Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 09g00

* Tiếp công dân 

Trụ sở TCD

BDV, MTTQ, HND, CA, TTra, TNMT, HTH

Ban TCD mời
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng
13g30

* Cho ý kiến một số nội dung trong công tác chỉ đạo điều hành

Phòng Hương Tràm

BT/TU, XD (A.Luân b/c)

NC/Nhật dự
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT. Châu Hồng Phúc
13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho ý kiến các nội dung

1. Cho ý kiến về chuyển giao thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch

2. Cho ý kiến về thuê đất của Công ty CP thức ăn chăn nuôi Phát Tiến 3

 

Phòng Hương Tràm

VPTU

2. TP (b/c)

3. TNMT (b/c), HCL

NC/TH, Khối dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00

* Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội ngành nước Úc (AWA)

 

Phòng Hương Tràm

NNPTNT, NG.Vụ, KHĐT, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

* Theo KH số 67/KH-UBND

NC/P.Cường dự
10g00

* Điều chỉnh Quyết định số 25

Phòng Hương Tràm

PCVP Phú, Phòng ĐTXD

NC/Nhật dự
PCT. Châu Hồng Phúc 14g00

* Dự Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trại giam Cao Lãnh

HCL
CVP Tấn Xiếu 09g00

* Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng

Phòng Hoa Lan
Thứ 3 ngày 20/03/2018 (4/2/2018 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 08g00

* Làm việc với UBND huyện Thanh Bình

HTB

HTB (nd+tl), TTPTDL, PCVP Thanh Thuỷ

NC/.Lý dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00

* Thông qua phạm vi mốc lộ giới QL 54

Phòng Hương Tràm

GTVT (nd+tl), XD, HLVung, HLVò

NC/Nhật dự
09g30

* Chủ trương lập QH xây dựng vùng huyện Tháp Mười

Phòng Hương Tràm

XD (nd+tl), TC, HTM, NNPTNT, KHĐT

NC/Nhật dự
13g30

* Tiếp và làm việc với Tập đoàn FLC

Phòng Hương Tràm

KHĐT, XD, VHTTDL, TTPTDL, TTXTTMĐT, TPCL, PCVP Phú

* Theo KH số 69/KH-UBND

NC/Nghị dự
15g30 Bổ sung lịch:

* Họp Ban điều hành bệnh viện 700 giường

Phòng Hương Tràm

KHĐT (A.Châu), YT (A. Thuận), BQLDA ĐTXD CT Dân dụng và CN (A.Xương), YT& BQLDA ĐTXD CT Dân dụng và CN (nd+tl)

NC/Nhật dự
PCT. Châu Hồng Phúc 14g00

* Tiếp và làm việc với Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây về tình hình sản xuất kinh doanh

Phòng Hoa Lan

PBTTT.TU (A.Hoàng), Công thương, KHĐT, CThuế, Cty CP Xây lắp

NC/Sĩ dự
BTĐU Tấn Xiếu 16g50

* Họp Đảng uỷ

VPUB

các Đ/c ĐUV

NC/H.Phong dự
CVP Tấn Xiếu 08g00

* Phân công cán bộ đầu mối quản trị cơ sở dữ liệu về KNTC

Phòng Hoa Lan

TTra

NC/Tân (TTHCC) dự
Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 08g00

* Làm việc với UBND thành phố Cao Lãnh

TPCL

TPCL (nd+tl), GTVT, KHĐT, TC, XD

NC/Lý, H.Thiện dự
13g30

* Đi công tác Hà Nội

Hà Nội
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00 Bổ sung lịch:

* Tiếp tổ tư vấn kinh tế của TTg CP

VPUB

VPTU, Công thương, KHĐT, KHCN, NNTNT, HTX Mỹ Đông 2, HTX xoài Mỹ Xương, HTX Tân Cường, Hội quán chuyên lúa và cây ăn trái, Cty Kim Nhung, DN khởi nghiệp NN, Cty Ecofarm, Vin Eco, Cty Việt Đức, Viện NN hữu cơ, Gạo tâm Việt, Gạo đồng an

* Theo KH số ..

NC/Đạt dự
10g00

* Cuộc họp này dời lại 10 giờ: Làm việc với Đoàn ADB/DFAT về dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông

Phòng Hương Tràm

GTVT, XD, TNMT, TTPTQĐ & HLVò (nd+tl), HCL, Tổng Cty Cửu Long, Tư vấn DDIS, ADB, DFAT

NC/Nhật dự
13g00

* Họp với Đoàn công tác NORAD/KfW

Cty CP Cấp nước

TV/BCĐ (Công ty CP Cấp nước và MTĐT mời)

NC/Nhật dự
PCT. Châu Hồng Phúc 08g00 Cuộc họp này đình lại:

* Thông qua việc ban hành Quyết định điều chỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn Tỉnh

Phòng Hoa Lan

TC (nd+tl), Cty CP Cấp nước

NC/H.Sương dự
09g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp bàn về việc quy định mua sắm xử lý tài sản công trên địa bàn Tỉnh

Phòng Hoa Lan

Ban KTNS, TC (nd+tl), Tư pháp

NC/H.Sương dự
Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 08g30

* Dự Lễ công bố Chỉ số PCI 2017

Hà Nội Phòng TM&CN; Việt Nam mời
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00

* Dự HN tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) 

TP. Cần Thơ Bộ NNPTNT mời
14g30 Bổ sung lịch:

* Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Phòng Hương Tràm

Công thương, Điện lực, KHĐT, TNMT,PCVP Thanh Nam 

NC/Q.Vinh dự
15g30

* Cuộc họp này dời lại 15 giờ 30: Họp bàn về việc xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tọa lạc ấp 4, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

Phòng Hương Tràm

TNMT (nd+tl), Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp Công dân, UBND huyện Tháp Mười (trình chiếu bản đồ thuyết minh vị trí khu đất), 

NC/Tân dự
15g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp bàn về việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp

VPUB

TNMT(nd+tl), TC, Cục thuế tỉnh, XD, TPCL

NC/Tân dự
PCT. Châu Hồng Phúc 07g30 Bổ sung lịch:

* Dự Hội thảo " Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và Hoạt động đầu tư khởi nghiệp" và Chương trình " Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp và Nhà đầu tư"

HT.UB

* Theo KH số 74/KH-UBND

NC/Nghị dự
Thứ 6 ngày 23/03/2018 (7/2/2018 âm lịch)
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 09g00 Bổ sung lịch:

* Dự họp điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ

TP.Cần Thơ
09g30 Cuộc họp này đình lại:

* BC thực hiện " Dự án đo đạc, giám sát đánh giá ổn định bờ sông Tiền và thiết lập hành lang sạt lở tại khu vực đông dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh

VPUB

NNPTNT, CCTL (nd+tl), XD, KHĐT, TC, KHCN, GTVT, TNMT, HHN, HTN, HTB, HLVò, TXHN,TPCL,TPSĐ

NC/H.Thiện dự
13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Đối thoại với công dân trên bàn thành phố Cao Lãnh

Trụ sở TCD

BDV, MTTQ, CA, HND, TNMT, TTra, TPCL

Ban TCD mời
14g30

* Thông qua qui chế đấu nối xử lý nước thải

Phòng Hoa Lan

XD( nd+tl), TC, KHĐT ,TNMT, TPCL, Cty CN- MTĐT

NC/Nhật dự
CVP Tấn Xiếu 07g30

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Trụ sở TCD

TNMT, TTra,TPCL

Ban TCD mời
Thứ 7 ngày 24/03/2018 (8/2/2018 âm lịch)
PCT. Châu Hồng Phúc 08g00 Bổ sung lịch:

* Thăm các đại lý vé số khu vực tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh

TC, Cty Xổ số

NC/Sĩ dự
Chủ nhật ngày 25/03/2018 (9/2/2018 âm lịch)
PCT. Châu Hồng Phúc 08g00

* Thăm đại lý vé số khu vựcThành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM

TC, Cty Xổ số

NC/Sĩ dự