Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/3/2018 (3/2/2018 âm lịch)
Thứ 3 ngày 20/3/2018 (4/2/2018 âm lịch)
Thứ 4 ngày 21/3/2018 (5/2/2018 âm lịch)
Thứ 5 ngày 22/3/2018 (6/2/2018 âm lịch)
Thứ 6 ngày 23/3/2018 (7/2/2018 âm lịch)
Thứ 7 ngày 24/3/2018 (8/2/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/3/2018 (9/2/2018 âm lịch)