Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 11/11/2019 (15/10/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

* Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

1. Thông qua kế hoạch đầu tư công 2021-2025

2. Cho ý kiến về đầu tư khu thận nhân tạo Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò

3. Nghe báo cáo về vướng mắc thuế C/O

4. Nghe báo cáo tình hình thu tiền sử dụng đất khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú, TP Sa Đéc

5. Giải quyết khiếu nại của bà Châu Thị Đua, ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

 

 

Phòng Hương Tràm

1. KHĐT (bc), TC, TTTT, LĐTBHX, VHTTDL, YT, GTVT, XD

2. YT (bc)

3. Cty TMDK (bc), TC

4. TNMT (bc), CThuế, Tư pháp, XD, TPSĐ

5. TNMT (bc), TTra, BQLKKT, HTH

 

 

NC/Khối dự
10g00

* Họp Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

Phòng Hương Tràm

BTTU, BTCTU, các UV/BCSĐ, NNPTNT, PCVP Thanh Nam

NC/Minh Lý dự
CT. Nguyễn Văn Dương 14g00

* Tiếp và làm việc đoàn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Hương Tràm

Ng.Vụ, Công Thương, KHĐT, NNPTNT, LĐTBXH, VPUBND Tỉnh

Theo KH số 252/KH-UBND

NC/Nghị dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 14g00

* Nghe báo cáo đề xuất kế hoạch thu gom, xử lý vỏ chai, lọ thuốc BVTV

Phòng Hoa Súng

Cty MTR Tiến phát( nd+tl), TNMT, NNPTNT, CCBVTV, HCL, HCT, HLVò, HLVung, HTN

NC/Q.Vinh dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 14g00 Bổ sung lịch:

* Bàn Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm Nhịp cầu XTTMDL&ĐT năm 2019

Phòng Hoa Lan

NNPTNT, TTXTTMDL& ĐT

NC/Sĩ điện mời và dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 14g00

* Dự chuyển giao ngành Bảo dưỡng CN từ Đại học Bách khoa sang Trường Cao đẳng Cộng đồng

Trường CĐCĐ
Thứ 3 ngày 12/11/2019 (16/10/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

* Làm việc với Thanh tra Tỉnh

Phòng Hoa Lan

TTra (nd+tl), TTXTTMDL& ĐT

Đăng ký bởi Nguyễn Thị Thúy Phượng
13g30

* Tiếp công dân định kỳ

Trụ sở Ban TCD

TNMT, TTra, MTTQ, BAN DV, HND, CA, TPSĐ

Đăng ký bởi Lê Thành Tâm
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Gia cố nền đường ĐT.854 - đoạn từ cầu Xây đến cầu Ông Đại

Phòng Hương Tràm

GTVT (báo cáo), KHĐT, NNPTNT, Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông, HCT

Đăng ký bởi Ngô Hoàng Thứ
09g00 Bổ sung lịch:

* Tiếp và làm việc với Tập đoàn Sunrice

Phòng Hương Tràm

KHĐT (nd+tl), NNPTNT, Công thương, TNMT, HLVò

NC/Q.Vinh dự
10g30

* Cuộc họp này dời lại 10 giờ 30: Đầu tư phần vỉa hè cặp Quốc lộ 30 đoạn qua thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

Phòng Hương Tràm

KHĐT, XD, HTB (báo cáo), GTVT, Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông

Đăng ký bởi Ngô Hoàng Thứ
13g30

* Họp thông  qua PA thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT thành phố Cao Lãnh

Phòng Hương Tràm

KHĐT, TC, XD, GDĐT, TPCL, Ban QLDA ĐTXDCT Dân dụng và CN (nd+tl)

Đăng ký bởi Bùi Thanh Phong
15g00

* Phương án khắc phục tổng thể các trường hợp lấn chiếm đất cây xanh KCN Sa Đéc

Phòng Hương Tràm

BQLKKT (báo cáo), XD,TNMT, TTra, Công an tỉnh (PCCC)

NC/Thứ dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00 Bổ sung lịch:

* Dự vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp tỉnh ĐT năm 2019

TT HTThanh thiếu nhi

PCVP Thanh Nam

NC/Nghị dự
09g30

* Cuộc họp này dời lại 09 giờ30: Họp bàn về việc đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam

Phòng Hoa Lan

KHCN (b/c), TC, NNPTNT, VHTTDL, Công thương, TPCL, HCL

Đăng ký bởi Ngô Thị Ngọc Sương
14g30

* Dự Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp 

KBNN Tỉnh
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Họp về việc thanh toán BHYT kỹ thuật thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

Phòng Hoa Súng

YT, BHXH, BVĐKKV Hồng Ngự ( Sở YT mời)

NC/Thắng dự
09g00

* Cho ý kiến về kinh phí sử dụng để tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm và ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ

Phòng Hoa Súng

GDĐT (nd+tl), TC

NC/Ngọc Sương dự
09g30

* Họp Hội đồng Giáo dục phát triển nhân lực tỉnh

1. Cho ý kiến đối với các nội dung liên quan  đến công tác đào tạo công chức, viên chức

2. Quy chế xét cử đào tạo sau đại học ở trong nước đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và cán bộ, công chức tỉnh Đồng Tháp

3. Cử viên chức ngành giáo dục tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ nước ngoài

4. Bồi thường kinh phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng

Phòng Hoa Súng

BTCTU, NV (bc nd1,2), GDĐT (bc nd 3), YT (bc nd 4), TC

* Có tài liệu kèm theo

Đăng ký bởi Võ Việt Thắng
Thứ 4 ngày 13/11/2019 (17/10/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 13/11/2019 - 15/11/2019

* Đi công tác

...
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Điều chỉnh hình thức quản lý nguồn vốn viện trợ PCPNN DA Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước có sự tham gia của cộng đồng Việt Nam

Phòng Hương Tràm

KHĐT(nd+tl), NG.Vụ, TC, VQGTC, HTN

Đăng ký bởi Mã Quang Vinh
09g00

* Báo cáo DA Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười tại KDT Gò Tháp

Phòng Hương Tràm

KHĐT(nd+tl), TC, TNMT, NNPTNT, VHTTDL, XD, HTM, Cty ĐTM

Đăng ký bởi Mã Quang Vinh
13g30

* Họp về các dự án Khu dân cư trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Phòng Hương Tràm

XD, KHĐT (nd+tl), TC, TNMT, TPSĐ

NC/Nhật dự
15g30

* Vị trí xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thành phố Sa Đéc

Phòng Hương Tràm

XD& NNPTNT (nd+tl), TPSD, TNMT

Đăng ký bởi Lê Lam Minh Nhật
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00

* Làm việc với ngành y tế về tình hình sử dụng kinh phí năm 2019 và lộ trình chuyển đổi đơn vị SNCL trực thuộc theo Kế hoạch 89/KH-UBND

Sở Y tế

YT (b/c và mời lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng dự), TC, NV, KHĐT, XD

Đăng ký bởi Ngô Thị Ngọc Sương
14g00

* Làm việc với ngành văn hóa, thể thao và du lịch về tình hình sử dụng kinh phí năm 2019 và lộ trình chuyển đổi đơn vị SNCL trực thuộc theo Kế hoạch 89/KH-UBND

Sở VHTTDL

VHTTDL (b/c và mời lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc cùng dự), TC, NV, KHĐT, XD

Đăng ký bởi Ngô Thị Ngọc Sương
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân

Phòng Hoa Súng

 LĐTBXH (b/c), YT

Khối Tổng hợp - Văn xã đăng ký
08g30

* Cuộc họp này dời lại 08 giờ 30:  Họp Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Phòng Hoa Súng

TV/ Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa (theo QĐ số 169/QĐUBND-TL, ngày 18/11/2016)

Đăng ký bởi Lê Quang Minh
09g30

* Cuộc họp này từ ngày 14/11 chuyển lên 09 giờ 30: Làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Bóng đá 

Phòng Hoa Súng

VHTTDL, LĐBĐ (đ/c Ngô Bé)

NC/Dương dự
10g00

* Cuộc họp này từ ngày 14/11 chuyển lên 10 giờ: Họp bàn thống nhất nội dung thông tin báo chí

Phòng Hoa Súng

GDĐT (nd+tl), NG.Vụ, NV

NC/Thắng dự
Thứ 5 ngày 14/11/2019 (18/10/2019 âm lịch)
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00 Bổ sung lịch:

* Dự Toạ đàm khoa học về “Xây dựng bộ khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

HTUB

KHĐT, TC, KHCN, Công thương ,NNPTNT, NV, GDĐT, BQLKKT, QĐTPT, Cục Thống kê, LMHTX, Liên hiệp các HKHKT, Trường ĐHĐT, CĐCĐ, các Doanh nghiệp, HTX, Minh Tâm Hội quán (HCL); Thuận Tân Hội quán (TPCL)

09g00 Cuộc họp này đình lại:

* Đối thoại với công dân huyện Lấp Vò và Tháp Mười.

Trụ sở Ban TCD

TNMT, TTra, MTTQ, BAN DV, HND, CA, HTM, HLVò

Đăng ký bởi Lê Thành Tâm
15g00

* Cuộc họp này dời lại 15 giờ:  Họp tổ XDCB về tiến độ xây dựng, giải ngân và GPMB

Phòng Hương Tràm

Thành viên Tổ XDCB

NC/Nhật mời và dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 08g00 Bổ sung lịch:

* Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

Sở TNMT NC/Tân dự
14g00

* Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 1035

H.Hồng Ngự

Các thành viên Đoàn kiểm tra 1035 (KHĐT, TC, GTVT, XD, VHTTDL, CA, BCHQS, BCHBĐBP, UBKT, BNC); Ban Thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự.

Đăng ký bởi Nguyễn Hoàng Sĩ
PCT Đoàn Tấn Bửu 09g00 Bổ sung lịch:

* Tiếp và làm việc với UBND tỉnh Long An

Phòng Bông Lúa

LĐTBXH (nd+tl), GDĐT, TC, NNPTNT, VHTTDL, CĐCĐ, TTDVVL, NHCSXH, PCVP Thanh Thuỷ

NC/Q.Minh dự
PCVP Nguyễn Công Minh 15g00 Bổ sung lịch:

* Họp về tỷ lệ Làng thông minh trong dự thảo kế hoạch thực hiện NQ 52 của Bộ Chính trị

Phòng Hoa Lan

NNPTNT, TTTT, KHCN

NC/Thắng dự
Thứ 6 ngày 15/11/2019 (19/10/2019 âm lịch)
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00

1.  Khảo sát mô hình sinh kế mùa lũ + hạ tầng nuôi cá tra (từ 08 giờ)

2. Khảo sát phương án đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng Quốc lộ 30 đoạn thị trấn Thanh Bình (từ 14 giờ 30)

HHN, TXHN

1. NNPTNT, TC,  Ban QLDA WB9, HHN, TXHN

2. XD, GTVT, Ban QLDA ĐTCDCT Giao thông, HTB

* Có lịch khảo sát kèm theo

NC/H.Anh dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 13g30 Bổ sung lịch:

* Dự thảo luận Tổ đại biểu HĐND Tỉnh huyện Tháp Mười 

HTM
14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI

Tại Cty

Cục Thuế, KHĐT, TNMT, TC, XD, Công thương, Công ty IDI, HLVò

NC/Sĩ dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 09g30 Bổ sung lịch:

* Họp BCĐ, BTC Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020

Đài PTTH

PCVP Công Minh

NC/Q.Minh dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH Tỉnh, phiên họp định kỳ quý IV, năm 2019

Phòng Hương Tràm

TV/BĐD, NHCSXH (nd+tl)

NC/Dương dự
PCVP Nguyễn Lâm Thanh Thủy 08g00 Bổ sung lịch:

* Dự lễ tiếp nhận lưu học sinh Champasak Lào 

Trường CĐYT
Sở TT&TT;,
PCVP Nguyễn Công Minh
08g00 Bổ sung lịch:

* Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Phòng Bông Lúa

 Trung tâm KSTTHC, Phòng HCQT, Cổng TTĐT (bộ phận phục trách)

* Có tài liệu kèm theo

TBTCD Huỳnh Thanh Sơn 13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp Hội đồng tư vấn

Trụ sở Ban TCD

TNMT, TTra, Tư pháp, GTVT, TXHN, HLVung, TPCL

Đăng ký bởi Lê Thành Tâm
Thứ 7 ngày 16/11/2019 (20/10/2019 âm lịch)
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 14g00 Bổ sung lịch:

* Dự họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

Trường THPT chuyên NQD
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 19g30

* Dự Lễ khai mạc Lễ hội Dừa tỉnh bến Tre lần thứ 5, năm 2019

tỉnh Bến Tre
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00 Bổ sung lịch:

* Dự Diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam 

Hà Nội
Chủ nhật ngày 17/11/2019 (21/10/2019 âm lịch)
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g30 Bổ sung lịch:

* Dự họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

Trường THPT chuyên NĐC