Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 13/01/2020 (19/12/2019 âm lịch)

Chào cờ

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g00 Sân cờ

Tất cả cán bộ, công chức

Dự Khai trương trụ sở Công ty Cổ Phần XD CTGT Đồng Tháp

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 17g00 Trụ sở Công ty Cổ Phần XD CTGT Đồng Tháp

Hội nghị Cán bộ Chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PBT.ĐU-CN UBNK Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Hội trường UBND phường

Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng BND 5 khóm,UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH,HT.MN Lê Thị Thúy Liễu,PCT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng,CB VP Đảng Ủy - Tuyên Giáo Cao Thị NGọc Nên,CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều,CC Địa Chính Lê Văn Lành

Họp giao ban tuần

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PBT.ĐU-CN UBNK Đảng Ủy/CT MTTQVN Trần Xuân Vinh,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
09g00 Hội trường UBND phường

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị X,CC TC NGuyễn Thị Ngọc Lưu,CC Địa Chính Lê Văn Lành,CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CCTư Pháp Trương Quốc Minh,CB Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,CCVH Nguyễn Văn Tâm,,CC VPTK Lê Thị Diểm Kiều

Thứ 3 ngày 14/01/2020 (20/12/2019 âm lịch)

Dự Hội nghị sơ kết  hoạt động Ban chỉ đạo 138/ĐP

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
Trưởng CA Ngô Minh Luân
09g00 Hội trường Ban chỉ Huy Quân Sự TP

Dự Dự tổng kết tết Quân - Dân và sơ kết chương trình phối hợp công tác vận động quần chúng giữa LLVT với MTTQ và các tổ chức chính trị XH thành phố 2019

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu
14g00 TTHTCĐ xã Mỹ Tân

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị XH

Dự Tổng kết năm 2019

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 16g45 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi

Dự Tổng kết năm của đơn vị MobiFone Đồng Tháp

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 17g00 Khách Sạn Hòa Bình

Dự Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phát triển nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 Hội Trường Khách Sạn Sao Mai
Thứ 4 ngày 15/01/2020 (21/12/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp lệ Chi bộ khóm Mỹ Phú

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền 13g30 BND khóm Mỹ Phú

CCTC Võ Hồ Mỹ Hạnh,Nội Vụ - Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,VPTK Nguyễn Công Thành,PCT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng,PCT PN Trần Thị Chậm,CC Địa Chính Lê Văn Lành

Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Chi bộ khóm Mỹ Thuận

PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
13g30 BND Khóm Mỹ Thuận

CB CTXH Lâm Khoa Văn,VPTK Lê Thị Diễm Kiều,CCVH Nguyễn Văn Tâm,CT.HPN Trần Kim Dương,CB Tổ Chức Lê Thị Thúy Kiều,CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CC TC NGuyễn Thị Ngọc Lưu

Thứ 5 ngày 16/01/2020 (22/12/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự buổi Trao đổi phương án quy hoạch chi tiết các Khu dân cư trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Phòng họp Trực Tuyến
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Triển khai công tác năm 2020 đơn vị Phòng Cháy Chữa Cháy Công An  tỉnh Đồng Tháp 

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 11g00 Phòng CS PCCC

Họp Hội Đồng NVQS và trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
14g00 Hội trường UBND phường

Thành viên HĐNVQS

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị Cán bộ, Công chức, Lao động cơ quan Ban Dân Vận Tỉnh Ủy và Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh năm 2020

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
17g00 Khối Mặt Trận Tổ Quốc và Các Hội, Đoàn thể tỉnh
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Tổng kết năm UBND xã Mỹ Tân

Trưởng CA Ngô Minh Luân,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
17g00 UBND xã Mỹ Tân
Thứ 6 ngày 17/01/2020 (23/12/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội Trại Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý Đơn vị Trung Tâm Huấn Luyện và Thi Đấu TDTT

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 18g30 Trung Tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT ĐT
Bổ sung cuộc họp này:

Cùng Lãnh Đạo UBND TPCL Tiếp xúc, đối thoại với công dân giải quyết khiếu nại (các hộ thuộc công trình Đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân việt Hòa

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 08g00 Phòng họp Trực Tuyến

Dự đêm văn nghệ "Mừng Đảng Mừng Xuân" năm 2020 Trường Mầm Non Mỹ Phú

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
16g30 Trường Mầm Non Mỹ Phú
Thứ 7 ngày 18/01/2020 (24/12/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Tổ chức giải Cờ Tướng Mừng Đảng Mừng Xuân 2020

7h30: Khai mạc

16h00: Bế mạc

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g30 UBND phường Mỹ Phú

CCVH Trần Thanh Hòa

Chủ nhật ngày 19/1/2020 (25/12/2019 âm lịch)