Lịch công tác UBND xã Tân Thuận Đông

UBND XÃ TÂN THUẬN ĐÔNG

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)

Tập huấn tù ngày 04/7-05/7/2022

Trương Thái Ngọc- PCT UBND 07g30 Phòng Hương Cam

 

Dự họp trực tuyến Tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết" đợt 1

 

Phan Hoàng Huy- PCT UBND 09g00 Phòng Hương Xoài

Làm việc với các hộ buôn bán vĩa hè hoa viên xã

Võ Thùy Dương - CT UBND 10g00 Phòng tiếp dân

Dự hội nghi sơ kết hội nghị 6 tháng đầu năm ngành LĐTBXH

Phan Hoàng Huy- PCT UBND 14g00 Phòng Hương Xoài

Làm việc với các hộ kinh doanh

Võ Thùy Dương - CT UBND 14g00 Phòng Tiếp dân
Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)

Làm việc với hộ ông Na khu dân cư

Phan Hoàng Huy- PCT UBND 09g00 Phòng Tiếp dân

Dự lễ công bố Tịnh Thới đạt chuẩn NTM nâng cao

Võ Thùy Dương - CT UBND 09g30 Trung Tâm HTCĐ xã Tịnh Thới

Làm việc các hộ dân khu dân cư về lối thoát hiểm

Phan Hoàng Huy- PCT UBND 14g00 Phòng tiếp dân
Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

Kiểm tra các bến đò trên địa bàn

Võ Thùy Dương - CT UBND 07g30 4 ấp

Xử lý công việc cơ quan

Trương Thái Ngọc- PCT UBND,
Phan Hoàng Huy- PCT UBND
07g30 Phòng Làm việc

Họp thẩm tra 2 ban HĐND chuẩn bị kỳ họp lần thứ 4

Võ Thùy Dương - CT UBND 14g00 Phòng họp UBND xã
Thứ 5 ngày 07/07/2022 (9/6/2022 âm lịch)

Mời các hộ dân ký thanh ký hợp đồng đất bãi bồi 17ha

Võ Thùy Dương - CT UBND 07g30 ấp Tân Phát

Xử lý công việc cơ quan

Trương Thái Ngọc- PCT UBND,
Phan Hoàng Huy- PCT UBND
07g30 Phòng Làm việc

Trao đổi 3 hộ dân tại vùng nuôi Vĩnh Hoàn

Võ Thùy Dương - CT UBND 14g00 ấp Đông Định
Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)

Xử lý công việc cơ quan

Trương Thái Ngọc- PCT UBND,
Phan Hoàng Huy- PCT UBND
07g30 Phòng Làm việc

Kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn xã

Võ Thùy Dương - CT UBND 08g00 Các ấp trên địa bàn
Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)