Lịch công tác Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Tham gia đoàn Thanh tra dự án của Công ty Cổ phần Thủy sản Sài Gòn - Cao Lãnh thuộc Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Đ/c Ngọc 16/05/2022 - 17/05/2022 Thanh tra Tỉnh

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng uỷ Khối (1 buổi)

Bí thư Đảng ủy 07g30 Hội trường Sở Tư pháp

Tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đơn vị Sở Tư pháp

Thư ký Đảng ủy (đ/c Châu) chuẩn bị tài liệu.

Họp giải quyết việc chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH May An Long

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 08g30 Phòng Hương Tràm Phòng QLXLVPHC&TDTHPL; chuẩn bị tài liệu

Họp bàn giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Đạt, tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

PGĐ - Phạm Văn Phong 09g30 Phòng Hương Tràm Phòng XD&KTVBQPPL; chuẩn bị tài liệu

Họp về giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 13g30 Phòng Hoa Súng Phòng HCTP&&BTTP; chuẩn bị tài liệu

Dự Hội nghị sơ kết 01 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

PBTĐU,
PGĐ - Phạm Văn Phong
14g00 Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh

Họp về phương án xử lý vụ án dân sự "Tuyên bố hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Giám đốc 14g00 Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phòng HCTP & BTTP chuẩn bị tài liệu

Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đ/c Hải Thanh 14g00 Hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Văn phòng (đ/c Hiếu) chuẩn bị tài liệu

Tiếp Công ty CP Gia Bình Hồng Ngự về việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại TP.Hồng Ngự

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 14g30 Phòng Hoa Súng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL; chuẩn bị tài liệu

Tham dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

 

Giám đốc 15g00 Phòng Hương Tràm

Báo cáo tình hình thực hiện DA Chợ dân lập Tân Long và Khu dân cư tại huyện Thanh Bình

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 15g30 Phòng Hoa Súng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL; chuẩn bị tài liệu

Dự xổ số

Giám đốc 16g00 Hội trường Cty xổ số Lái xe Vũ
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH Tỉnh

Giám đốc 08g00 Hội trường UBND Tỉnh

Đ/c Phương Thịnh

Đ/c Lụa chuẩn bị tài liệu

Họp thống nhất chủ trương giải quyết vướng mắc về thủ tục đất đai trong cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Đ/c Ngọc 08g00 Phòng Hoa Súng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL; chuẩn bị tài liệu

Hội ý Ban Giám đốc

Giám đốc 14g00 Phòng làm việc Giám đốc

Các Phó Giám đốc và Văn phòng

Bổ sung cuộc họp này:

Họp báo cáo kết quả công tác Trợ giúp pháp lý tháng 5 và chương trình tháng 6/2022

PGĐ - Phạm Văn Phong 15g00 Trung tâm TGPL
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chứng thực và hộ tịch

Đ/c Chiến 18/05/2022 - 19/05/2022 Huyện Hồng Ngự

Đ/c Hạnh; Nhựt Anh

Lái xe Vũ

Tiếp Đoàn kiểm tra công tác bồi thường nhà nước của Bộ Tư pháp

PGĐ - Nguyễn Thanh Tâm 07g30 Hội trường Sở Tư pháp

Ban Nội chính Tỉnh uỷ; VP Đoàn ĐBQH & HĐND Tỉnh; Ban pháp chế HĐND Tỉnh; TAND Tỉnh; Viện KSND Tỉnh; Công an Tỉnh; Cục THADS; VP UBND Tỉnh; Thanh tra Tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; TAND TP. Cao Lãnh; Chi cục THADS huyện Tam Nông

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL; chuẩn bị nd+tl

Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc 07g30 Hội trường Sở Tư pháp

Thanh tra Sở

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Giám đốc 08g00 Hội trường Sen Hồng, Tỉnh ủy.
Bổ sung cuộc họp này:

Tham gia đoàn Thanh tra dự án của Công ty Cổ phần Thủy sản Sài Gòn - Cao Lãnh thuộc Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Đ/c Ngọc 08g00 Thanh tra Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

 Dự sinh hoạt thường kỳ Chi bộ Đoàn Luật sư

Bí thư Đảng ủy 16g00 Đoàn Luật sư Tỉnh
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Tham gia phiên toà hình sự sơ thẩm

PGĐ - Phạm Văn Phong 07g30 Toà án nhân dân Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giám đốc 07g30 Hội trường Bông Sen
Bổ sung cuộc họp này:

Tham gia phiên toà hình sự

Giám đốc 07g30 Toà án nhân dân Tỉnh

Sinh hoạt thường kỳ Chi bộ Văn phòng

Bí thư Đảng ủy 09g00 Phòng họp 1 - Sở Tư pháp.

Tất cả đảng viên Chi bộ

Thư ký Chi bộ chuẩn bị tài liệu.

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

Giám đốc 14g00 HT Bông Lúa Phòng PBGDPL chuẩn bị tài liệu
Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp 

Giám đốc 19g30 Quảng trường Văn Miếu
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn về phân cấp (ủy quyền) thẩm quyền quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn ngành y tế.

PGĐ - Phạm Văn Phong 08g00 Văn phòng UBND Tỉnh Phòng XD&KTVBQPPL; chuẩn bị tài liệu
Bổ sung cuộc họp này:

Tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính 

Đ/c Ngọc 08g00 Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự

Đ/c Sang

Lái xe Vũ
Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về cho chủ trương không xét nghiệm COVID-19 đối với người dân khu vực biên giới

PGĐ - Phạm Văn Phong 09g00 Văn phòng UBND Tỉnh Phòng XD&KTVBQPPL; chuẩn bị tài liệu

Họp Đảng uỷ

Bí thư Đảng ủy 14g00 Phòng họp 1 - Sở Tư pháp

Tất cả Đảng uỷ viên

Thư ký Đảng ủy (đ/c Châu) chuẩn bị tài liệu.
Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Đoàn khảo sát kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của của cộng đồng, công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022

Đ/c Hải Thanh 15g00 UBMTTQVN Tỉnh
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự Lễ bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp 

Giám đốc 16g00 Hội trường UBND Tỉnh
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)