Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 01/06/2020 (10/4 nhuận /2020 âm lịch)
CT/HĐND - Lê Hồng Tho,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất,
TB KT-XH HĐND - Hồ Văn Hải
08g00

Họp Thường trực HĐND thành phố

PH.HĐND TP NC/Trung dự
CT - Võ Thanh Tùng 08g30

Báo cáo chuyên đề kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc

HT.Xã TQT Hội ND TP mời
...-... 09g30

Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên năm 2020

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- NV

- Các thí sinh tham dự

CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
14g00

Nội dung cuộc họp có thay đổi: Họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố với các nội dung:

1. Báo cáo dự thảo Kết luận Thanh tra (14 giờ 00 – 14 giờ 30)

2. Báo cáo việc xây dựng của ông Lê Thanh Tuấn (14 giờ 30 – 15 giờ 00)

3. Báo cáo việc hoán đổi đất các hộ dân tại Cây Da thuộc phường 1 (15 giờ 00 – 15 giờ 30)

4. Báo cáo việc giải quyết đơn của ông Võ Văn Thắng (15 giờ 30 – 15 giờ 45)

5. Báo cáo việc giải quyết đơn đề nghị CPXD của bà Nguyễn Thu Vân (15 giờ 45 - 16 giờ 00)

6. Báo cáo việc ý kiến hủy Quyết định của ông Đinh Nguyễn Vinh Quang (16 giờ 00 - 16 giờ 30)

7. Báo cáo việc xin chủ trương chỉ định thầu thi công xây dựng công trình Trang trí cụm hoa tiểu cảnh các khu vực ngoài đường phố phục vụ các ngày lễ (16 giờ 30 - 17 giờ 00)

 

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

1. TTra (b/c), VP

2. TKĐ (b/c), VP, TTra, TNMT, QLĐT

3. TN-MT (b/c), VP, QLĐT, UBND Phường 1

4. QLĐT (b/c), VP, TNMT, Chi nhánh VPĐK đất đai Sa Đéc, UBND xã Tân Phú Đông

5. QLĐT (b/c), VP, UBND phường An Hòa

6. BQLDA&PTQĐ (b/c), VP, TNMT, TTra, UBND phường 3

7. BQLCTĐT (b/c), VP, TCKH, QLĐT

- CVP-Hồng

NC/Duy dự
Thứ 3 ngày 02/06/2020 (11/4 nhuận /2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Dự họp Thường trực Thành uỷ 

PH.TT TU
14g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TT/HĐND

- VP.TU

- MTTQ, NDân

- CA, TP, TTra, TN-MT, QLĐT, BQLDA&PTQĐ, CN.VPĐKĐĐ

- P1, AH, TPĐ, TQT

- PCVP-Ne

NC/Nhân dự
CT/HĐND - Lê Hồng Tho,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất,
TB KT-XH HĐND - Hồ Văn Hải
14g00

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thành phố trình kỳ họp và xây dựng báo cáo thẩm tra của Ban

PH.HĐND TP

- Các TV Ban KT-XH

- Ban Pháp chế

- TC-KH, TP

NC/Trung dự
Thứ 4 ngày 03/06/2020 (12/4 nhuận /2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ
07g30

Họp Ban Thường vụ Thành uỷ đột xuất

PH.BTV
...-... 08g00

Dự họp thông qua kết quả kiểm tra xác minh các vụ việc khiếu nại trên địa bàn thành phố Sa Đéc

 

HT.Sở TN-MT

- Ủy quyền TN-MT, BQLDA&PTQĐ, TTra dự

Sở TN-MT mời
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
TB KT-XH HĐND - Hồ Văn Hải
09g30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đột xuất

PH.TU

- CVP-Hồng

PCT - Lăng Minh Nhựt,
...-...
13g30

Hội nghị giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn Thành phố

HT.UBND TP
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Họp thông qua báo cáo và đề xuất công tác quản lý đất đai các tuyến đường mới quy hoạch trên địa bàn thành phố

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TN-MT (chuẩn bị nd), QLĐT

- TQT, AH, TPĐ

- Đội QLTTĐT

- PCVP-Nhàn

NC/Đăng dự
...-... 14g00

Dự họp trao đổi nội dung đầu tư các khu dân cư quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh

PH.Sở Xây dựng

- Ủy quyền P.QLĐT dự

Sở Xây dựng mời
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

* Họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động.

HTUB

- MTTQ, CCB, LĐLĐ, NDân, PNữ, TĐoàn

- LĐ-TB&XH, Ytế,TC-KH, VH-TT, TT.VH-TT&TT, BCHQS, CA

- P1, P2, P3, P4, AH,TQĐ, TKĐ, TQT,TPĐ

- P.GD.NHCSXH

* Đính kèm tài liệu họp

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 04/06/2020 (13/4 nhuận /2020 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 07g00

Khám sức khoẻ định kỳ

Ban CSSK Tỉnh

- Lái xe Hảo

CT - Võ Thanh Tùng 07g30

Họp các cơ quan khối Nội chính Thành phố

PH.BTV TU

- Theo lịch TT/TU

LĐUB 04/06/2020 - 05/06/2020

Tiếp và làm việc với đoàn Thanh tra số 32/QĐ-TTr 

TPSĐ

- TN-MT

- TKĐ

CT/HĐND - Lê Hồng Tho,
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất,
TB KT-XH HĐND - Hồ Văn Hải
13g30

Họp HĐND thành phố kỳ bất thường 

HT.UBND TP
...-... 14g00

Dự họp Hội đồng KTQH tỉnh thông qua phương án thiết kế kiến trúc cầu Nguyễn Tất Thành, TP Sa Đéc và cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Cao Lãnh

 

PH.Sở Xây dựng

- Giao P.QLĐT, BQLDA&PTQĐ dự

PCT HĐND - Trần Thị Huệ 07g30

Dự hội nghị BCH Đảng bộ xã Tân Quy Tây

 

HT.xã TQT
CT/HĐND - Lê Hồng Tho 07g30

Đi công tác

TPCL

- Lái xe Quang

Thứ 6 ngày 05/06/2020 (14/4 nhuận /2020 âm lịch)
...-... 07g30

Tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở

HT.UBND TP
CT - Võ Thanh Tùng 07g30

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về công tác cán bộ của Đảng bộ Tỉnh

HT.VP Tỉnh uỷ

- Lái xe Hảo

13g30

Dự Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 Chi bộ Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất

BQLDA&PTQ;Đ TP
PCT - Nguyễn Văn Hon 13g30

Dự Đại hội Đảng viên Chi bộ Kho bạc, nhiệm kỳ 2020-2025

Kho bạc
...-... 14g00

Hội thảo "Tạo Hệ sinh thái bền vững để phát triển doanh nghiệp"

HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
PCT - Lăng Minh Nhựt 14g00

Dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn giám sát 116 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Ban Dân vận Thành uỷ

- PCVP-Dũng

CT/HĐND - Lê Hồng Tho 07g30

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về công tác cán bộ của Đảng bộ Tỉnh

HT.VP Tỉnh uỷ

- Lái xe Quang

Thứ 7 ngày 06/06/2020 (15/4 nhuận /2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP.UBND TP

- CVP-Hồng

 

NC/Đăng trực 1 cửa
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo

PCT HĐND - Trần Thị Huệ 07g30

Dự Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du

 

Trường THPT Nguyễn Du
Chủ nhật ngày 07/06/2020 (16/4 nhuận /2020 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang