Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)
Cuộc họp này bị hủy:

Họp giao ban Sở

GĐ Đoàn Thanh Bình 14g00 Hội trường trực tuyến

BGĐ; lãnh đạo các Phòng; Gđ Trung tâm

Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (01 ngày)

UBND tỉnh 08g00 HT UBND Tỉnh

GĐ Đoàn Thanh Bình

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Nghe báo cáo về kết quả thực hiện Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết" đợt 1.

PCT Đoàn Tấn Bửu 09g00 Phòng Bông Lúa

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Hồng Ngự 

Sở Nội vụ 08g00 huyện Hồng Ngự

CV.  Bích Ngọc

Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)

Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên thứ 15 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương

UBND tỉnh 08g00 Phòng Bông lúa

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị Sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

UBND tỉnh 08g00 Phòng họp Bông lúa

PGĐ. Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Ban Chỉ đạo Chƣơng trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp Quý II/2022

Tỉnh uỷ 08g00 Hội trƣờng Sen Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy

GĐ Đoàn Thanh Bình

Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021

CT.UBND Phạm Thiện Nghĩa 14g00 HT. Cục Thống kế

PGĐ. Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ ,PTP. BCVT Đỗ Đức Thông

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Ngoại vụ và BQL Khu Kinh tế

Sở Nội vụ 07g30 Sở Ngoại vụ; BQL Khu Kinh tế

PTP. CNTT Lê Thị Kim Loan

Họp xem xét thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030

Sở KHĐT 14g00 Phòng họp Sở KHĐT

P.CNTT

Dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp lần thứu VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Chữ thập đỏ tỉnh 05/07/2022 - 06/07/2022 Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Tỉnh

GĐ Đoàn Thanh Bình

Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

Dự Lễ Giỗ Ông, Bà Đỗ Công Tường lần thứ 202

UBND TPCL 07g00 KDL Đền thờ Ông, Bà Đỗ Công Tường

Dự Lễ Khai mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022

UBND TPCL 19g00 Công viên Hai Bà Trưng
Thứ 5 ngày 07/07/2022 (9/6/2022 âm lịch)

Dự Tuần lễ thúc đẩy Chuyển đổi số phát triển kinh tế Vùng - Hậu Giang 2022

...... 07g00 Tỉnh Hậu Giang
Bổ sung cuộc họp này:
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ lần 9 (01 ngày) 
Tỉnh uỷ 08g00 Văn phòng Tỉnh ủy

GĐ Đoàn Thanh Bình

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022 

Đảng ủy 14g00 Hội trường Sở TTTT

Toàn thể đảng viên; 

Khách mời: BTV ĐUKCCQT

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại TP.Hồng Ngự 

Sở Nội vụ 07g30 UBND TP.Hồng Ngự

PTP. CNTT Lê Thị Kim Loan

Hội thảo phát triển chuỗi ngành hàng Xoài và tôn vinh nông dân trồng xoài

UBND TPCL 08g00 HT.UBND TP. Cao Lãnh

Dự Famtrip tham quan trải nghiệm du lịch nông nghiệp sản xuất xoài huyện Cao Lãnh năm 2022

UBND huyện Cao Lãnh 08g00 UBND xã Mỹ Xương
Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Sở Tư Pháp

Sở Nội vụ 00g00 Sở NN; Sở Tư Pháp

PTP. CNTT Lê Thị Kim Loan

Dự Lễ Bế mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022

UBND TPCL 19g00 Công viên Hai Bà Trưng

Hội nghị sơ kết Văn học Nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2022

Hội VHNT tỉnh 14g00 HT.Hội Liên hiệp VHNT
Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)