Lịch công tác Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)

Họp sinh hoạt thường kỳ Chi bộ 2

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 14g00 Phòng họp 1 - Sở Tư pháp

Tất cả Đảng viên Chi bộ 2

Họp về chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh thay thế Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

* 14g00 VP UBND Tỉnh
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)

Tập huấn chuyên đề hòa giải ở cơ sở năm 2023

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Huyện Tam Nông

Đ/c Thịnh

Lái xe Vũ

Tham gia Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 (1 ngày)

Đ/c Hải Thanh 08g00 Huyện Thanh Bình

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

* 14g00 Phòng họp Bông Lúa
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)

Tập huấn chuyên đề hòa giải ở cơ sở năm 2023

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Huyện Thanh Bình

Đ/c Thịnh

Lái xe Vũ

Tham gia Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 (01 ngày)

Đ/c Hải Thanh 08g00 Huyện Cao Lãnh
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)

Dự Hội nghị “Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022” 

PGĐ Huỳnh Văn Nờ 08g30 Khách sạn Viễn Đông, TP. HCM

Phòng QPXLVPHC và TDTHPL cùng dự

Lái xe Vũ

Dự phiên tòa dân sự

Giám đốc 14g00 Toà án nhân dân Tỉnh
Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)

Tập huấn chuyên đề hòa giải ở cơ sở năm 2023

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Huyện Hồng Ngự

Đ/c Thịnh

Lái xe Vũ

Tham gia Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 (1 ngày)

Đ/c Hải Thanh 08g00 Huyện Tân Hồng
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)