Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/07/2018 (4/6/2018 âm lịch)

Họp chi bộ 01 tháng 7

Chi bộ 1 09g00 Phòng họp trực tuyến

Toàn thể đảng viên chi bộ 01

Tham dự cùng đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh (Ngày 16,17,19)

Sở Nội vụ 00g00 TP Sa Đéc và huyện Lấp Vò

Đ/c Yến Nhi

Họp chi bộ 02 tháng 7

Chi bộ 2 14g00 Phòng họp trực tuyến

Toàn thể đảng viên chi bộ 02

Thứ 3 ngày 17/07/2018 (5/6/2018 âm lịch)

Dự họp HĐND Tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 (02 ngày)

Hội nông dân tỉnh 07g30 HTUB

Giám đốc

Thứ 4 ngày 18/07/2018 (6/6/2018 âm lịch)

Mời tham dự Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018

...... 07g00 Hà Nội
Thứ 5 ngày 19/07/2018 (7/6/2018 âm lịch)

Dự sơ kết  công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra tỉnh 14g00 thanh tra tỉnh

Đ/c Thanh Trúc

Họp (trực tuyến) đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở và xây dựng, lắp đặt màn hình, bảng điện tử

Sở TTTT 07g30 Phòng họp trực tuyến

Giám đốc, P. BCVT, VP Sở, TTCNTT&TT (cử cán bộ phục vụ HNTT)

* Hội thảo " Bảo tồn đa dạng sinh học khu Ramsar Tràm Chim"

UBND tỉnh 08g00 HT.UB

PGĐ Hoàng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Tiếp Đoàn VPUBND tỉnh Vĩnh Long đến trao đổi việc thành lập TTHCC

 

UBND tỉnh 14g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 20/07/2018 (8/6/2018 âm lịch)

Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

LĐLĐ tỉnh 07g30 Nhà VHLĐ tỉnh

Dự lễ giổ Ông , Bà Đỗ Công Tường

UBND TPCL 07g30 Đền thờ Ông , Bà Đỗ Công Tường

Tập huấn sử dụng, quản trị phần mềm quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử

Sở TTTT 07g30 phòng họp B

P: CNTT, BCVT

Tập huấn tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Sở TTTT 07g30 Phòng họp trực tuyến

P. CNTT, BCVT, VP

Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Sở Công thương 08g00 Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

Hội thảo giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến và các ứng dụng ngành

...... 11g00 TP. Cần Thơ
Thứ 7 ngày 21/7/2018 (9/6/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/7/2018 (10/6/2018 âm lịch)