Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 22/01/2018 (6/12/2017 âm lịch)

Dự Hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hội thẩm nhân dân

...... 13g30 Toà án tỉnh

PGĐ Bình

Dự buổi ra mắt Hội Quán

...... 14g30 Xã Tân Khánh Đông, TPSĐ

Giám đốc, Đ/c Hiệp

Thứ 3 ngày 23/1/2018 (7/12/2017 âm lịch)
Thứ 4 ngày 24/01/2018 (8/12/2017 âm lịch)

Dự Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch 2018 (Tập trung tại UBND tỉnh chuẩn bị xe đưa đi)

UBND tỉnh 19g00 KDLVH Phương Nam
Thứ 5 ngày 25/01/2018 (9/12/2017 âm lịch)

Dự Lễ khai mạc và Lễ Tổng kết Liên hoan múa Lân tỉnh Đồng Tháp năm 2018

Sở VHTTDL 08g00 KDLVH Phương Nam

PGĐ Phục

Dự Hội thảo quốc tế Nông nghiệp thông minh - cơ hội và thách thức với nông nghiệp Việt Nam

UBND tỉnh 08g00 Hội trường UBND tỉnh

Tổ chức tập huấn quản trị hệ thống tường lửa tập trung

Sở TTTT 08g00 Phòng họp trực tuyến

PGĐ Bình, P.CNTT

Thứ 6 ngày 26/01/2018 (10/12/2017 âm lịch)

Dự Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền năm 2017

BHXH tỉnh 13g30 BHXH tỉnh

Đ/c Ngọc Thủy

Tổng kết công tác xây dựng đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Đảng ủy 13g30 Phòng họp trực tuyến

Toàn thể đảng viên Sở TTTT

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thông tin - truyền thông tỉnh Đồng Nai năm 2018

...... 07g30 Sở TTTT Đồng Nai

Dự Hội nghị chuyên đề `Đồng Tháp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Liên hiệp hội KHKT 08g00 Nhà văn hoá lao động tỉnh

Dự buổi tiệc tổng kết năm CA tỉnh

...... 17g00 Nhà ăn CA tỉnh

Dự Khai mạc Hội chợ tiển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại du lịch và Đầu tư thành phố Sa Đéc năm 2018

...... 18g00 Thành phố Sa Đéc
Thứ 7 ngày 27/1/2018 (11/12/2017 âm lịch)
Chủ nhật ngày 28/1/2018 (12/12/2017 âm lịch)