Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 24/06/2019 (22/5/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
13g30

* Họp Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh

Phòng Hương Tràm NC/Minh Lý dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00

* Khảo sát dự án Hạ tầng Cù lao Tây

HTB

NN&PTNT (PGĐ-Ngoan), KHĐT, GTVT, XD, HTB (chuẩn bị nội dung thuyết minh, bản đồ)

* Các đơn vị tập trung lúc 8 giờ, tại đường dẫn cầu Tân Long - Chợ Mới (phía bờ xã Tân Long, huyện Thanh Bình) để bắt đầu đi khảo sát.

NC/Thứ dự
14g30

* Tiếp đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phòng Hoa Súng

TNMT (bc), TTra, TPCL

Theo CV 2728/BTNMT
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00

* Dự Hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2019 và bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuốí năm 2019

TPHCM Bộ Công thương mời
09g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp và làm việc với Công ty Hansoll Vina về dự án Nhà máy may tại CCN Tân Lập

Phòng Hoa Súng

TN&MT, KH&ĐT, CTy CP Xây lắp và VLXD ĐT.

NC/Thanh Nghị dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00

* Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT huyện Lấp Vò

HVO

GDĐT, HLVO, PVCP Thanh Thuỷ; PV: Đài PTTH, Cổng TTĐT

 

NC/Thắng dự
Bí thư CB 15g00

* Họp Chi bộ 3

Phòng Hoa Lan
Thứ 3 ngày 25/06/2019 (23/5/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

* Nghe  báo cáo kết quả triển khai các dự án xây dựng do Sở Lao động TBXH làm chủ đầu tư

Phòng Hương Tràm

LĐTBXH (bc), KHĐT, BQLDA ĐTXD CT DD&CN, XD

NC/Thanh Phong dự
10g30 Bổ sung lịch:

* Dự khen thưởng Công an Tỉnh

NK Công an Tỉnh

Ban TĐKT, PCVP Thanh Nam

NC/Trường Giang dự
14g00

* Họp mặt các cơ quan báo chí 6 tháng đầu năm 2019

HTUB

theo Kế hoạch số 140/KH-UBND: TTTU, HĐND, BTGTU, TTTT, VPTU, CA, KHĐT, NNPTNT, VHTTDL, LĐTBXH, NV, CT, GDĐT, YT, TNMT, TPCL, HNB, BÁO ĐT, BÁO VN, ĐÀI PTTH, CỔNG TTĐT, PCVP Công Minh

NC/Quang Minh dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Họp trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn Tình

Phòng Bông Lúa

* Điểm cầu Tỉnh

NNPTNT (mời CCTY), UBMTTQ, TC, YT, TNMT, CA, QS, PN, HND, TĐ, BKTNS-HĐND, ĐÀI PTTH

* Điểm cầu huyện:

- Chủ tịch UBND, CA, QS, UBMTTQ, HLHPN, HND, ĐTN, P.NNPTNT (mời TTDVNN), P.KT, Chủ tịch UBND xã

* Chuẩn bị tài liệu: NNPTNT

* Chuẩn bị kết nối kỹ thuật: Cổng TTĐT

NC/Tất Đạt dự
10g00

* Báo cáo tình hình thực hiện DA cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa bãi rác Hoà Thành, huyện Lai Vung.

Phòng Hoa Súng

HLVUNG (bc), TNMT, KHĐT, TC, XD, KHCN

NC/Quang Vinh dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00

* Dự khai mạc lớp cập nhật kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế

Khu DLMT

PCVP Công Minh

NC/Trúc Giang dự
10g00

* Tiếp Đại sứ Việt Nam tại Israel Cao Trần Quốc Hải, Cục phó cục Ngoại vụ.

Phòng Hoa Súng

NGV

NC/Phước Cường dự
14g00

* Làm việc với Công ty Điện lực Đồng Tháp

Phòng Hoa Súng

CT, TC (không phải dự), KHĐT, Cty Điện lực Đồng Tháp, bổ sungNNPTNT, QĐTPT, CỤC THUẾ

NC/Quang Vinh, Ngọc Sương dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00

* Đi kiểm tra  kỳ thi THPTQG ở huyện Tam Nông

HTN

GDĐT, HTN, PV: Cổng TTĐT, Đài PTTH

NC/Thắng dự
13g30

* Báo cáo chuyên đề với Giáo hội Phật giáo

TPSĐ
Thứ 4 ngày 26/06/2019 (24/5/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

* Dự HN học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá 12

HT Số 27 Lý Thường Kiệt

Lãnh đạo Văn phòng

CT. Nguyễn Văn Dương 14g00

* Làm việc với Thanh tra Tỉnh

Thanh Tra Tỉnh

Sở TTra: Lãnh đạo, Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc

NC/Phượng dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g30

* Dự họp Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh

HCL
13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Báo cáo:

1. Dự án khu dân cư đường Nguyễn Huệ nối dài thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành;

2. Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Tre nối dài, TP Cao Lãnh

Phòng Hoa Súng

1. Cty TNG Holding Việt Nam (bc), KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT,  HCT

2. Cty TNG Holding Việt Nam (bc), KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, TPCL

NC/Quang Vinh dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 13g30

* Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Cty CP Cấp nước và Môi trường Đồng Tháp

Cty CPCN&MT;ĐT
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00

Đi kiểm tra kỳ thi THPT QG huyện Tân Hồng, TX Hồng Ngự 

HTH, TXHN

GDĐT, HTH, TXHN, PV: Đài PTTH, Cổng TTĐT

NC/Thắng dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi THPTQG

Phòng Hương Tràm

Trưởng, Phó Ban chỉ đạo kỳ thi, ĐHĐT, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Hùng Vương, GDĐT (bc)

NC/Thắng dự
Thứ 5 ngày 27/06/2019 (25/5/2019 âm lịch)
Lãnh đạo UB 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về  tăng cường, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Phòng Bông Lúa

- UBKTTTU, BTCTU, BDVTU, BNCTU, BTGTU, ĐĐBQH, HĐND, KSND, TAND, UBMTTQ

- Sở ngành liên quan

 

CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Phạm Thiện Nghĩa
07g30

* Làm việc với Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở TC: Lãnh đạo, Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc

NC/Ngọc Sương dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Họp Hội đồng thẩm định dự án nhà ở xã hội Hùng Cá tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình.

Phòng Hoa Súng

KHĐT (bc), TC, XD, TNMT, GTVT, HTB

NC/Quang Vinh dự
09g30

* Họp Hội đồng thẩm định ĐA xây dựng trụ sở hợp tác xã, nhà trưng bày sản phẩm, nhà kho sơ chế xoài và các cơ sở dịch vụ trực tiếp SX nông nghiệp của HTX DVNN Tịnh Thới

Phòng Hoa Súng

KHĐT (bc), TC, XD, TNMT, NNPTNT, CUC THUẾ, TPCL

NC/Quang Vinh dự
13g30

* Đối thoại với công dân thành phố Cao Lãnh

BTCD

BNCTU, BDVTU, UBMTTQ, HND, TTR, TNMT, CA, TPCL

NC/Tâm dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 07g30

* Dự Hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ Tam Nông (1 ngày)

HTN
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Dự Hội nghị lần thứ 12 UBMTTQVN tỉnh khoá VIII, nhiệm lý 2014-2019 và thông tin tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019

UBMTTQT UBMTTQT mời
14g00

* Họp thông qua quy định mô hình quản lý du lịch trên địa bàn Tỉnh

Phòng Hoa Súng

VHTTDL (bc), CT, TNMT, TP, CA, TTPTDL

NC/Dương dự
CVP Nguyễn Văn Phú 07g30

* Giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Tây, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự

Phòng Hoa Lan

TNMT (bc), TC, TXHN, BTCD (Sơn)

NC/Thiện, Tân dự
BTĐU Nguyễn Văn Phú 14g00

* Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

HTUB

VPĐUK, BTCĐUK, UBKTĐUK, Đảng viên VP

Thứ 6 ngày 28/06/2019 (26/5/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30
* Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
VPUB

* Điểm cầu Tỉnh:

- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ, ĐĐBQH, BTGTU, LĐLĐ, TĐ, PN, CTK, các Ban HĐND, VPĐĐBQH, VPTU, VPHĐND  

- Các Thành viên UBND Tỉnh.

* Điểm cầu cấp huyện: Chủ tịch UBND, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp huyện (do UBND cấp huyện mời)

NC/Khối dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 13g30

* Họp về phương án xử lý sự cốt sạt lở kè Bình Thành, huyện Thanh Bình

Phòng Hoa Súng

NNPTNT, XD, KHĐT, BQLDA ĐTXDCT NNPTNT (bc, mời đơn vị tư vấn)

NC/Hoàng Thiện dự
15g30

* Thông qua phương án thiết kế công trình Trường THPT Thành phố Cao Lãnh

Phòng Hoa Súng

BQLDA ĐTXDCT DD&CN (bc), XD, GDĐT, KHĐT, TPCL

NC/Thanh Phong dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 14g00

* Làm việc với Hội đồng QL Quỹ ĐTPT

Phòng Hương Tràm

Thành viên HĐQL Quỹ: TC, KHĐT, NHNN, QĐTPT;  Ban Kiểm soát, Thư ký

NC/Hoàng Sĩ dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 14g00

* Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2019

Phòng Bông Lúa

* Sở VHTTDL mời

 * Điểm cầu Tỉnh: 

- Địa điểm Văn phòng UBND tỉnh

* Điểm cầu huyện

- Địa điểm: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

NC/Dương dự
TBTCD Huỳnh Thanh Sơn 07g30

* Họp tư vấn giải quyết khiếu nại của công dân

BTCD

BNCTU, CTHADS, TTR, TNMT, HLVUNG

NC/Tâm dự
Thứ 7 ngày 29/6/2019 (27/5/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 30/06/2019 (28/5/2019 âm lịch)
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Dự Lễ giỗ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư

HCL