Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/05/2024 (13/4/2024 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 07g00

Nghe báo cáo kết quả giải quyết vụ án của Công ty Cổ phần Lương thực Thái An 

Cà phê doanh nghiệp

- Tòa án Tỉnh (b/c và mời Tòa án nhân dân huyện Lấp Vò cùng dự), STNMT, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh,

- PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn,

- Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế VPUBND tỉnh. 

CV Nhựt Tân dự
10g00

Cuộc họp này từ 10g30' chuyển sang: Tiếp, làm việc với Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Công nghệ ASEAN (K-ART)

Phòng Hương Tràm

Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế

PCVP UBND Tỉnh Nguyễn Công Minh

CV Tú Trinh dự
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp đoàn đi công tác Nhật Bản

Phòng Hương Tràm

Thành viên đoàn công tác theo KH số 152/KH-UBND ngày 26/4/2024

CV Tú Trinh mời và dự
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Báo cáo việc nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Thường Phước

Phòng Hương Tràm

- Cục Hải quan (b/c), BCH BĐ Biên phòng, BQLKKT,

- PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

 

 

CV Quang Vinh dự
PCT Huỳnh Minh Tuấn 20/05/2024 - 08/06/2024

Dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Hà Nội
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang
08g00

Nghe báo cáo về dự thảo Tờ trình đề nghị Chính phủ ban hành nghị quyết phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và cửa khẩu quốc tế Thường Phước

Phòng Hoa Súng

Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Sở Xây dựng

PCPV UBND Tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

P.ĐTQH, CV Tú Trinh dự
14g00

Nghe báo cáo đề xuất đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải 

Phòng Hương Tràm

- SKHĐT (b/cáo), STNMT, SXD, SKHCN, STP, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, STC, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế và chức vụ thuộc Công an Tỉnh

- UBND HCL

- CVP UBND Tỉnh 

CV Gia Vi, Hoàng Sĩ dự
PCT Nguyễn Phước Thiện 14g00

Dự Họp trực tuyến về các nội dung: (1) dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (2) dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

 

Phòng Bông Lúa

Điểm cầu Chính phủ:  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà 

Điểm cầu Tỉnh: các Sở: Tài chính (chuẩn bị nội dung, bài phát biểu), Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước Tỉnh.

Viễn thông ĐT kết nối đường truyền

CV Thùy Nữ dự
Thứ 3 ngày 21/05/2024 (14/4/2024 âm lịch)
......... 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự “Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”

Phòng Bông Lúa

Lãnh đạo UBND Tỉnh giao Lãnh đạo Sở Y tế chủ trì tại điểm cầu Tỉnh.

Ban VHXH, HĐND Tỉnh, SYT (mời CCATVSTP), SNNPTNT, SCT, SGDĐT, Ban QLKKT Tỉnh; Cục QLTT Tỉnh.

SYT chuẩn bị tài liệu.

Cổng TTĐT kết nối đường truyền.

Tài liệu Hội nghị

CV Hoàng Trung dự
Đại diện LĐ UBND Tỉnh 14g00 Cuộc họp này đình lại:

(theo Công văn số 799/VPCP-TH) Dự cuộc họp trực tuyến với các địa phương về các Nghị định: (1) quy định về Quỹ phát triển đất; (2) quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (3) quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Phòng Bông Lúa

Điểm cầu Chính phủ: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Điểm cầu Tỉnh:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh,

- Các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính: chuẩn bị nội dung

Viễn thông ĐT kết nối đường truyền

CV Nhựt Tân dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa 07g00

Tiếp và làm việc với Công ty TNHH XNK Phương Thanh 

Phòng Hương Tràm

- SXD, STNMT, SKHĐT

- Trực tuyến với UBND TPSĐ (chuẩn bị tài liệu)

Cổng TTĐT kết nối đường truyền

CV Tường Vi dự
08g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm 2024, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Tỉnh.

 

Hội trường UBND Tỉnh

* Điểm cầu UBND Tỉnh: thành viên BCĐ Tổ công tác triển khai Đề án 06 (theo QĐ số 475/QĐ-UBND-HC ngày 09/5/2022); Tổ giúp việc Tổ Công tác Đề án 06/CP tỉnh Đồng Tháp (theo QĐ số 94/QĐ-TCTDDA06 ngày 09/5/2022) và các sở không là thành viên Tổ công tác.

-  Đại diện Lãnh đạo: Ban QLKKT, Thanh tra Tỉnh; Ngân hàng nhà nước Tỉnh; Cục thuế Tỉnh.

.* Điểm cầu UBND cấp huyện: Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện (các thành phần khác do huyện mời)

Cổng TTĐT kết nối đường truyền

Tài liệu Hội nghị

CV Bích Thuận dự
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Chia sẻ kinh nghiệm của khởi nghiệp Hàn Quốc về phát triển sản phẩm, marketing và kinh doanh trên thị trường quốc tế

Hội trường UBND Tỉnh

Theo Kế hoạch 1287/KH-SKHĐT·

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Tỉnh Đoàn; Hội Nông dân Tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh; Hội ngành hàng Sen;

- Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh; Hội Nữ doanh nhân Tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Tỉnh; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

- Hội doanh nghiệp trẻ và các dự án khởi nghiệp (SKHĐT mời)

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Công Minh

CV Thành Tài dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; (3) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (4) Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; (5) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Phòng Bông Lúa

Điểm cầu Chính phủ: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà 

Điểm cầu Tỉnh: Sở: TNMT, TC, Tư pháp, XD, NNPTNT, GTVT, CT, KHĐT, Nội vụ, TTTT, LĐTB&XH; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh ĐT

Viễn thông kết nối đường truyền

Tài liệu cuộc họp

CV Tường Vi dự
PCT Trần Trí Quang 08g00

Họp trực tuyến nghe báo cáo điều chỉnh danh mục lập đồ án quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Phòng Hương Tràm

SXD (bc+tl)

Trực tuyến với UBND huyện: Lai Vung, Tân Hồng, Cao Lãnh, Châu Thành, Tháp Mười

Cổng TTĐT kết nối đường truyền
 
CV Tường Vi dự
09g00

Nghe báo cáo tình hình thực trạng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và dự thảo nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Phòng Hương Tràm

Sở Xây dựng (báo cáo + nội dung)

 

CV Hoàng Thiện dự
14g00

Cho ý kiến về công tác quản lý doanh nghiệp

Phòng Hoa Súng

- SNV (chuẩn bị báo cáo), SKHĐT, STC

CV Viết Vinh dự
15g00

Nghe báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của 03 DN có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Phòng Hoa Súng

- STC (BC+TL), Cục Thuế,

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP: Thương mại Dầu khí ĐT, Cấp nước và MTĐT, Xây lắp và VLXD ĐT.

- CVP UBND Tỉnh Nguyễn Phi Đa.

CV Hoàng Sĩ dự
PCT Nguyễn Phước Thiện 08g00

Cuộc họp này từ 7g30' chuyển sang

1. Báo cáo đề xuất dự án Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho sản xuất lúa các bon thấp tỉnh Đồng Tháp, vay vốn WB;

2. Báo cáo dự thảo Kế hoạch Thực hiện “Đề án Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại tỉnh Đồng Tháp.

Phòng Hoa Súng

- SNNPTNT (b/cáo), SKHĐT, STC, SCT, STNMT, LMHTX Tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Tài liệu cuộc họp

NC Thành Tài, Thái Bình dự
10g30

Nghe báo cáo đề xuất dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long – tỉnh Đồng Tháp (Dự án WB11-tỉnh Đồng Tháp)

Phòng Hoa Súng

- SNNPTNT (tài liệu, báo cáo), STC, SKHĐT, STNMT, SXD

- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh

Tài liệu cuộc họp

CV Thành Tài dự
13g30

Hội nghị với các địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024

KBNN Tỉnh

SKHĐT (chuẩn bị, báo cáo tham luận), STC, STNMT, SNNPTNT, SXD, SGTVT, KBNN, VPĐP Tỉnh.

UBND huyện Thanh Bình

PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

CV Thành Tài dự
Thứ 4 ngày 22/05/2024 (15/4/2024 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 22/05/2024 - 28/05/2024

Đi công tác

...

CVP UBND Tỉnh Nguyễn Phi Đa

Đăng ký bởi Nguyễn Thị Tú Trinh
PCT Trần Trí Quang 08g00

Báo cáo tình tình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản của Đảng 

Văn phòng Tỉnh ủy Theo lịch Tỉnh ủy
10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Ban QLDA ĐT xây dựng công trình giao thông Tỉnh

BQLDA ĐTXDCT giao thông Tỉnh CV Viết Vinh dự
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo tình hình hoạt động tại Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.

Phòng Hương Tràm

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước và MTĐT.

- Các Sở: NV, TC, KH&ĐT

CV Viết Vinh dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến về tình hình thực hiện thi công và công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm. 

 

Phòng Hương Tràm

- Điểm cầu Tỉnh:Các Sở: GTVT, TNMT, KHĐT; Ban QLDA ĐTXD CTGT Tỉnh, Trung tâm PTQĐ (thuộc Sở TNMT).

- Điểm cầu UBND huyện: TN, TM, CL, TB; 

Cổng TTĐT kết nối đường truyền

15g00

Dự Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ
 

Huyện ủy Lấp Vò

- PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

- Đồng chí Lê Lam Minh Nhật

- Phú Quí, Hoàng Thứ, Minh Tuấn

Theo thư mời Số 3228-CV/BTCTU của BTCTU
PCT Nguyễn Phước Thiện 07g30 Cuộc họp này đình lại:

1. Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết hợp báo tình hình phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn Tỉnh

2. Đề án phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

UBND Tỉnh

1. SCT (bc+tl), SKHĐT, SNNPTNT.

2. SCT (bc+tl), SKHĐT, SNNPTNT, TTXTTMDLĐT.

- Đơn vị tư vấn (Sở Công Thương mời)

- LĐVPUBND Tỉnh

Tài liệu cuộc họp

CV Việt Anh dự
13g30

Cuộc họp này từ 15g30' chuyển sang: Nghe báo cáo Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt động hỗ trợ phát triển nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được quy định tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng Hoa Súng

SNNPTNT (nd,bc); SKHCN; STC; SKHĐT; SLĐTBXH; STP

Tài liệu cuộc họp

CV Thái Bình dự
14g00

Cuộc họp này từ 13g30' chuyển sang: Nghe báo cáo về đề xuất phương án nâng cấp trạm bơm của huyện Tân Hồng

Phòng Hoa Súng

- SKHĐT (nd, báo cáo), SNNPTNT(nd, báo cáo),  STC, STP,

- UBND huyện Tân Hồng.

- Lãnh đạo VPUBND TỈnh

 

CV Thái Bình dự
PCVP Huỳnh Thanh Sơn 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp đề xuất giải quyết đơn

Phòng Hoa Súng

Kính mời lãnh đạo: Thanh tra Tỉnh, Sở Nội vụ

CV Viết Vinh dự
Thứ 5 ngày 23/05/2024 (16/4/2024 âm lịch)
......... 07g30

Dự Hội thảo trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024

tỉnh Hậu Giang

UBND Tỉnh giao Sở TTTT, Sở KHCN tham dự Lễ

UBND tỉnh Hậu Giang mời
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Nhật Bản (JICA và Thành phố Yokohama)

Phòng Hương Tràm

Theo Kế hoạch số 175/KH-UBND

UBND Tỉnh Giám đốc Sở XD chủ trì tiếp đoàn

- SNGV, SXD, SKHĐT, STC, STNMT;

- UBND thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự;

- Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

 

CV Tường Vi, CV Gia Vi dự
PCT Trần Trí Quang 08g00

Nghe báo cáo Danh mục dự án có nhu cầu sử dụng đất từ 05 ha trở lên năm 2024:

1. Nghe báo cáo việc điều chỉnh danh mục dự án “Tuyến dân cư đường Nguyễn Văn Tre nối dài (đoạn rạch Bà Vạy - đường tránh thành phố Cao Lãnh)"

2. Dự án Đường ra biên giới, xã Tân Hội; Dự án hạ tầng nông nghiệp đô thị

3. Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cửa khẩu quốc tế Thường Phước và cửa khẩu Mộc Rá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

 

Phòng Hương Tràm

1. SKHĐT (bc+tl), SXD, STNMT;  UBND thành phố Cao Lãnh.

2. SKHĐT (B/C), STNMT, SXD, UBND TPHN

3. Các Sở: KHĐT (b/c), TC, XD, TNMT, Ban QL Khu Kinh tế; UBND:TP. Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự.

CV Tường Vi, Mạnh Tùng, Hoàng Thiện, Quang Vinh dự
09g00

Cuộc họp này từ ngày 20/5/2024 chuyển sang: Nghe báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Phòng Hoa Súng

Sở KHĐT (tl+bc), Sở TC

NC: Hoàng Thứ, Hoàng Thiện dự

CV Hoàng Thiện dự
15g00

Dự Kỳ họp đột xuất lần thứ sáu HĐND Huyện khóa XII

UBND huyện Lấp Vò

PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

HĐND HLVo mời
PCT Nguyễn Phước Thiện 08g00

Cuộc họp này từ 7g30' chuyển sang: Nghe báo cáo tình hình giải ngân, kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn đầu tư do Phó Chủ tịch Nguyễn Phước Thiện phụ trách; Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư mô hình điểm OCOP sen Tháp Mười và trung tâm phân phối nông sản

Phòng Bông Lúa

- SKHĐT (bc vốn ĐTC), STC (bc vốn SN), SNNPTNT, STNMT, SXD, SCT, VQGTC, BQLDA ĐTCTNNPTNT,  BQLKKT, VPĐP Tỉnh (báo cáo các mô hình điểm NTM), LĐVPUBND Tỉnh

- Trực tuyến với UBND các huyện, thành phố 

Cổng TTĐT kết nối đường truyền

Tài liệu cuộc họp

 

CV Thành Tài, Thái Bình dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo kiến nghị liên quan đến các dự án của Cty Hùng cá 

Phòng Hương Tràm

- SKHĐT(b/c), STC, SXD, STNMT, SCT, SNNPTNT,

- UBND: TPHN, HTH, HTN, HTB

NC Quang Vinh dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm về khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường  đang thực hiện.

Phòng Hoa Súng

Ban Giám đốc Sở TNMT (mời công chức Phòng Tài nguyên Nước- Khoáng sản dự).

CV Hoàng Thứ dự
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Báo cáo tiến độ “Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp” tỉnh Đồng Tháp:

1. Dự án đầu tư hạ tầng thiết bị cho công tác chuyển đổi số ngành nông nghiệp;

2. Kế hoạch thuê phần mềm của “Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp” tỉnh Đồng Tháp.

Phòng Hoa Súng

SNNPTNT (tl,bc); SKHĐT; STC; STTTT; 

Tài liệu cuộc họp

CV Thái Bình, Thành Tài, Việt Anh dự
Thứ 6 ngày 24/05/2024 (17/4/2024 âm lịch)
......... 07g00

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024 

Quảng trường Văn Miếu - đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh

Lãnh đạo UBND Tỉnh giao Công an Tỉnh tổ chức Hội thi

- Thành phần: Theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024; Quyết định số 56/QĐ-UBND-HC ngày 20/5/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

- PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

CV Công Thành dự
PCT Trần Trí Quang 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo về công tác triển khai thực hiện danh mục các công trình duy tu, sửa chữa đường bộ, đường thuỷ năm 2024.

UBND Tỉnh

Sở GTVT (b/c, mời Trung tâm KĐ&BD CTGT Tỉnh), STC

 

CV Mạnh Tùng dự
08g30 Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo tổng thể việc quản lý sử dụng, phân bổ vốn sự nghiệp

Phòng Hoa Súng

STC (BC+TL), KHĐT

Đăng ký bởi Nguyễn Hoàng Sĩ
09g00 Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo tình hình thực hiện nguồn cải cách tiền lương năm 2023

Phòng Hoa Súng

STC (BC+TL)

CV Hoàng Sĩ dự
09g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp về trao đổi lịch công tác nước ngoài

Phòng Hoa Súng

- VPTU,

- PGĐ Sở Ngoại vụ - đ/c Lê Thị Kim Ngân, 

- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh

CV Tú Trinh dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp Tổ công tác 113

Phòng Hương Tràm

Thành viên tổ công tác theo 113-QĐ/TU ngày 04/3/2021:

- UBMTTQVNT, HĐNDT, BTCTU, BTGTU, HLHPN, ĐTNCSHCMT, HND, TTRA , CAT, HCCT, STP, STNMT, ĐĐBQHT

- BT Huyện ủy, thành ủy

- VPTU, BDVTU, 

- PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

CV Duy Phương dự
14g00

Cuộc họp này từ 8 giờ chuyển sang (theo Công điện 815/CĐ-VPCP): Dự họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

Phòng Bông Lúa

Điểm cầu Chính phủ:  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà 

Điểm cầu Tỉnh: 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cục Thuế tỉnh,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung

Viễn thông ĐT kết nối đường truyền

Có tài liệu kèm theo

CV Nhựt Tân dự
PCT Nguyễn Phước Thiện 07g00

Cuộc họp này từ 8 giờ chuyển sang: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim

Phòng Hương Tràm

- VQGTC (ndung, b/cáo), SNNPTNT

- PCVP UBND tỉnh Huỳnh Thanh Sơn

Ghi chú: Cuộc họp này có thay đổi thành phần, chỉ còn VQGTC, SNNPTNT dự họp

CV Gia Vi dự
07g30 Cuộc họp này đình lại:

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải quyết các kiến nghị các dự án đầu tư ngoài ngân sách

UBND Tỉnh NC Kim Chi dự
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo Kế hoạch danh mục đầu tư công và xã hội hóa ngành nông nghiệp giai đoạn 2026 -2030

Phòng Hoa Súng

SNNPTNT (tài liêu, báo cáo), SKHĐT, STC, SXD, BQL DAĐTXD CTNNPTNT, VQGTC

LĐVPUBND Tỉnh

CV Thành Tài, Thái Bình dự
Thứ 7 ngày 25/5/2024 (18/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/5/2024 (19/4/2024 âm lịch)