Lịch công tác UBND Phường 3

UBND PHƯỜNG 3

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020 (24/1/2020 âm lịch)

Chào cờ

...***.... 07g00 Sân trạm y tế phường

Tất cả CB, CC

Họp giao ban tuần

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 07g30 Phòng họp Đảng Ủy

Thành Viên Ủy ban, thường trực HĐND phường,  Chủ tịch MTTQ VN phường.

Trao quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa (cầu qua sông Đình Trung), P3, TPCL

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 09g00 Tập trung tại UBND P3, sau đó di chuyển đến địa điểm THCCTHĐ

Đ/c Tùng Chuẩn bị hồ sơ, Đại diện UB MTTQ VN phường và Các tổ chức chính trị - xã hội.

Trao đổi công việc với Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Cao Lãnh

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 10g00 Phòng Tiếp dân phường 3

Anh Giáp

Họp xét hỗ trợ cất nhà tình nghĩa 

Lê Duy Sơn - Phó Chủ tịch 14g00 Phòng họp Đảng Ủy

đại diện UB MTTQ VN phường và các tổ chức chính trị -  xã hội, CT Hội NCT, CT hội CTĐ, đ/c Ngô Thị Tuyết Hồng

Đ/c Hồng chuẩn bị
Thứ 3 ngày 18/02/2020 (25/1/2020 âm lịch)

Khảo sát hộ nghèo khóm Mỹ Phước

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch,
Lê Duy Sơn - Phó Chủ tịch
07g30 BND khóm Mỹ Phước

BDN khóm Mỹ Phước, Hội liên hiệp phụ nữ

Tiếp xúc giải quyết Khiếu nại dự dán Lia 2(Kiệt)

...***.... 14g00 Phòng họp trực tuyến -UBND TPCL

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Triển khai kế hoạch cưỡng chế

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 15g45 HT UBND phường

Tất cả CB, CC, Trưởng Công An phường, CHT quân sự phường, Đ/c Chánh Bảo vệ dân phố, BND khóm Mỹ Long

Thứ 4 ngày 19/02/2020 (26/1/2020 âm lịch)

họp hội đồng xét duyện bảo trợ xã hội

Lê Duy Sơn - Phó Chủ tịch 07g30 Phòng họp Đảng Ủy

thành viên hội đồng xét duyệt bảo trợ xã hội, Đ/c Ngô Thị Tuyết Hồng

Đ/c Hồng chuẩn bị

trao quyết định và giao nền tái định cư ngoài thực địa khu dân cư phường 3

...***.... 08g00 Khu dân cư phường 3

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc

Khảo sát hộ nghèo khóm Mỹ Thiện

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch,
Lê Duy Sơn - Phó Chủ tịch
08g00 BND khóm Mỹ Thiện

BDN khóm Mỹ Thiện, Hội CTĐ

Họp thành viên ủy ban (tháng 01/2020)

...***.... 08g00 Phòng họp B- UBND TPCL

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân

...***.... 14g00 Phòng họp Bông Lúa Vàng - UBND tỉnh

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Họp Ban THCCTHĐ DA đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa (cầu qua sông Cao Lãnh), P3, TPCL

...***.... 15g30 Phòng họp B

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc,Đ/c Trần Văn Tùng

Thứ 5 ngày 20/02/2020 (27/1/2020 âm lịch)

Thực hiện CCTHĐ dự án đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa (cầu qua sông Đình Trung), P3, TPCL

...***.... 07g30 Tập trung tại UBND P3, sau đó di chuyển đến địa điểm THCCTHĐ

Thành viên Ban THCCTHĐ

Họp Ban đại diện NHCS QI/2020

...***.... 14g00 Phòng họp B - UBND TPCL

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Thứ 6 ngày 21/02/2020 (28/1/2020 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020

...***.... 13g30 Phòng họp B - UBND TPCL

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất 

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 14g00 HT UBND phường

Đ/c Trần Văn Tùng,Đ/c Bạch Văn Sáu,Đ/c Nguyễn Kim Loan,Đ/c Nguyễn Thị Bé Thanh,Đ/c Nguyễn Quốc Phong,Đ/c Nguyễn Bá Thình,Đ/c Đỗ Văn Sáu

vệ sinh chiều thứ 6 

...***.... 16g30 UBND phường

Tất cả CB, CC

Thứ 7 ngày 22/02/2020 (29/1/2020 âm lịch)

Trực hành chính thứ 7

Lê Duy Sơn - Phó Chủ tịch 07g00 UBND phường

Đ/c Đỗ Văn Sáu

Chủ nhật ngày 23/2/2020 (1/2/2020 âm lịch)