Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/9/2017 (6/8/2017 âm lịch)
Thứ 3 ngày 26/9/2017 (7/8/2017 âm lịch)
Thứ 4 ngày 27/09/2017 (8/8/2017 âm lịch)

Họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 9/2017

UBND tỉnh 07g30 VPUB


Giám đốc

Thứ 5 ngày 28/09/2017 (9/8/2017 âm lịch)
Cuộc họp này bị hủy:

* Họp tiểu ban phục vụ Hội nghị XTĐT tỉnh Đồng Tháp 2017

1. Tiểu ban nội dung (từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 30)

2. Tiểu ban hậu cần ( từ 09 giờ 30)

UBND tỉnh 07g30 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 29/09/2017 (10/8/2017 âm lịch)

* Tiếp và làm việc với Hiệp Hội DN người Việt Nam ở nước ngoài (Ông Peter Hồng)

UBND tỉnh 08g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Lễ khánh thành trụ sở làm việc khối huyện uỷ và các ban đảng; khối HĐND-UBND huyện và các cơ quan quản lý nhà nước; khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện

UBND huyện Hồng Ngự 08g30 Trụ sở mới UBND huyện Hồng Ngự

Tiếp và làm việc với phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Hồng

...... 15g00 Phòng họp Sở
Thứ 7 ngày 30/09/2017 (11/8/2017 âm lịch)

Dự Hội thảo các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh 13g30 Hội trường CA tỉnh
Chủ nhật ngày 1/10/2017 (12/8/2017 âm lịch)