Lịch công tác Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/02/2024 (17/1/2024 âm lịch)

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 02/2024 (Chi bộ 1)

BT CB. Bùi Thị Liên 14g00 Phòng họp 1 - Sở KH&CN;

ĐV CB1

Thứ 3 ngày 27/02/2024 (18/1/2024 âm lịch)

Hội nghị, tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 08g00 HT UBND Tỉnh

KTT. Trương Thị Anh Thư, CV. Lê Thị Diễm Kiều

Thứ 4 ngày 28/02/2024 (19/1/2024 âm lịch)

Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024

GĐ. Phạm Thị Ngọc Đào 07g30 HT UBND Tỉnh

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 

PGĐ. Nguyễn Thành Tài 14g00 Trường ĐHĐT

Thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự

Phòng Quản lý CN&CN; 09g00 BV khu vực Hồng Ngự

PTP QLCN. Bùi Thị Liên,CV. Nguyễn Phú Thịnh,LX. Phạm Thành Phú

Thứ 5 ngày 29/02/2024 (20/1/2024 âm lịch)

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024

PGĐ. Nguyễn Thành Tài 08g00 Khu DL Mỹ Trà

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 14g00 HT UBND Tỉnh

Thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò

Phòng Quản lý CN&CN; 09g00 TTYT H. Lấp Vò

PTP QLCN. Bùi Thị Liên, CV. Nguyễn Phú Thịnh, LX. Phạm Thành Phú

Thứ 6 ngày 01/03/2024 (21/1/2024 âm lịch)

Tập huấn nghiệp vụ công tác đảng

PBTĐU. PGĐ Nguyễn Thái Bình 07g30 Phòng họp 1 - Sở KH&CN;

ĐUV, CUV các chi bộ, UBKTĐU

Thứ 7 ngày 2/3/2024 (22/1/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)