Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 14/01/2019 (9/12/2018 âm lịch)

Tham dự lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 14 năm 2019

Sở Nội vụ 07g00 Trường Chính trị tỉnh

CV. P. CNTT Lê Thị Kim Loan

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ TT&TT; 14/01/2019 - 17/01/2019 Hà Nội

Giám đốc. Huỳnh Thanh Sơn,PCVP. Nguyễn Quốc Cường

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai dự án `Nền tảng dũ liệu Bàn đồ số Việt Nam`

Bưu điện tỉnh 08g30 Bưu điện tỉnh

PGĐ Đoàn Thanh Bình

Thứ 3 ngày 15/01/2019 (10/12/2018 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến với Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

UBND tỉnh 08g00 Viettel Đồng Tháp


PGĐ Đoàn Thanh Bình

* Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 và trIển khai nhiệm vụ năm 2019.

UBND tỉnh 14g00 Phòng Hương Tràm


PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 16/01/2019 (11/12/2018 âm lịch)

Dự Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Bưu điện tỉnh 08g00 Bưu điện tỉnh


PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Thứ 5 ngày 17/01/2019 (12/12/2018 âm lịch)

Dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019

...... 08g00 Hà Nội

Dự Hội thảo góp ý sửa đổi Quy chế đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Tháp

Sở GDĐT 08g00 Phòng họp số 2, Sở GDĐT

PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng

Dự triển khai  công tác năm và Mừng Đảng, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

...... 16g30 Nhà Hàng Việt Hà


........

Thứ 6 ngày 18/01/2019 (13/12/2018 âm lịch)

Hỗ trợ phục vụ Hội trường trực tuyến phục vụ Hội nghị sơ kết

...... 08g00 Hội trường khối MTTQ

Trung tâm CNTT&TT

Dự Hội nghị tổng kết Hội khoa học lịch sử năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội KHLS tỉnh 08g00 Thư viện tỉnh

Thẩm định xã Long Hưng B - H. Lấp Vò đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Sở NN&PTNT; 08g00 UBND xã Long Hưng B


........

Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018.

PCT Nguyễn Thanh Hùng 13g30 Văn phòng UBND tỉnh


Giám đốc. Huỳnh Thanh Sơn

Bổ sung cuộc họp này:

V/v mời tham dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ

 
Sở TTTT 13g30 họp trực tuyến của VNPT Đồng Tháp


Giám đốc. Huỳnh Thanh Sơn,PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng, P. CNTT, TTCNTT&TT

Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp và họp mặt Công tác viên măm 2018

Đài truyền hình Đồng Tháp 14g00 Đài THĐT

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Thứ 7 ngày 19/1/2019 (14/12/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 20/01/2019 (15/12/2018 âm lịch)

Dự buổi ra mắt Tâm Gia hội quán

UBND TPCL 07g30 Phường 6, TPCL