Lịch công tác Phòng giáo dục thành phố Cao Lãnh

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/11/2018 (13/10/2018 âm lịch)

Dạy lớp

---/--- 07g00 TH Võ Thị Sáu

Thầy Huỳnh Chí Công

Dạy lớp

---/--- 10g00 THCS Nguyễn Chí Thanh

Cô Cao Kim Linh

Dạy Lớp 

---/--- 13g30 MN Mỹ Trà

Cô Nguyễn Huỳnh Thơ

Thăm và chúc mừng trường ngoài công lập:

Thời gian dự kiến

14h Trường TH-THCS-THPT Tương Lai;

14h45 Trường Mầm non tư thục Tổ Ong Vàng;

15h20 Trường Mầm non, Tiểu học tư thục bán trú Ngôi Sao.

 

Phó Trưởng phòng - Cô Nguyễn Thị Lan 14g00 tập trung tại Ủy ban nhân dân Thành phố.

dự lễ trường đón nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh

Phó Trưởng phòng - Cô Nguyễn Thị Lan 14g00 TH Lê Văn Tám

Cô Trần Thị Kim Ngân

Dự 20/11

---/--- 14g00 TH Lê Văn Tám

Cô Trần Thị Kim Ngân

Dự 20/11

---/--- 14g00 THCS Nguyễn Trãi

Thầy Huỳnh Ngọc Sơn

Bổ sung cuộc họp này:

Thăm và chúc mừng các cơ quan, đơn vị:

thời gian dự kiến:

14h Sở Giáo dục và Đào tạo;

14h45 Trường Đại học Đồng Tháp;

15h30 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

16h 15 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.

 

Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Văn Ngợi 14g00 tập trung tại Ủy ban nhân dân Thành phố.
Thứ 3 ngày 20/11/2018 (14/10/2018 âm lịch)

Dạy lớp

---/--- 07g00 THCS Nguyễn Chí Thanh

Cô Cao Kim Linh

Dạy lớp

---/--- 07g00 THCS Nguyễn Thị Lựu

Thầy Huỳnh Ngọc Sơn

Dự 20/11

---/--- 07g30 THCS Nguyễn Chí Thanh

Cô Cao Kim Linh

Dạy lớp

---/--- 13g00 TH Tân Thuận Tây

Thầy Nguyễn Thành Luân

DỰ TRƯỜNG ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

Phó Trưởng phòng - Cô Nguyễn Thị Lan 13g30 MN Tịnh Thới

Cô Nguyễn Huỳnh Thơ,Thầy Nguyễn Thành Luân,Thầy Võ Vĩnh Đoàn,Thầy Phan Tấn Lộc

dự lễ trường đón nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh

Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Văn Ngợi 14g00 THCS Kim Hồng

Thầy Lương Nguyễn Duy Thanh

dự kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

---/--- 14g00 UBND F11

Thầy Huỳnh Chí Công

dự kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

---/--- 14g00 UBND xã Tân Thuận Đông

Nguyễn Văn Vị

Dự 20/11

---/--- 14g00 Tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh Tỉnh

Thầy Huỳnh Ngọc Sơn

Dự 20/11

---/--- 14g00 Tại TT VHHTCĐ xã Hòa An

Cô Trần Thị Kim Ngân

dự kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

---/--- 14g00 THCS Nguyễn Tú

Thầy Phạm Trọng Nhân Đức

Thứ 4 ngày 21/11/2018 (15/10/2018 âm lịch)

dạy lớp

---/--- 07g00 TH Võ Thị Sáu

Thầy Huỳnh Chí Công

Dạy lớp

---/--- 07g00 THCS Nguyễn Chí Thanh

Cô Cao Kim Linh

dạy lớp

---/--- 07g00 THCS Nguyễn Tú

Thầy Phạm Trọng Nhân Đức

Dự Lễ Giỗ ông bà Tiền hiền Nguyễn Tú

Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Văn Ngợi 07g00 Khu di tích Tiền hiền Nguyễn Tú

Dạy lớp

---/--- 13g00 THCS Nguyễn Chí Thanh

Thầy Võ Vĩnh Đoàn

Thứ 5 ngày 22/11/2018 (16/10/2018 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

KỲ THI HÙNG BIỆN CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018-2019 (2 ngày)

Phó Trưởng phòng - Cô Nguyễn Thị Lan,
Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Văn Ngợi
22/11/2018 - 23/11/2018 HT phòng GD ĐT

Thầy Lương Nguyễn Duy Thanh,Thầy Huỳnh Ngọc Sơn,Thầy Phan Tấn Lộc,Cô Trần Thị Kim Ngân,Thầy Nguyễn Thành Luân,Thầy Phạm Trọng Nhân Đức,Thầy Huỳnh Chí Công,Cô Cao Kim Linh,Nguyễn Văn Vị

Dạy lớp 

---/--- 13g00 TH Tân Thuận Tây

Thầy Nguyễn Thành Luân

Thứ 6 ngày 23/11/2018 (17/10/2018 âm lịch)

dạy lớp

---/--- 07g00 THCS Nguyễn Tú

Thầy Phạm Trọng Nhân Đức

Dạy lớp

---/--- 13g00 THCS Nguyễn Chí Thanh

Thầy Võ Vĩnh Đoàn

Thứ 7 ngày 24/11/2018 (18/10/2018 âm lịch)

Tập huấn chuyên môn

---/--- 13g30 ĐH Đồng Tháp

Thầy Huỳnh Ngọc Sơn

Chủ nhật ngày 25/11/2018 (19/10/2018 âm lịch)