Lịch công tác UBND xã Mỹ Trà

UBND XÃ MỸ TRÀ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Dự khai giảng lớp huấn luyện dân quân

Nguyễn Văn Việt 08g00 TT VHHTCĐ xã Mỹ Trà

Họp triển khai Kế hoạch diệt lăng quăng

Lê Thị Huệ 09g00 HT UBND xã

Đ/c Thành, UBMTTQCN xã và các tổ chức CT-XH, 3 ấp

1/ Dự họp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2/ Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025

Lê Trung Trực 14g30 Phòng họp Hương Xoài
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Dự họp nghe báo cáo tình hình tiến độ các công trình XDCB

Nguyễn Văn Việt 13g30 Phòng họp Hương Cam
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến của TW quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nguyễn Văn Việt 08g00 Phòng họp Hương Xoài

BCH Đảng bộ xã Mỹ Trà

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp)

Nguyễn Văn Việt 07g30 Hội trường Hương Sen

PCT. UBND (Trực), PCT. UBND (Huệ), tất cả CC chuyên môn

Hội thảo Chuyên đề phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Nguyễn Văn Việt 13g30 Hội trường Hương Sen

Trưởng CA, UBMTTQVN xã, ĐTN, Phụ nữ, CC. VHXH (LĐTB&XH)

Thông qua đơn giá đất cụ thể: CT cầu Mương Khai, xã Mỹ Trà

Lê Trung Trực 15g00 Phòng họp Hương Xoài
Thứ 6 ngày 20/5/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Thứ 7 ngày 21/5/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/05/2022 (22/4/2022 âm lịch)

Trực hành chính ngày Chủ nhật

Nguyễn Văn Việt 07g30 UBND xã Mỹ Trà

CC. VPTK (Bình)