Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

UBND Tỉnh mời Họp Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I. Chủ trì PCT Đoàn Tấn Bửu

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên
07g00 Cà phê Doanh nghiệp

P.QLDL (ND), P.QLVH, TT VHNT

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

 Hội nghị học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khối và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL.TW của Bộ Chính trị khóa XIII

... - .... 07g30 HT TTVHNT Tỉnh (P.4, TP.CL)

Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL

Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh mời Hội nghị học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khối và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL.TW của Bộ Chính trị khóa XIII (01 ngày)

PGĐ-Lê Quang Biểu 07g30 Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh

UBND tỉnh mời Khảo sát tình hình thi công dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao. Chủ trì PCT Đoàn Tấn Bửu

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 08g00 Khu liên hợp TDTT

P.QLTDTT, P.KHTC, TT HL&TĐ TDTT

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp rà soát tổ chức các nội dung tổ chức Lễ hội Sen

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên
10g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

VP Sở, P.QLVH, P.QLDL (Chuẩn bị ND,TL), TT VHNT

Tỉnh ủy mời Lãnh đạo Tỉnh gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ Chủ đề " Văn nghệ sĩ đất Sen hồng chung tay xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 14g00 HT Sen Hồng (HT Tỉnh ủy)

Tỉnh Đoàn mời dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

... - .... 14g00 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Tỉnh

P.QLVH

Trường ĐH Đồng Tháp mời dự hội đồng tư vấn nhiệm vụ khoa học và công nghệ

... - .... 14g30 Trường ĐH Đồng Tháp

P.QLVH

Sở Du lịch TPHCM mời tham dự chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. 

... - .... 14g30 TP.HCM Không dự

Họp triển khai Kế hoạch đón tiếp đại biểu tham dự Lễ khai mạc và Bế mạc Lễ Hội Sen và diễn đàn kết nối giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL

... - .... 15g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

Theo KH đón tiếp của Sở VHTTDL

Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên để của Đoàn Đại biểu quốc hội Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

PGĐ-Lê Quang Biểu 08g00 HT UBND Tỉnh GĐ Thương ủy quyền cho PGĐ Biểu dự

Hội Khuyến học Tỉnh mời Dự Lễ trao "Tủ sách khuyến học". (02 ngày)

Ngày 17/05/2022 lúc 08g30 tại huyện Tân Hồng

Ngày 18/05/2022 lúc 08g30 tại huyện Hồng Ngự, 14g00 tại TP Hồng Ngự.

... - .... 08g30 huyện, thị

TVT 

Tổng kiểm tra thực tế không gian Lễ hội Sen

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Lê Quang Biểu
10g00 Quảng trường Văn Miếu

VP Sở, P.QLVH, P.QLDL, TT VNHT Tỉnh

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh mời dự Định vị bàn giao mặt bằng thi công công trình Trùng tu đình Mỹ Ngãi (giai đoạn 2). 

... - .... 14g00 Đình Mỹ Ngãi

P.QLVH, P.KHTC

UBND Tỉnh mời Họp bàn kế hoạch tổ chức vận động vốn xã hội hóa xây dựng Tượng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Chủ trì PCT Đoàn Tấn Bửu

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 14g00 Phòng Hoa Súng

P.QLVH chuẩn bị ND và dự họp

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hội đồng giám khảo Liên hoan Xe hoa Sen

PGĐ-Lê Quang Biểu 14g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 2

 Phòng QLVH + TTVHNT, thành phần HĐGK và  tổ thư ký

Sở Du lịch TPHCM mời dự Lễ bế mạc Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 năm 2022

... - .... 18g30 TP.HCM Không dự
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

UBND Tỉnh mời báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Sen. Chủ trì PCT Đoàn Tấn Bửu

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên
07g00 Cà phê Doanh nghiệp

P.QLDL (ND+TL), P.QLVH, TTVHNT

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Sở Kế hoạch và Đầu tư mời họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống phục vụ du lịch thông minh

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 08g00 Sở KHĐT

VP Sở, P.QLDL, P.KHTC

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DD&CN mời Khảo sát để xử lý theo nhu cầu công năng sử dụng gói thầu số 5- Cải tạo, sữa chữa cơ sở vật chất khu Liên hợp Thể dục thể thao. 

PGĐ-Nguyễn Bình Minh 08g30 Tại công trình
Bổ sung cuộc họp này:

Họp xét khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp trong phát huy giá trị cây Sen

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Nguyễn Bình Minh,
PGĐ-Lê Quang Biểu
10g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

P.QLVH, P.QLDL, VP Sở

Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang: UBND Tỉnh mời làm việc với huyện Tam Nông về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Chương trình MTQG Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Nông.

PGĐ-Lê Quang Biểu 15g00 huyện Tam Nông Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Tổng kiểm tra không gian Lễ Hội Sen

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Lê Quang Biểu
15g30 Quảng trường Văn Miếu

VPS, P.QLVH, P.QLDL, TT VHNT

Tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Lễ hội Sen

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Nguyễn Bình Minh,
PGĐ-Lê Quang Biểu
19g00 Quảng trường Văn Miếu

VP Sở, P.QLVH (tham mưu TM đại biểu dự lễ tổng duyệt), P.QLDL, TT VNHT Tỉnh

UBND Tỉnh mời Họp triển khai kế hoạch phân công tiếp đón các đoàn đại biểu về dự Lễ hội Sen. Chủ trì PCT Đoàn Tấn Bửu

Chưa phân công 07g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp mời tham dự Diễn đàn "Luồng xanh" cho du lịch cất cánh.

Chưa phân công 08g30 Hà Nội
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Tỉnh ủy mời dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 07g30 HT Bông Sen TP: Tỉnh ủy viên

UBND Tỉnh mời dự Lễ Khai mạc Khu triển lãm sản phẩm Ocop, văn hóa - du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc.

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 08g00 Quảng trường Văn Miếu

P.QLDL

Dự Khánh thành công trình Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Lê Quang Biểu
13g30 KDT NSS

VP Sở, P.QLVH, KDT NSS

UBND Tỉnh mời Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

PGĐ-Nguyễn Bình Minh 14g00 HT Bông lúa

P.QLVH chuẩn bị ND và dự

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

UBND Tỉnh mời Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Chủ trì CT Phạm Thiện Nghĩa

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 15g30 HT UBND Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự khai mạc diễu hành xe hoa Sen

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Lê Quang Biểu
16g00 Quảng trường Văn Miếu

VPS, P.QLVH, P.QLDL, TT VHNT

Bổ sung cuộc họp này:

Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng mời dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2022. 

... - .... 19g00 TP Sóc Trăng Không dự

Dự lễ khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Nguyễn Bình Minh,
PGĐ-Lê Quang Biểu
19g30 Quảng trường Văn Miếu

LĐ PCM, ĐVTT

Bổ sung cuộc họp này:

Công ty TNHH Ecolotus Việt Nam mời tham dự Đại hội đại biểu Thành lập Hội Ngành Sen Đồng Tháp - Lần 1.

Chưa phân công 13g30 Hội trường Khối các cơ quan ĐVSN Tỉnh.
Bổ sung cuộc họp này:

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh mời dự Khai mạc Trại sáng tác ca khúc tỉnh Đồng Tháp năm 2022, chủ đề "Con người Đồng Tháp, nghĩa tình - năng động - sáng tạo". 

Chưa phân công 14g30 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Dự Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL lần thứ 2 - 2022

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Lê Quang Biểu
07g30 HT UBND Tỉnh

Theo KH đón tiếp Sở VHTTDL

Họp để giải quyết những nội dung liên quan đến công trình Bia Chi bộ đầu tiên huyện Lấp Vò

PGĐ-Nguyễn Bình Minh 08g00 Tại công trình

P.KHTC, P.QLVH

Đình thần xã Mỹ Hội mời dự Lễ Hội Kỳ yên Hạ Điền

... - .... 09g00 Đình thần xã Mỹ Hội

Bảo tàng

Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra sơ bộ Đình Định Yên , Chùa Cả Cát, Đình Tân Phú Trung, Đình Phú Hựu,Chùa Kiến An Cung

PGĐ-Nguyễn Bình Minh 09g00 Tại công trình

P.KHTC, P.QLVH

Dự Chương trình giao lưu đặc biệt " Sen trong tôi" 

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Lê Quang Biểu
19g00 Quảng trường Văn Miếu

P.QLDL

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Dự Hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Sen Đồng Tháp - giao lưu với các nông dân và đơn vị đóng góp lớn trong bảo tồn và phát triển sen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Lê Quang Biểu
08g00 HT UBND Tỉnh

P.QLDL, P.QLVH

UBND Tỉnh mời dự Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

PGĐ-Ngô Quang Tuyên 08g00 Văn phòng Tỉnh ủy

P.QLDL

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Xác lập kỷ lục thế giới 200 món ăn chế biến từ Sen

 

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên
13g30 Nhà Văn hóa Lao động

P.QLDL, P.QLVH

Dự Lễ Bế mạc và tổng kết trao thưởng các cuộc thi trong Lễ hội Sen

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ-Nguyễn Bình Minh,
PGĐ-Lê Quang Biểu
16g00 HT UBND Tỉnh

Theo KH đón tiếp của Sở VHTTDL

Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)