Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 26/2/2024 (17/1/2024 âm lịch)
  Thứ 3 ngày 27/2/2024 (18/1/2024 âm lịch)
  Thứ 4 ngày 28/2/2024 (19/1/2024 âm lịch)
  Thứ 5 ngày 29/2/2024 (20/1/2024 âm lịch)
  Thứ 6 ngày 1/3/2024 (21/1/2024 âm lịch)
  Thứ 7 ngày 2/3/2024 (22/1/2024 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)