Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/5/2018 (7/4/2018 âm lịch)
Thứ 3 ngày 22/5/2018 (8/4/2018 âm lịch)
Thứ 4 ngày 23/5/2018 (9/4/2018 âm lịch)
Thứ 5 ngày 24/5/2018 (10/4/2018 âm lịch)
Thứ 6 ngày 25/5/2018 (11/4/2018 âm lịch)
Thứ 7 ngày 26/5/2018 (12/4/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/5/2018 (13/4/2018 âm lịch)