Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020 (24/1/2020 âm lịch)

 Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thông qua:

1. Cho ý kiến xử phạt hành chính đối với Công ty CP ĐTPT CNXLMT Cửu Long

2. Xin chủ trương tổ chức lại hệ thống thú y cơ sở

3. Cho ý kiến giải quyết việc lấn chiếm đất của các hộ dân ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

4. Cho ý kiến hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh, huyệnTam Nông và TP Cao Lãnh.

5. Cho ý kiền viề việc cho thuê đất của Cty CP Docimexco và Cty CP Dicifish

6. Cho ý kiến về kinh phí sửa chữa các cơ quan tư pháp cấp huyện

7. Cho ý kiến về phát sinh hạng mục điện năng lượng mặt trời, thuộc dự án cải tạo sửa chữa, nâng cấp trục sở Tỉnh uỷ

8.Cho chủ trương đầu tư thiết bị chế áp Flycam.

9. Cho ý kiến về thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Dinh Bà - Đồng Tháp

10. Cho ý kiến về kinh phí xây dựng cầu Đốc Binh Kiều bắt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp A.

11. Cho chủ trương đăng cai tố chức Vòng chung kết Giải Bóng đá U21 quốc gia - Thanh Niên Cúp 2020.

12 Cho ý kiến về kinh phí trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ  phục vụ hoạt động của Công an Tỉnh

13. Cho ý kiến về phương án sử dụng nguôn tăng thu năm 2019 

14. Xin chủ trương thành lập Trug tâm đào tạo lái xe Lý Hoài

15. Cho ý kiến các nội dung thông qua kỳ họp HĐND Tỉnh bất thường

UBND tỉnh 07g30 Phòng Hương Tràm

PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp giao ban lãnh đạo Sở

Sở TTTT 14g00 Phòng họp trực tuyến Sở

Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo: các phòng, Trung tâm CNTT&TT

Thứ 3 ngày 18/02/2020 (25/1/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

Đảng uỷ khối CCQ tỉnh 09g00 Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở

Tiếp và làm việc với Đoàn công tácTrung ương thẩm định hồ sơ xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh 13g30 HTUB

Giám đốc Đoàn Thanh Bình

Thứ 4 ngày 19/02/2020 (26/1/2020 âm lịch)

Họp thẩm tra Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

HĐND tỉnh 14g30 Phòng họp Văn phòng HĐND tỉnh

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Thứ 5 ngày 20/02/2020 (27/1/2020 âm lịch)

 Cuộc họp này từ 13g30 chuyển sang: Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2019, phương hướng kế hoạch năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp 07g30 HTUB

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp về việc trang bị phần mềm quản lý nguồn thu học phí và chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính 13g30 Phòng họp Sở Tài chính

PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng, đ/c Khoa phòng Nghiên cứu và phát triển TTCNTT&TT

Họp Đảng uỷ Sở

Đảng ủy 15g00 Phòng họp Sở

Các đồng chí Đảng uỷ viên

Họp cụm công đoàn số 01

Cụm trưởng cụm công đoàn số 01 15g00 Sở TNMT

PCVP. Nguyễn Quốc Cường

Thứ 6 ngày 21/02/2020 (28/1/2020 âm lịch)

Họp Rà soát, đánh giá khả năng các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2020 trên toàn tỉnh và các huyện có khả năng đạt huyện nông thôn mới năm 2020

Sở NN&PTNT; 08g00 Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PTP. BCVT Đỗ Đức Thông

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 02 năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 08g00 Hội trường Bvà Hội trường A-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

TP. TTBCXB Vũ Thị Thu Hường

Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp”

UBND tỉnh 08g00 Phòng Bông Lúa

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội nghị trực tuyến Công bố Kết quả Đánh giá DDCI; Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020

UBND tỉnh 13g30 HTUB

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 22/02/2020 (29/1/2020 âm lịch)
Cuộc họp này bị hủy:

Sửa đổi bỏ sung Nghị quyết HDND số 16/2015/NQ-HDND và số 76/2016/NQ-HDND.

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp 08g30 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Chủ nhật ngày 23/2/2020 (1/2/2020 âm lịch)