Lịch công tác UBND xã Tịnh Thới

UBND PHƯỜNG XÃ TỊNH THỚI

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)

  Tập huấn phòng chống thiên tai năm 2022

  Trần Anh Hào- Chu tich UBND 04/07/2022 - 05/07/2022 Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp

  Đ/c Dăn cùng dự

  Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết" đợt 1 trên địa bàn TP. Cao Lãnh

  Hồ Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND 09g00 Phòng họp Hương Xoài

  Sơ kết 06 tháng đầu năm ngành LĐTB&XH

  Hồ Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND 14g00 Phòng họp Hương Xoài

  -Đ/c Quyên cùng dự

  Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)
  Cuộc họp này đình lại:

  Hội nghị trực tuyến Sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam và Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

  Trần Anh Hào- Chu tich UBND 08g00 Phòng họp Hương Cam

  Dự Lễ công bố xã Tịnh Thới đạt chuẩn NTM nâng cao

  Trần Anh Hào- Chu tich UBND 09g00 Trung tâm HTCĐ xã Tịnh Thới

  Tất cả CBCC và NHĐKCT

  Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

  Dự Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 202

  Hồ Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND 07g00 Khu di tích Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường

  Tiếp Đoàn kiêm tra Nghị định 03/2019/NĐ-CP của BCA và Quốc phòng

  Trần Anh Hào- Chu tich UBND 08g00 Phòng họp trực tuyến Công an TP. Cao Lãnh

  - Trưởng Công An 

  - CHT Quân sự

  cùng dự.

  Lễ hội xoài Cao Lãnh năm 2022

  Đặng Ngọc Linh - Phó Chủ tịch UBND 19g00 Công viên Hai bà Trưng
  Thứ 5 ngày 7/7/2022 (9/6/2022 âm lịch)
  Thứ 6 ngày 8/7/2022 (10/6/2022 âm lịch)
  Thứ 7 ngày 09/07/2022 (11/6/2022 âm lịch)

  Dự Đại hội chi bộ ấp Tịnh Châu

  Trần Anh Hào- Chu tich UBND 13g00 BND ấp Tịnh Châu
  Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)