Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Tiếp đoàn Hội đồng lý luận về "nghiên cứu khảo sát thực tế tại một số địa phương về mô hình tăng trưởng" (1 ngày)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 07g30 HT (A) BTGTU

Hội ý Ban Giám đốc Sở

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
PGĐ - Trần Bảo Sơn
08g00 Phòng họp Giám đốc

Văn phòng Sở (Đ/c Phong, Trung),Chi cục Quản lý đất đai (Đ/c Khanh),Chi cục Bảo vệ môi trường(Đ/c Thắng),Trung tâm kỹ thuật TN&MT;(D/c Đông),Văn phòng Đăng ký đất đai(Đ/c Trí),Trung tâm Quan trắc TN&MT(Đ/c Nhẫn),Trung tâm Phát triển quỹ đất(Đ/c Bình)

Cuộc họp này đình lại:

Họp thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng, các huyện: Lấp Vò, Lai Vung và Cao Lãnh

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 10g00 phòng Hoa Súng

Văn phòng Sở,Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Hội đồng thẩm định ĐTM

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên
13g30 HT. Sở TNMT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Nghe báo cáo 2 Dự án: Hạ tầng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn và phát triển sinh vật khu A3.

Cuộc họp này đổi địa điểm từ Vườn Quốc gia Tràm Chim về Văn phòng UBND Tỉnh.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 Phòng Hoa súng

Làm việc với UBND thị xã Hồng Ngự về lĩnh vực đất đai

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g30 Phòng họp CCQLĐĐ

Chi cục Quản lý đất đai

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Tiếp Công ty Môi trường Cửu Long.

------*------- 08g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Thăm và làm việc với Cty Cẩm Nguyên và các doanh nghiệp Cụm công nghiệp Trường Xuân. 

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 HTM

Tài xế Tùng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp gói thầu xử lý bao bì BVTV đang sử dụng

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 09g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Tiếp đoàn Sở TNMT tỉnh An Giang học tập kinh nghiệm về đo đạc

GĐ - Hồ Thanh Phương 13g30 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai,Trung tâm kỹ thuật TN&MT;,Văn phòng Đăng ký đất đai

Khảo sát tình hình phục hồi cây quýt và  xây dựng nông thôn mới huyện Lai Vung và Khảo sát tiến độ thi công Dự án DA  xử lý ô nhiễm môi trường Hoà thành, huyện Lai Vung

------*------- 13g30 HLVung Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Khảo sát tình hình thu gom xử lý rác sinh hoạt, công tác quản lý BVMT tại các bãi rác địa bàn huyện: Tx Hồng Ngự, H hồng Ngự

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 Tx Hồng ngự, H Hồng Ngự

Chi cục Bảo vệ môi trường

Tài xế Hùng
Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

1. Báo cáo về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất.

2. Báo cáo về việc thu hồi đất tại khu du lịch Mỹ Trà.

3. Báo cáo về việc sắp xếp tài định cư tại khu đất phía sau Cty Viettel Tỉnh

------*------- 07g30 VP. UBND

Hội ý Chủ tịch và PCT UBND Tỉnh:

1. Cho ý kiến cấp học bổng cho Lưu học sinh Lào, Campuchia giai đoạn 2021 - 2025

2. Cho ý kiến việc xin thuê đất của Cty TNHH Sao Mai Super Feed.

3. Báo cáo Dự án Nhà máy lau bóng gạo Bình Tân tại huyện Lấp Vò của Cty CP Bình Tân. 

4. Báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thuốc thú y HTP về tiền thuê đất đối với dự án Nhà máy sản xuất thuốc thú y thủy sản đạt chuẩn GMP-WHO.

5. Cho ý kiến việc giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân  Tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân TP Cao Lãnh.

6. Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án có đấu giá đất trên địa bàn TP.
 
7. Cho kiến dự án chuyển đổi đồng bằng sông Cửu Long: dự án hỗ trợ các khoản đầu tư chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng cây ăn trái trọng điểm tỉnh Đồng Tháp.
GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Trần Bảo Sơn
13g30 VP. UBND

Chi cục Quản lý đất đai

Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Làm việc thành phố Cao Lãnh về tiến độ đầu tư công năm 2020, kế hoạch phát triển giao thông và đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

------*------- 13g30 TP Cao Lãnh

Họp tổ giúp việc BCĐ thực hiện công tác kiểm kê đât đai, lập bản đồ hiện trạng SDĐ năm 2019

------*------- 14g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai

Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Họp về phương án kế hoạch xây dựng trụ sở và gia hạn thời gian thuê đất để xây dựng trụ sở Ngân hàng Đông á tại huyện Tháp Mười.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 10g00 VP. UBND
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)