BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đ/c Lê Thị Kim Loan,
Đ/c Nguyễn Văn Định
08g00 HT Sen Hồng (VPTU)

Phòng LLCT và LSĐ

Dự Hội nghị Đảng đoàn kiểm điểm tập thể và cá nhân Uỷ viên Đảng đoàn theo Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Đ/c Đinh Văn Năm 13g30 Hội LHPN Tỉnh
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)

Dự Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Đinh Văn Năm 07g30 TTCT huyện Cao Lãnh

Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Lê Thị Kim Loan 08g00 PH BTVTU

Phòng LLCT và LSĐ

Thông qua kỷ yếu chuyến đi Trường Sa

Đ/c Đinh Văn Năm 14g00 PH BTVTU

Thành viên tổ biên tập

Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)

Dự diễn tập (thử) khu vực phòng thủ (2 ngày)

Đ/c Đinh Văn Năm 07g30 Huyện Cao Lãnh

Khảo sát công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Lê Thị Kim Loan 08g00 Huyện Lai Vung, TP. Cao Lãnh

Tổ khảo sát số 1

Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)

Dự họp thông qua phương án thiết kế tổng mặt bằng công trình Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (Cuộc họp này từ 8h00 ngày 13/6/2023 chuyển sang)

Đ/c Nguyễn Văn Định 07g30 VPUBND Tỉnh

Dự họp Ban Chỉ đạo cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

Đ/c Lê Thị Kim Loan 14g00 PH BTVTU
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023

Lãnh đạo Ban 08g00 HT B - BTGTU

BCV cấp Tỉnh

Khảo sát công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Đ/c Đinh Văn Năm 13g30 Huyện Châu Thành

Tổ khảo sát số 2

Họp báo tuần

Lãnh đạo Ban 14g00 HT A - BTGTU

Trưởng, phó phòng CM

Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)