Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/CT MTTQVN Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT. HDND Trần Kim Dương,
PBT.ĐU-CN UBKT Đảng Ủy Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Hội trường UBND phường

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH, CC Địa Chính Lê Văn Lành,CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CCTư Pháp Trương Quốc Minh,CB Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,CCVH Nguyễn Văn Tâm,CC VPTK Lê Thị Diểm Kiều;CC VH Trần Thanh Hoà; CC TC Võ Hồ Mỹ Hạnh;CB Tổ chức Kiểm tra Lê Thị Thuý Kiều; Trưởng trạm Y tế Phạm Minh Tú

Trao đổi về việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa và bầu ban giám sát cộng đồng nâng cấp các tuyến khu dân cư 500 căn

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 18g00 Tại nhà bà Trương Thị Lệ Hoa số 01 đường Mạc Đỉnh Chi

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND khóm Mỹ Thượng

Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Họp dân Bầu Ban giám sát cộng đồng đường Lê Đại Hành

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 18g00 Tại cơ sở rửa xe Dũng đường Lê Đại Hành

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND  khóm Mỹ Phú

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Trao đổi, đề xuất dự án mở rộng khu dân cư phường 

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 14g00 Phòng Họp Hương Cam
Thứ 5 ngày 24/9/2020 (8/8/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 25/9/2020 (9/8/2020 âm lịch)
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)