Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)
...-... 08g00

Dự họp giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trí và ông Quan Huy Cường

Thanh tra TP

- PCVP-Dũng

NC/Thuận dự
BT Đảng ủy- Lê Văn Vân 09g00

Họp Đảng uỷ Cơ quan Khối Nhà nước

PH.HĐND TP

- Tất cả Đảng uỷ viên

- CVP-Quân

- PCVP-Dũng, Nhàn

CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT-Võ Thị Bình,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
14g00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đột xuất sau hội nghị lần thứ 28

PH.BTV TU
PCT - Bùi Thanh Sơn 14g00

Dự họp Chi bộ khóm 3, phường 3

Khóm 3, Phường 3
CT - Nguyễn Văn Hon 08g00

Họp thông qua công tác triển khai Cải cách hành chính Thành phố

PH.Làng Hoa UBND TP

- NV (chuẩn bị nd), TP, TTra, TC-KH, KT, VH-TT, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, QLĐT,  Y tế, TN-MT

- Chủ tịch UBND các xã, phường

- CVP-Quân

- PCVP-Nhàn

NC/Cường dự
14g00

Dự thăm các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Sa Đéc

- Lúc 14h: thăm Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam

- Lúc 15h30: thăm Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj

 

KCN Sa Đéc

- Lái xe Hảo

VP.UBND Tỉnh mời
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT-Võ Thị Bình,
PCT - Bùi Thanh Sơn,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
07g30

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sa Đéc năm 2023 (Vận hành thử lần 1)

HT.Thành phố

- CVP-Quân

- PCVP-Dũng, Duy

...-... 14g00

Hội nghị (trực tuyến) lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL Quyết định ban hành Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Thá

HT.UBND TP

- MTTQ

- Tổ giúp việc BCĐ XDĐSVH TP

- Đại diện Ban Công tác, công chức VH-XH các xã, phường; mỗi xã, phường mời 01 BVĐ khóm, ấp; mỗi xã, phường 01 tổ NDTQ (do UBND các xã, phường mời)

** TTTH chuẩn bị kỹ thuật

 

 

PCT - Bùi Thanh Sơn 08g00

Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến đối với vụ việc khiếu nại của ông Trần Trọng Thạch

PH.BTV Tỉnh uỷ

Ban Nội chính Tỉnh uỷ mời
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)
CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT-Võ Thị Bình,
PCT - Bùi Thanh Sơn,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
07g30

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sa Đéc năm 2023

Tại Hội trường Quân sự

- CVP-Quân

- PCVP-Dũng, Duy

...-... 14g00

Dự Hội thảo lấy ý kiến Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

HT.Sở Công Thương

- Uỷ quyền P.KT dự

Sở Công Thương mời
PCT - Bùi Thanh Sơn 14g00

Dự Hội nghị khách hàng năm 2023

HT. Điện lực Sa Đéc Điện lực Sa Đéc mời
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
...-... 13g30

Dự và tham quan huy động kiểm tra sẵn sàng động viên Tiểu đoàn bộ binh thành phố Sa Đéc năm 2023

Trường Quân sự Tỉnh (cũ)

- CVP-Quân

PCT - Bùi Thanh Sơn 14g00

Hội nghị Biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023

Hội trường UBND Thành phố

- TT/TU

- TT/HĐND

- MTTQ, NDân, PNữ, Đoàn TN, CCB, Hội CTĐỏ

- LĐ-TB&XH, NV, KT

- Hội NCT

- Người Cao tuổi làm kinh tế giỏi, Hội Người Cao tuổi xã, phường (do Hội NCT TP mời)

BT Chi Bộ 08g00

Họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

PH.Làng Hoa UBND TP

- Tất cả đảng viên Chi bộ

Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)
CT - Nguyễn Văn Hon,
PCT-Võ Thị Bình,
PCT - Bùi Thanh Sơn
08g00

Họp Hội ý Chủ tịch và các PCT UBND Thành phố

PH.Làng Hoa UBND TP

- Các ngành, xã phường có liên quan

- CVP-Quân

NC/Đăng dự
Thứ 7 ngày 17/06/2023 (30/4/2023 âm lịch)
PCT-Võ Thị Bình 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP.UBND TP

- PCVP-Nhàn trực 1 cửa

...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo

PCT-Võ Thị Bình 10g00

Dự chương trình “Diễn đàn: Chính quyền thành phố Sa Đéc đối thoại với nhân dân” kỳ thứ 100 với chủ đề: “Công tác chăm lo, bảo vệ và phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em”

 

ĐTT TP

- CA, LĐ-TB&XH

Chủ nhật ngày 18/06/2023 (1/5/2023 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang