Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/07/2020 (16/5/2020 âm lịch)

Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Bộ TT&TT; 08g00 Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông

BGĐ Sở, lãnh đạo các phòng thuộc Sở

Văn phòng phục vụ

Họp về phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐTB&XH; 14g00 Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng CNTT dự

Dự Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng uỷ khối CCQ tỉnh 14g00 ĐUKCCQ Tỉnh

Giám đốc Đoàn Thanh Bình,TP. TTBCXB Vũ Thị Thu Hường

Thứ 3 ngày 07/07/2020 (17/5/2020 âm lịch)

Họp rà soát công việc thuộc lĩnh vực CNTT

PGĐ Nguyễn Tấn Hoàng,
PGĐ - Nguyễn Lâm Thanh Thủy
08g00 Phòng họp Sở TTTT

TP. CNTT. Đoàn Hùng Vũ; BGĐ TT CNTT-TT

Tham dự Chương trình "Diễn tập An ninh mạng" ngày 7,8,9/7/2020

...... 14g00 Phòng họp

Phòng CNTT dự

Cuộc họp này dời lại:

Hội thảo trực tuyến báo cáo chuyên đề Cụm Liên kết Công - Nông nghiệp.  

UBND tỉnh 14g00 HTUB

Giám đốc Đoàn Thanh Bình

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 08/07/2020 (18/5/2020 âm lịch)

Họp Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Đồng Tháp (BCĐ 35 Tỉnh).

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 08g00 Ban Tuyên giáo TU

Giám đốc Đoàn Thanh Bình

Thứ 5 ngày 09/07/2020 (19/5/2020 âm lịch)

Dự kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh 07g30 HTUB

Giám đốc Đoàn Thanh Bình

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 08g00 Hội trường B, BTGTU

PGĐ Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Tỉnh lần thứ 07 (khóa IV) và sơ kết hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2020

Công đoàn viên chức tỉnh 13g30 Hội trường B Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh

Chánh thanh tra Sở Thanh Trúc

Dự xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay

Sở KHĐT 14g00 Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng CNTT cử công chức dự

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)

Công an tỉnh 14g00 Phòng họp trực tuyến Công an Tỉnh
Thứ 6 ngày 10/07/2020 (20/5/2020 âm lịch)

Dự kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh 07g30 HTUB

Giám đốc Đoàn Thanh Bình

Họp giải quyết một số nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Sở TN&MT; 09g00 Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng CNTT cử công chức dự

Dự họp sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra tỉnh 13g30 Hội trường Thanh tra Tỉnh

Chánh thanh tra Sở Thanh Trúc

Dự Hội nghị sơ kết Văn học Nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2020

...... 14g00 Hội trường Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh
Cuộc họp này dời lại:
 
Dự Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng uỷ khối CCQ tỉnh 15g30 Hội trường Sở GĐ ĐT

Giám đốc Đoàn Thanh Bình,TP. TTBCXB Vũ Thị Thu Hường

Thứ 7 ngày 11/07/2020 (21/5/2020 âm lịch)

Dự Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Sở ngành

BHXH tỉnh 08g00 Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

PGĐ Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ

Chủ nhật ngày 12/07/2020 (22/5/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019

UBND tỉnh 09g00 Hội trường B của UBND huyện Tháp Mười

Giám đốc Đoàn Thanh Bình,PTP. BCVT Đỗ Đức Thông

Lái xe: Anh Phương