Lịch công tác UBND xã Tân Thuận Tây

UBND XÃ TÂN THUẬN TÂY

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Họp giao ban đầu tuần

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Nguyễn Tấn Chuyển,
PCT - Phạm Thanh Sang
08g00 PH UBND xã

Làm việc công chức chuyên môn bộ phận địa chính xây dựng và NTM

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Nguyễn Tấn Chuyển
10g00 PH UBND xã

Nguyễn Phước Đạo,Trần Thanh Nhã

Kiều Trang GBB

Triển khai các kế hoạch: Diệt lăng quăng phòng chống SXH, tổ chức Lễ Giỗ cụ Nguyễn Quang Diêu, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm ở nước  ngoài theo hợp đồng,, vận động BHXH tự nguyện, BHYT

PCT - Phạm Thanh Sang 14g00 Phòng họp UBND xã

UBMTTQ, Các tổ chức chính trị xã hội,, Công an, Quân sự,  Y tế,  đ/c Lê Hoàng Thanh, trưởng NBND 4 ấp, Cộng tác viên Y tế

Thông qua dự thảo các Kế hoạch:

1/ Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025

2/ Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

3/ Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025

(Có tài liệu gởi kèm)

PCT - Nguyễn Tấn Chuyển 14g30 Phòng họp Hương Xoài Lịch VPUBND TPCL

Bàn giao mặt bằng ngoài thực địa và xác định phần đất công công trình Tổ hợp thể thao xã Tân Thuận Tây

Chủ tịch - Lương Đức Phước 15g00 Tại Trung tâm VH HTCĐ xã

Nguyễn Phước Đạo

Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Họp Tổ thẩm định văn kiện Đại hội Đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

1. Lúc 8h: Chi bộ Hợp tác xã Xoài

2. Lúc 8h45: Chi bộ Công an

3. Lúc 9h15: Chi bộ Quân sự

 

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Nguyễn Tấn Chuyển
08g00 PH UBND xã

Mời: đ/c Bé Em; đ/c Tín 

Tài liệu (đã gửi trước, đề nghị các đ/c thành viên Tổ xem)

Nghe Báo cáo tiến độ XDCB

Chủ tịch - Lương Đức Phước 13g30 Phòng họp Hương Cam Theo lịch họp của UBND TPCL
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Nguyễn Tấn Chuyển,
PCT - Phạm Thanh Sang
08g00 HT Hương Sen Lịch VPUBND TPCL
Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp đoàn Đoàn HĐND Tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ KTTT trên địa bàn (Thời gian 01 ngày).

- Buổi sáng 08 giờ, khảo sát tại HTX, Tổ hợp tác, Hội quán.

- Buổi chiều 14 giờ làm việc tại UBND thành phố Cao Lãnh.

PCT - Nguyễn Tấn Chuyển 09g00 Tâm Quê HQ Lịch VPUBND TPCL

Làm việc công chức chuyên môn lĩnh vực VHXH

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Phạm Thanh Sang
10g00 PH UBND xã

Lê Hoàng Thanh, Lê Hoàng Vũ

Đ/c Hạnh mời, dự GBB

Kiểm tra tiến độ công trình trên địa bàn xã

Chủ tịch - Lương Đức Phước 14g00 UBND xã

Nguyễn Phước Đạo,Trần Thanh Nhã

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Tập huấn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

***** 07g30 Phòng họp Hương Sen

Các công chức chuyên môn:,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thị Kiều Trang, Nguyễn Phước Đạo,Nguyễn Văn Cường,Trần Thanh Nhã,Lê Hoàng Thanh,Lê Hoàng Vũ và Huỳnh Thị Cẩm Tuyến,

Theo lịch họp của UBND TPCL

Làm việc với đơn vị thi công công trình Bể xử lý nước thải

Chủ tịch - Lương Đức Phước 08g00 UBND xã

Trần Thanh Nhã

Hội thảo Chuyên đề phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Chủ tịch - Lương Đức Phước 13g30 Hội trường Hương Sen

Mời: Chủ tịch UBMTTQVN, Hội LHPN, Đoàn TNCSHCM, công chức LĐ-TB&XH.

Lịch VPUBND TPCL; đ/c Hạnh mời
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

 Nghe báo cáo tình hình tuần tra canh gát chia nhỏ địa bàn xã

Chủ tịch - Lương Đức Phước 08g00 PH UBND xã

Mời: HĐND; MTTQ; Tổ chức CTXH; CA; QS; Ấp

Tài liệu và nội dung: Công an và Quân sự chuẩn bị

Đ/c Hạnh mời

Kiểm tra khai thác các sông

***** 08g00 Công an xã Tân Thuận Đông

Trần Thanh Nhã

Đoàn kiểm tra UBND TPCL

Làm việc công chức lĩnh vực Tài chính

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Nguyễn Tấn Chuyển,
PCT - Phạm Thanh Sang
10g00 PH UBND xã Đ/c Hạnh mời, dự GBB
Cuộc họp này đình lại:

Dời cuộc họp lúc 14h ngày 18/5 xuống: Họp văn phòng và công chức chuyên môn

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Nguyễn Tấn Chuyển,
PCT - Phạm Thanh Sang
14g00 PH UBND xã

Công chức chuyên môn

Đ/c Hạnh mời

Trao đổi thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với công chức cấp xã

Chủ tịch - Lương Đức Phước 14g00 Phòng nội vụ Phòng nội vụ TPCL mời
Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với nhóm đề tài Làng thông minh về kiểm tra các thiết bị đã đầu tư vận hành

Chủ tịch - Lương Đức Phước,
PCT - Nguyễn Tấn Chuyển
15g00 PH UBND xã

Mời: đ/c Tùng; Nhã

Đ/c Hạnh mời
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Nghe BC tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng làng thông minh" phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp.

Chủ tịch - Lương Đức Phước 08g00 VP Tỉnh ủy

Tâm Quê Hội quán, Thuận Tân hội quán

Hội nghị có thay đổi địa điểm từ Văn phòng UBND Tỉnh sang Văn phòng Tỉnh uỷ

Theo lịch họp của UBND TPCL
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)