Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lịch công tác sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Họp Lãnh đạo Sở

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
08g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

Văn phòng Sở

Họp giao ban

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
09g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

Trưởng, Phó PCM, Thủ trưởng TT VHNT Tỉnh, TT HL&TĐ TDTT, Kế toán trưởng (Phượng)

Họp Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức

KDT XQ: lúc 14g00

KDT NSS: lúc 15g00

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
14g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

VP Sở, KDT XQ, KDT NSS

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Giảng bài cho lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 07g30 HT Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh

Hội LHVHNT Tỉnh mời dự họp quy chế và dự thảo Thể lệ giải thưởng VHNT Nguyễn Quang Diêu

... - .... 08g00 Hội LHVHNT Tỉnh

Phòng Quản lý Văn hóa (D.Trung)

Sở GD&ĐT mời họp thống nhất nội dung phối hợp tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 tại huyện Hồng Ngự

Chưa phân công 15g00 Sở GD&ĐT
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Giảng bài cho lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 07g30 Trường Chính trị

Lãnh đạo Sở làm việc với  Văn phòng Sở

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
14g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

Lãnh đạo, CC Văn phòng Sở

Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Làm việc với các đơn vị trực thuộc về Đề án quản lý tài sản công

1. Bảo tàng, Thư viện, KDT NSS, KDT GT lúc 7g30

2. TT VHNT Tỉnh, TT HL&TĐ TDTT Tỉnh lúc 8g30

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
07g30 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

VP Sở, P.KHTC, các ĐVTT Sở

Sở Xây dựng mời tham gia khảo sát và thẩm định đề án đề nghị công nhận Trung tâm xã An Long, huyện Tam Nông đạt tiêu chí đô thị loại V

PGĐ_Nguyễn Bình Minh 08g30 H.Tam Nông

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Họp thông qua dự thảo đề án phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020- 2025; Họp thông qua đề cương hướng dẫn thẩm định tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
09g30 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

Phòng Quản lý Văn hóa

Họp lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
10g30 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

Phòng Quản lý Văn hóa,Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chi cục QLĐĐ mời họp thông qua kết quả tổng hợp số liệu, bản đồ kiểm kê đất lập bản đồ hiện trạng đất cấp Tỉnh năm 2019

... - .... 14g00 Sở TNMT

Phòng Kế hoạch - Tài chính (Toàn) theo QĐ 108 của UBND Tỉnh

Họp bàn phân cấp quản lý di tích trên địa bàn TP.Cao Lãnh

... - .... 14g30 Phòng họp Sở VHTTDL Tầng 2

Phòng Quản lý Văn hóa, Bảo Tàng, KDT NSS

Trung tâm XTTMDL&ĐT mời cung cấp thông tin, triển lãm thành tựu kinh tế - xã có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016- 2020

... - .... 15g30 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

Phòng Quản lý Văn hóa,Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh,Thư viện tỉnh

CV 279 của TT XTTMDL&ĐT Tỉnh
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

VP Tỉnh ủy mời họp BCĐ công tác nhân quyền, tôn giáo Tỉnh

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương 07g30 VP Tỉnh ủy

Họp tổ xây dựng cơ bản

PGĐ_Nguyễn Bình Minh 08g00 Phòng họp Sở VHTTDL tầng 3

TV tổ xây dựng cơ bản, KDT NSS, KDT XQ

Hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề về "Văn hóa" của Bí thư Tỉnh ủy đối với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

GĐ-Nguyễn Ngọc Thương,
PGĐ-Ngô Quang Tuyên,
PGĐ_Nguyễn Bình Minh
08g00 Phòng họp Trực tuyến UBND Tỉnh

Thủ trưởng PCM, ĐVTT Sở

VP UBND Tỉnh mời dự hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng tầm nhìn chiến lược quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

(Chưa có TM- VP đang theo dõi)

Chưa phân công 14g00 VP UBND Tỉnh
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)