Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 22/01/2018 (6/12/2017 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Dự họp Thường trực Thành ủy

PH.TU VP.TU mời
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
PTB KT-XH HĐND - Phan Trần Phương Uyên,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất
14g00

Họp Thường trực HĐND Thành phố

PH.HĐND TP NC/Trung dự
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng,
PCVP - Lê Việt Dũng
14g30

Dự lễ ra mắt Hội quán "Tôi yêu màu tím"

số 169, tỉnh lộ 848, ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông

TT/Tỉnh uỷ, Ban KT-NS HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, VP Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, VP UBND Tỉnh,

- Các Sở: NV, KH&ĐT, TTin và TThông, NN và PT NT, TT.UD CNC

- TT/TU, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

- TT/HĐND, MTTQ, ND, PNữ, Thành đoàn

 

- Các ngành TP: CA, KT, TC-KH, TNMT, QLĐT, VH-TT, Đài Truyền thanh, TT VH-TT

 

- Bí thư Đảng ủy phường 2

 

- Đại diện Đảng ủy, UBND: TKĐ, TPĐ, TQĐ, TQT

 

- HTX hoa kiểng TQĐ

 

- CTy TNHH MTV Cỏ May Bách hoa

 

- Đại diện 03 Hội quán: Làng hoa, Làng bột, Đông Giang

Thứ 3 ngày 23/01/2018 (7/12/2017 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng
07g30 Cuộc họp này đình lại:

Dự buổi làm việc với các cơ quan Khối Kinh tế và Khối Văn hóa-Xã hội Thành phố

PH.BTV TU VP.TU mời
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự buổi làm việc về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố

PH.BTV TU

- TĐoàn

- QLĐT, CA, BQLCTĐT, Đội QLTTĐT,ĐTT

- TQĐ

VP.TU mời
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Dự vận hành Trạm xử lý nước thải Phú An thuộc Dự án Xử lý nước thải, chất thải cải thiện môi trường làng nghề sản xuất bột xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc

Tân Phú Đông

- UBND Tỉnh, VP UBND Tỉnh

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, KHCN 

NC/Duy dự
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCVP - Nguyễn Văn Bình
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp giao ban với các ban và cơ quan của Thành ủy quý 4 năm 2017.

PH.BTV TU VP.TU mời
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCVP - Lê Việt Dũng
14g00

Tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuẩn bị chương trình Lễ công bố Quyết định công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2016

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- KT, VH-TT, TT.VH-TT, TC-KH

" 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v kiểm tra tình hình thực hiện vốn thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2016, 2017 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố

PK.UBND TP

- KT (chuẩn bị nd), TC-KH

- TQT, TKĐ, TPĐ

NC/Dung dự
Thứ 4 ngày 24/01/2018 (8/12/2017 âm lịch)
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCVP - Nguyễn Văn Bình,
PTB KT-XH HĐND - Phan Trần Phương Uyên
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Thăm và làm việc với Đảng ủy phường 4 đầu năm 2018 (Đoàn 1)

Đảng ủy phường 4

Theo lịch Thường trực Thảnh ủy

PCT - Nguyễn Văn Hon,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng,
PCVP - Phan Thị Nhàn,
PCVP - Lê Việt Dũng
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần chuẩn bị đón tiếp các Đoàn đại biểu dự Lễ công bố thành phố Sa Đéc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Khai mạc Lễ hội Hoa Xuân năm 2018 trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- BTC, VP.TU, UBKT, BTG, BDvận, MTTQ, NDân, PNữ, LĐLĐ

- VH-TT, TTra, GD&ĐT, TN-MT, LĐ-TB&XH,

TC-KH, VH-TT, QLĐT, KT, Ytế, TT.Ytế, BQLChợ,

BQLCTĐT, CA, CCThuế, CCTKê, Điện lực, CT.Cấp nước

NC/An dự
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng,
PCVP - Lê Việt Dũng
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Thăm và làm việc với Đảng ủy xã Tân Phú Đông đầu năm 2018 (Đoàn 3)

Đảng ủy xã Tân Phú Đông

Theo lịch Thường trực Thảnh ủy

PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCVP - Phan Thị Nhàn,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Thăm và làm việc với Đảng ủy phường 1 đầu năm 2018 (Đoàn 2)

Đảng ủy phường 1

Theo lịch Thường trực Thảnh ủy

CT - Võ Thanh Tùng,
PCT HĐND - Lê Văn Vân
19g00

Dự Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du Lịch Đồng Tháp 2018

Khu DL VH Phương Nam

- TT/TU

- VH-TT

Lái xe Hảo

Sở VHTTDL mời
PCT - Huỳnh Thanh Chiến 14g00

Đi kiểm tra các công trình XDCB

Tại thực địa

TNMT, QLĐT, BQLDA&PTQĐ, TCKH

NC/Xuyên dự
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCVP - Lê Việt Dũng
07g30

Dự họp giao ban với các Đoàn thể Thành phố quý 4 năm 2017

PH.BTV VP.TU mời
" 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp V/v bàn giao cơ sở vật chất cho UBND thành phố Sa Đéc

PH.Sở Tài chính

Ủy quyền phòng TC-KH, TN-MT, QLĐT, BQLDA&PTQĐ

Sở Tài chính mời
Thứ 5 ngày 25/01/2018 (9/12/2017 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ
08g00

Hội nghị  Ban Thường Vụ Thành ủy lần thứ 26 (khóa XI)

PH.BTV TU VP.TU mời
CT - Võ Thanh Tùng,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Hội  nghị tổng kết công tác đảm bảo ATGT và TTĐT trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2017

HT.UBND TP

- ĐD LĐ BATGT Tỉnh

- ĐD LĐ Đội CSGTĐBộ – CA Tỉnh

- ĐD LĐ Đội CSGTĐThủy – CA Tỉnh

- ĐD LĐ Đội TTGT Số 4

- Các TV BATGT

- BQLDA&PTQĐ, BQLCTĐT

- Các trường THPT

NC/Xuyên dự
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng,
PCVP - Phan Thị Nhàn,
PCVP - Nguyễn Văn Bình,
PTB KT-XH HĐND - Phan Trần Phương Uyên,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất,
PCVP - Lê Việt Dũng
18g30

Lễ công bố Quyết định công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và Khai mạc Lễ hội Hoa Xuân năm 2018

Cổng A Công viên (đường Tôn Đức Thắng, P.An Hòa, TP.Sa Đéc)

- Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các Sở, bạn, ngành Tỉnh

- TT/TU, TT/HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường

NC dự
PCT - Lăng Minh Nhựt 13g30

Khai mạc Hội thi “Chế biến các món ngon từ bột gạo Sa Đéc” năm 2018

Công viên Sa Đéc
PCT - Huỳnh Thanh Chiến 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp bàn về tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2017 còn thấp

PH.Sở KH&ĐT

- TC-KH, BQLDA&PTQĐ

Sở KH&ĐT mời
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCVP - Nguyễn Văn Bình
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp thông qua các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- MTTQ, NDân

- TN-MT (chuẩn bị nd), TC-KH, QLĐT, BQLDA&PTQĐ

-P2

- Đd hộ dân có đất bị thu hồi (do phòng TN-MT mời)

NC/Nhân dự
Thứ 6 ngày 26/01/2018 (10/12/2017 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng
08g00

Cuộc họp này dời từ 8 giờ ngày 25/01/18 xuống: Họp Hội đồng kiến trúc quy hoạch Thành phố với các nội dung:

1. Thông qua Phương án Quy hoạch phân khu Khu chức năng đặc thù làng hoa Sa Đéc (08 giờ 00 - 09 giờ 30)

2. Thông qua phương án trang trí phố di bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ cầu Sắt – Bến tàu du lịch) (09 giờ 30 - 10 giờ 00)

3. (10 giờ 00 - 11 giờ 00)

- Thông qua Phương án thiết kế đường vào trường THCS Tân Khánh Đông

- Thông qua Phương án thiết kế đường nội bộ Khu dân cư Tân Phú Đông

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TT/TU, TT/HĐND

- BDV, BTC, UBKT, BTG, MTTQ, CA, BCHQS, BT Đảng ủy P2 (Các đ/c UVBTV)

- QLĐT, TC-KH, TN-MT, KT, GD&ĐT, BQLDA và PTQĐ, BQLCTĐT (Các TV HĐKT)

- P1, AH, TQĐ, TKĐ, TPĐ

 

Đính kèm tài liệu họp

NC/Duy + Xuyên dự
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng,
PCVP - Lê Việt Dũng
13g30

Thăm và làm việc với Đảng ủy phường An Hòa đầu năm 2018 (Đoàn 3)

phường An Hòa

Theo lịch Thường trực Thảnh ủy

PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCVP - Nguyễn Văn Bình,
PTB KT-XH HĐND - Phan Trần Phương Uyên
13g30

Thăm và làm việc với Đảng ủy phường Tân Quy Đông đầu năm 2018 (Đoàn 1)

Đảng ủy phường Tân Quy Đông

Theo lịch Thường trực Thảnh ủy

PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCVP - Phan Thị Nhàn,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất
13g30

Thăm và làm việc với Đảng ủy xã Tân Quy Tây đầu năm 2018 oàn 2)

Đảng ủy xã Tân Quy Tây

Theo lịch Thường trực Thảnh ủy

CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt,
PCT - Huỳnh Thanh Chiến,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
CVP HĐND & UBND- Lê Ngọc Quang Hồng,
PCVP - Phan Thị Nhàn,
PCVP - Nguyễn Văn Bình,
PCVP - Lê Việt Dũng
18g00

Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư thành phố Sa Đéc năm 2018

Khu D, Trung tâm Thương mại - Tài chính, TP Sa Đéc

có thư mời phát hành riêng

PCT - Lăng Minh Nhựt 09g00

Lễ tổng kết và trao thưởng Hội thi nhiếp ảnh " Sa Đéc vào Xuân"

Hội quán Làng Hoa
" 13g30

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Trụ sở Ban TCD

- TTra, TN-MT, BQLDA&PTQĐ

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp điều chỉnh quy hoạch định hướng các KCN và thủ tục triển khai lập quy hoạch chi tiết KCN công nghệ cao tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

PH.Ban QL Khu Kinh tế Ban QL Khu Kinh tế mời
Thứ 7 ngày 27/01/2018 (11/12/2017 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCVP - Lê Việt Dũng
07g00

Trực giải quyết hồ sơ của công dân

VP UBND TP

- Sĩ, Thi

PCT - Nguyễn Văn Hon 10g00

Tham dự chương trình “Diễn đàn: Chính quyền thành phố Sa Đéc đối thoại với nhân dân“ tháng 01/2018 (kỳ 48)

ĐTT
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00

Tham dự trao quà Tết năm 2018

TT.Hoạt động cộng đồng (quán cà phê Hoa gạo, đối diện Chùa Phước Huệ) Hội LHPNữ mời
15g00

Khai mạc Hội thi "Ẩm thực đường phố" năm 2018

Công viên Sa Đéc
" 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

Lái xe Hảo

Chủ nhật ngày 28/01/2018 (12/12/2017 âm lịch)
" 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

Lái xe Quang