Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018 (12/5/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến
08g00

Họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố với các nội dung:

1. Báo cáo danh mục dự kiến các công trình kế hoạch đầu tư công năm 2019 (08 giờ 00 - 08 giờ 30)

2. Báo cáo đề xuất vị trí dự kiến xây dựng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP Sa Đéc (08 giờ 30 - 09 giờ 00)

3. Báo cáo đề xuất vị trí bãi đỗ xe của HTX (09 giờ 00 - 09 giờ 30)

4. Báo cáo việc xin chủ trương khảo sát địa hình lập quy hoạch phân khu đô thị số 5 (09 giờ 30  - 10 giờ 00)

5. Báo cáo việc đề nghị xét chuyển công chức xã thành công chức cấp huyện (10 giờ 00 - 10 giờ 30)

6. Báo cáo việc thanh toán kinh phí tạm ứng Đoàn đi công tác Vương quốc Hà Lan (10 giờ 30  - 11 giờ 00)

7. Báo cáo việc cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhà hàng Hương Cau và Công viên nhạc nước (11 giờ 00  - 11 giờ 30)

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

 - LĐVP

1.TC-KH (b/c), VP

2.QLĐT (b/c), VP, TNMT

3.QLĐT (b/c), VP, TCKH

4.QLĐT (b/c), VP, TCKH

5. NV (b/c), VP

6. KT (b/c), VP, TCKH

7. BQLCTĐT (b/c), VP, TCKH, QLĐT, TN-MT

NC/Ngân dự
" 08g00

Đi kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước

+ Buổi sáng, bắt đầu 8 giờ tại UBND phường 1

+ Buổi chiều; bắt đầu 14 giờ  tại UBND phường 2

UBND P1

- CVP-Hồng

PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
PTB KT-XH HĐND - Phan Trần Phương Uyên,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất
14g00

Họp Thường trực HĐND Thành phố

PH.HĐND TP

- PCV-Bình

NC/Trung dự
PCT - Lăng Minh Nhựt 07g30

Dự Hội nghị sơ kết CLB Hưu trí thành phố Sa Đéc 6 tháng đầu năm 2018

HT.TU THĐ, P1 CLB Hữu Trí TP mời
14g00

Họp công bố công tác thuyên chuyển giáo viên

P.GD&ĐT TP

-  TVHĐ

- PCVP-Dũng

PCT - Huỳnh Thanh Chiến 14g00

Dự họp quyết toán vốn đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khóm 3, phường 2 (khu B), thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc)

PH.Sở Tài chính

-  TC-KH

- Lái xe Hảo

Sở Tài chính mời
Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 07g30

* Dự HN tổng kết Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng

BCHQS

- CA

Lái xe Quang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
" 08g00

Đi kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước

+ Buổi sáng, bắt đầu 8 giờ tại UBND xã TKĐ

+ Buổi chiều; bắt đầu 14 giờ  tại phòng Kinh tế

UBND xã TKĐ

- CVP-Hồng

CT - Võ Thanh Tùng 14g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

-  CácTVHĐ

- PCVP-Bình

NC/Nhân dự
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Họp thông qua việc phối hợp giải quyết cơ sở giết mổ gây ô nhiễm môi trường tại ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TC-KH (chuẩn bị nd), CA, QLĐT, TN-MT, KT, BQLCTĐT

- HTX DV NN TPĐ

- TPĐ

NC/Dung dự
" 15g00

Dự họp thông qua việc thống nhất Cao độ xây dựng và các nội dung có liên quan của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Đường ĐT.852B, giai đoạn 2 (Đường Vành đai Tây Bắc, thành phố Sa Đéc)

PH.Sở GTVT BanQLDA ĐT XDCT GT mời
PCT - Lăng Minh Nhựt 07g30

Dự họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu thành phố Sa Đéc năm 2018

 

HT.UBND TP

- Sở VH, TT&DL; Phòng XDNS VH&GD

- TT/TU, BTG, MTTQ, PNữ, Hội NCT, Hội KH, Hội NDân, LĐLĐ, TĐoàn

- NV

- P1, P2, P3, P4, AH, TQĐ, TKĐ, TPĐ, TQT

- 37 hộ gia đình tiêu biểu (do UBND xã, phường mời)

13g30

Diễn đàn trẻ em thành phố Sa Đéc năm 2018

HT.UBND TP

- Sở LĐ-TB&XH

- TT/HĐND, MTTQ, LHPNữ, TĐoàn

- GD&ĐT, CA, LĐ-TB&XH, VH-TT, TT.VH-TT&TT, TT.Ytế

- Hội KHọc

- P1, P2, P3, P4, AH, TQĐ, TKĐ, TPĐ, TQT

PCT - Huỳnh Thanh Chiến 08g00

Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

-Các TV HĐ

- PCVP-Bình

NC/Nhân dự
14g00

Dự họp thông qua phương án thiết kế lan can cầu Cái Cỏ thuộc dự án Đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Sa Đéc

PH.Sở Xây dựng

- BQLDA&PTQĐ (chuẩn bị nd)

- Lái xe Quang

HĐKTQH Tỉnh mời
15g30

Dự họp thông qua phương án kiến trúc cầu Sắt quay thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cầu Sắt quay và cầu Hang, thành phố Sa Đéc

PH.Sở Xây dựng

-QLĐT, BQLDA&PTQĐ

- Lái xe Quang

HĐKTQH Tỉnh mời
Thứ 4 ngày 27/06/2018 (14/5/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Giám sát chi bộ Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố về thực hiện NQ01

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

Các TVGS

NC/An dự
" 08g00

Đi kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước

+ Buổi sáng, bắt đầu 8 giờ tại phòng Tài chính – Kế hoạch

+ Buổi chiều; bắt đầu 14 giờ  tại Ban QLDA&PTQĐ

P.TC-KH TP

CVP-Hồng

PCT - Nguyễn Văn Hon 09g00

Tiếp và làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT về việc tháo gỡ khó khăn việc GPMB gói thầu Nạo vét kênh kết hợp cứng hóa bờ bao để phát triển vùng trồng hoa kiểng xã TKĐ

Phòng họp Làng Bột (Phòng họp - HT.UBND TP)

KT

13g30

Dự Hội thảo “Giải pháp tiết kiệm điện trong chiếu sáng và ứng dụng điện năng lượng mặt trời ”

HT.A2 KDL Mỹ Trà

- KT, BQLCTĐT

- Lái xe Hảo

Sở Công Thương mời
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00

Kiểm tra các công trình sửa chữa trường lớp

Tại thực địa

- GD&ĐT, TC-KH, QLĐT

14g00

Họp thông qua phương án, quản lý và giá cả nền mộ Nghĩa trang nhân dân (giai đoạn 2)

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- LĐ-TB&XH, TC-KH, TN-MT, QLĐT

- PCVP-Dũng

PCT - Huỳnh Thanh Chiến 08g00

Làm việc với UBND xã Tân Quy Tây về tiến độ thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn

 

PH.HĐND TP

- TC-KH, QLĐT, TN-MT

- TQT

NC/Ngân dự
14g00

Làm việc với UBND xã Tân Khánh Đông về tiến độ thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn

 

Phòng họp Làng Bột (Phòng họp - HT.UBND TP)

- TC-KH, QLĐT, TN-MT

- TKĐ

NC/Ngân dự
Thứ 5 ngày 28/06/2018 (15/5/2018 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 07g30

Dự tiếp và làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến kiểm tra thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2018 và tham quan mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đối với Hội CCB thành phố Sa Đéc và phường Tân Quy Đông

TT. Học tập cộng đồng P.TQĐ Hội CCB TP mời
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Giám sát Đảng ủy phường Tân Quy Đông về thực hiện NQ01

P.TQĐ

Các TVGS

NC/An
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00

Dự họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2018

HT.CA Tỉnh

Lái xe Quang

Sở VH,TT&DL; mời
PCT - Huỳnh Thanh Chiến 08g00

Làm việc với UBND xã Tân Phú Đông về tiến độ thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn

 

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TC-KH, QLĐT, TN-MT

- TPĐ

NC/Ngân dự
14g00

Làm việc với UBND phường 3 và phường 4 về tiến độ thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn

 

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TC-KH, QLĐT, TN-MT

- P3, P4

NC/Ngân dự
Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 07g30

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Cao cấp 

TP.HCM

Lái xe Hảo

PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến
08g00

Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (1 ngày)

HT.TU (155A, THĐ, K1, P1)

- Các LĐVP

- Các Ban HĐND

 

PCT - Lăng Minh Nhựt 13g30

Dự Đại hội Đại biểu Hội Taekwondo tỉnh Đồng Tháp lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023

+ Khai mạc vào lúc 13 giờ 30

+ Bế mạc vào lúc 17 giờ 00

Nhà hàng Dragon Palace Taekwondo tỉnh mời
Thứ 7 ngày 30/06/2018 (17/5/2018 âm lịch)
" 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

Lái xe Quang

PCT - Lăng Minh Nhựt 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP. UBND TP

 PCVP- Nhàn

10g00

Tham gia chương trình "Diễn đàn: Chính quyền thành phố Sa Đéc đối thoại với nhân dân" tháng 6/2018 (kỳ 52) 

ĐTT
Chủ nhật ngày 01/07/2018 (18/5/2018 âm lịch)
" 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

Lái xe Hảo