị trang trí Lễ Hội Sen

PH số 2

Phòng VHTT, TTVH, Phong (PCVP)

PCT-Huỳnh Thanh Sơn 07g30

Dự lễ khai mạc Tổ chức Tuần lễ xoài Cao Lãnh và trái cây chủ lực và hội nghị kết nối, tiêu thụ và phát triển bền vững thị trường xoài

Sen House, TPCL

NN (Yến - PTP), TTDVNN

VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Văn Vinh 09g30

Họp bàn giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Đạt, tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

VP UBND tỉnh (phòng Hương Tràm) VP ch/bị xe
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 07g30

Tiếp công dân định kỳ

Trụ sở BTCD tỉnh VP ch/bị xe
14g00

Họp Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh

PH số 1

Phong (PCVP), Liêm (CVNC)

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30

Thăm một số đơn vị trường học

.

PGDĐT, PNV, PTCKH

VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Thanh Sơn
10g00

Họp lệ Chi bộ 1

Phòng khách 1
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ Khai giảng Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ PL 2566

Chùa Hưng Thiền, xã Mỹ Hội VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 14g00

Làm việc với UBND xã Mỹ Hiệp về HTX, mã số vùng trồng, rà soát diện tích vườn tạp, sản phẩm OCOP

xã Mỹ Hiệp

PNNPTNT, PTCKH, PKTHT, UBND xã Mỹ Hiệp (cb nd; mời ĐU xã, UBMTTQ, các đoàn thể, trưởng các ấp, Ban giám đốc HTX), Bình (CVNC)

VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Văn Vinh 08g00

Họp thống nhất chủ trương giải quyết vướng mắc về thủ tục đất đai trong cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

VP UBND Tỉnh VP ch/bị xe
13g30

Cuộc họp này từ ngày 16/5 chuyển sang: Họp Hội đồng bồi thường thông qua phương án bồi thường trường TH Phong Mỹ 4

PH số 2

PTNMT, PTCKH, PKTHT,  BQLDA&PTQĐ (nd+b/c); Chi nhánh VPĐKĐĐ, CT UBND xã Ph.Mỹ, Khanh (PCVP), Tài (CVNC)

15g00

Cuộc họp này từ ngày 16/5 chuyển sang: Nghe báo cáo đấu giá khu đất B5 CCN Mỹ Hiệp

PH số 2

Hội đồng giá đất Huyện, BQLDA&PTQĐ (nd+b/c), Chi cục Thuế, UBND xã Mỹ Hiệp, Thanh (PCVP), Tài (CVNC)

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 08g00

Tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân Tỉnh (cả ngày)

TPCL VP ch/bị xe
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Thanh Sơn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

TTCT huyện

Mỹ (CVP)

CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
15g00

Cuộc họp này từ ngày 17/5 chuyển sang: Họp Chi bộ 2

P.Khách 1

Tất cả đảng viên chi bộ

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30

Làm việc cơ quan

.
14g00

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

HT A

PGDĐT, CAH, UBMTTQ Huyện, Huyện Đoàn, HPN Huyện, ĐD lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn Huyện, Phong (PCVP), Luyên (CVNC)

Có thơ mời và tài liệu kèm theo

PCT-Huỳnh Thanh Sơn 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Cuộc họp này từ 8h chuyển sang: Làm việc với UBND xã Mỹ Hội về HTX, mã số vùng trồng, rà soát diện tích vườn tạp, sản phẩm OCOP

xã Mỹ Hội

PNNPTNT, PTCKH, PKTHT, Bình (CVNC), UBND xã Mỹ Hội (cb nd; mời ĐU xã, UBMTTQ, các đoàn thể, trưởng các ấp, Ban giám đốc HTX, chủ thể tham gia OCOP)

thành phần tham dự có thay đổi

VP ch/bị xe
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Làm việc với UBND xã Mỹ Xương về HTX, mã số vùng trồng, rà soát diện tích vườn tạp, sản phẩm OCOP

xã Mỹ Xương

PNNPTNT, PTCKH, PKTHT, Bình (CVNC), UBND xã Mỹ Xương (cb nd; mời ĐU xã, UBMTTQ, các đoàn thể, trưởng các ấp, Ban giám đốc HTX)

VP ch/bị xe
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Thanh Sơn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
07g30

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Huyện

PH số 1

LĐVP

CT-Lê Chí Thiện 13g30

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

HT CAH

Mỹ (CVP), Trãi (CVNC)

Có tài liệu kèm theo

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ khai mạc khu triển lãm sản phẩm  OCOP, văn hoá - du lịch, trải nghiệm sen Đa Sắc

Quảng trường Văn Miếu, P1, TPCL VP ch/bị xe
14g00

Họp góp ý các kế hoạch:

- Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Kế hoạch giảm nghèo.

- Kế hoạch đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

- Kế hoạch chuyển dịch lao động trong nông nghiệp

HT B

Theo thơ mời, Phòng LĐTBXH (ch/bị nd), Phong (PCVP), Luyên (CVNC)

Có thơ mời và tài liệu kèm theo

Tài liệu có thay đổi

16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khai mạc diễu hành xe hoa Sen

công viên Văn Miếu, P1, TPCL VP ch/bị xe
19g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khai mạc Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần I -  năm 2022

Quảng trường Văn Miếu, P1, TPCL VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự tham quan hoạt động trưng bày mua sắm sản phẩm nông nghiệp của xã An Bình

chợ An Bình 2, xã An Bình VP ch/bị xe
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 08g00

Họp Đảng uỷ Công an Huyện

HT CAH
13g30

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến Huyện

HT B

Thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc thẩm định sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Mỹ (CVP), Phong (PCVP)

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Họp góp ý các Kế hoạch của UBND do phòng VHTT tham mưu:

+ Kế hoạch phát triển du lịch 

+ Kế hoạch chuyển đổi số

+ Kế hoạch xây dựng hình ảnh địa phương

HT B

Theo thơ mời, Phòng VHTT (ch/bị nd), Phong (PCVP), Luyên (CVNC), Nhựt (QTM)

Có thơ mời và tài liệu kèm theo

13g30

Làm việc cơ quan

.
19g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Chương trình giao lưu đặc biệt "Sen trong tôi"

Quảng trường Văn Miếu, P1, TPCL VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 08g00

Họp (trực tuyến) Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

HT A

Phòng NNPTNT

13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp chuyên đề về môi trường

HT A

TNMT (nd, tài liệu), KTHT; Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, UBND xã, thị trấn và Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, Khanh (PCVP), Tài (CVNC)

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 21/05/2022 - 22/05/2022

Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 

TP HCM VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự nghe nói chuyện chuyên đề về du lịch cộng đồng.

Xã Mỹ Xương VP ch/bị xe
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Đồng Tháp VP ch/bị xe
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự bế mạc Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần I -  năm 2022

HT UBND tỉnh VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ công bố Quyết định phân cấp đăng ký xe ô tô 

Công an Huyện VP ch/bị xe
08g00

Dự Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen

HT UBND Tỉnh VP ch/bị xe
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)