Lịch công tác Ban Quản lý Khu kinh tế

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/9/2020 (5/8/2020 âm lịch)
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Họp tiến độ thi công gói thầu số 8 – Đường giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước cửa khẩu phụ Bình Phú

PTB. Phạm Văn Hăng 09g00 Phòng họp BQLKKT

Công ty Thiết bị 1, BQLDA Tỉnh

91/GM-KKT
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Thăm và làm việc với doanh nghiệp KCN Sa Đéc

PTB. Nguyễn Phước Cường 08g00 Khu công nghiệp Sa Đéc

Sở Công Thương; Công đoàn các KCN, KKT Đồng Tháp; Công ty TNHH Thực phẩm Trái cây tươi; Chi nhánh Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam tại Sa Đéc; Công ty TNHH Tong Wei Đồng Tháp.

Thứ 5 ngày 24/9/2020 (8/8/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 25/9/2020 (9/8/2020 âm lịch)
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)