Lịch công tác UBND phường Hòa Thuận

UBND PHƯỜNG HÒA THUẬN

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Học lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở khóa 21 (Từ ngày 16/5/2022-20/5/2022)

CT UBND - Ngô Hữu Phước 16/05/2022 - 20/05/2022 Trường Chính trị Tỉnh

Đ/c Kiệt

Thông qua dự thảo các Kế hoạch:

1/ Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025

2/ Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

3/ Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025

(Có tài liệu gởi kèm)

PCT UBND - Ngô Tấn Xuân Hồng 14g30 Phòng Hương xoài
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Họp triển khai công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân miệng

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 08g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Đ/c Kiều,Đ/c Hiếu,Đ/c Huệ,Đ/c Mạnh,Đ/c Giang,Đ/c Thúy,Đ/c Bởi,Đ/c Hùng,Đ/c Trung,Đ/c Rở,Đ/c Liêm

Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Công trình mở rộng đường Lê Văn Cử (đoạn Hoà Đông – Võ Văn Trị)

PCT UBND - Ngô Tấn Xuân Hồng 08g00 Phòng Tài nguyên và Môi trường TPCL

Dự nghe báo cáo tình hình, tiến độ XDCB

PCT UBND - Ngô Tấn Xuân Hồng 13g30 Phòng Hương Cam

Họp Ban biên tập Trang thông tin điện tử Phường

Bí thư Đảng ủy,
CT HĐND - Hồ Huệ Thu Hằng,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha
14g00 HT UBND Phường

TV Ban biên tập

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Dự khai mạc chợ nhân đạo Thành phố năm 2022

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 07g30 Công viên thiếu nhi (Đường 30/4)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022

--- 08g00 Phòng Hương Cam

Đ/c Hiếu

Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bí thư Đảng ủy,
CT HĐND - Hồ Huệ Thu Hằng,
PBT TT Đảng ủy - Đinh Văn Sự,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha,
PCT HĐND - Lâm Minh Hiếu,
PCT UBND - Ngô Tấn Xuân Hồng
08g00 Hội trường Hương Sen và Hương Xoài

BCH Đảng ủy Phường

Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 14g00 Phòng Hương Cam
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Dự tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp)

CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha,
PCT UBND - Ngô Tấn Xuân Hồng
07g30 Hội trường Hương Sen

Đ/c Tỏ,Đ/c Út Nhỏ,Đ/c Ngọc,Đ/c Hữu Đạt,Đ/c Tú,Đ/c Kiệt

Dự Hội thảo Chuyên đề phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

CT UBND - Ngô Hữu Phước 13g30 Hội trường Hương Sen

Đ/c Huệ,Đ/c Thúy,Đ/c Kiệt,Đ/c Trường

Họp chuyên đề nội dung công tác tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 14g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Đ/c Huệ,Đ/c Bởi,Đ/c Trung,Đ/c Hùng,Đ/c Mạnh,Đ/c Giang,Đ/c Liêm,Đ/c Thúy,Đ/c Kiều,Đ/c Hiếu,Đ/c Rở

Bổ sung cuộc họp này:

Trao đổi về hợp đồng thuê đất với ông Võ Lê Minh

--- 14g00 Phòng tiếp dân UBND Phường

Đ/c Ngọc,Đ/c Út Nhỏ

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Hòa giải tranh chấp Quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Hiền với 5 hộ dân

CT UBND - Ngô Hữu Phước 08g00 Phòng tiếp dân UBND Phường

Đ/c Huệ,Đ/c Mạnh,Đ/c Giang,Đ/c Thúy,Đ/c Ngọc,Đ/c Út Nhỏ,Đ/c Rở

Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã

PCT UBND - Ngô Tấn Xuân Hồng 14g00 Phòng Nội vụ TPCL
Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp xúc trao đổi một số nội dung có liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất nền tái định cư

--- 14g00 Ban QLDA và PTQĐ TPCL

Đ/c Út Nhỏ

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Trực Thứ Bảy

PCT UBND - Ngô Tấn Xuân Hồng 07g00 UBND Phường

Bộ phận 1 cửa

Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)