Lịch công tác UBND Phường 3

UBND PHƯỜNG 3

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/5/2021 (22/3/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19

...***.... 08g00 Phòng Hương Xoài

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Hội ý Chủ tịch và các PCT UBND Thành phố

1. Nghe báo cáo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

...***.... 13g30 Phòng họp Hương Cam

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Xem xét thẩm định tại chổ

...***.... 08g00 tại thửa đất số 1897

đ/c Hoàng Anh

Góp ý báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Cao Thị Phê về việc bồi thường hỗ trợ do giải tỏa để thực hiện công trình lia 2

...***.... 10g00 Tại thanh tra thành phố
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Tổng kết hoạt động chi bộ Quân sự

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 07g30 HT.UBND phường 3

các đ/c ĐUV, Công chức, đ/c Xuân Ý, Bí thư chi bộ 5 khóm

Bổ sung cuộc họp này:

Họp thống nhất phương án trang trí phòng bỏ phiếu phục vụ công tác bầu cử

...***.... 08g00 Phòng họp trung tâm văn hóa và thể thao TPCL

Đ/C Tùng

 

Bổ sung cuộc họp này:

Họp BCH mở rộng tháng 5

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 13g30 Phòng tiếp dân UBND phường 3

Mời các đ/c ĐUV, CBCC và người hoạt động không chuyên trách, bí thư chi bộ 5 khóm

Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp xúc với ông Lưu Thanh Hòa ( lia 2)

...***.... 14g00 Phòng tiếp dân UBND thành phố

Đ/c Huỳnh Thanh Phúc

Dự gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri và vận động bầu cử

...***.... 18g00 HT. UBND Phường 3 cũ

các người ứng cử HĐND TP và Phường ( khóm Mỹ Phước)

Thứ 6 ngày 7/5/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)

Trực hành chính ngày thứ bảy

Huỳnh Thanh Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 07g30 Tại UBND phường 3

Đ/C Minh Thanh

Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)