.: Lịch công tác UBND Phường 4 :.

People's Committee of Ward 4

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020 (24/1/2020 âm lịch)

Chào cờ

Đ/c Tuấn,
Đ/c Tâm,
Đ/c Hải
07g00 Tại sân cờ UBND Phường 4

Tất cả cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách.

Họp VP UBND

Đ/c Tuấn,
Đ/c Tâm
08g00 Phòng làm việc Chủ tịch UBND phường

Tất cả can bộ công chưc và những người hoạt động không chuyên trách

Thứ 3 ngày 18/02/2020 (25/1/2020 âm lịch)

Dự Kiểm tra công trình nhà VHCĐ phường 4, trường MN Trúc Xanh

Đ/c Tâm 09g00 Tại nhà VHCĐ phường 4, trường MN Trúc Xanh.
Thứ 4 ngày 19/02/2020 (26/1/2020 âm lịch)

Họp Thành viên Ủy Ban ( Tháng 1/2020)

Đ/c Tuấn 08g00 Phòng họp B UBND Thành phố Cao Lãnh

Theo lịch UBND Thành phố

Họp chi bộ Quân sự

Đ/c Tuấn 08g00 Hội trường BCH.QS phường 4
Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân

Đ/c Tâm 13g30 phòng họp B Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh

Theo lịch UBND TPCL

Thứ 5 ngày 20/02/2020 (27/1/2020 âm lịch)

Triển khai Nghị quyết

Đ/c Tuấn 07g30 Hội trường Trung tâm văn hóa học tập cộng đồngKhóm 3, phường 4.

Mặt trận mượn Hội trường

.: * :. 08g00 Hội trường Ủy ban nhân dân phường
Thứ 6 ngày 21/02/2020 (28/1/2020 âm lịch)

Họp Báo cáo viên tháng 02/2020

Đ/c Tuấn 08g00 Ủy ban nhân dân phường 1

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020

Đ/c Tuấn 13g30 phòng họp B Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh
Thứ 7 ngày 22/02/2020 (29/1/2020 âm lịch)

Trực thứ 7

Đ/c Tuấn 07g30 Ủy ban nhân dân phường 4

Đ/c Út CC - TP -HT

Chủ nhật ngày 23/2/2020 (1/2/2020 âm lịch)