Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Cho ý kiến về quy hoạch đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 07g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội ý Ban Giám đốc Sở

GĐ - Hồ Thanh Phương,
PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp,
PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên,
PGĐ - Trần Bảo Sơn
08g00 PLV Giám đốc

Văn phòng (Các đơn vị: Thanh tra,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Phòng Quản lý đất đai,Phòng Quản lý môi trường) Văn phòng sẽ thông báo khi đến nội dung làm việc

Họp giải quyết việc chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH May An Long

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Quản lý đất đai (chuẩn bị nội dung và trình chiếu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp bàn giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Đạt, tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 09g30 Phòng Hương Tràm

Phòng Quản lý đất đai (chuẩn bị nội dung và trình chiếu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp về giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 13g30 Phòng Hoa Súng

Phòng Quản lý đất đai (chuẩn bị nội dung và trình chiếu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp tháo gở khó khăn, vướng mắc, định hướng đường lối giải quyết vụ án

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 BNCTU

Thanh tra,Văn phòng Đăng ký đất đai (PGĐ Phú)

Làm việc với Công ty CP Gia Bình Hồng Ngự về việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại TP.Hồng Ngự.

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g30 Phòng Hoa Súng

Phòng Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Báo cáo tình hình thực hiện DA Chợ dân lập Tân Long và Khu dân cư tại huyện Thanh Bình

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 15g30 Phòng Hoa Súng

Phòng Quản lý đất đai (chuẩn bị nội dung và trình chiếu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Báo cáo đề xuất việc hạn chế khai thác và cấp phép khai thác đối với nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 16g30 Phòng Hoa Súng

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Tiếp công dân định kỳ

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 Trụ sở Ban TCD

Thanh tra (Chuẩn bị nội dung, tài liệu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp thống nhất chủ trương giải quyết vướng mắc về thủ tục đất đai trong cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 Phòng Hoa Súng

Phòng Quản lý đất đai, CN VPĐK H Cao Lãnh

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 Tỉnh Long An

Phòng Quản lý đất đai

Tài xế Tùng

Tiếp Doanh nghiệp Long An

GĐ - Hồ Thanh Phương 09g30 PLV Giám đốc

Phòng Quản lý đất đai (Đ/c Tân)

Họp đánh giá chỉ tiêu môi trường giai
đoạn 2021-2025 và kế hoạch khảo sát, đánh
giá thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây
dựng nông thôn mới (H Lai Vung)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 UBND H Lai Vung

Phòng Quản lý môi trường

Tài xế Hùng

Dự nghiệm thu ván khuôn, cốt thép móng trục 6-11, gói số 13 thuộc Kho lưu trữ Sở Tài nguyên Môi trường

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 14g00 Công trình kho lưu trữ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng (PCVP Trung)

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Tham dự Ngày khoa học và
công nghệ 18-5

------*------- 07g00 Trường ĐHĐT

Văn phòng (PCVP Trung)

BT. ĐTN Đ/c Lý

Cuộc họp này đình lại:

Họp đánh giá chỉ tiêu môi trường giai
đoạn 2021-2025 và kế hoạch khảo sát, đánh
giá thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây
dựng nông thôn mới (H Lấp Vò)

 

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 UBND H Lấp Vò

Phòng Quản lý môi trường

Tài xế Hùng

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

GĐ - Hồ Thanh Phương 08g00 HT Sen Hồng (HT Tỉnh ủy)

Khảo sát khu vực nuôi chim bán hoang dã tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 Vườn QGTC

Phòng Quản lý môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp trao đổi nội dung đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 BNCTU

Thanh tra (chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang: Làm việc với huyện Tam Nông về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Chương trình MTQG Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Nông.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 15g00 huyện Tam Nông

Phòng Quản lý môi trường

Tài xế Hùng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 HT Bông sen (HT Công an Tỉnh)

Dự Lễ khai mạc khu triển lãm sản phẩm OCOP VH-DL, trải nghiệm Sen Đa Sắc

PGĐ - Trần Bảo Sơn 08g00 Quảng trường Văn Miếu

Báo cáo Dự án xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thuỷ sản TH3 tại huyện Tân Hồng của Cty CP 3 Đời Tân Hồng.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 09g00 Phòng Hoa Súng

Phòng Quản lý đất đai (chuẩn bị nội dung và trình chiếu)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về dự án chế biến nông sản tại huyện Tháp Mười

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 10g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Nghe Sở TNMT báo về Nạo vét chỉnh trị dòng chảy khu vực cồn Long Tả và các đề xuất tại Công văn số 1501/STNMT-TNKS.

 

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 10g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai

------*------- 14g00 HT. Sở TNMT

Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 HT Bông lúa

Phòng Quản lý môi trường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự khai mạc diễu hành xe hoa Sen

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 16g00 Công viên Văn Miếu

Dự khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp năm 2022

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 19g30 HT Văn Miếu
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Dự Hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp ĐBSCL và TPHCM trong bối cảnh mới

GĐ - Hồ Thanh Phương 07g30 HT UBND Tỉnh

Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức lao động năm 2022

------*------- 07g30 HT (A) NVH lao động Công đoàn tỉnh

CT.CĐ Phạm Anh Trung

Tiếp đoàn làm việc Ủy ban Sông Mê Kông Việt Nam về phối hợp, triển khai nhiệm vụ của tổ chức lưu vực sông Cửu Long

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 PLV Giám đốc

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản,Phòng Quản lý môi trường (chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Họp Hội đồng tư vấn
đánh giá hồ sơ giao trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 SKHCN

Phòng Quản lý môi trường,Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản (chuẩn bị nội dung và cùng dự)

Họp Hội đồng thẩm định phương án bồi thường

PGĐ - Nguyễn Nhựt Pháp 08g00 HT. Sở TNMT

Phòng Quản lý đất đai

Họp về việc thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

PGĐ - Trần Bảo Sơn 09g00 PH 2- SGTVT

Trung tâm Phát triển quỹ đất (chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Làm việc với Ban QLDA Mỹ Thuận về việc cung ứng vật liệu san lấp cho công trình giao thông.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 Phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 Phòng Hoa Súng

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ ngày 19/5/2022 chuyển sang: Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vị trí thửa đất cặp sông Tiền thuộc xã Tân Mỹ để Quy hoạch bến tạm giữ phương tiện thủy trên địa bàn Tỉnh

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g00 Phòng Hương Tràm

Phòng Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp hội đồng thẩm định giá đất

PGĐ - Trần Bảo Sơn 14g00 STC

Phòng Quản lý đất đai (Đ/c Khải)

Cuộc họp này từ ngày 19/5/2022 chuyển sang: Làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông.

GĐ - Hồ Thanh Phương 14g30 Phòng Hương Tràm

Trung tâm Phát triển quỹ đất (GĐ Bình)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Khảo sát Đường ven sông Tiền giai đoạn 1.

 

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 16g00 TP Cao Lãnh

Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đc Cường, Đạt)

Tài xế Hùng

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Chương trình “Sen trong tôi”

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 19g00 Quảng trường Văn Miếu
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 Văn phòng Tỉnh ủy

Phòng Quản lý môi trường (Đc An chuẩn bị tài liệu và cùng dự)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tổ chức xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 Nhà Văn hóa Lao động

Dự bế mạc Lễ hội sen Đồng Tháp năm 2022

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 16g00 HT UBND Tỉnh
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)