Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 07g30

Họp Thường trực Huyện ủy

VPHU
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
08g00

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 02, khóa XII

VPHU
CT-Lê Chí Thiện 13g30

Họp chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn công tác Thanh tra của Bộ Công an

PH số 1

Đ/c Tâm (CA Huyện), CT UBND các xã, TT: TTM.Thọ, P.Mỹ., Khanh (PCVP), Trải (CV)

PCT-Bùi Tấn Phước 13g30

Thăm các đơn vị trường học

.

GDĐT

VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 13g30 Họp tiến độ đền bù và giải ngân vốn đầu tư PH số 2 BQLDA (ch/bị nd), TCKH, TNMT, KTHT, Thanh (PCVP)
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước
08g00

Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng 

HT A

LĐTBXH (ch/bị nd+TL), TV BCĐ hỗ trợ việc làm và giảm nghèo Huyện, Phụng (CV)

CT-Lê Chí Thiện 14g00

Dự họp công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

VPUB Tỉnh

Đ/c Tâm (CA Huyện)

VP ch/bị xe
PCT-Bùi Tấn Phước 13g30

Làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

TTGDNN

CB, VC

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30 Thông qua quy hoạch mặt bằng các dự án (Cả ngày) PH số 2 KTHT (ND+TV), BQLDA (ND+TV), TCKH, GDĐT, Thanh (PCVP)
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 07g30

Tiếp công dân giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án Bến xe Cao Lãnh

BTCD Huyện

Theo thơ mời, TNMT (ch/bị nd + TL), Khanh (PCVP), Lý (CV)

13g30

Tiếp công dân giải quyết khiếu nại

BTCD Huyện

Theo thơ mời, Khanh (PCVP), Lý (CV)

14g30

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

PH số 1

Mời: BDVHU, MTTQ, HĐND, HND, HPN; TTr, TNMT, TP, BQLDA, Khanh (PCVP), Tài (CV)

PCT-Bùi Tấn Phước 07g30

Công tác xã (Cả ngày)

.

LĐTBXH

VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00 Vận động dân vùng Xoài Mỹ Xương Xã Mỹ Xương Mời: BDV, MTTQ, BQLDA ngành Nông nghiệp (CĐT); BQLDA(nd), TNMT, KTHT, UB xã M.Xương + VP (mời dân), Khanh (PCVP) VP Ch/bị xe
13g30 Khảo sát một số công trình vướng mặt bằng . BQLDA, KTHT, các xã có công trình VP Ch/bị xe
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
07g30

Họp sơ kết công tác phối hợp giữa UBND Huyện với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội Huyện 9 tháng đầu năm 2020

HT B

 Theo thơ mời

CT-Lê Chí Thiện 13g30

Làm việc với UBND TT Mỹ Thọ về thành lập Hợp tác xã

TT Mỹ Thọ

Mời đ/c Nhạn (BDV.HU), PNN, KTHT, TCKH; UB.TTMT (mời Ban vận động, ban sáng lập), Phụng (CV)

VP ch/bị xe
PCT-Bùi Tấn Phước 13g30

Làm việc với Hội Luật gia

P.Khách 1

Theo thơ mời

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 13g30 Họp Tổ tư vấn xây dựng cơ bản PH số 2 TV Tổ tư vấn, BQLDA ( ch/bị nd), Thanh (PCVP)
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
07g30

Họp CT, các PCT/UBND Huyện

PH số 1

LĐVP

CT-Lê Chí Thiện 14g00

Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

VPUB Tỉnh VP ch/bị xe
PCT-Bùi Tấn Phước 13g30

Họp BCĐ xây dựng đời sống văn hoá

PH số 2

Theo Thơ mời

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 07g30 Nghỉ phép (cả ngày) .
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)