Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 22/04/2019 (18/3/2019 âm lịch)
Thường trực UB 14g00

* Tiếp công dân

VPTU

TNMT, TTra, HCT, BTCD

VPTU mời
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT Đoàn Tấn Bửu
08g00

* Họp Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh

Phòng Hương Tràm

UVBTVTU Phạm Thiện Nghĩa; BTCTU, NV, CVP Phú

CT. Nguyễn Văn Dương 10g00

* Cuộc họp này từ ngày 24/4/2019 chuyển sang:  

1. Họp phân công theo nội dung làm việc của Thanh tra Chính phủ

2. Nghe Thanh tra Tỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng phần đất cây xanh trong KCN Sa Đéc

Phòng Hương Tràm

1. UVBTVTU Phạm Thiện Nghĩa, TC, YT, KHĐT, TTR, CTY CPXLVLXD, CTY TNHH MTV XSKT

2. TTra (bc)

 

NC/Phượng, Thứ dự
14g00

* Gặp gỡ lao động trước khi xuất cảnh đi Hàn Quốc làm việc theo thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

TTDVVL Sở LĐTBXH mời
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT Đoàn Tấn Bửu
10g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Hội ý về lĩnh vực y tế

Phòng Hoa Súng

YT (GĐ-Thái Thuận chuẩn bị báo cáo)

NC/Minh Nhật dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 13g30

* Báo cáo thẩm định thiết kế, thi công dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế

Phòng Hoa Súng

TTTT (bc), KHĐT (bc), YT ,TC

NC/Nhật dự
15g30

* Họp điều chỉnh loại sông xác định đơn giá vận chuyển vật liệu dự  án hạ tầng du lịch  nông nghiệp Tỉnh

Phòng Hoa Súng

GTVT (bc), KHĐT, XD, TC, TNMT, BQLDAGT

NC/Thứ dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 14g00

* Họp về Kế hoạch  đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực VIII-ĐBSCL tại Đồng Tháp

Phòng Hoa Lan

BTGTU, VHTTDL, TC, HVHNT (bc), TPCL

NC/Dương dự
Thứ 3 ngày 23/04/2019 (19/3/2019 âm lịch)
UVBTVTU Phạm Thiện Nghĩa 07g30 Bổ sung lịch:

* Dự buổi nói chuyện chuyên đề "tư duy sáng tạo" 

Trường CĐCĐ

CVP Phú

VPTU mời
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

*  Cuộc họp này từ ngày 22/4/2019 chuyển sang: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thông qua: Sáng kiến cấp Tỉnh năm 2018; khen cao kinh tế xã hội; khen thưởng huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

Phòng Hương Tràm

-  ĐUKCCQ, UBKTTU

- TV/HĐ TĐKT, theo Quyết định số 17/QĐ-UBND-TL:  UBMTTQ, , NV (bc), LĐLĐ, TC, LĐTBXH, CA, QS, BTCTU, HPN, TĐ, HND

 

NC/Dương dự
09g00

1. Làm việc với Sở Y tế 

2.Nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình quản lý, sắp xếp xe công

Phòng Hương Tràm

1. TC, YT, BHXH

2. TC (bc)

NC/Ngọc Sương dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30 Cuộc họp này đình lại:

*  Báo cáo việc miễn giảm tiền thuê đất khi đấu thầu dự án theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

Phòng Hoa Súng

KHĐT (bc), TC, TNMT, TP, CUC THUE

NC/Quang Vinh dự
BTTU Lê Minh Hoan,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Phòng Bông Lúa

UVBTVTU Thiện Nghĩa, TTHĐND, CT, NNPTNT, KHĐT, VHTTDL, TTPTDL, TTXTTMĐTDL, CA, NGVU, CHQ, BCHBĐBP, VPUBND

* Có tài liệu kèm theo

NC/Quang Vinh dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 09g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp về chủ trương giao đất, gia hạn thời gian thuê đất đối với các cơ sở tôn giáo.

Phòng Hoa Súng

TNMT (bc), NV (Ban Tôn giáo), UBMTTQ, BDVTU, CA, TPSĐ, HLVO, HLV, HTM, HTN,TPCL

NC/Hoàng Thiện dự
14g00

* Họp Ban chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2018

 

Phòng Hoa Súng

TV/BCĐ theo Quyết định số 56/QĐ_UBND-TL: NNPTNT, UBMTTQ, XD, GTVT, CT, GDĐT, VHTTDL, TTTT, LĐTBXH, YT, TNMT, NV, TP, CA, QS, CTK

NC/Đạt dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g30

* Dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Cty CP Dược phẩm Imexpharm

Imexpharm
14g00

* Họp thông qua kế hoạch lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B của Tỉnh Đồng Tháp

Phòng Hoa Lan

NV (bc), TC, VHTTDL, BTGTU, TTTT, ĐÀI PTTH, HLS

NC/Dương dự
Thứ 4 ngày 24/04/2019 (20/3/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

* Thông qua nội dung thực hiện giai đoạn 3 Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh 

Phòng Hương Tràm

CVP-UBND, BĐ Tỉnh (anh Dân - GĐ), TT&TT (anh Bình - PGĐ), TC (chị Nhàn), SXD (anh Luân - GĐ) và một số thành viên nhóm GV Đề án theo QĐ 34/QĐ-UBND-TL ngày 09/4/2019 (Tấn, Ẩn, Ân, Thuận, Thuỳ, Diện...).

- Chuẩn bị nội dung: Nhóm Giúp việc Đề án.

NC/Tấn dự
BTTU Lê Minh Hoan,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng
08g00

* Cuộc họp này từ ngày 26/4/2019 chuyển sang: * Tiếp và làm việc với Tổ công tác của Chính phủ (Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ Trưởng) (1 ngày)

HTUB

Theo Kế hoạch số 101/KH-UBND (thay thế kế hoạch số 98/KH-UBND): UBKTTU, BTCTU, BNCTU; thành viên UBNDT, Chủ tịch UBND huyện

NC/Viết Vinh dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 13g30

* Cuộc họp này từ 7 giờ 30 chuyển sang: Giải quyết  vướng mắc các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất  tỉnh làm chủ đầu tư

Phòng Hoa Súng

TNMT (bc), KHĐT, XD (bc), TC, GTVT, TPCL, HLVO, HLVUNG

NC/Thứ dự
13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp giải quyết khiếu nại của công dân

BTCD

UBMTTQ, UBKTTU, VPTU, VPĐĐBQH, VPHĐND, TTR, TNMT, GTVT, XD, BQLKKT, CA, TPCL, HCL, HHN

NC/Phượng dự
15g00

* Cuộc họp này từ 9 giờ 30 chuyển sang: Họp thông phương án quy hoạch tuyến dân cư bố trí tái định cư dự án đường tuần tra biên giới

Phòng Hoa Súng

XD, TNMT, BP, QS, HHN (bc)

NC/Thứ dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Họp Hội đồng trưòng Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Trường CĐYT

Trường CĐYT mời

NC/Nguyễn dự
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019

Phòng Bông Lúa

Thành viên Ban ATGT Tỉnh: GTVT, CA, YT, GDĐT, TTTT, VHTTDL, ĐÀI PTT, UBMTTQ, TĐ, HND, HCTĐ, LĐLĐ, HLHPN, HCCB, CSGTĐT, CSGTĐB, TTRGT

NC/Trường Giang dự
14g00

* Họp bàn về khoán kinh phí tổ chức sự kiện, lễ hội

Phòng Hoa Lan

TC (nd+tl), VHTTDL, PCVP Thanh Thủy

NC/Ngọc Sương, Dương
Bí thư CB 15g00

* Họp Chi bộ 2

VPUB

Đảng viên Chi bộ, Đ/c Nam phụ trách giám sát

Thứ 5 ngày 25/04/2019 (21/3/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

* Họp Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 15 (1 ngày)

VPTU

UVBTVTU Phạm Thiện Nghĩa

VPTU mời
CT. Nguyễn Văn Dương 13g30 Bổ sung lịch:

* Đi công tác

Hà Nội
Bí thư CB 15g00 Bổ sung lịch:

* Họp Chi bộ 3

Phòng Hoa Lan

Đảng viên Chi bộ

Thứ 6 ngày 26/04/2019 (22/3/2019 âm lịch)
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30

* Làm việc với các chủ đầu tư báo cáo tiến độ  thi công, giải phóng mặt bằng:

1. KCN Tân Kiều (7g30')

2. Hạ tầng du lịch (9g30'

Phòng Hoa Súng

1 .KHĐT,  BQLKKT, TNMT (mời thêm TTPTQĐ), HTM, CTY CPXLVLXD

2. GTVT, KHĐT, BQLDA ĐTXDCTGT, TNMT, HCL, HTM, HTN, TPCL

NC/Thứ dự
13g30

* Họp thông qua dự án phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp (Dự án nâng cấp Cù Lao Tây, huyện Thanh Bình)

Phòng Hoa Súng

GTVT, NNPTNT, TC, KHĐT, XD, TNMT, HTB (bc)

NC/Thứ dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT Đoàn Tấn Bửu
15g00

* Họp Ban điều hành dự án Bệnh viện 700 giường

Phòng Hoa Súng

TV Ban điều hành: YT (bc, mời BVĐK), TC, XD, CT, KHĐT, TNMT, BQLDA ĐTXDCT DD&CN 

NC/Minh Nhật dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g30

* Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước" Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 1 năm 2019

HTUB

Theo Kế hoạch số 97/KH-UBND: TTTU, TTHĐND, ĐĐBQH, Sở Ban Ngành, cấp huyện

NC/Dương dự
13g30 Bổ sung lịch:

* Dự Hội nghị lần thứ 11 Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2019

HT khối mặt trận UBMTTQT mời
14g00 Cuộc họp này đình lại:

* Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch số 74/KH-UBND và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/5/2014 

VPUB

* Điểm cầu Tỉnh:TTTU, UBMTTQ, BTGTU, BVHXH, VPTU, TNMT, TC, KHĐT, NV, XD, LĐTBXH, GDĐT, TTTT, QS, CA, TĐ,HPN, HND, HNCT, LĐLĐ, VHTTDL (mời đơn vị trực thuộc) 

* Điểm cầu huyện:UBND, UBMTTQ, BTGHU, BVHXH, PVHTT, PGDĐT, TTVHTT và TT, UBND xã

* Tài liệu: VHTTDL

NC/Dương dự
Thứ 7 ngày 27/4/2019 (23/3/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 28/4/2019 (24/3/2019 âm lịch)