Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019 (18/8/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 07g30

* Hội nghị huy động nguồn lực các địa phương, tổ chức xã hội (1 ngày)

HTUB

Theo Kế hoạch: 150/KH-UBND:  Bộ ngành TW; các DN;  TTTU, UBMTTQ, BDVTU, NGV, KHĐT, TC, NNPTNT, GDĐT, LĐTBXH, TP, CA, BP, QS, LHCTCHN;  HTH, HHN, TXHN

NC/Nghị dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g30

* Phương án khắc phục tường rào Khu công nghiệp Sông Hậu

Phòng Hoa Súng

BQLKKT (báo cáo),  SXD, STC, Công ty CP DOCIMEXCO

NC/Thứ dự
13g30

* Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án kênh thoát lũ ADB

HTH

BQLDA ADB, KHĐT, HTH

* Các đơn vị tập trung tại UBND huyện Tân Hồng, lúc 13g30'

NC/Thứ dự
PCT. Phạm Thiện Nghĩa 16/09/2019 - 21/09/2019

* Đi công tác

...
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

- Họp cho ý kiến về thanh toán BHYT kỹ thuật thận nhân tạo

Phòng Hoa Lan

BHXH (nd+tl), Sở Y tế (mời BVDKKV Hồng Ngự)

NC/Thắng
10g00

Họp thông qua các hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh năm 2020

Phòng Hoa Lan

- Hội KHLS Tỉnh (TL-BC); BTGTU, VHTTDL, TC, TTXTTMDLĐT Tỉnh

NC/Dương
PCVP Trần Thanh Nam 08g00

* Làm việc với các chuyên viên về rà soát nội dung trình Hội đồng nhân dân Tỉnh

Phòng Hương Tràm

Ngọc Sương, Hoàng Thứ, Quang Vinh, Quang Minh, Việt Thắng, Trường Giang, Nhựt Tân

NC/Thanh Tuyền dự
PCVP Nguyễn Lâm Thanh Thủy 14g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Tiếp và làm việc với đoàn công tác Văn phòng UBND  tỉnh Đắk Nông

Phòng Hương Tràm

Thanh Toàn (chuẩn bị báo cáo về phần mềm EOffice), Hồng Thu, Mỹ Hạnh, Kim Hiền

Thứ 3 ngày 17/09/2019 (19/8/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng,
PCT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

* Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch:

1. Cho ý kiến nội dung Văn bia Tượng đài tưởng niệm sự kiện Tập kết năm 1954

1a. Bổ sung nội dung này: cho ý kiến về Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh và mô hình quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

2. Cho ý kiến về việc thực hiện NQ số 260/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh

3. Cho ý kiến về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án tuyến dân Mương Nhà Máy

4. Cho ý kiến về giải trình kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Đông An Thạnh, thị xã Hồng Ngự

5. Cho ý kiến về đầu tư thí điểm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 04 cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

6. Cho ý kiến về điều chỉnh danh mục dự án ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020

7. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở UBND cấp xã, tỉnh Đồng Tháp.

8. Cho ý kiến về điều chỉnh phạm vị GPMB đoạn qua xã Mỹ Hoà thuộc dự án mởi rộng đường ĐT845 đoạn Mỹ An - Trường Xuân

 

Phòng Hương Tràm

1. VHTTDL (bc), BTGTU

1a. VHTTDL (bc), TTXTTMDL&ĐT

2. NV (bc), TC, BPC-HĐND

3. KHĐT (bc), TC

4. KHĐT (bc), XD, TC

5. KHĐT (bc), XD, TC

6. KHĐT (bc), HCT

7.  KHĐT (bc)

8. BQLDA ĐTXDCT GT (bc), GTVT,  HTM 

 

NC/Khối dự
CT. Nguyễn Văn Dương 14g00

* Tiếp công dân  huyện Cao Lãnh

BTCD

BNCTU, BDVTU, UBMTTQ, TTR, CA, HND, TNMT, HCL

NC/Tâm dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 13g30

* Họp Hội đồng quản lý Ban QLDA ĐTXDCT DD và CN về tình hình tổ chức hoạt động, tiến độ xây dựng cơ bản. 

BQLDA ĐTXDCT DD và CN

Thành viên HĐ: XD, TC, KHĐTtrưởng phó các phòng thuộc Ban QLDA ĐTXDCT DD và CN

Ban QLDA ĐTXDCT DD và CN (bc)

NC/Thanh Phong, Nhật dự
PCVP Trần Thanh Nam,
PCVP Nguyễn Lâm Thanh Thủy,
PCVP Nguyễn Công Minh
08g00

* Dự họp các tổ giúp việc tiểu ban Văn kiện

VPTU VPTU mời
Thứ 4 ngày 18/09/2019 (20/8/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương 08g30

* Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Đồng Tháp

HTUB

- TTHĐND, TC, KHĐT, CỤC THUẾ, KBNN, GDĐT, NNPTNT, TNMT, CHQ, YT, LĐTBXH, TT&TT, CHQ, KHCN

- TXHN, HVO, HTM, HCT

- HCL, YT, GTVT, CTY CPCN&MTĐT,  ĐÀI PTTH, CTY CP XLVLXD, TTPTQNĐ, HCT, TĐ, LĐTBXH, BQLDAHLVUNG, BQLDATPSĐ

- CTY CP TMDK, CTY TNHH MTV XSKT

NC/Sương dự
11g00

* Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

HTUB

TC, KHĐT, KBNN, GTVT

NC/Sương dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 08g00

* Nghe nhà đầu tư Thế giới kỹ thuật đề xuất dự án đầu tư 

Phòng Hoa Súng

Sở KHĐT, TNMT, XD, TPCL, nhà đầu tư Thế giới kỹ thuật (bc)

NC/Quang Vinh dự
14g00

* Nghe nhà đầu tư (Cty CP truyền thông Tương lai) báo cáo đề xuất dự án đầu tư.

Phòng Hoa Súng

KHĐT, YT, TC, TNMT, Cty CP truyền thông Tương lai (bc)

NC/Quang Vinh dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

* Họp Hội đồng trường

Trường CĐYT

PCVP Thanh Thủy

14g00

* Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Tỉnh với thanh niên năm 2019

Trường Cao đắng Cộng đồng

Theo Công văn số 314/UBND-THVX ngày 06/8/2019

NC/QMinh
Thứ 5 ngày 19/09/2019 (21/8/2019 âm lịch)
CT. Nguyễn Văn Dương,
PCT. Nguyễn Thanh Hùng
07g30

* Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm tình hình, kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

HTUB

- Các Sở: XD (nd+tl), KHĐT (nd+tl), GTVT (nd+tl), TC, VHTTDL, GDĐT, TNMT, TTTT, NNPTNT, Y tế, LĐ-TBXH;

- Kho bạc NN Đồng Tháp; Ban QLDA ĐTXD CT: GT, NN- PTNT, XDDD&CN; Ban QL Khu kinh tế; VQG Tràm Chim, Công ty CP Cấp nước&MTĐT; Công ty CP Xây lắp&VLXD Đồng Tháp;

- CT/UBND huyện, thị xã, thành phố và GĐ các Ban QLDA cấp Huyện

* Có tài liệu kèm theo (có cập nhật báo cáo của Sở KHĐT; Sở Xây dựng)

NC/Nhật dự
CT. Nguyễn Văn Dương 13g30 Bổ sung lịch:

* Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành

HCT NC/Trường Giang dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 13g30

* Kiểm tra tiến độ thi công dự án hạ tầng giao thông phục vụ du lịch - nông nghiệp

TPCL, HCL, HTM

GTVT, BQLDA ĐXDCT GT, KHĐT, TPCL, HCL, HTM, Thứ (xây dựng lộ trình cụ thể)

* Các đơn vị tập trung tại giao lộ QL30-ĐT.850 bắt đầu đi khảo sát

* Có lịch trình kèm theo

NC/Thứ dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00

Giảng bài trường Chính trị

Trường CT tỉnh
TBTCD Huỳnh Thanh Sơn 14g00

* Họp tư vấn giải quyết khiếu nại của công dân

BTCD

TTR, TNMT, HLVUNG, TPCL

NC/Tâm dự
Thứ 6 ngày 20/09/2019 (22/8/2019 âm lịch)
GĐ Sở Y tế 08g30
* Hội nghị trực tuyến với Bộ Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế
 
Phòng Bông Lúa

YT (mời phòng chuyên môn liên quan), TTTT, TC, CT, BHXH, UBMTTQ, TĐ, PN

NC/Thắng dự
CT.LHCTCHN 10g00 Bổ sung lịch:

* Tiếp Hội hữu nghị Việt Nam  - Campuchia tỉnh Bình Phước

Phòng Hương Tràm

PCVP Công Minh dự

CT. Nguyễn Văn Dương 08g00 Cuộc họp này đình lại:

* Làm việc với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp về hỗ trợ kinh phí

Phòng Hoa Súng

ĐTNCSHCM (bc), TC, ĐÀI PTTH

NC/Quang Minh dự
PCT. Nguyễn Thanh Hùng 07g30 Bổ sung lịch:

* Làm việc về báo cáo xây dựng cơ bản 

Phòng Hoa Súng

KHĐT, Tổ XDCB

NC/Nhật điện mời và dự
08g30

* Cuộc họp này dời lại 08g30: Họp HĐ quản lý Ban QLDA ĐTXDCT GT về tình hình tổ chức, hoạt động và tiến độ xây dựng cơ bản

BQLDA ĐTXDCT GT

Thành viên HĐ, GTVT, KHĐT, TC, BQLDA ĐTXDCTGT (LĐ, Trưởng, Phó phòng)

NC/Thứ dự
14g00

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Phòng Hương Tràm

Đại diện BTVĐUK, các đồng chí ĐUV, Chi ủy Chi bộ (Bí thư Chi bộ nơi không có Chi ủy), các Đảng viên Chi bộ 2 

NC/Hồng Phong dự
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Giải quyết vướng mắc trong thu gom, xử lý chất thải từ hoạt động sơ chế xoài trên địa bàn tỉnh

Phòng Hoa Súng

TNMT(b/c),HCL,Cty CPCN&MTĐT, CA (Phòng Cảnh sát môi trường)

NC/Quang Vinh
PCT Đoàn Tấn Bửu 09g30

*Họp về chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh Trường ĐH Bách khoa năm 2020

Phòng Hoa Lan

XD, GTVT, TC, HTM, TR ĐHBK TPHCM,

NC/QMinh, Thắng dự
PCVP Nguyễn Công Minh 08g00 Bổ sung lịch:

* Dự họp Tổ Biên tập văn kiện

VPTU
Thứ 7 ngày 21/9/2019 (23/8/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/9/2019 (24/8/2019 âm lịch)