Lịch công tác Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Lớp Thời gian  Nội dung Địa điểm Giảng viên Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/5/2022
Thứ 3 ngày 17/5/2022
Thứ 4 ngày 18/5/2022
Thứ 5 ngày 19/5/2022
Thứ 6 ngày 20/5/2022
Thứ 7 ngày 21/5/2022
Chủ nhật ngày 22/5/2022