Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghỉ bù Lễ ngày Chiến thắng (30/4)

------*------- 07g00 .......

Tất cả CC,VC

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. 

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Làm việc với kiểm toán khu vực IX

 

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
PGĐ - Trần Bảo Sơn
08g00 HT. Sở TNMT

Trưởng các đơn vị:,Văn phòng Sở,Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường,Trung tâm kỹ thuật TN&MT;,Văn phòng Đăng ký đất đai,Trung tâm Quan trắc TN&MT;,Trung tâm Phát triển quỹ đất

Họp với các nội dung:

1. Nghe báo cáo hồ sơ DTM dự án Khai thác 06 khu vực mỏ cát trên sông Tiền đoạn từ Hồng Ngự đến Sa Đéc

2. Hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát (từ Hồng Ngự - Thanh Bình).

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên
08g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Bảo vệ môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Nghe báo cáo tình hình về cung ứng cát xây lắp và xây dựng
 
GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên
09g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Chi cục Bảo vệ môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

------*------- 14g00 Ban TCD-NC

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ 13g30' chuyển sang: Tiếp và làm việc với Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g15 Phòng Hương Tràm
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với hạng mục của dự án

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g30 TPSĐ

Chi cục Bảo vệ môi trường

Tài xế Hùng

Tiếp Tổng cục kiểm soát hoạt động khoán sản Miền Nam kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác khoáng sản 

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên
14g00 HT. Sở TNMT

Lãnh đạo các Đhòng, Đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Thanh tra Sở,Chi cục Quản lý đất đai,Chi cục Bảo vệ môi trường

Công ty XLVLXD, Công ty HIDICO

Nghe báo cáo các vụ việc chuẩn bị đối thoại, thuộc dự án Trụ sở UBND xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 Phòng Hoa Súng

Thanh tra Sở (chuẩn bị tài liệu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiếp làm việc với Đoàn xác minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 HT. TTQT

Thanh tra Sở,Chi cục Quản lý đất đai,Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tiếp và làm với Tập đoàn Sao Mai.

GĐ - Hồ Thanh Phương 15g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 Tại HT Bông Sen (HT số 27 Lý Thường Kiệt)

Cuộc họp 14g ngày 29/4 chuyển sang:

Họp bàn thống nhất nội dung giải quyết những trường hợp khó khăn, vướng mắc về đất đai ( kèm theo bảng tổng hợp)

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g30 Phòng họp CCQLĐĐ

Văn phòng Đăng ký đất đai,Chi cục Quản lý đất đai

TAND Tỉnh, CTHADS Tỉnh, STP, PTNMT H Cao Lãnh

Cuộc họp này đình lại:

Cuộc họp này từ 8 giờ chuyển sang: Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại đất đai địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g00 VP. UBND

Thanh tra Sở,Chi cục Quản lý đất đai

Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc về dự án Đê bao biến đổi khí hậuthị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 10g00 VP. UBND

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Dự Hội thảo về vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 HT. Sen Hồng (Tỉnh ủy)

Trình tự - thủ tục đầu tư KCN Ba Sao

PGĐ - Trần Bảo Sơn 13g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp lúc 8g chuyển sang:

Họp Hội đồng thông qua phương án bồi thường

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai

Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất với Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh An Điền

------*------- 14g00 Phòng họp CCQLĐĐ

Chi cục Quản lý đất đai

UBND H Cao Lãnh, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh An Điền

Cuộc họp này từ ngày 05/5 chuyển sang: Họp tư vấn xử lý vi phạm hành chính

------*------- 14g00 Phòng Hoa Lan

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ 15g30' chuyển sang: Họp với các nội dung:

1. Tình hình khắc phục, xử lý lấn chiếm đất cây xanh KCN Sa Đéc;

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN C Sa Đéc

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ 16g30' chuyển sang: Báo cáo tiến độ triển khai hạ tầng KCN Tân Kiều

------*------- 15g30 Phòng Hoa Súng

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn về nội dung xin điều chỉnh báo cáo ĐTM đối với dự án của Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 07g30 Phòng Hoa Súng

Chi cục Bảo vệ môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Khảo sát đường ven sông Tiền và khu sạt lỡ xã Tịnh Thới

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 TPCL

Trung tâm Phát triển quỹ đất

(Tài xế Hùng)

Tập trung tại lộ Hoà Đông, đầu tuyến dự án (có lịch trình kèm theo)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2021.

CVP - La Tấn Phong 08g00 BTGTU
Bổ sung cuộc họp này:

Họp rà soát về việc đề nghị điều chỉnh, thay đổi các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite và Ceramic - giai đoạn 1.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g30 Phòng Hoa Súng

Chi cục Bảo vệ môi trường (chuẩn bị báo cáo và trình chiếu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Họp thông qua Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 20215

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 09g30 Phòng Hoa Súng

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận dự án khu dân cư khóm 3, phường 1, TPCL.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp về việc thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt dự án Nhà máy chếbiến thủy sản Hoàng Long

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)