Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/08/2020 (14/6/2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Dự họp Thường trực Thành uỷ 

PH.TT TU
PCT - Nguyễn Văn Hon 08g30

Dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại

TAND Tỉnh

- TTra, TN-MT

- Lái xe Hảo

CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
14g00

Họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố với các nội dung:

1. Báo cáo chủ trương giao một phần đất công để xây dựng Trại thực nghiệm “Nông nghiệp-Ứng dụng” (14 giờ 00 – 14 giờ 30)

2. Báo cáo xin chủ trương thực hiện mô hình khuyến nông giai đoạn 3 năm 2020 (14 giờ 30 - 15 giờ 00)

3. Báo cáo chủ trương Học tập mô hình hoa kiểng, bonsai và Tổ chức Hội thảo “ Liên kết, tiêu thụ ngành hoa kiểng tại thành phố Sa Đéc” (15 giờ 00 - 15 giờ 30)

 

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

1.TT.DVNN (b/c), VP, TNMT, TCKH, QLĐT, KT

2.TT.DVNN (b/c), VP, TCKH, KT

3. TT.DVNN (b/c), VP, KT, TCKH

- CVP-Hồng

NC/Duy dự
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự Chương trình Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VIII Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 25

Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi

- Lái xe Quang

Thứ 3 ngày 04/08/2020 (15/6/2020 âm lịch)
...-... 08g00

Tham dự phiên toà xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính

TAND Tỉnh

- TN-MT, TTra

CT - Võ Thanh Tùng 13g30 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị trực tuyến “Đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2019 và Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- NV, KT, TC-KH, LĐ-TB&XH, TN-MT, QLĐT, TP, VH-TT, CA, CC.Thuế

- Chủ tịch UBND các xã, phường

- CVP-Hồng

- PCVP-Nhàn

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g30

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Tại các trường

- GD&ĐT

- Lái xe Quang

Thứ 4 ngày 05/08/2020 (16/6/2020 âm lịch)
...-... 07g30

Dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020

HT.UBND P.An Hòa

- CA dự

UBND P.AH mời
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ
08g00

Dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII Đảng bộ Thành phố

 

PH.TU

- CVP-Hồng

PCT - Nguyễn Văn Hon 13g30 Cuộc họp này đình lại:

Khảo sát về phương án đầu tư dự án Hạ tầng giao thông Nam sông Tiền;  Làm việc sau buổi khảo sát tại Khu du lịch văn hóa phương Nam

 

HLVo

- Lái xe Hảo

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
CT - Võ Thanh Tùng 14g00

Tiếp công dân định kỳ

P.Tiếp Công dân TP

- Các ngành liên quan

- PCVP-Ne

NC/Nhân dự
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự khảo sát và trao đổi các nội dung có liên quan đến tình hình lún sụt mặt đường Nguyễn Huệ

tại công trình đường Nguyễn Huệ

- QLĐT, BQLDA&PTQĐ

Sở Xây dựng mời
CT - Võ Thanh Tùng 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch covid -19

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- MTTQ, PNữ

- NV 

Phòng Nội vụ phát hành thư mời
Thứ 5 ngày 06/08/2020 (17/6/2020 âm lịch)
...-... 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tập huấn (trực tuyến) công tác xử lý vi phạm hành chính (1 ngày)

HT.UBND TP

-  Lãnh đạo và công chức: TP, QLĐT, TN-MT, CA, KT, BCHQS, Y tế, VH-TT, LĐ-TB&XH, Đội QLTTĐT

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính, Công an UBND các xã, phường: P1, P2, P3, P4, AH, TQĐ, TKĐ, TPĐ, TQT

- PCVP-Ne

NC/Ngọc dự
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TT/HĐND

-  VP.TU

- MTTQ, NDân

- CA, TP, TTra, TN-MT, QLĐT, BQLDA&PTQĐ, CN.VP.ĐKĐĐ

- P1, P2, AH, TQT, TPĐ

- PCVP-Ne

NC/Nhân dự
PCT - Nguyễn Văn Hon 08g00

Dự họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội XII Đảng bộ Thành phố

 

PH Thành ủy

- CVP-Hồng

- PCVP-Dũng

CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Các TVHĐ

- CVP-Hồng

NC/Duy dự
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TT/HĐND

- MTTQ, NDân

- TN-MT, TC-KH, QLĐT, BQLDA&PTQĐ, CN.VPĐKĐĐ

- P1, P3, TQĐ, AH, TPĐ

- PCVP-Ne

NC/Nhân dự
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00

Dự kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận đối tượng cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương

 

Trường QS Tỉnh
Thứ 6 ngày 07/08/2020 (18/6/2020 âm lịch)
...-... 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tập huấn (trực tuyến) công tác theo dõi thi hành pháp luật và chỉ số B1 (1 ngày)

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Lãnh đạo phòng Tư pháp

- Công chức các ngành TP: TP, CA, KT, TC-KH, TTra, VH-TT, LĐ-TB&XH, TN-MT, QLĐT, Y tế, GD&ĐT, NV

- PCVP-Ne

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND các xã, phường: P1, P2, P3, P4, AH, TQĐ,  TKĐ, TPĐ,  TQT

NC/Ngọc dự
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ
08g00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ lần thứ 51 khoá XI

 

PH BTV Thành ủy
...-... 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp tập đoàn Novaland về chính sách làng nghề trên địa bàn Tỉnh.

Phòng Bông Lúa

- Ủy quyền P.KT + Cơ sở bột Tư Nương dự

 

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc sau kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- 14 giờ 00, tại TT.VH-HTCĐ xã TKĐ - PCT- Nguyễn Văn Hon

- 13 giờ 30, tại HT.UBND P4 - Trưởng Ban PC - Huỳnh Nguyên Chất

                                               - Trưởng Ban KT-XH -Hồ Văn Hải

Tại các xã, phường
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Họp Đảng uỷ Cơ quan Khối Nhà nước

PH.HĐND TP

- Tất cả các Đảng uỷ viên

CT - Võ Thanh Tùng 15g00

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác xây dựng Đề án thành phố Sa Đéc phát triển thành Thành phố thông minh

HT.UBND TP

- UBND Tỉnh, Sở TT&TT

- TT/TU, TT/HĐND

- Các Ban Đảng, VP.TU

- QLĐT, VH-TT,  TC-KH, TN-MT, CA, KT, TTra, TP, NV, GD&ĐT, LĐ-TB&XH

- LĐVP

PCT - Lăng Minh Nhựt 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Diễn đàn trẻ em thành phố Sa Đéc năm 2020

HT.UBND TP

- Sở LĐ-TB&XH

- TT/HĐND

- MTTQ, PNữ, TĐoàn, Hội KH

- LĐ-TB&XH, VH-TT, GD&ĐT, TP, TN-MT, QLĐT, TC-KH, KT, CA, TT.Ytế, TT.VH-TT&TT

- UBND các xã, phường

- Các đoàn đại biểu TE và Hướng dẫn đoàn xã, phường (mỗi xã, phường 02 hướng dẫn: LĐ-TB&XH và Đoàn TN + 10 TE)

08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Gặp mặt tri ân Công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự

HT. Số 27, Lý Thường Kiệt, P1, TPCL

- Lái xe Quang

CA Tỉnh mời
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Diễn đàn trẻ em (trực tuyến) cấp Tình

HT.UBND TP

- TT/HĐND

- MTTQ, TĐoàn, PNữ

- LĐ-TB&XH, TT.Ytế, GD&ĐT, VH-TT, TN-MT, KT, TC-KH, TP, CA, TT.VH-TT&TT

- UBND các xã, phường

- Các đoàn đại biểu TE và Hướng dẫn đoàn xã, phường (mỗi xã, phường 01 hướng dẫn: LĐ-TB&XH hoặc Đoàn TN + 02 TE). Riêng xã  TPĐ và TKĐ 03 TE

Thứ 7 ngày 08/08/2020 (19/6/2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP.UBND TP

- CVP-Hồng

- PCVP-Nhàn trực 1 cửa

...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang

Chủ nhật ngày 09/08/2020 (20/6/2020 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo