Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
...-... 07g00

Nghỉ bù Lễ (1/5)

...-...
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
...-... 10g00

Dự họp thông qua rà soát tình hình hoạt động vận tải và bến, bãi trên địa bàn Thành phố

 

Sở GTVT

- Uỷ quyền P.QLĐT dự

Sở GTVT mời
CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
TB KT-XH HĐND - Phan Trần Phương Uyên
14g00

Dự họp ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

HT.UBND TP

- CVP-Hồng

CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
08g00

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. 

PH.Làng Hoa UBND TP

- BDVận, BTG, LĐLĐ, NDân, PNữ, TĐoàn

- Hội CTĐỏ

- TT.Ytế, CA, BCHQS, VH-TT, LĐ-TBXH, QLĐT, TC-KH, TN-MT, GD&ĐT, KT, TT.DVNN, BQLC, TT.VH-TT&TT

- BVĐK Sa Đéc

- UBND các xã, phường

- CVP-Hồng

- PCVP-Dũng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
...-... 08g00

Dự họp giao ban giữa Thường trực Thành uỷ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành uỷ quý I năm 2021

 

PH.BTV TU

- LĐVP

15g00

Tiếp và làm với Tập đoàn Sao Mai.

Phòng Hương Tràm

- Uỷ quyền P.QLĐT dự

 

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn Tỉnh”

 

PH.Làng Hoa UBND TP

- TT/HĐND, các Ban HĐND

- VP.TU

- CA, BCHQS, NV, TP, TTra, TC-KH, KT, QLĐT, TN-MT, VH-TT, LĐ-TB&XH, GD&ĐT

- BQLDA&PTQĐ, BQLCTĐT, BQLC, CCTkê, TT.DNN

- Chủ tịch UBND các xã, phường

- CVP-Hồng

CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
14g00

Dự họp giao ban giữa Thường trực Thành uỷ với các cơ quan khối Nội chính Thành phố quý I năm 2021

 

PH.BTV TU

- CVP-Hồng

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
...-... 08g00

Dự Hội nghị Đảng uỷ tháng 5 năm 2021

Đảng uỷ Phường 2
14g30

Cuộc họp này từ 15g30' chuyển sang: Họp với các nội dung:

1. Tình hình khắc phục, xử lý lấn chiếm đất cây xanh KCN Sa Đéc;

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN C Sa Đéc

Phòng Hoa Súng

- TN-MT

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
CT - Nguyễn Văn Hon 09g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại đất đai địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc

PH.Làng Hoa UBND TP

- TTra (chuẩn bị nd), TN-MT

- P2

- PCVP-Ne

NC/Thuận dự
10g00

Tiếp và làm việc với Công ty TNHH An Châu Chương House về việc đăng ký tiếp cận và nghiên cứu lập quy hoạch dự án Khu dân cư Nguyễn Đình Chiểu, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc

 

PH.Làng Hoa UBND TP

- QLĐT (cbnd), TC-KH, TN-MT

- Nhà đầu tư

- TPĐ

CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 4 khoá XII

 

PH.TU

- CVP-Hồng

CT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Cuộc họp này dời từ 13 giờ 30: Tiếp và làm việc với nhà đầu tư

PH.Làng Hoa UBND TP

- QLĐT (chuẩn bị nd), TC-KH, BQLDA&PTQĐ

NC/Xuyên dự
15g00

Dự tiếp và làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ

 

PH.BTV TU
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
...-... 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2021

PH.Làng Hoa TP BTG phát hành TM
08g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Sở GD&ĐT

- NV

- GD&ĐT + 01 chuyên viên phụ trách công tác cán bộ

Sở GD&ĐT mời
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Đồng Tháp

 

PH.Sở Tài chính

- Uỷ quyền BQLDA&PTQĐ, TN-MT dự

Sở Tài chính mời
PCT - Lăng Minh Nhựt 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Tham dự Lễ phát động "Tháng Nhân đạo" và tham dự Chợ Nhân đạo

Nhà Văn hoá LĐ

- Lái xe Quang

15g00

Dự họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Đông Khoá XI - nhiệm kỳ 2016 - 2021

HT.UBND xã TPĐ
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
08g00

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HđND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

HT.UBND P2
CT - Nguyễn Văn Hon 08g00

Cuộc họp này dời tư 9 giờ ngày 07/5/2021 lên: Họp Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố

PH.Làng Hoa UBND TP

- TT/HĐND

- MTTQ, NDân

- TN-MT (chuẩn bị nd), TC-KH, QLĐT, BQLDA&PTQĐ, CN.VPĐKĐĐ

- AH, TPĐ, TQT

- PCVP-Ne

NC/Thuận dự
14g00

Làm việc với Thanh tra Sở Nội vụ

PH.Làng Hoa UBND TP

- NV

Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo

PCT - Lăng Minh Nhựt 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP.UBND TP

- PCVP-Ne

Đ/c Ái Thi trực 1 cửa
PCT HĐND - Lê Văn Vân 10g00

Tham gia chương trình “Diễn đàn: Chính quyền thành phố Sa Đéc đối thoại với nhân dân” kỳ thứ 79 với chủ đề “ Bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026”

 

ĐTT
Chủ nhật ngày 09/05/2021 (28/3/2021 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang