Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/5/2021 (22/3/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Dự Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19.

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 08g00 Phòng họp Hương Xoài

Dự Thông qua các Kế hoạch tổ chức thi đấu các trận đấu trên SVĐ Đồng Tháp mùa giải năm 2021

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 10g00 Phòng họp Cty CPPhát Triển Bóng đá Đồng Tháp
Cuộc họp này đình lại:

Hội ý Chủ tịch và các PCT UBND Thành phố về việc Nghe báo cáo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 13g30 Phòng họp Hương Cam

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành Phố (đơn vị bầu cử số 2) và ứng cử viên đại biểu HĐND Phường (đơn vị bầu cử số 2, khóm Mỹ Phú), nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động bầu cử

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên,
PCT. HDND Trần Kim Dương
18g00 Hội trường UBND phường

CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều,Trưởng BND khóm Mỹ Phú,CT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng, ,HT.TH Nguyễn Lê Thái,CCTC Võ Hồ Mỹ Hạnh,PCT PN Nguyễn Thị Yến Nhi

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành Phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động (Đơn vị xã Mỹ Trà)

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 08g00 Ban nhân dân ấp 1

CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành Phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động (Đơn vị xã Mỹ Tân)

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 14g00 Ban nhân dân ấp 1

CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Phường (đơn vị bầu cử số 5, khóm Mỹ Thuận), nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động bầu cử

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 18g00 BND khóm Mỹ Thuận

CT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng,CT.HCCB Nguyễn Hồng Lâm,CC Địa Chính Lê Văn Lành

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành Phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động (Đơn vị xã Mỹ Trà)

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 08g00 Trung tâm VHHTCĐ xã Mỹ Trà

CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành Phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động (Đơn vị xã Mỹ Tân)

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 14g00 Ban nhân dân ấp 3

CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa  ứng cử viên đại biểu HĐND Phường (đơn vị bầu cử số 1, khóm Mỹ Thượng), nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động bầu cử

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên,
PBT.ĐU/CT HDND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân
18g00 BND khóm Mỹ Thượng

VPTK Nguyễn Công Thành,Trưởng và Phó BND khóm Mỹ Thượng

Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

PBT.ĐU/CT HDND Lê Thị Bích Thủy 07g30 Hội Trường Bông Sen
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động Chi bộ Quân sự

Uỷ viên BCH 14g00 Hội trường UBND phường
Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 08g00 Phòng Hương Xoài

CB VP Đảng Ủy - Tuyên Giáo Trần Thị Chậm

Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Trao đổi về việc quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè ngoài mục đích giao thông các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh 08g00 Tại Phòng Quản lý đô thị thành phố Cao Lãnh

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thành Phố (đơn vị bầu cử số 2) và ứng cử viên đại biểu HĐND Phường (đơn vị bầu cử số 3, khóm Mỹ Trung), nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động bầu cử

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
18g00 BND khóm Mỹ Trung

CT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng,CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều,VPTK Lê Thị Diễm Kiều,CB VP Đảng Ủy - Tuyên Giáo Trần Thị Chậm, PBT Đoàn Nguyễn Công Minh,CT.HPN Cao Thị Ngọc Nên,CCVH Nguyễn Văn Tâm

Bổ sung cuộc họp này:

Phối hợp Ban Ngành Thành Phố lập biên bản vi phạm hành chính đối với Cty TNHH Thanh Tùng.

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 08g00 Tại UBND phường

CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CC Địa Chính Lê Văn Lành

Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)

Dự Hội nghị gặp gỡ, Tiếp xúc giữa  ứng cử viên đại biểu HĐND Phường (đơn vị bầu cử số 4, khóm Mỹ Tây), nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri và vận động bầu cử

Chủ tịch UBND Phường Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên,
CH Trưởng CHQS Phạm Tố Hữu
18g00 BND khóm Mỹ Tây

CT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng,BT ĐTN Đỗ Hữu Ân,CCVH Trần Thanh Hòa,Nội Vụ - Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm

Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)