Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)

Họp về phát sinh khối lượng ngoài hồ sơ thiết kế được duyệt Gói thầu số 20 do điều chỉnh hướng tuyến vào dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 07g00 VP. UBND

Trung tâm Phát triển quỹ đất (chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Thăm các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Sa Đéc

- Lúc 14h: thăm Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam.

- Lúc 15h30: thăm Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj

 

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 KCN Sa Đéc
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)

Họp giải quyết khiếu nại của ông Trần Trọng Thạch, TP Sa Đéc

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 PH. BTVTU

Thanh tra (chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà xưởng Mương Điều tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 VP. UBND

Báo cáo việc giao Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng quản lý, khai thác hạ tầng đối với các CCN, KKT trên địa bàn Tỉnh

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 VP. UBND
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)

Tham dự Diễn đàn “Doanh nghiệp với Luật Bảo vệ môi trường” tại khu vực miền Nam

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 tỉnh Đồng Nai PQLMT tham mưu

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 789 về kiểm tra Ban Thường vụ Huyện uỷ Tháp Mười

 

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 HT (B) UBND H Tháp Mườiuỷ Tháp Mười
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)

Họp Ban Chỉ đạo cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 Văn phòng Tỉnh ủy

Trung tâm Phát triển quỹ đất (GĐ Bình chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)

Dự kiến:

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành " Người nông dân chuyên nghiệp" cấp Tỉnh

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 00g00 HT.MTTQ

Phòng Quản lý môi trường (chuẩn bị tài liệu)

Tham gia đoàn khảo sát Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool (01 ngày)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 05g00 Trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ

Họp về quyết toán vốn đầu tư 02 khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ và thị trấn Mỹ An thuộc dự án đường Hồ Chí Minh

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 VP. UBND

Trung tâm Phát triển quỹ đất (chuẩn bị nội dung báo cáo)

Họp chuyên đề phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

1. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tình hình thực hiện chính sách, chỉ tiêu; khó khăn, vướng mắc; định hướng thực hiện trong thời gian tới.

2. Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân năm 2023

3. Chủ trương tổ chức khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của Hợp tác xã”

4. Phân khai chi tiết nguồn vốn ngân sách Tỉnh bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 để thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND (phân khai đợt 2)

 

------*------- 14g00 VP. UBND

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

 

 

GĐ - Hồ Thanh Phương 16g00 VP. UBND

Phòng Quản lý môi trường (chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)