Lịch công tác UBND xã Mỹ Trà

UBND XÃ MỸ TRÀ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/2/2024 (17/1/2024 âm lịch)
Thứ 3 ngày 27/02/2024 (18/1/2024 âm lịch)

Lễ giao nhận quân năm 2024o

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 07g00 Công viên Văn Miếu
Thứ 4 ngày 28/2/2024 (19/1/2024 âm lịch)
Thứ 5 ngày 29/2/2024 (20/1/2024 âm lịch)
Thứ 6 ngày 01/03/2024 (21/1/2024 âm lịch)

Hướng dẫn số hóa Thủ tục hành chính (lần 2)

Chủ tịch - Huỳnh Kim Thuần 08g00 Phòng họp Hương Xoài

CC. VP-TK (Bình)

Thứ 7 ngày 2/3/2024 (22/1/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)