Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 24/06/2019 (22/5/2019 âm lịch)

Tổ chức lớp tập huấn “đào tạo, kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin”

Sở TTTT 24/06/2019 - 28/06/2019 Phòng học Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thành phần: Theo công văn Số 392/STTTT-CNTT, ngày 10/6/2019

Họp trao đổi về hiệu chỉnh Cổng thông tin điện tử tỉnh để nâng cao các điểm số thành phần trong Vietnam ICT index 

Sở TTTT 14g00 Phòng họp B Sở Thông tin và Truyền thông

TTCNTT&TT, Phòng CNTT chuẩn bị nội dung

Thứ 3 ngày 25/06/2019 (23/5/2019 âm lịch)

Tham dự lớp cập nhật kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2019

UBND tỉnh 08g00 Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà

PGĐ. Nguyễn Thành Giang, Công chức phòng TTBCXB

* Họp mặt các cơ quan báo chí 6 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh 14g00 HTUB

PGĐ Đoàn Thanh Bình, Phòng TTBCXB

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 26/06/2019 (24/5/2019 âm lịch)

Tập huấn về chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ HCC giai đoạn 3 và Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp 07g30 Hội trường tầng 2, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

Phòng CNTT

Thứ 5 ngày 27/06/2019 (25/5/2019 âm lịch)

 Dự Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”

Sở LĐTB&XH; 07g30 hội trường A1, Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

PGĐ. Nguyễn Thành Giang

Thứ 6 ngày 28/06/2019 (26/5/2019 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh 07g30 VPUB

PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng, Chuẩn bị nội dunng báo cáo: Đ/c: Phong phòng CNTT, Anh Vũ GĐ TTCNTT&TT cùng dự).

Dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 13g30 Hội trường Tỉnh uỷ
Thứ 7 ngày 29/6/2019 (27/5/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 30/6/2019 (28/5/2019 âm lịch)