Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 19/03/2018 - 23/03/2018

Đi công tác 

""
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng,
PCVP - Phan Thị Nhàn,
PCVP - Nguyễn Văn Bình,
PTB KT-XH HĐND - Phan Trần Phương Uyên,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất,
PCVP - Lê Việt Dũng
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND Thành phố tháng 3 năm 2018

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

Tất cả Đảng viên Chi 

PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, khảo sát thực tế dự án Trạm xử lý nước thải Phú An thuộc Dự án Xử lý nước thải, chất thải cải thiện môi trường làng nghề sản xuất bột chăn nuôi xã Tân Phú Đông

Trạm xử lý nước thải Phú An, TPĐ

- QLDT, TNMT, BQLDA & PTQD

-TPĐ

 

Sở TN-MT mời
PCT - Lăng Minh Nhựt 09g00

Khảo sát công trình sửa chữa trường THCS Lưu Văn Lang và trường TH Vĩnh Phước

Tại thực địa

- QLĐT, TC-KH, GD&ĐT, BQLDA&PTQĐ

NC/Duy dự
Thứ 3 ngày 20/03/2018 (4/2/2018 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Tiếp và làm việc với nhà đầu tư FLC khảo sát Cồn Đông Giang 

cồn Đông Giang

- QLĐT, TN-MT

(KT, TC-KH, VH-TT, xã TPĐ không dự)

Lái xe Quang

PCT - Lăng Minh Nhựt 10g00

Tiếp và làm việc với đoàn Hội Nhà văn Việt Nam đi thực tế tại Đồng Tháp

Làng Hoa Sa Đéc

VH-TT (chuẩn bị nd)

Lái xe Hảo

PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khảo sát công tác xây dựng Đảng và Chính quyền tại xã Tân Quy Tây

Đảng ủy xã Tân Quy Tây

Theo lịch TT/TU

PCT HĐND - Lê Văn Vân 08g00

Tiếp và làm việc với HĐND Tỉnh vể khảo sát thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng nhà ở

Phường 2
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
PCVP - Nguyễn Văn Bình
09g30

Buổi làm việc này đã dời từ 14 giờ ngày 20/3/18 lên: Tiếp và làm việc với HĐND Tỉnh vể khảo sát thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng nhà ở

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TT/HĐND

- QLĐT, TN-MT, CA, Đội QLTTĐT

- P2

Theo KH số 23/KH-HĐND

" 14g00

Họp thông qua việc quản lý, khai thác và duy tu đường số 1 từ cổng KCN Sa Đéc xuống Cảng Sa Đéc 

Ban QLKhu KT

ủy quyền P.QLĐT dự

Ban QLKhu KT mời
Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khảo sát công tác xây dựng Đảng và Chính quyền tại phường 4

tại Đảng ủy phường 4

Theo lịch TT/TU

PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
13g30

Dự lễ Giải ngạch, kết nạp mới Dân quân tự vệ năm 2018

HT.UBND xã TKĐ
PCT - Huỳnh Thanh Chiến 08g00

Đi kiểm tra công trình xây dựng cầu tại khóm Tần Huề, Tân Quy Đông

Tại thực địa

-  QLĐT (chuẩn bị nd)

-TQĐ

" 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Thành phố

tại Trụ sở UBND TP NC/Duy + Xuyên dự
Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 08g00

Đi kiểm tra các công trình Thủy Lợi

Tại thực địa

- KT, TC-KH, QLĐT

14g00

Đi khảo sát thực tế V/v phát triển Làng Hoa

Tại thực địa

-  QLĐT

-TQĐ, KT

NC/Duy dự
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng 14g00

Đi kiểm tra nợ vốn vay BHXH

UBND P4
PCT - Lăng Minh Nhựt 14g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ truyền thống "Hai Bà Trưng" Mùng 06 tháng 02 Âm lịch

Trường TH Trưng Vương (Điểm 2) Trường TH Trưng Vương mời
PCT - Huỳnh Thanh Chiến 08g00

Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm 

Tại thực địa

Theo lịch TT/TU

Thứ 6 ngày 23/03/2018 (7/2/2018 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Khảo sát công tác xây dựng Đảng và Chính quyền tại xã Tân Khánh Đông

tại Đảng ủy xã Tân Khánh Đông

Theo lịch TT/TU

09g30 Cuộc họp này đình lại:

* BC thực hiện " Dự án đo đạc, giám sát đánh giá ổn định bờ sông Tiền và thiết lập hành lang sạt lở tại khu vực đông dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh

VPUB

- QLĐT, KT

Lái xe Hảo

VP.UBND Tỉnh mời
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp (trực tuyến) UBND phiên thường kỳ quý I năm 2018

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

-TT/TU, TT/HĐND

- Các TVUB

- Các ngành liên quan

-Xã, phường

NC/Ngân dự
PCT - Lăng Minh Nhựt 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp triển khai "Đề án Kế hoạch liên tịch triển khai pháp luật tại thành phố Sa Đéc"

VP.Hội Luật gia TP.Sa Đéc Hội Luật Gia TP mời
Thứ 7 ngày 24/03/2018 (8/2/2018 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 10g00

Tham dự Chương trình "Diễn đàn: Chính quyền thành phố Sa Đéc đối thoại với nhân dân" tháng 3/2018 - (kỳ thứ 49) với chủ đề: "Xây dựng thành phố Sa Đéc theo tiêu chí đô thị loại 2"

ĐTT
" 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP. UBND TP

- Huyền

07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo

Chủ nhật ngày 25/03/2018 (9/2/2018 âm lịch)
" 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang