Lịch công tác UBND xã Hòa An

UBND XÃ HÒA AN

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/04/2023 (13/2 nhuận /2023 âm lịch)

Hội ý Thường vụ định kỳ tháng 4

.....****...... 09g00 HT Đảng ủy xã

Đ/c Trần Anh Hào

Triển khai bản cam kết và phân công CC chuyên môn phụ trách thực hiện

CT - Trần Anh Hào 14g00 HT Đảng ủy xã

Tất cả cán bộ công chức chuyên môn

Thứ 3 ngày 04/04/2023 (14/2 nhuận /2023 âm lịch)

Làm việc với bà Tới, bà Đặng có biện pháp quản lý đất sau khi đoàn cưỡng chế bàn giao

CT - Trần Anh Hào 08g00 Phòng làm việc Chủ tịch

Đ/c Dào

Họp giao ban quí 1 năm 2023 

.....****...... 14g00 HT Đảng ủy xã

Đ/c Trần Anh Hào

Tổ chức công bố trao quyết định số 58/QĐ-UBND.HC ngày 28/3/2023 của Chủ tịch UBND TP về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Thừa thuộc công trình đường Nguyễn Thị Lựu

.....****...... 14g30 Phòng tiếp dân

Đ/c Dào

Đ/c Dào mời
Thứ 4 ngày 05/04/2023 (15/2 nhuận /2023 âm lịch)

Vận động lần 3 bà Lê Thị Nhờ giao trả đất cho bà Tới, bà Đặng

CT - Trần Anh Hào 08g00 Nhà bà Lê Thị Nhờ tổ 8 ấp Hòa Khánh

UB. MTTQ & các tổ chức chính trị xã hội xã; Trưởng BND ấp Hòa Khánh

Đ/c Dào mời
Thứ 5 ngày 6/4/2023 (16/2 nhuận /2023 âm lịch)
Thứ 6 ngày 07/04/2023 (17/2 nhuận /2023 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Cưỡng chế Bà Lê Thị Nhờ

CT - Trần Anh Hào 07g30 Tổ 8, ấp Hòa khánh, xã Hòa An

Phòng TNMT TP, Phòng Tư Pháp TP, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBMTTQ TP, HND TP, HLHPN TP, Trung tâm Y tế TP, Trung Tâm VH-TDTT và truyền thanh TP

Công an, Y tế, Đ/c Dào, Tài, Duyên, Huệ, Giang, Dương, Trưởng BND ấp Hòa Khánh, UB.MTTQ& các tổ chức chính trị xã hội

Đi thăm cán bộ lão thành Cách mạng và cán bộ nghĩ hưu đang sinh sống trên địa bàn xã

.....****...... 08g00 Địa bàn xã

Trần Anh Hào

Đi thăm cán bộ lão thành Cách mạng và cán bộ nghĩ hưu đang sinh sống trên địa bàn xã 

.....****...... 14g00 Địa bàn xã

Trần Anh Hào

Thứ 7 ngày 8/4/2023 (18/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/4/2023 (19/2 nhuận /2023 âm lịch)