Lịch công tác Phòng giáo dục thành phố Cao Lãnh

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ CAO LÃNH

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 25/6/2018 (12/5/2018 âm lịch)
  Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)
  tham gia Diễn diễn đàn trẻ em năm 2018
  Phó Trưởng phòng - Cô Nguyễn Thị Lan 07g00 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp.

  Thầy Nguyễn Thành Luân

  Xác lập hồ sơ thu hồi đất TH Phan Chu Trinh

  lãnh đạo 08g00 Phòng TN_MT Thành phố

  Thầy Võ Vĩnh Đoàn

  Diễn đàn trẻem năm 2018, với
  chủđề“Trẻem với vấn đềsửdụng mạng xã hộ
  Phó Trưởng phòng - Cô Nguyễn Thị Lan 13g30 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp.

  Thầy Nguyễn Thành Luân

  Thứ 4 ngày 27/6/2018 (14/5/2018 âm lịch)
  Thứ 5 ngày 28/6/2018 (15/5/2018 âm lịch)
  Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)

  Sơ kết 6 tháng Hội CGC

  ------/------ 13g30 Phòng GDĐT Hội Cựu Giáo chức mượn phòng họp
  Thứ 7 ngày 30/6/2018 (17/5/2018 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)