Lịch công tác UBND phường Hòa Thuận

UBND PHƯỜNG HÒA THUẬN

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020 (24/1/2020 âm lịch)

Chào cờ đầu tuần

-- 07g00 UBND phường Hòa Thuận

Tất cả CBCC, BT/Trưởng khóm

Họp triển khai công tác vệ sinh môi trường trên địa phường

CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha
08g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể phường, 05 khóm, Đ/c Tấn Hoà,Đ/c Đạo,*

Dời từ 9h30 sang 14h

Họp Thành viên UBND phường

CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha
14g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Đ/c Khanh (CA),Đ/c Tâm,Đ/c Đạo,Đ/c Tấn Hoà,Đ/c Ngọc,Đ/c Hòa

Dự họp lệ chi bộ Trạm y tế phường tháng 02

-- 15g00 HT Trạm y tế phường

Đ/c Hòa

Thứ 3 ngày 18/02/2020 (25/1/2020 âm lịch)

Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và trợ giúp xã hội

CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha
08g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Thành viên Hội đồng

Họp triển khai Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

BT Đ/U - CT HĐND - Lê Thị Hòa,
CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PCT HĐND - Lâm Minh Hiếu
14g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Đ/c Khanh (CA),Đ/c Huệ,Đ/c Tâm,Đ/c Huyền,Đ/c Thanh, Đ/c Giang,Đ/c Đạt,Đ/c Kiệt,Đ/c Tuấn,Đ/c Hòa,Đ/c Phúc

Thứ 4 ngày 19/02/2020 (26/1/2020 âm lịch)

Họp Thành viên Ủy Ban Thành phố (Tháng 1/2020)

CT UBND - Ngô Hữu Phước 08g00 Phòng họp B, UBND TPCL

Đ/c Phước

Lịch UBND TP
Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với chi ủy chi bộ trường Mầm non Hồng Gấm

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 08g00 Trường MN Hồng Gấm

Đ/c Tha

Lịch Đảng ủy
Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân

CT UBND - Ngô Hữu Phước 13g30 Phòng họp B UBND TPCL

Đ/c Phước

Lịch UBND TP
Thứ 5 ngày 20/02/2020 (27/1/2020 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Vận động hộ dân cho lát vỉa hè đường Hòa Đông

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 08g00 Tập trung tại UBND phường

Đ/c Huệ,Đ/c Huyền,Đ/c Mạnh,Đ/c Giang,Đ/c Hùng,Đ/c Đạo,Đ/c Tấn Hoà,*

Cuộc họp này đình lại:

Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố quý I/2020

CT UBND - Ngô Hữu Phước 14g00 Phòng họp B, UBND TPCL

Đ/c Phước

Lịch UBND TP
Thứ 6 ngày 21/02/2020 (28/1/2020 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Phối hợp kiểm tra các bến thủy trên sông Cao Lãnh

-- 08g00 Tập trung tại UBND phường

Đ/c Đạo

Bổ sung cuộc họp này:

Trao đổi với bà Đỗ Thị Nga, bà Võ Thị Bích Ngân về ý kiến trong biên bản hòa giải

CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha
09g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Đ/c Huệ,Đ/c Huyền,Đ/c Mạnh,Đ/c Giang,Đ/c Tấn Hoà,Đ/c Ngọc,Đ/c Liêm,*

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020

CT UBND - Ngô Hữu Phước 13g30 Phòng họp B, UBND TPCL

Đ/c Phước

Lịch UBND TP
Bổ sung cuộc họp này:

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Trụ sở UBND phường Hòa Thuận

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 14g00 Trụ sở UBND phường mới
Thứ 7 ngày 22/02/2020 (29/1/2020 âm lịch)

Trực thứ Bảy

CT UBND - Ngô Hữu Phước 07g30 UBND phường Hòa Thuận

Đ/c Hòa, Đ/c Ngọc

Chủ nhật ngày 23/2/2020 (1/2/2020 âm lịch)