Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019 (18/8/2019 âm lịch)
...-... 07g30

Dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Đồng Tháp năm 2019

HT.KDL Mỹ Trà

- VH-TT, TT.VH-TT&TT

Sở TT&TT; mời
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Dự họp Thường trực Thành uỷ

PH.TU
BT Đảng ủy 08g00

Họp Đảng uỷ cơ quan Khối Nhà nước

PH.HĐND TP

- Tất cả Đảng uỷ viên

CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
13g30

Họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố với các nội dung:

1. Báo cáo đề xuất giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng của ông Nguyễn Văn Mười (13 giờ 30 - 14 giờ 00)

2. (14 giờ 00 - 15 giờ 00)

- Báo cáo phương án thiết kế tổng mặt bằng công trình Trường THCS Hùng Vương.

- Báo cáo phương án thiết kế tổng mặt bằng công trình Trường TH Phú Long.

3. Báo cáo đề xuất phương án nâng cao hiệu quả khai thác du lịch tại thành phố Sa Đéc (15 giờ 00 - 15 giờ 30)

4. Báo cáo ý tưởng Kế hoạch tổ chức Lễ Hội Hoa Xuân năm 2019 (15 giờ 30 - 17 giờ 00)

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

1.QLĐT (b/c), VP, TNMT, UBND phường Tân Quy Đông

2.BQLDA&PTQĐ (b/c)

- VP, TCKH, QLĐT, TNMT, GDĐT, UBND Phường 1

- VP, TNMT, QLĐT, TNMT,  GDĐT, UBND xã Tân Phú Đông

3.VH-TT (b/c), VP, TNMT, TCKH, QLĐT, KT, UBND phường Tân Quy Đông

4. VH-TT (b/c), VP, TCKH, QLĐT, KT, Ban QLCTĐT, BTG

- CVP-Hồng

NC/Duy dự
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
TB Pháp chế HĐND-Huỳnh Nguyên Chất,
TB KT-XH HĐND - Hồ Văn Hải
14g00

Họp Thường trực HĐND thành phố

PH.HĐND TP

- PCVP-Bình

NC/Trung dự
Thứ 3 ngày 17/09/2019 (19/8/2019 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 07g30

Dự tập huấn cài đặt và sử dụng chứng thư số cho cá nhân năm 2019

HT.UBND TP

- Lãnh đạo và kế toán các ngành: VH-TT, TC-KH, TN-MT, QLĐT, KT, LĐ-TB&XH, NV, GD&ĐT, TP, TTra, CCTKê, BQLDA&PTQĐ, BQLCTĐT, QLC, TT.TH, TT.VH-TT&TT, Đội QLTTĐT, TT.DVNN

- Lãnh đạo và kế toán UBND các xã, phường

- CVP-Hồng

- PCVP-Nhàn

* Đính kèm danh sách tập huấn

Đ/c My dự
08g00

Họp góp ý dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024).

 

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TN-MT, KT, QLĐT, KT, TC-KH, CC.Thuế, BQLDA&PTQĐ

- CN.VPĐKĐĐ

- Lãnh đạo UBND các xã, phường

- Cán bộ địa chính UBND các xã, phường

- PCVP-Nhàn

NC/Đăng dự
...-... 15g00

Tiếp và làm việc với Sở Công Thương về việc khảo sát, trao đổi, đề xuất một số trang thiết bị hỗ trợ cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP làm cơ sở xây dựng thuyết minh nhiệm vụ đề xuất điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gửi Bộ Công Thương

Hội quán Làng hoa Sa Đéc

- Ủy quyền P.KT (chuẩn bị nd), VH-TT, TQĐ tiếp đoàn

Sở Công Thương mời
PCT - Lăng Minh Nhựt 07g30

Dự hội nghị triển khai thực hiện văn bản pháp luật, Luật Quốc phòng năm 2018

Thành Đội

- Trưởng Ban Pháp chế- Chất

13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Sở Y tế về việc kiểm tra, giám sát thực địa tình hình phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019

UBND xã Tân Phú Đông

- BTG, MTTQ, NDân, PNữ, LĐLĐ, CTĐỏ

- BHXH, VH-TT, KT, LĐ-TB&XH, CA, BCHQS, TC-KH, QLĐT, TN-MT, GD&ĐT

- TT.Ytế (chuẩn bị nd)

 

BT Chi Bộ 14g00

Họp lệ Chi bộ Văn phòng UBND thành phố

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Tất cả Đảng viên

Thứ 4 ngày 18/09/2019 (20/8/2019 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT HĐND - Trần Thị Huệ,
PCT HĐND - Lê Văn Vân,
TB KT-XH HĐND - Hồ Văn Hải
18/09/2019 - 20/09/2019

Đi công tác 

"

- CVP-Hồng

NC/Trung
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Lăng Minh Nhựt
07g30

Dự tập huấn cài đặt và sử dụng chứng thư số cho cá nhân năm 2019

HT.UBND TP

- Lãnh đạo và kế toán các ngành: VH-TT, TC-KH, TN-MT, QLĐT, KT, LĐ-TB&XH, NV, GD&ĐT, TP, TTra, CCTKê, BQLDA&PTQĐ, BQLCTĐT, QLC, TT.TH, TT.VH-TT&TT, Đội QLTTĐT, TT.DVNN

- Lãnh đạo và kế toán UBND các xã, phường

- PCVP-Dũng

- PCVP-Bình

* Đính kèm danh sách tập huấn

 

13g30

Họp (trực tuyến) UBND thành phố phiên thường tháng 8 năm 2019

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

* Điểm cầu tại UBND TP

- TT/TU, TT/HĐND

- MTTQ, BTG, LĐLĐ

- 2 Ban HĐND

- CA, BCHQS, TTra, TP, NV, TC-KH, KT, QLĐT, TN-MT, LĐ-TB&XH, VH-TT, GD&ĐT

- CCTKê, CCThuế, BQLDA&PTQĐ, BQLCTĐT, BQLC, TT.Ytế, TT.DVNN, Đội QLTTĐT

- PCVP-Dũng

* Điểm cầu tại UBND các xã, phường

- Bí thư Đảng uỷ, TT/HĐND, MTTQ, các đoàn thể, các thành viên UBND, công chức các lĩnh vực, Trưởng BND các khóm, ấp 

* Đính kèm tài liệu họp

NC/Ngân dự
Thứ 5 ngày 19/09/2019 (21/8/2019 âm lịch)
...-... 07g30

Hội nghị tập huấn phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019 

HT.UBND TP

- Các TV BCĐ

- Trưởng, phó Ban công tác XDĐSVH; công chức VH-XH; Trưởng và phó BVĐ các khóm, ấp; CC Tài chính – Kế toán; Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm CLB Gia đình phát triển bền vững các khóm, ấp (do UBND các xã, phường mời)

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá (Phòng VH-TT mời)

* Đính kèm tài liệu họp

Phòng VH-TT phát hành TM
CT - Võ Thanh Tùng 07g30

* Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm tình hình, kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

HTUB

- GĐ BQLDA&PTQĐ

- Lái xe Quang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
...-... 08g00

Tập huấn triển khai công tác loại trừ bệnh phong năm 2019

HT.TT Ytế TP

- Các TVBCĐ

- UBND các xã, phường

- Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS

- Trạm Y tế các xã, phường

- Cán bộ phụ trách Da liễu của Khoa kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS

TT. Ytế phát hành TM

13g30

Tham quan diễn tập KVPT huyện Châu Thành năm 2019 (1,5 ngày)

HT B. Huyện uỷ Châu Thành

- CA, BCHQS dự

PCT - Lăng Minh Nhựt 07g30

Dự Hội nghị thường niên Cụm đô thị hội viên Tây Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019

HT.Thành phố Long Xuyên

-  Lái xe Hảo

Thứ 6 ngày 20/09/2019 (22/8/2019 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g30

Tham dự đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm trong công tác CCHC

Tỉnh Đồng Nai

- TT/TU, TT/HĐND, MTTQ

- NV, TP, CN.VPĐKĐĐ, VH-TT, TC-KH, LĐ-TB&XH, TN-MT, QLĐT, TT.TH

- Lãnh đạo UBND, công chức VP phụ trách công tác CCHC

NC/Đăng
...-... 14g00 Cuộc họp này đình lại:

Tiếp và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc để giải quyết khiếu nại của ông Mai Ngọc Đức

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TTra, BQLCTĐT

- P2

- PCVP-Bình

Sở KH&ĐT mời
PCT - Lăng Minh Nhựt 08g00

Tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thảo luận, thống nhất phương thức phối hợp thực hiện xây dựng "Đề án phát triển làng văn hoá du lịch hoa kiểng Sa Đéc

* 8 giờ khảo sát Làng Hoa tập trung tại Hội quán Làng Hoa

* 9 giờ 30 làm việc tại PH.HĐND TP

Hội quán Làng Hoa Sa Đéc

- KT, VH-TT, QLĐT, CCTKê

- TQĐ, TKĐ

- Lái xe Hảo

10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra theo Quyết định số 79/QĐ-TTr ngày 16/9/2019 của Chánh Thanh tra Tỉnh

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TN-MT, TC-KH, TTra

- CCThuế, CN.VPĐKĐĐ

Thứ 7 ngày 21/09/2019 (23/8/2019 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang

PCT - Lăng Minh Nhựt 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP.UBND TP

- PCVP-Dũng

 

NC-Đăng trực 1 cửa
08g30

Dự lễ kỷ niệm 61 năm ngày viên tịch Đức Tông Sư Minh Trí Giáo Chủ Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam

Hội quán Hưng Trung Tự (Chùa Tịnh Độ)
Chủ nhật ngày 22/09/2019 (24/8/2019 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo