Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lịch công tác UBND huyện Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
07g30

Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 01/5

.
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Phương Thịnh và Gáo Giồng

TTHTCĐ xã Gáo Giồng VP ch/bị xe
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
09g00

Tiêm vắc xin phòng Covid-19

Trung tâm Y Tế Huyện

Đ/c Mỹ (CVP)

CT-Lê Chí Thiện 14g00

Tiếp xúc cử tri xã Tân Nghĩa và Phong Mỹ

TTHTCĐ xã Phong Mỹ VP ch/bị xe
PCT-Bùi Tấn Phước 08g00

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19

HT A

TV.BCĐ

08g30

Dự khai mạc tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

HT Khối vận
13g30

Công tác xã

.
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Xương và Mỹ Hội

TTHTCĐ xã Mỹ Xương VP ch/bị xe
14g00

Tiếp xúc cử tri xã Tân Hội Trung

TTHTCĐ xã Tân Hội Trung VP ch/bị xe
16g00

Dự công bố Quyết định Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh

Kho bạc Cao Lãnh
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện,
PCT-Bùi Tấn Phước,
PCT-Nguyễn Minh Tuấn
07g30

*Bổ sung: Họp trực tuyến với UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh” (Có tài liệu kèm theo)

HT A

Theo thơ mời, Bình (CV)

CT-Lê Chí Thiện 13g30

Kiểm tra công tác bầu cử

. VP ch/bị xe
PCT-Bùi Tấn Phước 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự hội nghị triển khai mô hình bác sĩ gia đình

VPUB Tỉnh

Theo thơ mời

13g30

Làm việc cơ quan

PLV
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 13g30

*Cuộc họp này từ 7h30 chuyển sang: Họp tiến độ xây dựng cơ bản và đền bù

PH số 2

BQLDA (Ch/bị nd), TCKH, KTHT, TNMT, PNN

14g00

*Đình lại: Làm việc với Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT

PH số 2

LĐ.PNN, Đ/c Hà (PNV)

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Ba Sao và Phương Trà

TTHTCĐ xã Phương Trà VP ch/bị xe
08g00

Họp Đảng ủy xã Phương Trà

Xã Phương Trà VP ch/bị xe
14g00

Tiếp xúc cử tri xã Nhị Mỹ và An Bình

TTHTCĐ xã Nhị Mỹ VP ch/bị xe
PCT-Bùi Tấn Phước 07g30

Dự họp Đảng ủy xã Phương Thịnh

Xã Phương Thịnh VP ch/bị xe
13g30

Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo

PLV

Đ/c Châu

PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Bình Hàng Trung và Bình Hàng Tây

TTHTCĐ xã Bình Hàng Trung VP ch/bị xe
14g00

Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Long và Mỹ Hiệp

TTHTCĐ xã Mỹ Hiệp VP ch/bị xe
14g00

*Bổ sung: Dự trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất 

Sở TNMT

TNMT (Ch/bị nd và dự cùng)

VP ch/bị xe
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
CT-Lê Chí Thiện 08g00

Tiếp xúc cử tri Thị trấn Mỹ Thọ và xã Mỹ Thọ

TTHTCĐ TTMT
13g30

Làm việc cơ quan

PLV
PCT-Bùi Tấn Phước 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản ngành giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thơ mời

13g30

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền bầu cử

.

PYT, TTYT, VHTT

VP ch/bị xe
PCT-Nguyễn Minh Tuấn 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Bình Thạnh

Xã Bình Thạnh VP ch/bị xe
13g30

Thông qua mặt bằng các công trình dự án (Có danh mục kèm theo)

PH số 2

TCKH, KTHT, GDĐT, BQLDA (Ch/bị nd và mời TV), PNN, UBND các xã (Có danh mục kèm theo), Cường (BQLDA)

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)