Lịch công tác UBND phường Hòa Thuận

UBND PHƯỜNG HÒA THUẬN

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 03/05/2021 (22/3/2021 âm lịch)

Nghỉ Lễ 30/4-01/5

--- 00g00 ..............

Tất cả CBCC

Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

CT UBND - Ngô Hữu Phước 08g00 Phòng Hương Xoài TPCL
Bổ sung cuộc họp này:

Họp đột xuất công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Bí thư Đảng ủy - Hồ Huệ Thu Hằng,
CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PBT TT Đảng ủy - Nguyễn Thị Hải Vân,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha,
PCT HĐND - Lâm Minh Hiếu
13g30 Hội trường Ủy ban nhân dân Phường

Tất cả CBCC

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

PBT TT Đảng ủy - Nguyễn Thị Hải Vân,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha
14g30 Ban nhân dân khóm Thuận Trung

Đ/c Bởi,Đ/c Giang,Đ/c Mạnh,Đ/c Hữu Đạt,Đ/c Kiệt

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha
08g30 Ban nhân dân khóm Thuận An

Đ/c Huệ,Đ/c Ngọc,Đ/c Hồng Vân (CT NCT),Đ/c Liu,Đ/c Huyền

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha,
PCT HĐND - Lâm Minh Hiếu
14g30 Ban nhân dân khóm Thuận Phú

Đ/c Khanh (CA),Đ/c Liêm,Đ/c Trúc

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

Bí thư Đảng ủy - Hồ Huệ Thu Hằng 18g00 Ban nhân dân khóm Thuận Phát

Đ/c Huệ,Đ/c Hùng,Đ/c Tài,Đ/c Mai,Đ/c Thúy, Đ/c Phúc,Đ/c Tú

Theo Thông báo số 58/TB-MTTQ-BTT ngày 27/4/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Phường
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp Đảng ủy mở rộng tháng 5/2021

Bí thư Đảng ủy - Hồ Huệ Thu Hằng,
CT UBND - Ngô Hữu Phước,
PBT TT Đảng ủy - Nguyễn Thị Hải Vân,
PCT UBND - Nguyễn Văn Tha,
PCT HĐND - Lâm Minh Hiếu
08g00 HT UBND phường Hòa Thuận

Ban chấp hành Đảng bộ Phường, Bí thư Chi bộ 5 khóm

Bổ sung cuộc họp này:

Dự bàn giao nhà đất đối với nhà công vụ Sở Kế hoạch và đầu tư cho người mua

--- 14g00 Số 201/48, Thiên Hộ Dương

Dự tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 14g30 Ban nhân dân khóm Thuận Nghĩa

Đ/c Huệ,Đ/c Phước,Đ/c Tâm,Đ/c Đạt

Thứ 6 ngày 7/5/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)

Trực thứ Bảy

PCT UBND - Nguyễn Văn Tha 07g00 UBND phường Hòa Thuận

Đ/c Ngọc, Đ/c Tú

Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)