Lịch công tác UBND Thị xã Hồng Ngự

UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 24/06/2019 (22/5/2019 âm lịch)

*Dự lớp Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 ( Cả tuần)

CT-Nguyễn Hùng Tráng 07g30 Tp. HCM Thanh TX

*Họp với Ban KT-XH HĐND Thị xã

: 13g30 Phòng họp UB

Đ.c Ne, LĐVP

T.Thành

*Họp Đảng ủy Khối VHXH

PCT-Phạm Tấn Đạt 13g30 Phòng VHTT Dung

*Gặp gỡ Hội đồng thi TN THPT

PCT-Phạm Tấn Đạt 16g00 Hồng Ngự I Dung
Thứ 3 ngày 25/06/2019 (23/5/2019 âm lịch)

*Kiểm tra công tác thi TN THPT

PCT-Phạm Tấn Đạt 06g30 Các trường

*Họp trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn Tình

UBND tỉnh 07g30 Phòng họp UB

Đ/c Ne, KT, CA, QS, MTTQ, PN, ND, ĐTN, TTDVNN, CT UB xã,Phường

Tín

*Làm việc với Hội Người Cao tuổi Tỉnh

PCT-Phạm Tấn Đạt 07g30 Phòng làm việc

Nội vụ, LĐTBXH, MTTQ

Dung

*Họp các ngành về Dự án Bờ Nam

PCT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Phòng họp Nhỏ

TNMT, QLĐT, DA-QĐ, An Lộc

H.Thành
Thứ 4 ngày 26/06/2019 (24/5/2019 âm lịch)

*Dự HN học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá 12

: 07g30 Hội trường TU

Thư mời Thị ủy

T.Thành

*Dự phiên xét xử vụ án hành chính 

PCT-Đặng Văn Ne 07g30 Tòa án Tỉnh

Phòng TP, UBND phường An Thạnh.

Nhân

*Đón Đoàn kiểm tra UBND Tỉnh về kỳ thi THPT 2019

UBND tỉnh 07g30 Thực tế

Đ/c Đạt, GD ĐT

Dung

*Dự họp Thường trực HĐND Thị xã

PCT-Phạm Tấn Đạt 13g30 Phòng họp HĐND T.Thành

*Họp giá đất lô B7, KĐT Bờ Đông (Riverside)

PCT-Đặng Văn Ne 14g00 Phòng họp UB

Theo Thư mời

H.Thành

*Gặp đơn vị tổ chức hội chợ “Hàng Việt về nông thôn” gắn với Lễ hội tôn vinh Cá Tra Việt Nam

PCT-Đặng Văn Ne 15g00 Phòng họp UB

Theo thư mời

Tín

*Dự trao xe lăn xe lắc cho người khuyết tật

: 15g00 MTTQ TX Dung
Thứ 5 ngày 27/06/2019 (25/5/2019 âm lịch)

*Họp giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Tây, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự

: 07g30 VPUB Tỉnh

Đ/c Ne, TNMT, TCKH

Nhân

*Hội nghị sơ kết thực hiện tuyến đường văn minh đô thị

PCT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Hội trường UB

Theo thư mời

H.Thành
Thứ 6 ngày 28/06/2019 (26/5/2019 âm lịch)

*Hội nghị trực tuyến đánh giá KTXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh 07g30 Phòng họp UB

Đ/c Ne, các ngành,

*Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2019

SVHTTDL 14g00 Phòng họp UB

Đ/c Đạt, theo thư mời 

Dung

*Họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của P.TNMT

PCT-Đặng Văn Ne 14g00 Phòng họp nhỏ

Theo thư mời từng nội dung

H Thành
Thứ 7 ngày 29/06/2019 (27/5/2019 âm lịch)

*Trực UBND Thị xã: Đ/c Đạt; Trực LĐVP: đ/c Sang; Trực Bộ phận TN&TKQ: đ/c Trang.

: 07g30 .
Chủ nhật ngày 30/06/2019 (28/5/2019 âm lịch)

* Trực UBND Thị xã: Đ/c Ne,Trực LĐVP: Tú.

: 07g30 .