Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018 (11/11/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Dự họp Thường trực Thành ủy

PH.TT TU

Theo lịch TT/TU

CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
14g00

Họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố với các nội dung như:

1. Báo cáo việc giải quyết di dời đường dây hạ áp 3 pha kéo ngang nhà Bà Nguyễn Kim Ánh (14 giờ 00 - 14 giờ 30)

2. Báo cáo việc đưa người tâm thần đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đồng Tháp (14 giờ 30 - 15 giờ 00)

3. Báo cáo chủ trương thực hiện công trình thác hoa tươi công viên Sa Đéc (15 giờ 00 - 15 giờ 30)

4. Báo cáo việc giải quyết đơn của ông Phùng Khắc Minh (Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa) (15 giờ 30 - 16 giờ 00)

5. Báo cáo tiến độ và khó khăn các công trình đường Sa Nhiên - Mù u, đường Cai Dao - Ông Thung (16 giờ 00 - 16 giờ 30)

6. Báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án đường Nguyễn Sinh Sắc và đường Trần Thị Nhượng giai đoạn 4 (các gói thầu đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu)( 16 giờ 30 - 17 giờ 00)

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- CVP-Hồng

1.KT (b/c), VP, Điện lực, UBND Phường 2

2.LĐ-TB&XH (b/c), VP, TCKH, UBND Phường 2, UBND Phường 3

3. BQLCTĐT (b/c), VP, TCKH, QLĐT

4.VH-TT (b/c), VP, QLĐT

5. BQLDA&PTQĐ (b/c), VP, QLĐT, TCKH

6. BQLDA&PTQĐ (b/c), VP

 

NC/Duy dự
...-... 14g00

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố

PH.HĐND TP

- Đ/cVân, Chất, Uyên, Bình

NC/Trung dự
PCT HĐND - Trần Thị Huệ 13g30

Dự hội nghị đánh giá kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên năm 2018

UBND xã TQT
Thứ 3 ngày 18/12/2018 (12/11/2018 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
07g30

* Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

* Điểm cầu tại UBND TP

TT/TU, TT/HĐND, các Ban HĐND, MTTQ, VPTU

CA, BCHQS, TTra, NV, TP, TC-KH, KT, GD&ĐT, Ytế, QLĐT, TN-MT, LĐ-TB&XH, VH-TT

- CCTKê

- CT và PCT UBND: P1, P2, P3, P4

- LĐVP

* Điểm cầu tại UBND các xã, phường: AH, TPĐ, TQT, TKĐ, TQĐ

- CT và các PCT

- CC cấp xã

- ĐD các Hội quán trên địa bàn

* Đính kèm tài liệu họp lần thứ 2

NC dự - VP.UBND Tỉnh mời
CT - Võ Thanh Tùng 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

HT.UBND Tỉnh

Lái xe Quang

VP.UBND Tỉnh mời
...-... 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự buổi bàn giao trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc tại đường Trần Thị Nhượng, khóm 3, phường 1, TPSĐ

Đường Trần Thị Nhượng, K3, P1, TPSĐ

- Ủy quyền P.TC-KH dự

PCT HĐND - Trần Thị Huệ 13g00

Dự họp HĐND xã Tân Phú Đông kỳ thứ bảy

UBND xã TPĐ
Thứ 4 ngày 19/12/2018 (13/11/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
08g00

Họp triển khai quy hoạch phân khu số 5

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

-Sở XD, TC, KH&ĐT

- TT/TU

- QLĐT (chuẩn bị nd), TC-KH, TN-MT

- AH,TQĐ TKĐ, TQT

- CVP-Hồng

NC/Duy dự
CT - Võ Thanh Tùng 14g00

Tiếp công dân định kỳ

P.Tiếp công dân TP

-  Các ngành liên quan

- PCVP-Bình

NC/Nhân dự
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TN-MT (chuẩn bị nd), QLĐT, TC-KH, KT, VH-TT, GD&ĐT, Ytế, BQLDA&PTQĐ, BQLCTĐT

- UBND các xã, phường

- PCVP-Nhàn

* Đính kèm tài liệu họp

NC/Đăng dự
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
18g00

Dự lễ Khai mạc Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2018

Di tích Quốc gia Gò Tháp

- VH-TT

Lái xe Hảo

UBND Tỉnh mời
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất
13g30

Dự họp HĐND Phường 4 kỳ thứ bảy

UBND P4
Thứ 5 ngày 20/12/2018 (14/11/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

*  Tập huấn trực tuyến với Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- PCVP-Nhàn

- NV, TP, VH-TT, LĐ-TB&XH, TN-MT, QLĐT, TC-KH, KT, Ytế, GD&ĐT

- Chủ tịch UBND, công chức làm nhiêm vụ CCHC UBND các xã, phường

NC/Đăng dự
PCT - Nguyễn Văn Hon 08g00

Họp thông qua danh mục vốn kiến thiết năm 2019

Phòng họp Làng Bột (Phòng họp - HT.UBND TP)

-   BQLCTĐT (chuẩn bị nd), QLĐT, TC-KH, KT

-   CT UBND các xã, phường

- CVP-Hồng

NC/Duy dự
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ
13g30

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 36 (khóa XI).

 

 

PH.BTV TU

- Theo lịch TT/TU

PCT - Nguyễn Văn Hon 13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân huyện, Tân Hồng, Lấp Vò, Lai Vung và thành phố Sa Đéc. 

VPUB

-  TTra, TN-MT

- PCVP-Bình

VP.UBND Tỉnh mời - NC/Nhân dự
...-... 14g00

* Họp tư vấn giải quyết khiếu nại

Ban TCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PCT HĐND - Trần Thị Huệ 07g30

Dự họp HĐND Phường 3 kỳ thứ bảy

UBND P3
Thứ 6 ngày 21/12/2018 (15/11/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 07g30

Dự kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 73 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 9 (10/12/1945 – 10/12/2018)

HT.BCHQS TP BCHQS TP mời
PCT - Nguyễn Văn Hon 07g30

Hội nghị trực tuyến UBND Tỉnh tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- MTTQ, HNDân, PNữ

- KT, TC-KH

- Các trạm trực thuộc NN, HTX, THT, Hội quán, nông dân tiêu biểu, doanh nghiệp (do P.Ktế mời)

 

VP.UBND Tỉnh mời
13g30

*  Dự Hội nghị tổng kết ngành Tài chính – kế hoạch 2018

HT.UBND Tỉnh

- TC-KH

Lái xe Hảo

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
14g00

Họp các thành viên UBND TP thông qua việc phân tích chất lượng và đánh gia xếp loại cán bộ, lãnh đạo quản lý

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Các TVUB

- NV (chuẩn bị nd)

PCT - Lăng Minh Nhựt 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập HCLS và Đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin

PH.Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp

Lái xe Hảo

Bộ CHQS Tỉnh mời
Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP. UBND TP

-  CVP-Hồng

- NC/Đăng (trực 1 cửa)

...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang

PCT - Lăng Minh Nhựt 17g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự lễ cúng Kỳ Yên Thượng Điền 

Đình thần Vĩnh Phước Ban Lễ hội Đình thần Vĩnh Phước mời
Chủ nhật ngày 23/12/2018 (17/11/2018 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo