Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020 (24/1/2020 âm lịch)

Chào cờ

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g00 Sân cờ

Tất cả cán bộ, công chức

08h00 : Họp giao ban tuần

09h30 : Triển khai Kế Hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Hội trường UBND phường

,CB Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,CC VPTK Lê Thị Diểm Kiều,UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị X,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND 5 khóm

Thứ 3 ngày 18/02/2020 (25/1/2020 âm lịch)

Dự Họp tháo gỡ vướng mắc GPMB dự án đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa.

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Phòng họp Trực Tuyến

Dự Đại hội Chi bộ khóm Mỹ Thượng trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền 13g30 Hội trường UBND Phường
Thứ 4 ngày 19/02/2020 (26/1/2020 âm lịch)

Dự Đại hội Chi bộ khóm Mỹ Tây trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g30 Hội trường UBND phường
Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 01 năm 2020.
 

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Phòng họp B
Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 13g30 Phòng họp Bông Lúa, Văn phòng UBND Tỉnh.
Bổ sung cuộc họp này:

15h00 Họp Ban Chấp Hành Đảng Bộ đột xuất 

15h30 Hội nghị Cán bộ chủ chốt

Uỷ viên BCH Đảng bộ phường 15g00 Hội trường UBND phường

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị X,Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND 5 khóm,HT.TH Nguyễn Lê Thái,HT.MN Lê Thị Thúy Liễu,Phó TT.YT Phạm Minh Tú

Thứ 5 ngày 20/02/2020 (27/1/2020 âm lịch)

Dự Đại hội Chi bộ Quân sự Trung trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền 07g30 Hội trường UBND phường

Dự Đại hội Chi bộ khóm Mỹ Phú  trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân
13g30 Hội trường UBND phường
Thứ 6 ngày 21/02/2020 (28/1/2020 âm lịch)

Dự Đại hội Chi bộ Mầm Non Mỹ Phú  trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g30 Hội trường UBND phường
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 02 năm 2020

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Hội Trường UBND Phường 1

Dự Đại hội Chi bộ Trường Tiểu Học Mỹ Phú  trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền 13g30 Hội trường UBND phường
Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới 

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 08g00 Hội trường UBND phường

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH, Bí thư , Phó Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND 5 khóm

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Văn Phòng UB

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 10g00 Phòng họp UB

Tất cả cán bộ, công chức Văn phòng UB

Dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 13g30 Phòng họp B
Thứ 7 ngày 22/02/2020 (29/1/2020 âm lịch)

Dự Đại hội Chi bộ Công Ty Cổ phần Giống Cây trồng Đồng Tháp trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trưởng CA Ngô Minh Luân 07g30 Hội trường UBND phường

Dự Đại hội Chi bộ Công Ty Cổ phần Xây dựng Thủy Lợi Đồng Tháp trực thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2022

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền 13g30 Hội trường UBND phường
Chủ nhật ngày 23/2/2020 (1/2/2020 âm lịch)