Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Họp giao ban tuần

Bí Thư Đảng Ủy Phường Trần Xuân Vinh,
Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều,
PCT. UB Bùi Hữu Tân ,
PCT Cao Thị Ngọc Nên,
Trưởng CA Nguyễn Văn Tiến,
CH Trưởng CHQS Phạm Tố Hữu
08g00 Hội Trường UBND Phường

PCT - HĐND- CT CĐ Trần Kim Dương;TT.YT Võ Thị Thúy Diễm;UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH,CCVH Trần Thanh Hòa,CCVH Nguyễn Văn Tâm,CCTư Pháp Trương Quốc Minh,CC TC Võ Thị Lệ Thu,CC Đô Thị Phan Minh Tâm

Thông qua dự thảo các Kế hoạch: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

và  Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều 14g30 Phòng họp Hương Xoài
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Hội nghị BCV cấp Tỉnh

Bí Thư Đảng Ủy Phường Trần Xuân Vinh 07g30 Phòng Hương Xoài

Dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Bí Thư Đảng Ủy Phường Trần Xuân Vinh 09g00 Hội Trường Hương Sen UBND TPCL

Tổ chức giao lưu Câu lạc bộ Đờn ca tài tử

Bí Thư Đảng Ủy Phường Trần Xuân Vinh,
PCT Cao Thị Ngọc Nên,
Trưởng CA Nguyễn Văn Tiến,
CH Trưởng CHQS Phạm Tố Hữu,
PCT. HDND Trần Kim Dương
18g00 BND khóm Mỹ Tây

Họp UB mở rộng

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều,
PCT. UB Bùi Hữu Tân ,
PCT Cao Thị Ngọc Nên,
Trưởng CA Nguyễn Văn Tiến,
CH Trưởng CHQS Phạm Tố Hữu
08g00 Hội Trường UBND Phường

PCT - HĐND- CT CĐ Trần Kim Dương,UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH,Trưởng BND 5 khóm, Các Hội Đặc Thù,CC VHXH;CC Kế Toán;CC ĐTXDMT;CC VPTK;CC Tư Pháp;,TT.YT Võ Thị Thúy Diễm,Hiệu Trưởng trường Tiểu học Mỹ Phú, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Mỹ Phú

Dự họp Nghe báo cáo tình hình, tiến độ XDCB

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều 13g30 Phòng Họp Hương Cam
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bí Thư Đảng Ủy Phường Trần Xuân Vinh,
Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều,
Uỷ viên BCH Đảng bộ phường
08g00 Phòng Họp Hương Xoai

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp.

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều 14g00 Phòng Họp Hương Cam

họp công bố đồ án quy hoạch khu dân cư khóm Mỹ Thượng

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều 15g00 BND khóm Mỹ Thượng

CT MTTQVN - Thanh Mai Thành Lượng,CC Đô Thị Phan Minh Tâm

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Hội thảo Chuyên đề phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Bí Thư Đảng Ủy Phường Trần Xuân Vinh,
Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều,
Trưởng CA Nguyễn Văn Tiến
13g30 Hội Trường Hương Sen UBND Thành Phố

CT MTTQVN - Thanh Mai Thành Lượng,CT.HPN Lê Thị Thúy Kiều,CCVH Nguyễn Văn Tâm,BT ĐTN Đỗ Hữu Ân

Dự Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp) (1 buổi)

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều 07g30 Hội Trường Hương Sen UBND TPCL

CCVH Trần Thanh Hòa,CCVH Nguyễn Văn Tâm,CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CCTư Pháp Trương Quốc Minh

Nhớ đem theo máy tính xách tay.
Cuộc họp này đình lại:

Họp Hội đồng BT,HT&TĐC:  CT đường Lê Đại Hành gđ3, hạng mục rạch Tắc Thầy Cai, phường Mỹ Phú

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều 14g00 Phòng họp Hương Xoài
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Trao đổi về việc thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Chủ Tịch UBND Phường Nguyễn Văn Kiều 14g00 Phòng Nội v Thành phố
Thứ 7 ngày 21/5/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)