.: Lịch công tác UBND Phường 4 :.

People's Committee of Ward 4

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Thông báo thực hiện việc Cưỡng chế thi hành án

Ngô Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND 14g00 Phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân Phường 4

Đ/c Trang: CC - TP - HT phường.

Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Dự họp báo cáo tình hình, tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố

Nguyễn Quốc Thể - Chủ tịch UBND 13g30 Phòng họp Hương Cam

Họp Đảng ủy mở rộng

Nguyễn Quốc Thể - Chủ tịch UBND ,
Ngô Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND,
Nguyễn Thị Yến Trinh - Phó Chủ tịch UBND,
Dương Tấn Hải - CT HĐND,
Nguyễn Văn Út - PCT HĐND
14g00 Hội trường Ủy ban nhân dân phường 4

Đ/c Xương: CC - VP - TK phường.

Nghiệm thu đưa vào sửu dụng gói thầu số 02: Cống và đường vào cống thuộc công trình Cống Ba Khia và đoạn còn lại đường Tổ 38 kết nối vào Cống, Phường 4, thành phố Cao lãnh

Ngô Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND 16g00 Ủy ban nhân dân Phường 4
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

Dự lễ khai mạc Chợ Nhân đạo năm 2022 

Nguyễn Thị Yến Trinh - Phó Chủ tịch UBND 07g30 Công viên thiếu nhi (Đường 30/4, Phường 1)

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nguyễn Quốc Thể - Chủ tịch UBND ,
Ngô Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND,
Nguyễn Thị Yến Trinh - Phó Chủ tịch UBND,
Dương Tấn Hải - CT HĐND,
Nguyễn Văn Út - PCT HĐND
08g00 Hội trường Hương Sen và Hương Xoài

Đ/c Xương: CC - VP - TK phường.

Thông báo việc thực hiện Cưỡng chế thi hành án

Ngô Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND 14g30 Phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân Phường 4

Đ/c Tấn Hòa: CC - ĐC - NN - ĐT- MT phường.,Đ/c Trang: CC - TP - HT phường.

Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Nguyễn Quốc Thể - Chủ tịch UBND ,
Nguyễn Thị Yến Trinh - Phó Chủ tịch UBND
07g30 Phòng họp Hương Sen UBND thành phố Cao Lãnh

Đ/c Nhơn: CC - VP - TK phường.,Đ/c Nhi: CC - VH - HX phường.,Đ/c Tấn Hòa: CC - ĐC - NN - ĐT- MT phường.,Đ/c Xuân - CB. VT-LT-NV,Đ/c Trang: CC - TP - HT phường.

Định vị và bàn giao mốc, tim tuyến công trình đường Nguyễn Công Trứ (Phạm Hữu Lầu - cầu Cái Tôm trong), phường 4, thành phố Cao Lãnh

Ngô Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND 08g30 Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Thành phố

Dự lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Quốc Thể - Chủ tịch UBND 13g30 Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Hội thảo chuyên đề phòng, chống tội phạm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Nguyễn Quốc Thể - Chủ tịch UBND 13g30 Hội trường Hương Sen

- Đ/c Trần Văn Nho

- Đ/c Bùi Kim Phụng

- Đ/c Nguyễn Thị Bé Ngoan

- Đ/c Phan Ngọc Điệp

- Đ/c Bùi Thị Thảo Nhi

Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Trao đổi về việc thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã

Nguyễn Quốc Thể - Chủ tịch UBND 14g00 Phòng Nội vụ
Thứ 7 ngày 21/5/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)