Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Dự hội thảo thẩm

...... 07g30 Toà án tỉnh
Cuộc họp này đình lại:

Họp thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng, các huyện: Lấp Vò, Lai Vung và Cao Lãnh

UBND tỉnh 10g00 phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp chị bộ 2

Chi bộ 2 08g00 Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông

Đảng viên chi bộ 2

Bổ sung cuộc họp này:

Họp trao đổi cung cấp thông tin, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2016 - 2020

TTXTTMĐT 14g00 Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến TMDL&ĐT; Đơn vị tư vấn sự kiện;

- Sở Thông tin và Truyền Thông: LÃnh đạo Sở, P. CNTT (phòng CNTT, chuẩn bị nội dung làm việc).

Họp cho ý kiến về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp 15g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2020

Sở Nội vụ 07g00 Trung đoàn Bộ binh 320, Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh.

PTP. TTBCXB Nguyễn Ngọc Thủy

lớp bồi dưỡng 12 ngày

Dự Hội thảo về chuyển đổi số và định hướng nông thông mới thông minh giai đoạn 2021-2025

Bộ TT&TT; 08g00 Hà Nội
Bổ sung cuộc họp này:

Phối hợp tổ chức Lớp Đào tạo trực tuyến về kinh tế nông nghiệp dành cho Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Cấp ủy cấp huyện (23, 24,25/9/2020).

Sở NN&PTNT; 23/09/2020 - 25/09/2020 Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông

TTCNTT&T hỗ trợ, phục vụ hội nghị kết nối với điểm cầu các huyện, thị, thành phố.

Thứ 5 ngày 24/9/2020 (8/8/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Dự Hội thẩm

...... 07g30 Toà án tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh 08g00 HTUB
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)