Lịch công tác Ủy ban nhân dân Phường 1

UBND PHƯỜNG 1

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/07/2020 (16/5/2020 âm lịch)

Tập huấn chế biến các món ăn từ xoài

********* 07g30 TT.VH-HTCĐ xã Mỹ Trà

CC.VP-TK - Lê Thị Ngọc Đẹp

(02 ngày)
Thứ 3 ngày 07/07/2020 (17/5/2020 âm lịch)
Dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI
BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU-Bùi Minh Tiến,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
07g30 Phòng họp Hương Xoài UBND TPCL

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,CC.TP-HT-Nguyễn Hồng Thắm,Trưởng Công an-Tạ Phương Kiều, đ/c Nguyễn Tấn Tài, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thị Luận và đ/c Nguyễn Thị Kim Xuân cùng dự

Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu  năm 2020”.

PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
13g30 HT.UBND phường
Thứ 4 ngày 08/07/2020 (18/5/2020 âm lịch)

Trao đổi cho ý kiến đơn xin mua bán đồ chơi trẻ em của ông Lê Thanh Hải tại sân đèn Hoa Thủy Tiên, công viên Văn Miếu

********* 14g00 Ban Quản lý Công trình Công cộng TPCL

CC.ĐC-XD-ĐT&MT-Nguyễn Thành Nguyên dự

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường, triển khai kế hoạch phúc tra công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 09g30 Phòng họp UBND phường 1

Hội đồng nghĩa vụ QS phường và Trưởng BND, Khóm Đội Trường các khóm cùng dự

Quân sự mời và chuẩn bị nội dung
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 21

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 13g30 HT. Hương Sen UBND TPCL

Dự họp lệ Đảng uỷ mở rộng lần thứ 3

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm
14g00 HT.UBND phường

- Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường;

- Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc;

- Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường

Kiểm tra khu đất  Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức thuộc thửa số 207, tờ bản đồ số 2, Phường 1, thành phố Cao Lãnh
BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 15g00 Phòng họp UBND phường 1, sau đó đi thực tế

CC. ĐC - XD - ĐT & MT- Nguyễn Chí Tâm cùng dự

Thứ 5 ngày 09/07/2020 (19/5/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2020

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 08g00 Phòng họp Hương Xoài UBND TPCL

VP.ĐU/TG- Nguyễn Thị Tuyết Thảo cùng dự

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ truy điệu đảng viên chi bộ khóm 4

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 08g00 Xã Ba Sao
Bổ sung cuộc họp này:

Họp tổ phục vụ Đại hội Đảng bộ TPCL

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 15g30 Phòng họp Hương Xoài UBND TPCL
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ truy điệu đảng viên Đảng bộ bộ phận khóm 1

PBT.ĐU-Bùi Minh Tiến 07g30 Số 18 Lê Quý Đôn, khóm 1
Thứ 6 ngày 10/07/2020 (20/5/2020 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với hoạt động của ông Võ Văn Bu theo phản ánh của người dân

********* 14g00 Tại UBND phường, sau đó đến thực tế

CC. ĐC - XD - ĐT & MT- Nguyễn Chí Tâm

Bổ sung cuộc họp này:

Họp lệ chi bộ khóm 5

********* 14g00 BND khóm 5

CT.UBMTTQVN - Nguyễn Thành Vinh,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,CC.VP-TK - Lê Thị Ngọc Đẹp,VTLT/Nội vụ - Từ Hồng Được, TC/KT.ĐU-Nguyễn Thị Luận cùng dự

Dự kỳ họp thứ 12 HĐND xã Mỹ Ngãi khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 07g30 Tại Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng xã Mỹ Ngãi
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức CCHC năm 2020

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 13g30 HT. Phòng Giáo dục & Đào tạo TPCL
Thứ 7 ngày 11/07/2020 (21/5/2020 âm lịch)

Làm việc buổi sáng ngày thứ bảy

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 07g30 Trụ sở UBND phường

CC.VP-TK - Lê Thị Ngọc Đẹp,CC.TP-HT-Nguyễn Hồng Thắm

Chủ nhật ngày 12/07/2020 (22/5/2020 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự lễ Tổng kêt và phát thưởng năm học 2019-2020 trường THCS Kim Hồng

PBT.ĐU-Bùi Minh Tiến,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
07g00 Nhà Văn hóa lao động tỉnh