Lịch công tác Phòng giáo dục thành phố Cao Lãnh

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/8/2020 (14/6/2020 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/08/2020 (15/6/2020 âm lịch)

Kiểm tra các điểm thi THPT năm 2020 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

Phó Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Hoàng Thanh 07g30 Tập trung tại UBND TPCL

Thầy Phạm Trọng Nhân Đức

tham dự buổi bàn giao nhà.

---/--- 08g00 UBND xã Mỹ Ngãi

Thầy Huỳnh Chí Công

Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị trực tuyến “Đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2019 và Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

 
Phó Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Hoàng Thanh 13g30 Phòng Hương Cam
Thứ 4 ngày 05/08/2020 (16/6/2020 âm lịch)

Hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân Thành phố tháng 6/2020

Phó Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Hoàng Thanh 00g00 Phòng họp Hương Xoài
Bổ sung cuộc họp này:

Họp thường kỳ UBND Thành phố tháng 6 năm 2020

 

Phó Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Hoàng Thanh 07g30 Phòng họp Hương Xoài
Thứ 5 ngày 6/8/2020 (17/6/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 07/08/2020 (18/6/2020 âm lịch)

Họp Hội đồng nhân dân Thành phố

Phó Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Hoàng Thanh 07g30 Hội trường Hương Sen
Bổ sung cuộc họp này:

thẩm định, rà soát hồ sơ viên chức ngành giáo dục

lãnh đạo 08g00 phòng GD ĐT

Thầy Lương Nguyễn Duy Thanh,Thầy Huỳnh Ngọc Sơn,Cô Nguyễn Huỳnh Thơ,Thầy Phạm Trọng Nhân Đức,Thầy Phạm Huy Liệt,Thầy Huỳnh Chí Công

Bổ sung cuộc họp này:

họp thống nhất hiện trạng trang bị bàn, ghế học sinh 

lãnh đạo 09g00 phòng GD ĐT

Thầy Huỳnh Chí Công mời dự

Bổ sung cuộc họp này:

Họp xét điều động viên chức

Phó Trưởng phòng - Thầy Nguyễn Hoàng Thanh 14g00 HT phòng GD ĐT

Thầy Lương Nguyễn Duy Thanh,Thầy Phạm Huy Liệt

Thứ 7 ngày 8/8/2020 (19/6/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/8/2020 (20/6/2020 âm lịch)