Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/11/2018 (13/10/2018 âm lịch)

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh 06g30 VP UBND tỉnh

GĐ TTCNTT&T. Đoàn Hùng Vũ.

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ dự nguồn cấp uỷ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Từ ngày 19/11 đến ngày 29/11/2018).
Tỉnh uỷ 07g00 Trường Chính trị tỉnh

Giám đốc. Huỳnh Thanh Sơn

Thứ 3 ngày 20/11/2018 (14/10/2018 âm lịch)

Tiếp làm việc với đoàn kiểm tra Bảo hiểm Xã hội tỉnh

BHXH tỉnh 08g00 Phòng họp trực tuyến Sở

Lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở, Phòng KHTC

Họp lệ chi bộ tháng 11/2018

Lưu ý: Đảng viên cầm theo thẻ đảng để chi bộ kiển tra

Chi bộ 02 13g30 Phòng họp trực tuyến Sở

Tất cả đảng viên chi bộ 02 

Thứ 4 ngày 21/11/2018 (15/10/2018 âm lịch)

Khảo sát các tuyến đường có đường dây điện thoại và mạng viễn thông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông

...... 08g00 TPCL

CV. P. BCVT Nguyễn Phúc Tâm

Thứ 5 ngày 22/11/2018 (16/10/2018 âm lịch)

Dự Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

...... 07g00 TP. HCM

PGĐ Đoàn Thanh Bình, Lái xe (A Phương).

Hội thảo sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt năm 2018

Bộ TT&TT; 08g00 TP. HCM

PGĐ Đoàn Thanh Bình, Lái xe (A Phương).

Dự tập huấn phần mềm xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Sở Nội vụ 08g00 Phòng họp Sở Nội vụ

PCVP. Nguyễn Quốc Cường,CV. P. CNTT Châu Văn Tiền

Họp Hội đồng bình chọn các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 13g30 Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ

PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng

Thứ 6 ngày 23/11/2018 (17/10/2018 âm lịch)

Dự tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở

Công đoàn viên chức tỉnh 07g30 Nhà VHLĐ tỉnh

PCVP. Nguyễn Quốc Cường

Dự toạ đàm `Báo chí - doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam`

Hội nhà báo Việt Nam 14g00 Đài PTTH Hậu Giang

Xin vắng

Hội nghị (trực tuyến) cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng

Tỉnh uỷ 08g00 HT Số 27 Lý Thường Kiệt

Giám đốc. Huỳnh Thanh Sơn,PGĐ. Nguyễn Thành Giang,PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng,PGĐ Đoàn Thanh Bình

Thứ 7 ngày 24/11/2018 (18/10/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/11/2018 (19/10/2018 âm lịch)

Dự lễ giới thiệu và hội thảo cho đô thị thông minh về Công nghệ kết nối điểm bán Gần của chuỗi thương hiệu với khách hàng

...... 08g30 TP. HCM