Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018
CT. Nguyễn Văn Dương 14g30

* Cuộc họp này từ 13g30 chuyển sang: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị HN với Auscham

Phòng Hương Tràm

- ĐPT-TH: bc clip và kịch bản MC

- KHĐT: bc kịch bản phiên thảo luận và DA MOU

- XTTMĐT: bc công tác chuẩn bị hội trường, khu trưng bày, lễ tân

- NG.Vụ, PCVP Thanh Nam

NC/Phước Cường + Trúc Giang dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Làm việc với Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO)

Phòng Hoa Súng

NNPTNT ,KHĐT, BQLDANN

 

NC/Thứ điện mời; Thiện dự
08g30

* Cuộc họp này từ 8giờ  chuyển lên:  Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng Bông Lúa

- TNMT (nd+tl),Tư pháp, TC, GTVT, CThuế, HLVung, HCT, TPCL, HCL, HHN, HTB, HTN, HLVò, TPSĐ

- UBND các huyện: trình chiếu bản đồ thể hiện vị trí đất, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch

NC/Tân dự
14g00

* Kiểm tra tiến độ thi công khu xử lý rác thải Hoà thành

* Sau buổi khảo sát, các đơn vị dự họp tại UBND xã Hoà Thành

HLVung

TNMT,KHCN,XD, KHĐT, HLVung (nd, tl)

NC/Nguyên dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Tiếp đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của cơ sở, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Hương Tràm

theo công văn sô 312/UBND-KGVX: TTTU, BTGTU, BTCTU, , TrCT, TC, NV; TPCL, TPSĐ, HCL,HTB (TU, HU, UBND)

NC/KGVX dự
PCVP Thanh Thủy 17/09/2018 - 20/09/2018

* Dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý

Phú Yên
Thứ 3 ngày 18/09/2018
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

* Khảo sát nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh

TPCL

KHĐT, TC, TNMT, XD,TPCL (bc)

NC/Minh Nhật dự
16g00

* Trao Quyết định tổ chức cán bộ

Phòng Hương Tràm

NV,TTra

PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Đối thoại với công dân thành phố Cao Lãnh và huyện Hồng Ngự

BTCD

BDVTU, UBMTTQ, CA, HND, TTra,TNMT,HHN,TPCL

NC/Tâm dự
13g30

* Họp tháo gỡ khó khăn tiền sử dụng đất tuyến dân cư Tân Thành - Lò gạch huyện Tân Hồng

Phòng Hoa Súng

XD (nd+tl), TC, TNMT, HTH

NC/Tân, H.Thiện dự
15g00

* Làm việc với BQL DA Nông nghiệp & PTNT  về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm

Phòng Hoa Súng

NNPTNT,KHĐT, BQLDANN (nd+tl),TC

NC/H.Thiện dự
17g45

* Tiếp Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT

KS Sao Mai NC/Việt Anh dự
PCT. Châu Hồng Phúc 14g00

 * Họp về thu hồi đất thuê tại  khu du lịch Mỹ Trà 

Phòng Hoa Lan

TNMT, TC, TTra (nd, tl)

NC/Tân dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Họp thông qua dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện quy ước khóm, ấp

Phòng Hoa Súng

 UBMTTQVN Tỉnh; TC, TP, VHTTDL (nd, tl), Ban VHXH-HĐNDT;

* Có tài liệu kèm theo

NC/Dương
Thứ 4 ngày 19/09/2018
CT. Nguyễn Văn Dương 08g00

* Khảo sát phát triển đô thị thị trấn Thường Thới Tiền

HHN

XD, HHN, KHĐT, TC

NC/Minh Lý dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00

* Dự Hội thảo khởi động dự án " cải tạo thu nhập của nông dân trong chuỗi giá trị xoài"

KS Sao Mai NC/Phước Cường dự
14g30

* Làm việc với BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm

Phòng Hoa Lan

GTVT,KHĐT, BQLDAGT (nd+tl)

NC/Thứ dự
PCT. Châu Hồng Phúc 14g00

* Cho ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất KDC của bà Ngô Thị Thuý Vân

Phòng Hoa Súng

TC, Cục thuế, TNMT (nd+tl, trình chiếu bản đồ thể hiện vị trí đất),TPSD; Bà Ngô Thị Thuý Vân

NC/Tân dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g30

* Dự lễ khai giảng năm học (TTDVVL)

TT Đào tạo trường CĐ cơ điện Việt Xô

TTDVVL mời

Thứ 5 ngày 20/09/2018
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

* HN Tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2018

BCHQS

theo thư mời 459/UBND-NC

NC/Trường Giang dự
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT Đoàn Tấn Bửu
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Nghe báo cáo đấu thầu mua thuốc

Phòng Hoa Lan

YT (bc),TTra

NC/Nguyễn dự
CT. Nguyễn Văn Dương 15g00

* Thăm nhà máy Mavin

H.CT

KHĐT, ĐÀI PTTH

NC/Phước Cường + Trúc Giang dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Báo cáo bố trí các nguồn vốn đầu tư cho huyện Tháp Mười xây dựng nông thôn mới

Phòng Hoa Súng

KHĐT (nd, tl), TC,NNPTNT, VPĐPNTN

NC/Thiện + Thứ dự
09g00

* Báo cáo phân khai danh mục công trình từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020

Phòng Hoa Súng

KHĐT(nd+tl), Phòng ĐTXD, TC

NC/Nhật dự
14g00

* Họp Hội đồng thẩm định đầu tư Dự án  phức hợp công nghệ cao Green Tech  và tổng kho Việt Nga

Phòng Hoa Súng

KHĐT (nd, tl), TC, TNMT (bc giá đất), XD, Công thương, HTM

NC/Q.Vinh dự
BT Minh Hoan,
PCT. Châu Hồng Phúc
09g30 Cuộc họp này đình lại:

* Phối hợp thực hiện chương trình Mekong connect 2018

Phòng Hương Tràm

UBND Tỉnh: An Giang, Bến Tre, TP Cần Thơ, TTBSA,  KHĐT,Công thương,XTTMĐT

NC/Nghị dự
PCT. Châu Hồng Phúc 15g00

* Nghe báo cáo đề xuất dự án của nhà đầu tư TNG

Phòng Hương Tràm

SXD,KHĐT,TNMT,STC,TPCL,HTB, CTy TNG (nd, tl)

NC/P.Cường, Q.Vinh dự
CVP Tấn Xiếu 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Ban TCD

TTra,TNMT, TAND, TPCL,TPSD, HCL, HTM, HTH

NC/Tâm dự
Thứ 6 ngày 21/09/2018
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

* Họp Thường trực Tỉnh uỷ

VPTU VPTU mời
14g00

Làm việc về tình hình tạm ứng ngân sách và quyết toán vốn đầu tư của các đơn vị 

Phòng Hương Tràm

- NNPTNT, YT, NV, VHTTDL, KHĐT, GDĐT, QS, CA,TC (nd, tl), KBNN,  TTPTQNĐ, BQLDAĐTXDCT NNPTNT, BQLDA ĐTXDCT GT, Trung tâm khai thác đầu tư hạ tầng khu kinh tế ĐT

- CTy CP cấp nước và MTĐTĐT, Tổng Cty ĐTPT&QLDA Hạ tầng; Cty CP XD Công trình giao thông ĐT; Cty CP Vinaconex 27

- UBND:  HTM, HCL, HHN, HTN, HLVò, HCT, HTB, HTH, TPCL, TXHN

NC/Nhật, Sĩ dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Làm việc với BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân  dụng và công nghiệp về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm

Phòng Hoa Súng

KHĐT,XD, BQLDAĐTXD CTDDCN(nd, tl), Phòng ĐTXD

NC/Thanh Phong dự
10g00

* Làm việc với Nhà đầu tư về tham gia đầu tư tuyến đường mới song hành QL30 đoạn An Hữu - TP Cao Lãnh

Phòng Hoa Súng

KHĐT,GTVT, Cty CP-TM-DL Đồng Tháp Mười

NC/Thứ dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT Đoàn Tấn Bửu
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp rà soát tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư XD công trình Thiền viện trúc lâm Tháp Mười.

 

Phòng Hoa Súng

XD,VHTTDL,HTM, CTy CP DLĐTM (nd, tl)

NC/Thanh Phong dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 15g00

* Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang:  Họp giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng của Dự án nâng cấp bến khách ngang sông Phong Hoà - Ô Môn

Phòng Hoa Súng

KHĐT (nd, tl),GTVT (mời TTKĐCTGT), TC,TNMT, XD

NC/Thứ dự
PCT. Châu Hồng Phúc 08g00 Bổ sung lịch:

* Dự HN trực tuyến với Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

CA Tỉnh CA tỉnh mời
15g00 Bổ sung lịch:

* Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về di dời Trường Quân sự địa phương

BTLQK9

QS, KHĐT,TNMT,TC

PHCQT mời
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* HN trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá "giai đoạn 2000-2018

Viettel Tỉnh

* Điểm cầu Tỉnh:

- Địa điểm: Viettel Tỉnh

- Thành phần: TTTU, TTHĐNDT, UBMTTQ, Thành viên BCĐ

* Điểm cầu huyện:

- Địa điểm: Viettel Huyện

- Chủ trì: Trưởng BCĐ cấp huyện

- Thành phần: TTHU, TTHĐNDH, Thành viên BCĐ cấp huyện, cấp xã do Huyện mời

* Có tài liệu kèm theo

PCVP. Nguyễn Văn Phú 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

*  Họp xem xét hình thức cho thuê đất Dự án nhà máy sản xuất than sinh học và giá thể than sinh học từ vỏ trấu tại huyện Cao Lãnh.

Phòng Hoa Lan

KHĐT (nd, tl) ,NNPTNT,TC,TNMT,HCL

NC/Quang Vinh dự
PCVP Thanh Thủy 08g00 Bổ sung lịch:

* Dự Lễ tiễn sinh viên du học Trường ĐH kỹ thuật Minh Tân

Trường CĐCĐ
... - .... 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Làm việc với Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội Tỉnh

Phòng Hoa Lan

Phòng HCQT: Phú Quí, Tấn Đức, Kim Thoa

Thứ 7 ngày 22/09/2018
PCT. Châu Hồng Phúc 08g00 Bổ sung lịch:

* Đi công tác

TXHN NC/Nghị dự
Chủ nhật ngày 23/09/2018
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp và làm việc Đoàn công tác Trung ương về phòng chống lũ

TXHN

theo KH....