Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến Giao ban quản lý nhà nước Quý II/2023

Bộ TT&TT; 08g00 Phòng họp trực tuyến

GĐ Đoàn Thanh Bình,PGĐ. Nguyễn Tấn Hoàng,PGĐ. Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ,PGĐ. Nguyễn Thành Giang, Lãnh đạo các phòng, GĐ TT CĐS

Bổ sung cuộc họp này:

Họp rà soát tình hình bố trí, nhu cầu vốn đầu tư công trong việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Sở KHĐT 09g00 Phòng hợp Sở KH&ĐT

........

Thứ 3 ngày 13/6/2023 (26/4/2023 âm lịch)
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)

Hội thảo lấy ý kiến Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Công thương 14g00 HT Sở Công Thương

........

Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)

Họp Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

PCT Huỳnh Minh Tuấn 08g00 VP. UBND Tỉnh

........

Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00 Sở GD&ĐT

PGĐ. Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ

Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh với Du học sinh Mekong 1000

UBND tỉnh 14g00 HT UBND Tỉnh

GĐ Đoàn Thanh Bình

Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)

Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023

Ban Tuyên giáo TU 08g00 Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

GĐ Đoàn Thanh Bình

Tiếp Tập đoàn Advantech về các giải pháp phát triển thành phố thông minh
CT.UBND Phạm Thiện Nghĩa 10g00 VPUB

........

Tham gia Đoàn khảo sát Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool tại Thành phố Cần Thơ

Sở GDĐT 00g00 Trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ.

........

Thứ 7 ngày 17/06/2023 (30/4/2023 âm lịch)

Giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kết luận số 204-KL/TU (Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 810-QĐ/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

CT.UBND Phạm Thiện Nghĩa 14g00 Công an Tỉnh

........

Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)