Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 29/5/2017 (4/5/2017 âm lịch)
Thứ 3 ngày 30/5/2017 (5/5/2017 âm lịch)
Thứ 4 ngày 31/5/2017 (6/5/2017 âm lịch)
Thứ 5 ngày 01/06/2017 (7/5/2017 âm lịch)

*Lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ Chủ nhiệm các Hội quán trên địa bàn Tỉnh

CT Nguyễn Văn Dương 14g00 Phòng họp số 4- Hương Tràm


Giám đốc

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 2/6/2017 (8/5/2017 âm lịch)
Thứ 7 ngày 3/6/2017 (9/5/2017 âm lịch)
Chủ nhật ngày 4/6/2017 (10/5/2017 âm lịch)