Lịch công tác Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghỉ bù Lễ ngày Chiến thắng (30/4)

* 07g00 VP Sở Tư pháp
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

 Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, khóa 29 (CVC29)

* 04/05/2021 - 15/06/2021 Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

Đ/c Châu

Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị giải pháp nâng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...

Giám đốc 04/05/2021 - 08/05/2021 Hà Nội

Đ/c Phương Thịnh

Lái xe Vũ

Dự tập huấn thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính năm 2021

 

* 08g00 Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Công Khởi; Mỹ Tiên

Trao Quyết định tổ chức cán bộ

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 16g00 Hội trường Sở

Tất cả Viên chức Phòng Công chứng số 1, Lãnh đạo Văn phòng.

Văn phòng (đ/c Khởi) chuẩn bị nội dung
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh".

Giám đốc 07g30 HTUB Văn phòng (đ/c Khởi) chuẩn bị tài liệu
Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Trung tâm tin học thành phố Cao Lãnh về phần mềm công chứng.

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 08g00 Phòng làm việc PGĐ (Đ/c Tâm)

Đ/c Thắm, Khởi, Thu

Văn phòng (đ/c Khởi) chuẩn bị tài liệu

Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các mô hình cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh.

Giám đốc 13g30 Phòng Hương Tràm Văn phòng (đ/c Khởi) chuẩn bị tài liệu
Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp về việc xin thuê quyền sử dụng đất

PGĐ - Phạm Văn Phong 15g00 Phòng họp Sở Tài chính
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giám đốc 07g30 Hội trường Bông Sen Thư ký Đảng ủy (đ/c Châu) chuẩn bị tài liệu.

Dự họp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 08g30 Phòng họp 1, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đ/c Phước: Trưởng PCC số 2 - CT Hội CCV Tỉnh

Phòng Bổ trợ chuẩn bị tài liệu

Cuộc họp này từ ngày 05/5 chuyển sang: Họp tư vấn xử lý vi phạm hành chính

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 14g00 Phòng Hoa Lan Phòng QLXLVPHC và TDTHPL chuẩn bị tài liệu
Cuộc họp này bị hủy:

Nghe báo cáo tình hình phát triển chợ, trung tâm Thương mại, siêu thị giai đoạn 2021-2025. 

PGĐ - Phạm Văn Phong 14g00 VPUB Phòng XD và KTVBQPPL chuẩn bị tài liệu
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

Báo cáo kết quả xây dựng trang PBGDPL tỉnh Đồng Tháp.

Giám đốc,
PGĐ - Phạm Văn Phong
09g00 Phòng làm việc GĐ

Đ/c Hải Thanh, Khởi

Văn phòng (đ/c Khởi) chuẩn bị nội dung
Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận dự án khu dân cư khóm 3, phường 1, TPCL.

Giám đốc 13g30 Phòng Hương Tràm Phòng QLXLVPHC và TDTHPL chuẩn bị tài liệu

Thông tin nội bộ

* 16g00 Hội trường Sở Tư pháp

Tất cả CBCC và NLĐ Khối Văn phòng Sở; Phòng HCTP thông tin.

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)