Lịch công tác UBND xã Tịnh Thới

UBND PHƯỜNG XÃ TỊNH THỚI

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)

  Dự triển khai Kế hoạch thí điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn Tỉnh

  Hồ Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND 08g00 Khu du lịch Mỹ Trà

  Tập huấn chuyển đổi số ngành nông nghiệp (1 ngày)

  Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tich UBND 08g00 Hội trường Hương Sen

  Đ/c Dăn cùng dự

  Tiếp Đoàn Bộ Khoa học và công nghệ làm việc với HTX

  Đặng Ngọc Linh - Phó Chủ tịch UBND 08g00 HTX DVNN xã
  Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)

  Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

   

  Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tich UBND 08g00 Phòng họp Hương Xoài

  Dự lễ giải ngạch kết nạp mới lực lượng dân quân

  Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tich UBND 14g00 HT UBND xã

  QS đăng ký 

  Nghe báo cáo các nội dung

  1/ Báo cáo các nội dung liên quan đến thành lập Không gian khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố

  2/ Kế hoạch triển khai Đề án NNĐT năm 2023

  3/ Bản đồ nông sản Thành phố

   

   

  Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tich UBND 14g00 Phòng họp Hương Cam
  Thứ 4 ngày 29/3/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
  Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)

  Nghỉ phép (1 ngày)

  Đặng Ngọc Linh - Phó Chủ tịch UBND 07g30 .....
  Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)

  Họp thành viên Ủy ban

  Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tich UBND,
  Hồ Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND,
  Đặng Ngọc Linh - Phó Chủ tịch UBND
  15g00 Phòng làm việc Chủ tịch

  Đ/c Nam Trưởng CAX và Linh CHT QS cùng họp

  Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)