Lịch công tác Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (01 ngày)

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Huyện Tháp Mười

Đ/c Thịnh

Lái xe Vũ

Nghe báo cáo đề xuất đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải 

Giám đốc 14g00 Phòng Hương Tràm Phòng QLXLVPHC&TDTHPL; chuẩn bị nd+tl

Dự Họp trực tuyến về các nội dung: (1) dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (2) dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

 

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 14g00 Phòng Bông Lúa phòng XD và KTVBQPPL chuẩn bị nd và tl

Dự xổ số

Giám đốc 16g00 Cty XSKT
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)

Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở (01 ngày)

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Huyện Lai Vung

Đ/c Thịnh

Lái xe Vũ
Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh 

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 08g00 HT UBND Tỉnh

Đ/c Hải Thanh cùng dự

Họp Đoàn giám sát thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 14g00 UBMTTQVN Tỉnh
Cuộc họp này đình lại:

(theo Công văn số 799/VPCP-TH) Dự cuộc họp trực tuyến với các địa phương về các Nghị định: (1) quy định về Quỹ phát triển đất; (2) quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (3) quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

* 14g00 Phòng Bông Lúa

phòng XD và KTVBQPPL dự

Dự họp trực tuyến với các địa phượng về các dự thảo nghị định

* 14g00 VPUBND Tỉnh

Phòng QLXLVPHC và TDTHPL dự

Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)

Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở (01 ngày)

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Thành phố Hồng Ngự Lái xe Vũ

Cuộc họp này từ 15g30' chuyển sang: Nghe báo cáo Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt động hỗ trợ phát triển nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được quy định tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 13g30 Phòng Hoa Súng

phòng XD và KTVBQPPL cùng dự

phòng XD và KTVBQPPL chuẩn bị nd và tl

Cuộc họp này từ 13g30' chuyển sang: Nghe báo cáo về đề xuất phương án nâng cấp trạm bơm của huyện Tân Hồng

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 14g00 Phòng Hoa Súng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL; chuẩn bị nd+tl

Dự trao đổi hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17

* 14g00 Sở Giao thông vận tải

phòng XD và KTVBQPPL dự

Dự lễ trao huy hiệu Đảng

Bí thư Đảng ủy 14g30 HT Sở Tư pháp

Các đồng chí Đảng Ủy viên, Tất cả đảng viên Chi bộ Đoàn Luật sư Tỉnh

Đ/c Thắm chuẩn bị tài liệu

Họp Đảng ủy Sở Tư pháp

Bí thư Đảng ủy ,
Phó Bí thư Đảng ủy,
PGĐ - Phạm Văn Phong
15g00 HT Sở Tư pháp

Các Đ/c Đảng ủy viên

Đ/c Châu chuẩn bị tài liệu
Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)

Giảng bài lớp Bồi dưỡng Bí thư khóm, ấp

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Trường Chính trị Tỉnh Lái xe Vũ

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Mai Trúc Linh

 

Đ/c Chiến 07g30 Huyện Thanh Bình

Đ/c Mỹ Hạnh, Trường Sơn, Như Í, 

Lái xe Vũ

Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

* 08g00 Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh

phòng XD và KTVBQPPL, Phòng QLXLVPHC&TDTHPL dự

Họp thống nhất đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 08g00 Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thanh tra Sở cùng dự

Họp trao đổi nội dung thực hiện công văn số 1993/BTP-HTQTCT ngày 19/4/2024 của Bộ Tư pháp

Giám đốc,
PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm
14g00 Phòng họp 1 Sở Tư pháp

Sở Tài chính, Văn phòng Sở, phòng HCTP và BTTP

Phòng HCTP&BTTP; chuẩn bị nd+tl

Làm việc Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh về kinh phí đại hội Đoàn Luật sư Tỉnh

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 16g00 Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đ/c Hoàng Vân cùng dự

VP chuẩn bị tài liệu
Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)

Dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25 - 31/5/2024

* 07g00 Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh

Phòng PBGDPL dự

Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Huyện Cao Lãnh

Đ/c Thịnh

Lái xe Vũ

Dự Hội nghị triển khai công tác cán bộ ngành 

Giám đốc 07g30 Thành phố Hồ Chí Minh Lái xe Vũ

Họp tổ tuyên truyền, vận động thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 08g00 Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Dự hội thảo nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có liên quan về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 08g30 Khách sạn Sao Mai

Phòng VB cùng dự

Cuộc họp này đình lại:

Họp Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 14g00 UBND Tỉnh

Cuộc họp này từ 8 giờ chuyển sang (theo Công điện 815/CĐ-VPCP): Dự họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 14g00 Phòng Bông Lúa

phòng XD và KTVBQPPL dự

Thứ 7 ngày 25/5/2024 (18/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)