Lịch công tác UBND xã Mỹ Trà

UBND XÃ MỸ TRÀ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp thường trực Đảng ủy

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 08g00 HT UBND xã Mỹ Tră

PCT - Lê Trung Trực, PCT - Lê Thị Huệ, CC. ĐC (Trung)

Họp BTV đột xuất

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 09g30 HT UBND xã Mỹ Tră

PCT - Lê Trung Trực, PCT - Lê Thị Huệ

Dự tập huấn kiến thức quy trình báo cáo, nhập, xuất dữ liệu thống kê vào nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp trên địa bàn (1 ngày)

PCT - Lê Trung Trực 08g00 Hội trường Hương Sen

CC. VP-TK (Kết), CC. ĐC (Trung), Bí thư xã đoàn

Triển khai cấp mã vùng trồng lúa, mít (lớp 2)

PCT - Lê Trung Trực 14g00 Trụ sở BND ấp 2

Trung tâm DVNN TPCL, CC. ĐC (Trung), GĐ. HTX, CT. hội Nông dân, Trưởng BND 3 ấp

Trung mời, dự

Dự triền khai kế hoạch thí điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên đại bàn Tỉnh

PCT - Lê Thị Huệ 08g00 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

CC. VHXH (Hương)

Khảo sát hồ bơi trường Tiểu học Lý Tự Trọng

PCT - Lê Thị Huệ 14g00 Trường TH Lý Tự Trọng

ĐTN

Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)

Dự lễ kết giải ngạch, kết nạp mới DQTV năm 2023

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 08g00 TT VHHTCĐ xã Mỹ Trà

Trao đổi một số nội dung về khai thác chợ Rạch Chanh

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 10g00 HT UBND xã Mỹ Tră

PCT - Lê Trung Trực, CA xã, CC.ĐC (Trung)

Trung mời, dự

Trao đổi với các tổ chức CT-XH nhận ủy thác Ngân hàng CSXH

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 14g00 HT UBND xã

PCT - Lê Thị Huệ, CT. Hội Nông dân, CT. Hội LHPN, CT. Hội CCB

VP mời, chuẩn bị HT

Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

PCT - Lê Trung Trực 08g00 Phòng họp Hương Xoài

Kế hoạch triển khai Đề án NNĐT năm 2023

PCT - Lê Trung Trực 14g00 Phòng họp Hương Cam

Lắp bộ lọc hồ bơi Trường TH Mỹ Trà

PCT - Lê Thị Huệ 09g00 Trường TH Mỹ Trà

ĐTN

Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)

Triển khai Kế hoạch ra quân thực hiện vận động chấp hành pháp luật tháo dỡ, di dời không lấn chiếm vĩa hè, lối thoát hiểm trên địa bàn xã

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 08g00 HT UBND xã Mỹ Trà

PCT - Lê Trung Trực, UBMTTQ và các tổ chức CT-XH xã, Trưởng CA xã, CHT Quân sự, CC. ĐC (Trung), CC. TC-KT, Trưởng BND ấp 1, 3

Trung mời, dự

Trao đổi một số việc với ông Hồ Minh Tùng (Công ty xây dựng Minh Quang)

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 14g00 Phòng CT. UBND xã

PCT - Lê Trung Trực

Nghe báo cáo nội dung: Qui mô xây dựng bãi đỗ xe tải, xã Mỹ Trà

PCT - Lê Trung Trực 15g00 Phòng họp Hương Cam

Trao đổi với gia đình em Lê Nguyễn Tiến Đạt về việc nhận quà hỗ trợ trẻ em khuyết tật

PCT - Lê Thị Huệ 08g30 HT UBND xã

CC. VH-XH (Hương)

Hương mời, dự

Trao đổi với ông Trần Văn Hoàng về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ cất nhà tình thương cho bà Trần Thị Đức

PCT - Lê Thị Huệ 09g00 HT UBND xã

CC. VH-XH (Hương)

Hương mời, dự

Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022

PCT - Lê Thị Huệ 13g30 Phòng họp Hương Xoài
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cho đối tượng người khuyết tật

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 08g00 HT UBND xã

PCT - Lê Thị Huệ, MTTQ, Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn TN, Y tế, CC. VH-XH (Hương), Trưởng BND 3 ấp

Hương mời, dự

Thăm lớp dạy nghề chăm sóc móng và tóc

PCT - Lê Thị Huệ 14g00 Trụ sở BND ấp 1

Hội PN

Thứ 6 ngày 31/3/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)