Lịch công tác UBND xã Hòa An

UBND XÃ HÒA AN

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 15/08/2022 (18/7/2022 âm lịch)

Họp thường vụ

.....****...... 08g00 HT Đảng ủy xã

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Theo Lịch tuần ĐU

Làm việc bổ sung danh sách mã vùng trồng 

.....****...... 08g00 HT Đảng ủy xã

Đảng ủy, MTTQ, đoàn thể, HTX, BND ấp, Chi hội trưởng Nông dân các ấp

Đ/c Tài mời

Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4 ấp Hòa Long

.....****...... 14g00 Nhà văn hóa ấp Hòa Long

Đ/c Ngô Khắc Thiên Tâm

Theo TB MTTQ


Dự trao tiền cho trẻ em mồ côi do đại
dịch Covid-19

.....****...... 14g00 Phòng Lao động – TB&XH; thành phố Cao Lãnh

Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Thứ 3 ngày 16/08/2022 (19/7/2022 âm lịch)

Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri ấp Đông Bình sau kỳ họp thứ 4

.....****...... 08g00 Nhà văn hóa ấp Đông Bình

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng,Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Theo TB MTTQ

Kiểm tra và thống nhất phương án đóng cọc thử để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ thiết kế công trình Xử lý sạt lỡ tạm thời đường Hòa Tây (đoạn đường Bà Huyện Thanh Quan – cầu Bằng Lăng).

.....****...... 08g00 Tại vị trí sạt lở đường Hòa Tây (đoạn đường Bà Huyện Thanh Quan – Cầu Bằng Lăng)

Đ/c Ngô Khắc Thiên Tâm

Rà soát, thống nhất diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023.

.....****...... 09g30 Hội trường Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cao Lãnh

Đ/c Ngô Khắc Thiên Tâm

Họp Hội đồng BT,HT&TĐC

2. Xin ý Hội đồng:

2.1 CT đường Nguyễn Thị Lựu, xã Hòa An

2.2 CT Khu dân cư Phường 4 - Hòa An, Phường 4

.....****...... 14g00 HT Hương xoài

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Theo Lịch tuần TP

Họp rà soát diện tích sản xuất, nông nghiệp để lập thủ tục cấp mới mà vùng trồng đợt 2/2022

PCT - Ngô Khắc Thiên Tâm 14g00 HT Đảng ủy xã

Hội Nông dân, Hợp tác xã, Đ/c Tài

Theo CV 213 TTNN TPCL

Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri ấp Hòa Hưng sau kỳ hop thứ 4

.....****...... 16g00 Nhà văn hóa ấp Hòa Hưng

Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Theo TB MTTQ
Thứ 4 ngày 17/08/2022 (20/7/2022 âm lịch)

Dự Chương trình CEP chia sẽ yêu thương năm 2022

.....****...... 07g30 Tại Nhà Văn hóa lao động Tỉnh

Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Theo TM CEP

Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri ấp Hòa Mỹ sau kỳ họp thứ 4

.....****...... 08g00 Nhà văn hóa ấp Hòa Mỹ

Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Theo TB MTTQ

Trao đổi một số nội dung có liên quan đến văn bản của Điện
lực thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện thí nghiệm (các trạm bơm điện) định kỳ
theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT của Bộ Công thương.

 

.....****...... 08g00 Tại phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh.

Đ/c Ngô Khắc Thiên Tâm

phối hợp thực hiện công trình, phần việc “Tết Quân –Dân” năm 2023


 

 

.....****...... 08g00 Hội trường Đảng ủy xã

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri ấp Hòa Khánh sau kỳ họp thứ 4

.....****...... 14g00 Nhà văn hóa ấp Hòa Khánh

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Theo TB MTTQ

Báo cáo tiến độ và phương án thực hiện đắp đất lề các tuyến đường đan giao thông nông thôn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022 (Theo danh mục kèm theo Công văn 830/UBND-QLĐT ngày 25/4/2022) phục vụ thảm bêtông nhựa nóng năm 2023.
 

.....****...... 14g00 Tại phòng Quản lý đô thị Thành phố.

Đ/c Ngô Khắc Thiên Tâm

Đại biểu HĐND ấp Hòa Lợi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4

.....****...... 16g00 nhà văn hóa ấp Hòa Lợi

Đ/c Ngô Khắc Thiên Tâm

Theo TB MTTQ
Thứ 5 ngày 18/08/2022 (21/7/2022 âm lịch)

Họp thống nhất nội dung chuyển giao thiết bị camera cho các đơn vị sử dụng

.....****...... 08g00 HT BCH Quân sự TPCL

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Theo CV 769 QS TPCL

Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (BCĐ 138/ĐP Thành phố)

.....****...... 14g00 HT Công an TPCL

- Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, UBMTTQ VN, Trưởng Công an, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Công chức phụ trách Lao động - Thương binh & Xã hội.
 

Theo Lịch tuần TP

Hội nghị (trực tuyến) thông qua kết quả Tỉnh kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại thành phố Cao Lãnh năm 2022

.....****...... 15g30 Phòng Hương Xoài

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Đ/c Cương VPTK cùng dự
Thứ 6 ngày 19/08/2022 (22/7/2022 âm lịch)

Dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

.....****...... 08g00 HT UBND xã

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Theo TM Công an xã

Họp BCH Đảng bộ bất thường

.....****...... 10g30 HT Đảng ủy xã

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng,Đ/c Ngô Khắc Thiên Tâm,Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Theo Lịch tuần ĐU

Dự họp tháng khuyến học

.....****...... 14g00 Tại TT VHHTCĐ xã

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng,Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Theo TM Hội KH

Phát học bổng cho học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn xã

.....****...... 14g00 Trung tâm học tập cộng đồng xã

Đ/c Nguyễn Trung Tuấn

Thứ 7 ngày 20/8/2022 (23/7/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 21/8/2022 (24/7/2022 âm lịch)