Lịch công tác UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 14g00

Lãnh đạo Tỉnh gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ.

Văn phòng Tỉnh ủy

PCVP Công Minh

VPTU mời
PCT Trần Trí Quang 16/05/2022 - 18/05/2022

Đi công tác Campuchia

Campuchia Đăng ký bởi Nguyễn Thị Trúc Giang
PCT Huỳnh Minh Tuấn 07g30

Cho ý kiến về quy hoạch đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phòng Hương Tràm

TNMT (b/c, chiếu bản đồ), BCHQST.

NC Nhựt Tân dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
07g30

Họp Thường trực Tỉnh uỷ.

Văn phòng Tỉnh ủy

Nội dung 4.1: SNgV, NC Hoàng Sĩ

Nội dung 4.2: SKHĐT, NC Hoàng Thứ

Nội dung 4.3: Bí thư Thành ủy Hồng Ngự; lãnh đạo UBND Tp Hồng Ngự. SKHĐT, SXD, NC Hoàng Thứ.

VPTU mời
PCT Huỳnh Minh Tuấn 08g30

Họp giải quyết việc chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH May An Long

Phòng Hương Tràm

TNMT (b/c, trình chiếu bản đồ), STP, SKHĐT, SXD, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Tam Nông

NC Nhựt Tân dự
09g30

Họp bàn giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Đạt, tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Phòng Hương Tràm

STNMT (b/c, trình chiếu bản đồ), STP, SKHĐT, Sở Công thương, UBND huyện Cao Lãnh.

NC Nhựt Tân dự
13g30

Họp về giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long.

Phòng Hoa Súng

TNMT (b/c, trình chiếu bản đồ và hiện trạng sử dụng đất), STP, SNN&PTNT, SXD, SGTVT, UBND huyện Tam Nông và Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long.

NC Nhựt Tân dự
14g30

Làm việc với Công ty CP Gia Bình Hồng Ngự về việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại TP.Hồng Ngự.

Phòng Hoa Súng

SKHĐT(nd+tl), STC, SXD, STNMT, STP, TPHN, Cty CP Gia Bình HN

NC Quang Vinh dự
15g30

Báo cáo tình hình thực hiện DA Chợ dân lập Tân Long và Khu dân cư tại huyện Thanh Bình

Phòng Hoa Súng

STNMT(b/c), SXD, STC, STP, Cục thuế, HTB

NC Quang Vinh dự
16g30

Báo cáo đề xuất việc hạn chế khai thác và cấp phép khai thác đối với nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Phòng Hoa Súng

STNMT (t/liệu + b/cáo), SNNPTNT, SXD, SYT, SKHCN

NC Gia Vi dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00

Họp Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I 

Cà phê Doanh nghiệp

- Thành viên BCĐ theo Quyết định số 77/QĐ-UBND-TL ngày 12/4/2022: SVHTTDL, TTXTTMDLĐT, TPCL, CAT, BCHQST, SNNPTNT, SYT, STTTT, VPUBNDT, ĐÀI PTTH, HNVNT, CTY ĐIỆN LỰC, BTGTU, BÁO ĐT, CTY SAYCHESSE (Thành viên là HLVo, HTM, TPSĐ không phải dự); SKHĐT

- Sở VHTTDL: báo cáo tiến độ, khó khăn.

NC Văn Dương dự
08g00

Khảo sát tình hình thi công dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Khu liên hợp thể dục thể thao

Khu liên hợp TDTT

- Sở VHTTDL; Sở XD; Sở KHĐT;  Ban QLDAĐTXDCTDDCN (chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo) 

NC Thanh Phong dự
15g00

 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

 

Phòng Hương Tràm

Theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 11/05/2022 của UBND Tỉnh: SLĐTBXH, SNNPTNT, SNG.Vụ, STC, Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh, PCVP công Minh

NC Thanh Tuyền dự
BTĐU Nguyễn Văn Phú 07g30

Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối và Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Hội trường UBND Tỉnh

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan

Đăng ký bởi Trần Duy Phương
PCVP Nguyễn Công Minh 14g00

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh.

Đại diện tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đăng ký bởi Trần Duy Phương
PCVP Huỳnh Thanh Sơn 14g00

Họp về kinh phí thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ hành chính công năm 2022.

Phòng Hoa Hồng

- Bưu điện Tỉnh

- Minh Tuấn, Phú Quí, Văn Tấn, Kim Thoa

15g00

Họp đánh giá công tác tiếp nhận, xử lý văn bản trên phần mềm iDesk và phần mềm một cửa điện tử tại Văn phòng.

Phòng họp Bông Lúa

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng

- Hoàng Ân, Ngọc Xuân

Đăng ký bởi Huỳnh Thanh Sang
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 07g30

Tiếp công dân định kỳ

Trụ sở Ban TCD

TTra, STNMT, HCL, UBMTTQ, BAN DVTU, CAT

NC Thành Tâm dự
08g30

Làm việc với các ngành tổng hợp về xây dựng các Kế hoạch năm 2023, với nội dung làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các ngành; định hướng công tác đánh giá, định hướng về phương án các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hệ thống mẫu biểu chỉ tiêu; phương pháp và quan điểm lập kế hoạch năm 2023.

Phòng Hương Tràm

Giám đốc các Sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Công Thương; Cục TK,  Cục Thuế, CVP Phú, PCVP Công Minh, Minh Nhật

- Sở KHĐT: báo cáo lộ trình và các công việc xây dựng Kế hoạch KT-XH 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023:

- Sở TC: báo cáo lộ trình và các công việc xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2023

- Cục Thống kê: báo cáo về các số liệu KT-XH chính thức năm 2021, cách thức triển khai ước tính GRDP năm 2022.

- Có tài liệu kèm theo

NC Hồng Phong, Minh Thư, Hoàng Sĩ, Hoàng Thứ dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
14g00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 20

Văn phòng Tỉnh ủy

Nội dung 4.1: SXD, SKHĐT, TPSĐ, NC Hoàng Thiện

Nội dung 4.2: SGTVT, SKHĐT, NC Mạnh Tùng

Nội dung 4.3: SKHĐT, NC Hoàng Thứ

Nội dung 4.4: Bí thư Thành ủy Hồng Ngự; lãnh đạo UBND Tp Hồng Ngự. SKHĐT, SXD, NC Hoàng Thứ.

VPTU mời
BTTU Lê Quốc Phong,
ĐBQHĐVTĐT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu
08g00

Hội nghị chuyên đề về thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sơ

 

Hội trường UBND Tỉnh

HĐND Tỉnh tổ chức

N/c Tuyền dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 14g00

Họp bàn kế hoạch tổ chức vận động vốn xã hội hóa xây dựng Tượng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy.

Phòng Hoa Súng

- Sở VHTTDL (BC dự thảo kế hoạch, tham mưu UBND Tỉnh);

- Giám đốc Sở KHĐT (tham mưu Danh sách các doanh nghiệp có khả năng đóng góp vốn xây dựng Công trình).

NC Thanh Phong dự
BTĐU Nguyễn Văn Phú 14g00

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 5/2022 và rà soát quy hoạch.

 

Phòng họp Hoa Lan

Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc; Trưởng 02 đoàn thể trực thuộc;

Đăng ký bởi Trần Duy Phương
CVP Nguyễn Văn Phú 08g00

Họp thống nhất chủ trương giải quyết vướng mắc về thủ tục đất đai trong cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Phòng Hoa Súng

STN&MT (mời VPĐKĐĐ huyện Cao Lãnh), SCT, STP, HCL, CQLTT

NC Hồng Phương dự
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa 14g00

Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng. 

Văn phòng Tỉnh ủy VPTU mời
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
08g00

Dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Văn phòng Tỉnh ủy

Theo Kế hoạch 18-KH/VPTW, PCVP Minh Nhật.

VPTU mời
PCT Huỳnh Minh Tuấn 13g30

Trao huy hiệu Đảng ở huyện Tam Nông Trao huy hiệu Đảng ở huyện Tam Nông 

H Tam Nông

Huyện ủy Tam Nông đón tại cầu Tràm Chim lúc 13h15'

NC Hoàng Thiện dự
14g00 Bổ sung lịch:

Khảo sát khu vực nuôi chim bán hoang dã tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

Vườn QGTC

VQGTC (nd+tl), SNNPTNT, SXD, SKHĐT, STNMT

Ghi chú: Các đơn vị tập trung tại trại Bảo Tồn.

NC Gia Vi dự
15g00

Cuộc họp này từ 14 giờ chuyển sang: Làm việc với huyện Tam Nông về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Chương trình MTQG Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Nông.

huyện Tam Nông

- SNNPTNT, SVHTTDL, STNMT, SGTVT, SLĐTBXH, VPĐP Tỉnh, HTN (bc+tl), SXD, SKHĐT

- Có tài liệu kèm theo

NC Việt Anh dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Sen

Cà phê Doanh nghiệp

- SVHTTDL, SNNPTNT, SCT, TTXTTMDLĐT, STTTT, Đài PTTH, TPCL, Cty Saycheese

- SVHTTDL: báo cáo

NC Văn Dương dự
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp triển khai kế hoạch phân công tiếp đón các đoàn đại biểu về dự Lễ hội Sen.

Phòng Hương Tràm

- SVHTTDL, STTTT, SKHĐT, SNNPTNT, SNgVu, TTXTTMDLĐT; các CV phụ trách đoàn

- Chuyên viên VPUBNDT: Phú Quí, Quang Minh, Ngọc Xuân, Trúc Giang, Việt Anh, Mạnh Tùng, Hồng Phong, Minh Thư, Hồng Phương, Thanh Tuyền, Hoàng Trung, Minh Trí, Ngọc Duyên.

NC Văn Dương dự
08g30

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Phòng Bông Lúa

- Trần Văn Sáu, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh,

- UBMTTQ, NHNN, HND, HLHPN, HCCB, ĐTNCSHCM, SYT, SGDĐT, SXD, STC, SLĐTBXH, SKHĐT, SNNPTNT, NHCSXH (mời trưởng các phòng, ban trực thuộc)

- Cổng TTĐT kết nối đường truyền

- Có tài liệu kèm theo

NC Văn Dương dự
14g00

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

Phòng Bông Lúa

Điểm cầu Tỉnh: Thành viên BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Đồng Tháp theo QĐ số 96/QĐ-UBND-TL ngày 11/5/2022, gồm: SGDĐT (chuẩn bị nội dung, mời các thành viên thuộc Sở), CAT, STC, SYT, TTra, STTTT, SGTVT, SLĐTBXH, Tỉnh Đoàn, VP UBND Tỉnh, ĐPT-TH, Báo ĐT, Điện lực Đồng Tháp

Điểm cầu huyện/thành phố: LĐ UBND, các cơ quan chuyên môn có liên quan

Cổng TTĐT kết nối đường truyền

 

NC Việt Thắng dự
16g00

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội sen

TP Cao Lãnh NC Dương dự
19g00

Tổng duyệt Chương trình khai mạc Lễ hội Sen

Quảng trường Văn Miếu NC Dương dự
CVP Nguyễn Văn Phú 15g00

Dự Hội nghị về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ.

Ban TCTU Ban TCTU mời
PCVP Huỳnh Thanh Sơn 08g00

Họp đoàn kiểm tra bồi thường nhà nước.

Sở Tư pháp
14g00

Dự họp về các vụ khiếu nại.

Ban NCTU
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
Đại diện LĐ UBND Tỉnh 14g00

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban TGTU Ban TGTU mời theo 827-CV/BTGTU
CT. Phạm Thiện Nghĩa 10g00

Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về dự án chế biến nông sản tại huyện Tháp Mười

Phòng Hương Tràm

- SKHĐT (báo cáo, tài liệu), STNMT, HTM, TTXTTMĐT, SCT, SNNPTNT, PCVP Minh Nhật

- Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

NC Thùy Nữ dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HT Bông sen (HT Công an Tỉnh)

CVP Phú

Theo 669-CVTU
08g00

Khai mạc Không gian OCOP và sản phẩm du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL 2022

Quảng trường Văn Miếu
13g30

Dự Lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc VPTU mời
PCT Trần Trí Quang 15g30

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

HT UBND Tỉnh

Theo Kế hoạch số 181/KH-UBND: SKHĐT (nội dung, bc), SVHTTDL, SCT, TTXTTMĐT, CVP Phú

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

 

 

NC Thùy Nữ, Trúc Giang dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu
17g00

Tiệc chiêu đãi các đại biểu về dự Lễ hội

Nhà ăn UBND Tỉnh
19g30

Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1.

Quảng trường Văn Miếu
PCT Huỳnh Minh Tuấn 09g00

Báo cáo Dự án xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thuỷ sản TH3 tại huyện Tân Hồng của Cty CP 3 Đời Tân Hồng.

Phòng Hoa Súng

SKHĐT (b/c), STC, SXD, STNMT, SCT, SNNPTNT, HTH.

 

NC Quang Vinh dự
10g30

Nghe Sở TNMT báo về Nạo vét chỉnh trị dòng chảy khu vực cồn Long Tả và các đề xuất tại Công văn số 1501/STNMT-TNKS.

 

Phòng Hoa Súng

STNMT (báo cáo), SXD, SNNPTNT, HHN

NC Hoàng Thứ dự
14g00

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

HT Bông lúa

- Thành viên Hội đồng thẩm định theo QĐ 20/QĐ-UBND-TL ngày 04/3/2021:SNNPTNT, UBMTTQ, HLHPN, SXD, SGTVT, SCT, SGDĐT, SVHTTDL, STTTT, SLĐTBXH, SYT, STNMT, SNV, STP, BCHQST, CTK, CVP Phú, CCPTNT.

- VPĐPXDNTM&TCCNN Tỉnh (nd+tl),

- Có tài liệu kèm theo

NC Việt Anh dự
16g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp về triển khai TB số 3001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Phòng Bông Lúa

SNNPTNT (tl+bc); SKHĐT; SXD; Ban QLDA ĐTXDCT NNPTNT

NC Hoàng Thiện dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 07g00

Tiếp Học viên lớp C1, Trường Nguyễn Ái Quốc II

Cafe DNDN; KDT Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc BTC họp mặt lớp C1 mời
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
08g30

Khai mạc Không gian Triển lãm và trải nghiệm "Sen đa sắc"

Đường Đặng Văn Bình, phường 1, TPCL
PCT Đoàn Tấn Bửu 14g30

Dự khai mạc Trại sáng tác Ca khúc tỉnh Đồng Tháp năm 2022, chủ đề " Con người Đồng Tháp, nghĩa tình năng động - sáng tạo"

Hội LHVHNT Hội LHVHNT mời
PCVP Nguyễn Công Minh 16g00

Dự lễ khai mạc diễu hành xe hoa sen

Công viên Văn Miếu Sở VHTTDL mời.
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
......... 07g30

 Đoàn làm phim VTV1 gặp lãnh đạo các Sở trao đổi về phim phóng sự cho tỉnh, chủ đề " Khát vọng phát triển".

7g30-8g: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8g-8g30: Sở Giao thông vận tải.

8g30-9g: Sở Nông nghiệp và PTNT.

9g-9g30: Sở Công thương.

 

Cà phê Doanh nghiệp

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mời và mượn địa điểm.

CT. Phạm Thiện Nghĩa 09g30

Dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, khánh thành trụ sở Vietcombank Đồng Tháp và Hội nghị khách hàng năm 2022.

TP Cao Lãnh
14g00

Làm việc với các cơ quan tư pháp Quý 1

Văn phòng Tỉnh ủy VPTU mời
PCT Trần Trí Quang 07g30

Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2022

Nhà Văn hóa lao động Tỉnh N/c Tuyền dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
08g00

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021

Văn phòng Tỉnh ủy theo 666-CVTU
PCT Trần Trí Quang 14g00

Cuộc họp này từ ngày 19/5/2022 chuyển sang: Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vị trí thửa đất cặp sông Tiền thuộc xã Tân Mỹ để Quy hoạch bến tạm giữ phương tiện thủy trên địa bàn Tỉnh

Phòng Hương Tràm

SKHĐT, STNMT, Phòng CSGT (Công an Tỉnh), HLVò (chuẩn bị tài liệu báo cáo), SGTVT

NC Mạnh Tùng dự
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh

Phòng Hoa Súng

SKHĐT(nd+tl), STC,SXD, STNMT, SCT

NC Quang Vinh dự
14g30

Cuộc họp này từ ngày 19/5/2022 chuyển sang: Làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông.

Phòng Hương Tràm

SGTVT; SXD; STNMT; TPCL; HLVò; Ban QLDA Mỹ Thuận (b/c) 

NC Mạnh Tùng dự
PCT Huỳnh Minh Tuấn 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với Ban QLDA Mỹ Thuận về việc cung ứng vật liệu san lấp cho công trình giao thông.

Phòng Hoa Súng

STNMT, SXD, Ban QLDA Mỹ Thuận, SNNPTNT,  Cty CPXDVLXD,

NC Hoàng Thứ dự
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Báo cáo việc ứng trước vốn để thanh toán khối lượng thực hiện dự án CCN Mỹ Hiệp

Phòng Hoa Súng

SKHĐT(nd+tl), STC, BQLDA ĐTXD CT DD&CN, Trung tâm ĐT&Khai thác hạ tầng (BQLKKT)

NC Quang Vinh dự
16g00 Bổ sung lịch:

Khảo sát Đường ven sông Tiền giai đoạn 1.

 

TP Cao Lãnh

- Ban QLDA ĐTXDCT NNPTNT (nd+tl), SKHĐT, STNTM (mời TTPTQĐT), SNNPTNT, UBND TPCL.

* Các đơn vị tập trung đầu dự án lộ Hoà Đông

NC Hoàng Thiện dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
07g30

Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II

 

HT UBND Tỉnh
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn về phân cấp (ủy quyền) thẩm quyền quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn ngành y tế.

Phòng Hoa Súng

SYT (báo cáo), STC,Tư pháp, BHXH.

Lưu ý: Sở Y tế báo cáo thêm về nhu cầu mua sắm của các cơ sở y tế trong thời gian tới.

NC Minh Tuấn dự
09g00 Cuộc họp này đình lại:

Cho ý kiến về cho chủ trương không xét nghiệm COVID-19 đối với người dân khu vực biên giới

VPUB

SYT (bc, nd+tl, mời CDC), BĐBP Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Ngv, STP

Đăng ký bởi Nguyễn Hoàng Trung
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
19g00

Chương trình “Sen trong tôi”

Quảng trường Văn Miếu
BTĐU Nguyễn Văn Phú 14g00

Họp Đảng ủy thông qua danh sách quy hoạch cấp ủy (rà soát, bổ sung năm 2022);

 

Phòng Hoa Lan

Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc; Trưởng 02 đoàn thể trực thuộc

TK Duy Phương dự
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Trần Trí Quang,
PCT Huỳnh Minh Tuấn,
PCT Đoàn Tấn Bửu
18g00

Tiệc chiêu đãi bế mạc Lễ hội Sen Lần thứ I-2022

Nhà ăn UBND Tỉnh
BTTU Lê Quốc Phong,
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Huỳnh Minh Tuấn
08g00

Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

Văn phòng Tỉnh ủy

Theo Kế hoạch số 174/KH-UBND: VPTU, SKHCN, STTTT, SNNPTNT, STC, SXD, STNMT, SYT, SGDĐT, SVHTTDL, SKHĐT, CAT,Cty CPCN&MTĐT, CTy ĐL, VNPT ĐT, Viettel ĐT, Thành uỷ Cao Lãnh, UBNDTPCL, PCVP  Minh Nhật

Hội nghị có thay đổi địa điểm từ Văn phòng UBND Tỉnh sang Văn phòng Tỉnh uỷ

Tài liệu Hội nghị theo đường link:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1OKZVdeNPgrpqlKX2o5GxDVLrzpQQINaC

NC Việt Anh dự
PCT Đoàn Tấn Bửu 08g00

 Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp” và giao lưu, tôn vinh những người trồng Sen giỏi và những người sản xuất, chế biến sản phẩm từ Sen.

HT UBND Tỉnh

Theo Kế hoạch 163/KH-UBND:

- SNNPTNT, SKHCN, SCT, SKHĐT, SVHTTDL, TTXTTMDL, PCVP Thanh Sơn

- UBND huyện

- Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đơn vị cung ứng công nghệ trong lĩnh vực Sen,

- Các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Sen, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán, hộ nông dân trồng Sen trong và ngoài Tỉnh.

NC Văn Dương dự
CT. Phạm Thiện Nghĩa,
PCT Đoàn Tấn Bửu
13g30

Tổ chức xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

 

Nhà Văn hóa Lao động
16g00

Lễ bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I-2022

HT UBND Tỉnh
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)