Lịch công tác Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7/2022

PGĐ. Nguyễn Văn Hùng 07g30 HTB - Ban TGTU

Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (01 ngày)

GĐ. Trần Thanh Liêm 08g00 HT UBND Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội nghị tuyên truyền quy định quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ nước lạnh)

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 08g30 TP. Hồng Ngự

CCT. Võ Hồng Vân, LX. Phạm Thành Phú

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

TP.QLKH Nguyễn Thành Trung 14g00 Phòng họp 1 - Sở KH&CN;

Theo QĐ số 109/QĐ-SKHCN

Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 08g00 Phòng Bông Lúa

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

TP.QLKH Nguyễn Thành Trung 08g00 Sở KH&ĐT

Theo QĐ số 109/QĐ-SKHCN

Họp Ban chỉ  đạo Chương trình MTQGXDNTM và TCCNN tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

GĐ. Trần Thanh Liêm 08g00 HT Sen Hồng (VP Tỉnh ủy)

Họp Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Quý II/2022

PGĐ. Nguyễn Thành Tài 08g00 Liên hiệp Hội

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

TP.QLKH Nguyễn Thành Trung 09g30 Trung tâm DVNN TP. Cao Lãnh

Theo QĐ số 109/QĐ-SKHCN

Tiếp và làm việc với Tổ giám sát 252

BTĐU,
GĐ Trần Thanh Liêm,
PBTĐU. PGĐ Nguyễn Thái Bình
14g00 Phòng họp 1 - Sở KH&CN;

ĐUV, Tổ giám sát 252

Họp Chi bộ 3

PGĐ. Nguyễn Văn Hùng 14g00 Trung tâm KĐ&KN;
Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

Họp rà soát các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp

TP.QLCN Phan Trọng Tường 14g00 Sở NN&PTNT;

CV. Vũ Thị Ngọc Hương

Dự Lễ khai mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh

PGĐ. Nguyễn Thành Tài 19g00 Công viên Hai Bà Trưng
Thứ 5 ngày 07/07/2022 (9/6/2022 âm lịch)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ lần 9 (01 ngày) 

GĐ. Trần Thanh Liêm 08g00 VP Tỉnh ủy
Bổ sung cuộc họp này:

Hội thảo phát triển chuỗi ngành hàng Xoài và tôn vinh nông dân trồng Xoài

PGĐ. Nguyễn Thành Tài 08g00 HT UBND TP. Cao Lãnh

Dự FAMTRIP tham quan trải nghiệm du lịch nông nghiệp sản xuất xoài huyện Cao lãnh năm 2022.

PGĐ. Nguyễn Văn Hùng 08g00 UBND xã Mỹ Xương, H. Cao Lãnh

LX. Phạm Thành Phú

Bổ sung cuộc họp này:

Họp sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 Khối 4A

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 14g00 Sở Xây dựng

Văn phòng Sở

Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)

Họp Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022

GĐ. Trần Thanh Liêm 13g30 HT UBND Tỉnh

Dự Lễ Bế mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh

PGĐ. Nguyễn Văn Hùng 19g00 Công viên Hai Bà Trưng
Thứ 7 ngày 09/07/2022 (11/6/2022 âm lịch)

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ 08g00 Viện Nghiên cứu rau quả, Viện Cơ điện NN (TP. Hà Nội)

Theo QĐ 109/QĐ-SKHCN, LX. Phạm Thành Phú (đưa sân bay)

Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)