.: Lịch công tác UBND Phường 4 :.

People's Committee of Ward 4

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/5/2021 (22/3/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

 

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Phòng họp Hương Xoài
Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản 

 

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 13g30 Phòng họp Hương Cam

Họp V/v thống nhất phạm vi cấp giấy CNQSDĐ của hộ dân các Công trình

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 14g00 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 14g30 Ban nhân dân khóm Thuận Trung, phường Hòa Thuận

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường.,
Đ/c Hải: Phó Chủ tịch HĐND phường.
18g30 Ban nhân dân khóm 1
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Họp bổ sung hồ sơ để bố trí vốn đầu tư công trình.

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Phòng Tài Chính kế hoạch TP Cao Lãnh

Đ/c Tấn Hòa: CC - ĐC - NN - ĐT- MT phường; Đ/c Huệ: CC - TC - KT phường cùng dự

Họp trao đổi về việc quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè ngoài mục đích giao thông các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 14g00 Tại Phòng Quản lý đô thị thành phố Cao Lãnh (Số 03, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh).

Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 18g00 Ban nhân dân khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường.,
Đ/c Hải: Phó Chủ tịch HĐND phường.
18g30 Ban nhân dân khóm 2
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Dự Tổng kết hoạt động chi bộ Quân sự phường.

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Hội trường Ủy ban nhân dân phường 4

Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 18g00 Ban nhân dân khóm 3

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường.,
Đ/c Hải: Phó Chủ tịch HĐND phường.
18g30 Ban nhân dân khóm 3
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

Họp Đảng ủy mở rộng tháng 5 năm 2021

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường.,
Đ/c Hải: Phó Chủ tịch HĐND phường.
07g30 Hội trường Ủy ban nhân dân phường 4

Họp trao đổi về việc quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè ngoài mục đích giao thông các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

.: * :. 08g00 Tại Phòng Quản lý đô thị thành phố Cao Lãnh (Số 03, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh).

Đ/c Tấn Hòa: CC - ĐC - NN - ĐT- MT phường.

Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương

 

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Phòng họp Hương Xoài

Họp dân thông báo di dời tài sản vật kiến trúc, trả mặt bằng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 15g00 Ủy ban nhân dân phường 4

Đ/c Tấn Hòa: CC - ĐC - NN - ĐT- MT phường.

Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 18g00 Ban nhân dân khóm 4

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường.,
Đ/c Hải: Phó Chủ tịch HĐND phường.
18g30 Ban nhân dân khóm 4
Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)

Trực thứ 7

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 07g30 Ủy ban nhân dân phường 4

Đ/c Út: CC - TP - HT phường.

Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)