Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g00

Làm việc cơ quan

.
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 08g00

Làm việc với Phòng TNMT giải quyết các vướng mắt khó khăn trong lĩnh vực đất đai

PH số 1

TNMT, KTHT, CNVPĐKĐĐ

PCT-Huỳnh Văn Vinh 07g00

Làm việc cơ quan 

.
14g00

Dự họp báo cáo đề xuất đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải

UBND Tỉnh

KTHT cùng dự

VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Thanh Sơn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh,
PCT HĐND-Trương Vĩnh Thiện
15g00

Họp chi bộ văn phòng HĐND - UBND Huyện

HT A

Tất cả đảng viên chi bộ

Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh (trực tuyến)

HT B

Có thơ mời kèm theo 

Tổ công tác Đề án 06 Huyện, CT UBND xã, thị trấn

08g30

* Cuộc họp này từ 14h chuyển sang: Nghe báo cáo các nhiệm vụ chi của Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thanh năm 2024

PH số 2

Thủ tưởng + Kế toán TTVHTT&TT, P.TCKH

PCT-Huỳnh Thanh Sơn 08g00

Kiểm tra tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

xã Phong Mỹ VP ch/bị xe
14g00

Kiểm tra tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

xã Gáo Giồng VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Văn Vinh 08g00

Họp trực tuyến báo cáo điều chỉnh danh mục lập đồ án quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

PH số 1

KTHT ch/bị nd và cùng dự 

14g00

Làm việc với Ban Quản lý dự án và PTQĐ

BQLDA

Lãnh đạo và viên chức ban QLDA&PTQĐ

Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 13g30

Làm việc cơ quan

.
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Thanh Sơn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp Lãnh đạo UBND Huyện

PH số 1

LĐVP

PCT-Huỳnh Văn Vinh 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Cuộc họp này từ 10h chuyển sang: Họp rà soát khiếu nại của ông Nguyễn Trường Sơn 

PH số 1

TNMT, TTra, BQLDA, CNVPĐKĐĐ

11g00 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đầu tư phải hoàn trả ngân sách Nhà nước

PH số 1

TNMT

14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến về tình hình thực hiện thi công và công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm

PH số 1
PCT-Nguyễn Minh Tuấn,
PCT-Huỳnh Thanh Sơn,
PCT-Huỳnh Văn Vinh,
PCT HĐND-Trương Vĩnh Thiện
08g00

Họp HĐND Huyện kỳ họp chuyên đề lần thứ 5

HT B

Có thơ mời kèm theo

Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Công tác xã

. VP ch/bị xe
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ

HT CAH
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 08g00

Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Nhà Văn hoá Lao động Tỉnh

TNMT

VP ch/bị xe
14g00

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 144-KH/HU, ngày 04/4/2023 của Huyện uỷ thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 21/02/2023 của Tỉnh uỷ (nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể)

 

HT B

Có thơ mời và tài liệu kèm theo 

PCT-Huỳnh Văn Vinh 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Cuộc họp này từ 7h30 chuyển sang: Họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách; Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư mô hình điểm OCOP sen Tháp Mười và trung tâm phân phối nông sản

PH số 1

TCKH + KTHT (Ch/bị nd), BQLDA, PNN

14g00

* Cuộc họp này từ 8h chuyển sang: Nghe báo cáo danh mục điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và trung hạn 2021 - 2025  trình HĐND Huyện;  danh mục công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và dự kiến giai đoạn năm 2026 - 2030

PH số 1

PTCKH (chuẩn bị nội dung), KTHT, Ban QLDA&PTQĐ

Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (01 ngày)

TTCT Huyện

theo KH số 24/KH-UBND, ngày 22/01/2024 của UBND Huyện 

Có thơ mời và tài liệu kèm theo (có bổ sung tài liệu)

08g30

Dự Lễ Khai giảng Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ PL 2568

Chùa Hưng Thiền

PNV ch/bị quà và dự cùng

VP ch/bị xe
PCT-Huỳnh Thanh Sơn 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Quảng trường Văn Miếu, TPCL VP ch/bị xe
14g00

Họp Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Hội trường các phòng ban Huyện

KTHT (ch/bị nd)

16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp nhà đầu tư

PH số 1

KT&HT, NN&PTNT, BQLDA&PTQĐ (Trưởng)

PCT-Huỳnh Văn Vinh 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Tổ tuyên truyền, vận động thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

PH Ban Dân vận Tỉnh uỷ

PTNMT dự cùng

VP ch/bị xe
14g00

* Cuộc họp này từ 8h chuyển sang: Kiểm tra XDCB

 

.

KTHT, Ban QLDA&PTQĐ

VP ch/bị xe
Thứ 7 ngày 25/5/2024 (18/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)