Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng
14g30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (lần 1)

PH.TU
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
15g00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đột xuất (lần 2)

PH.TU
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng
15g30

Hội nghị cán bộ chủ chốt

PH.TU
16g00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (lần 2)

PH.TU
Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon 08g00

Dự họp Thường trực Thành uỷ

PH.TT TU
Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
14g00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đột xuất (lần 1)

PH.TU
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
...-... 07g30

Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình Thành phố Sa Đéc năm 2020 (Lớp 1)

HT.UBND TP

- Các TV BCĐ XDĐSVH, Tổ giúp việc BCĐ XDĐSVH

- Trưởng, Phó Ban Công tác XDĐSVH xã, phường

- CC VH-XH xã, phường

 -Trưởng và Phó Ban Vận động khóm, ấp

P.VH-TT phát hành TM
13g30

Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình Thành phố Sa Đéc năm 2020 (Lớp 2)

HT.UBND TP

- ĐDLĐ các công đoàn cơ sở 

P.VH-TT phát hành TM
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00

Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

 

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- MTTQ, LĐLĐ, TĐoàn, PNữ, NDân, CCB

 - LĐ-TB&XH, NV, TC-KH, KT, TP, GD&ĐT, VH-TT, Ytế, TT.VH-TT&TT

- GĐ. PGD NHCSXH

- PCT UBND các xã, phường

- PCVP-Dũng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
14g00

Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Đồng Tháp.

Phòng Hương Tràm

- CA, LĐ-TB&XH

- Lái xe Quang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PCT HĐND - Lê Văn Vân 08g00

Dự nghiệm thu Đề án khuyến công địa phương thành phố Sa Đéc năm 2020 (nghiệm thu các cơ sở hoàn thành đầu tư máy móc, thiết bị đợt 2, năm 2020) (1 ngày)

P.KT TP NC/Dung dự
Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon 08g00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ khoá XII lần thứ 1

PH.BTV TU
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
...-... 07g30

Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình Thành phố Sa Đéc năm 2020 (Lớp 3)

HT.UBND TP

- PCT UBND xã, phường

- CC TC-KT; CC phụ trách lĩnh vực gia đình các xã, phường

- Các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

P.VH-TT phát hành TM
Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon 08g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Các TVHĐ

- PCVP-Ne

NC/Nhân dự
13g30

Đi công tác

TP.Long Xuyên

- TT/TU

- QLĐT

- CVP-Hồng

- Lái xe Hảo

Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00

Thăm Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật Đồng Tháp

Tại trường

- TT/HĐND

- MTTQ, TĐoàn, PNữ

- LĐ-TB&XH, VH-TT

Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon 08g00

Đối thoại với công dân

P.Tiếp công dân TP

- Các ngành, xã phường liên quan

- PCVP-Ne

NC/Nhân dự
Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
14g00

Họp Hội ý Q.Chù tịch và Phó tịch UBND thành phố

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Các ngành, xã phường liên quan

NC/Duy dự
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
PCT - Lăng Minh Nhựt 07g00

Đi công tác

TP. Rạch Giá
Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon 14g00

Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

HT.UBND Tỉnh

- Bí thư Thành uỷ

- Lái xe Quang

VP.UBND Tỉnh mời
Thứ 7 ngày 26/09/2020 (10/8/2020 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo

PCT - Lăng Minh Nhựt 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP.UBND TP

- PCVP-Ne

NC/Đăng trực 1 cửa
Q.Chủ tịch - Nguyễn Văn Hon 10g00

Tham gia chương trình “Diễn đàn: Chính quyền thành phố Sa Đéc đối thoại với nhân dân” kỳ thứ 75 với chủ đề: “Công tác phòng chống lụt bão và dịch bệnh mùa mưa”.

ĐTT TP
Chủ nhật ngày 27/09/2020 (11/8/2020 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang