Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)
......... 07g00

Nghỉ bù Lễ 01/5

...
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
08g00

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. 

Phòng Bông Lúa

Điểm cầu Tỉnh: mời BTTU, Thành viên BCĐ Tỉnh ( theo QĐ 03/QĐ-UBND-TL, trừ tuyến huyện, SYT mời các cá nhân thuộc, trực thuộc): TTTT, NNPTNT, BCHQS, BCHBĐBP, CA, TC, KHCN, GTVT, GĐĐT, VHTTDL, LĐTBXH, TNMT, CT, NGV, VPUBND, ĐPTTH, HCTĐ, UBMTTQ, BDVTU, LĐLĐ.

Điểm cầu Huyện: Thành viên BCĐ cấp huyện

Cổng TT ĐT chuẩn bị kết nối đường truyền

SYT chuẩn bị báo cáo về điều chỉnh Kế hoạch tiếp nhận số lượng lớn cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các nội dung khác theo chỉ đạo của Trung ương.

Có tài liệu kèm theo

NC/Hoàng Trung dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
09g30
Nghe báo cáo tình hình về cung ứng cát xây lắp và xây dựng
 
Phòng Hương Tràm

TNMT (bc),  XD,  KHĐT, TC, GTVT, Cty xây lắp VLXD (BC); VPUBND tổng hợp cùng báo cáo.

NC/Thứ dự
14g15

Cuộc họp này từ 13g30' chuyển sang: Tiếp và làm việc với Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

Phòng Hương Tràm

Theo Kế hoạch 142/KH-UBND: NNPTNT, KHĐT, KHCN, CT, TNMT, TTXTTMDLĐT, VPUBND, ĐTNCSHCM, PCVP Minh Nhật

 

NC/Việt Anh dự
PCT Trần Trí Quang 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Xương, xã Mỹ Hội 

TTHTCĐ xã MX
14g00

Tiếp xúc cử tri xã Tân Hội Trung

TTHTCĐ xã THT
PCT Huỳnh Minh Tuấn 07g30

Báo cáo điều chỉnh tổng thể Dự án VnSAT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng Hương Tràm

KHĐT (b/c+tl); NNPTNT (mời Ban QLDA VnSAT); TC

NC/Hoàng Thiện dự
08g30

Họp với các nội dung:

1. Nghe báo cáo hồ sơ DTM dự án Khai thác 06 khu vực mỏ cát trên sông Tiền đoạn từ Hồng Ngự đến Sa Đéc

2. Hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát (từ Hồng Ngự - Thanh Bình).

Phòng Hương Tràm

TNMT (báo cáo), XD, NNPTNT, HHN, HTN, HTB,

NC/Gia Vi, Hoàng Thứ dự
TBTCD Huỳnh Thanh Sơn 14g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Ban TCD-NC

TNMT, TTra, LĐTBXH, TPCL

NC/Tâm dự
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 06g45

Đối thoại với Doanh nghiệp về lộ trình đóng bảo hiểm xã hội 

Cà phê Doanh nghiệp

BHXH Tỉnh, Trường mầm non Ngôi Sao, Công ty cổ phần Hacaco

NC/Hồng Phương dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
07g00

Tiếp Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

Cafe Doanh nghiệp

Theo Kế hoạch 142/KH-UBND: NNPTNT, KHĐT,  PCVP Nhật

Đăng ký bởi Nguyễn Thị Việt Anh
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 với chuyên đề: “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh"

HTUB

* Điểm cầu Tỉnh

- TTTU, TTHĐND, ĐĐBQH, UBMTTQ,

- Thành viên UBND Tỉnh, GTVT, XD

- Ban HĐNDT, VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDT, BDVTU

- LĐLĐ, CTK, CThuế, NHNN, BHXH, NHCSXH, BCHBĐBP, LMHTX, HND, HLHKHKT, TTXTTMDLĐT

* Điểm cầu cấp huyện:

- Chủ tịch và PCT UBND cấp huyện;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện do UBND cấp huyện mời.

* Có tài liệu kèm theo

 

NC/Hồng Phong, Minh Thư dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa 13g30

Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các mô hình cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh.

Phòng Hương Tràm

NV (BC), TP, TTTT, VPUB, KHĐT, TTHCC

* Có tài liệu kèm theo

Tấn TTHCC dự
15g00

Tiếp và làm với Tập đoàn Sao Mai.

Phòng Hương Tràm

TĐ Sao Mai (bc), KHĐT, CT, TNMT, VHTTDL, XD, NNPTNT, CUC THUE,  HLVO, TPSĐ

NC/Nhựt Tân dự
PCT Trần Trí Quang 09g00 Cuộc họp này đình lại:

 Thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán dự án Bệnh viện đa khoa ĐT

Sở Y tế

TC, KHĐT, YT, KBNN, BQLDA ĐTXDCT DD&CN

NC/Hoàng Thứ dự
10g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp "Hội ý định giá đất thành phố Cao Lãnh"

Phòng Hoa Lan

Chủ tịch UBND TPCL,STC

NC/Minh Tuấn dự
14g00

Nghe báo cáo các vụ việc chuẩn bị đối thoại, thuộc dự án Trụ sở UBND xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh

Phòng Hoa Súng

TTra, TNMT, TPCL

Đăng ký bởi Lê Thành Tâm
PCT Huỳnh Minh Tuấn 07g30

Tham gia đoàn công tác Tỉnh uỷ (1 ngày)

HTB
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại HT Bông Sen (HT số 27 Lý Thường Kiệt)

CVP Phú

VPTU mời
CT. Phạm Thiện Nghĩa 09g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại đất đai địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc

Phòng Bông Lúa

Điểm cầu Tỉnh: TTra, TNMT, CA, VPTU, VPĐĐBQH&HĐND, UBKTTU, UBMTTQVNT, BNCTU, TPCL

Điểm cầu thành phố Sa Đéc: do UBND thành phố Sa Đéc mời 

Đăng ký bởi Nguyễn Thị Thúy Phượng
13g30

Nghe báo cáo về tiến độ xây dựng dự thảo Đề án chuyển đổi số

Phòng Hương Tràm

TTTT, Cty Viettel

NC/Việt Thắng dự
15g00

Làm việc với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Phòng Hương Tràm

Theo Kế hoạch số 146/KH-UBND: TTTT, GDĐT, SYT, KHĐT, NNPTNT, VHTTDL, VPUBNDT

 

NC/Việt Thắng dự
PCT Trần Trí Quang 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Bình Hàng Trung, xã Bình Hàng Tây

TTHTCĐ xã BHT
14g00

Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Long, xã Mỹ Hiệp

TTHTCĐ xã MH
PCT Huỳnh Minh Tuấn 10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc về dự án Đê bao biến đổi khí hậuthị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

Phòng Hoa Súng

KHĐT, TC, XD, NN PTNT, TNMT, HTN (b/c + mời Nhà thầu thi công)

NC/Hoàng Thiện dự
13g30

Trình tự - thủ tục đầu tư KCN Ba Sao

Phòng Hoa Súng

KHĐT (báo cáo), XD, TC, TNMT, Ban QLKKT

NC/Thứ dự
14g00

Cuộc họp này từ 14g30' chuyển sang: Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế (giai đoạn 3)

Phòng Hoa Súng

Ban QLKKT (báo cáo+bản đồ),  KHDT, TC, XD; Tp HN, HHN, HTH

NC/Thứ dự
14g30

Cuộc họp này từ 15g30' chuyển sang: Họp với các nội dung:

1. Tình hình khắc phục, xử lý lấn chiếm đất cây xanh KCN Sa Đéc;

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN C Sa Đéc

Phòng Hoa Súng

Ban QLKKT (báo cáo nd1+bản đồ), XD (bc nd2), TNMT, TTR; PCSPCCC-CAT; TPSĐ; Công ty HIDICO

NC/Thứ dự
15g30

Cuộc họp này từ 16g30' chuyển sang: Báo cáo tiến độ triển khai hạ tầng KCN Tân Kiều

Phòng Hoa Súng

Ban QLKKT (nd+tl); Công ty BMC,

Bổ sung: TTPTQĐ

NC/Thứ dự
18g00

Tiếp đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhà khách Phố Sen
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị khảo sát cơ sở vật chất, nhân lực để thanh toán bệnh lao qua Bảo hiểm y tế

Nhà khách Phố Sen Bệnh viện Phổi TW mời
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về việc triển khai Đề án mô hình bác sĩ gia đình tại tuyến cơ sở 

Phòng Bông Lúa

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa, YT (mời TTYT các huyện: Cao Lãnh, Tháp Mười, chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan), NV, KHĐT, HCL, HTM

NC/Trung dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Kiểm tra tiến độ thi công công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm DVVL Tỉnh

- XD, KHĐT; LĐTBXH;

- Ban QLDAĐTXDCTDDCN (báo cáo tiến độ, mời Đơn vị thi công tham dự họp)

NC/Thanh Phong dự
CVP Nguyễn Văn Phú 14g00

Cuộc họp này từ ngày 05/5 chuyển sang: Họp tư vấn xử lý vi phạm hành chính

Phòng Hoa Lan

Công an Tỉnh (mời Công an huyện Châu Thành), Tư pháp,  TN&MT

NC/Hồng Phương dự
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00

Khảo sát đường ven sông Tiền và khu sạt lỡ xã Tịnh Thới

TPCL

NN và PTNT, TNMT, KHĐT, GTVT, TC, Trung tâm PTQĐ Tỉnh (báo cáo GPMB);

Ban QLDA Nông nghiệp (báo cáo tiến độ thi công + bản vẽ),

TPCL (báo cáo tình hình sạt lở Tịnh Thới)

Các đơn vị tập trung tại lộ Hoà Đông, đầu tuyến dự án (có lịch trình kèm theo)

NC/Hoàng Thiện dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận dự án khu dân cư khóm 3, phường 1, TPCL.

Phòng Hương Tràm

TTR (bc số 15), TPCL (bc số 06), TNMT, TP

NC/Phượng dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Phòng Bông lúa

Điểm cầu Tỉnh:  Thành viên BCĐ Tỉnh (theo QĐ 03/QĐ-UBND-TL, trừ tuyến huyện): YT, TTTT, NNPTNT, BCHQS, BCHBĐBP, CA, TC, KHCN, GTVT, GĐĐT, VHTTDL, LĐTBXH, TNMT, CT, NGV, VPUBND, ĐPTTH, HCTĐ, UBMTTQ, BDVTU, LĐLĐ.

Điểm cầu Huyện: Thành viên BCĐ cấp huyện

Cổng TT ĐT phối hợp VNPT Đồng Tháp chuẩn bị kết nối đường truyền

SYT chuẩn bị báo cáo 

NC/Hoàng Trung dự
PCT Trần Trí Quang 08g00

Tiếp xúc cử tri xã Bình Thạnh

TTHTCĐ xã BT
PCT Huỳnh Minh Tuấn 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn về nội dung xin điều chỉnh báo cáo ĐTM đối với dự án của Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam

Phòng Hoa Súng

BQLKKT(BC), TNMT, KHCN, XD, HLVung

 * Có tài liệu đính kèm.

NC/Hoàng Sĩ dự
08g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp rà soát về việc đề nghị điều chỉnh, thay đổi các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite và Ceramic - giai đoạn 1.

Phòng Hoa Súng

Sở TNMT, Sở KHĐT, Sở Xây dựng, Sở Khoa học công nghệ, UBND huyện Tam Nông

* Sở TNMT (b/cáo, tliệu, trình chiếu), UBND huyện Tam Nông (b/cáo việc điều chỉnh QH chi tiết).

NC/Gia Vi dự
09g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thông qua Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 20215

Phòng Hoa Súng

SXD (b/cáo + tliệu), các Sở: TNMT, NNPTNT, TC, Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị ĐT

NC/Lê Gia Vi
13g30

Dự Ngày hội " Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid-19" và Lẽ ký kết Chương trình " Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025 

TPHN Hội LHPN mời
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

Tiếp xúc cử tri phường 1, phường 2

UBND Phường 2
14g00

Tiếp xúc cử tri phường 3, phường 4

UBND Phường 4
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 09/05/2021 (28/3/2021 âm lịch)
PCT Huỳnh Minh Tuấn 14g00

Dự họp mặt, gặp gỡ giữa lãnh đạo Tỉnh với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp

Nhà khách Phố Sen