Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/07/2020 (16/5/2020 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Hội trường UBND phường

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH, CC Địa Chính Lê Văn Lành,CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CCTư Pháp Trương Quốc Minh,CB Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,CCVH Nguyễn Văn Tâm,CC VPTK Lê Thị Diểm Kiều;CC VH Trần Thanh Hoà; CC TC Võ Hồ Mỹ Hạnh;CB Tổ chức Kiểm tra Lê Thị Thuý Kiều; Trưởng trạm Y tế Phạm Minh Tú

Thứ 3 ngày 07/07/2020 (17/5/2020 âm lịch)

Dự họp cho ý kiến về Văn kiện, Nhân sự và thời gian tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 
BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
07g30 Phòng Họp Hương Mận

HT.MN Lê Thị Thúy Liễu,CT.HPN Trần Kim Dương,CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều,CB VP Đảng Ủy - Tuyên Giáo Cao Thị NGọc Nên

Cuộc họp này đình lại:

Hội thảo trực tuyến báo cáo chuyên đề Cụm Liên kết Công - Nông nghiệp

 
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 Phòng Hương Xoài

Họp dân Trao đổi lát gạch vĩa hè hè các tuyến đường Khu dân cư 500 căn

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 18g00 Tại nhà bà Trần Thị Lệ Hoa, đường Mạc Đỉnh Chi

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND khóm Mỹ Thượng

Thứ 4 ngày 08/07/2020 (18/5/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 
BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 13g30 Phòng họp Hương Sen
Bổ sung cuộc họp này:

Họp Ban Chấp Hành Đoàn Phường

PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy 14g30 Hội trường UBND phường Đoàn Thanh Niên Đăng Ký Hội Trường
Bổ sung cuộc họp này:

Phối hợp Ban QLDA và PTQĐ TPCL vận động các hộ dân di dời bàn giao mặt bằng công trình đường  vào Sở Tư Pháp kết nối Tân Việt Hòa

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 Tập trung tại UBND phường, sau đó đi thực địa

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND khóm Mỹ Thượng

Thứ 5 ngày 09/07/2020 (19/5/2020 âm lịch)

Dự họp Nghe báo cáo BT đất CT đường Lê Đại Hành giai đoạn 2

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Phòng Hương Cam - UBND TP
Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2020


 Và

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Phòng họp Hương Xoài
Bổ sung cuộc họp này:

Dự buổi ra mắt Trung tâm Bóng đá Nhân tài Football Đồng Tháp

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 16g30 Sân bóng đá Hồ bơi Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hội đồng tư vấn hòa giải tranh chấp đất đai

PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Phòng họp UB

CC Địa Chính Lê Văn Lành,CCTư Pháp Trương Quốc Minh,CT.HPN Trần Kim Dương,CT.HCCB Nguyễn Hồng Lâm,BT ĐTN Đỗ Hữu Ân,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND khóm Mỹ Thuận

Họp Đảng Ủy và Ủy Ban mở rộng Tháng 7/2020

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
13g30 Hội trường UBND phường

PCT HĐND, Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ trực thuộc, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học, Hiệu Trưởng Trường Mầm, Công an; Quân sự; Trưởng các tổ chức chính trị XH,Trưởng BND 05 khóm,Tất cả Công Chức; Cán Bộ VPUB; Các Hội Đặc Thù,CB Tuyên Giáo; Trưởng Ban BVDP

Bổ sung cuộc họp này:

Ban KTXH, HĐND TP làm việc với Phòng Tài Chính Kế Hoạch về danh mục đầu tư 2021-2025  

PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh 14g00 Phòng Họp Hương Mận
Bổ sung cuộc họp này:

Họp lệ Văn phòng Uỷ Ban

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 10g00 Phòng họp UB

Tất cả Cán bộ, Công Chức VPUB

Thứ 6 ngày 10/07/2020 (20/5/2020 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố lần thứ 7 (mở rộng), Sơ kết hoạt động Công Đoàn 6 tháng đầu năm 2020

PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy 07g30 Hội trường B Nhà Văn Hóa Lao động ĐT
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ Tổng Kết trường Mầm non Mỹ Phú năm học 2019-2020

PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy 07g30 Trường Mầm Non Mỹ Phú
Bổ sung cuộc họp này:

Cùng Lãnh Đạo UBND TPCL Tiếp xúc đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

 
BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Phòng Hương Mận - UBND TP
Bổ sung cuộc họp này:

Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Hội trường UBMTTQ TPCL
Bổ sung cuộc họp này:

Họp phúc tra nam công dân nằm trong độ tuổi 18-27

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Hội trường UBND phường

Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự

Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực thuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ pháp luật năm 2020

PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh 08g00 Tại hội trường viettel Đồng Tháp
Bổ sung cuộc họp này:

Triển khai Kế hoạch tổ chức tháng khuyến học năm 2020-2021

PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
09g00 Hội trường UBND phường

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị X,Hiệu Trưởng Trường Tiểu học,Hiệu Trưởng Trường Mầm,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND 5 khóm, BCH Hội khuyến học

Triển khai Kế hoạch hoạt đồng Đền ơn đáp nghĩa và Lễ giổ các anh hùng liệt sĩ

PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
10g00 Hội trường UBND phường

Tất cả Cán bộ, Công chức Ủy Ban

Bổ sung cuộc họp này:

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính năm 2020

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 13g30 Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Nội Vụ - Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm

Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc về tình hình KTHT và HTX NN Taị địa phương

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 Phòng Hương Cam - UBND TP
Thứ 7 ngày 11/7/2020 (21/5/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 12/7/2020 (22/5/2020 âm lịch)