Lịch công tác UBND xã Mỹ Tân

UBND XÃ MỸ TÂN

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)

  Quyết định xem xét thẩm định tại chổ tại phần đất tranh chấp: Cao Thị Tuyết Mai

  Chủ tịch UBND - Phan Thanh Điền 14g00 xã Mỹ Tân 121/2022/QĐ-XXTĐTC: Quyết định xem xét thẩm định tại chổ: Cao Thị Tuyết Mai

  Dự buổi họp triển khai kế hoạch điều tra kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất của hộ dân trong phạm vi giải tỏa thực hiện công trình đường Ông Đen - GĐ1

  Chủ tịch UBND - Phan Thanh Điền 14g00 HT UBND xã Mỹ Tân

  Hội phụ nữ,Hội nông dân,Mặt trận tổ quốc

  (Thư mời: 244/TM-QLDA&PTQ;Đ)
  Bổ sung cuộc họp này:

  Nghe báo cáo về kết quả thực hiện Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết" đợt 1.

  PCT UBND - Lê Phú Toàn 09g00 HT Hương Xoài (Lịch công tác UBND TP)

  Hội nghị UB MTTQVN xã Mỹ Tân lần thứ 13, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết hoạt động khối Đại đoàn kết 06 tháng đầu năm 2022

  PCT UBND - Lê Phú Toàn 13g30 Trung tâm Văn hóa học tập Cộng đồng xã Mỹ Tân.
  Bổ sung cuộc họp này:

  Nghe báo cáo về kết quả thực hiện Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết" đợt 1.

  PCT UBND - Lê Phú Toàn 14g00 HT Hương Xoài (TM số 522/LĐTBXH)
  Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)

  Hội nghị trực tuyến Sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

  Chủ tịch UBND - Phan Thanh Điền 08g00 HT Hương Cam (Lịch công tác UBND TP)

  Đại hội chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2022-2025

  Chủ tịch UBND - Phan Thanh Điền 14g00 UBND xã Mỹ Tân
  Bổ sung cuộc họp này:

  Trao đổi một số nội dung có liên quan đến dự án Khu đô thị Mỹ Tân

  Chủ tịch UBND - Phan Thanh Điền 14g00 HT Hương Cam

  CC Địa chính cùng dự)

  (Lịch công tác UBND TP)
  Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

  Dự lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 202

  PCT UBND - Lê Phú Toàn 07g00 Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường

  Dự lễ khai mạc lễ hội Xoài năm 2022

  PCT UBND - Lê Phú Toàn 19g00 Công viên Hai Bà Trưng
  Thứ 5 ngày 07/07/2022 (9/6/2022 âm lịch)
  Bổ sung cuộc họp này:

  Họp Ban thường vụ Đảng ủy tháng 7/2022

  Chủ tịch UBND - Phan Thanh Điền,
  PCT UBND - Lê Phú Toàn
  14g00 Tại UBND xã Mỹ Tân
  Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)
  Bổ sung cuộc họp này:

  Hội nghị BCH Đảng bộ xã tháng 7 năm 2022

  Chủ tịch UBND - Phan Thanh Điền,
  PCT UBND - Lê Phú Toàn
  14g00 Tại UBND xã Mỹ Tân

  Dự lễ Bế mạc lễ hội Xoài năm 2022 

  PCT UBND - Lê Phú Toàn 19g00 Công viên Hai Bà Trưng
  Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)