Lịch công tác Ủy ban nhân dân Phường 1

UBND PHƯỜNG 1

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 13/01/2020 (19/12/2019 âm lịch)

Dự Đại hội điểm chi bộ 3 - Đảng bộ bộ phận khóm 1

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
07g00 HT.UBND phường

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường;

- Các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc

Chào cờ

PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
07g00 Trụ sở UBND phường

Tất cả CB, CC, NHĐKCT phường cùng dự

Đ/c Thọ tiếp âm
Thứ 3 ngày 14/01/2020 (20/12/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 09g00 HT.BCH.Quân sự TPCL

Trưởng Công an-Tạ Phương Kiều,CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,BT.ĐTN-Đặng Vững Bền ,CC.VH-XH-Huỳnh Thị Minh Xuân cùng dự

Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc với thầy Hưng HT. Trường THCS Kim Hồng

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
14g00 Phòng họp UBND phường
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tất niên cùng Cty TNHH MTV Xây Dựng Á Châu

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm
17g00 Cty TNHH MTV Xây Dựng Á Châu

Dự tất niên cùng Mobifone Đồng Tháp

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 17g00 Khách sạn Hòa Bình
Thứ 4 ngày 15/01/2020 (21/12/2019 âm lịch)

Dự tất niên Công ty CPDP Imexphaarm 

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 17g00 Cty CPDP Imexpharm
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tất niên UBND phường 2

PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
17g15 UBND phường 2
Thứ 5 ngày 16/01/2020 (22/12/2019 âm lịch)
Cuộc họp này dời lại:

Từ 14h ngày 17/01 dời lên 14h ngày 16/01: Dự hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

********* 14g00 Phòng họp B. UBND TPCL

CC.TP-HT-Nguyễn Hồng Thắm ,CC.TP-HT-Lê Thị Kim Trang dự

Dự Lễ trao quyết định gọi nhập ngũ năm 2020 và họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 14g00 HT.UBND phường

Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường cùng dự

Quân sự mời và chuẩn bị nội dung
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tất niên Cục Thống kê tỉnh

PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm 17g00 Cục Thống kê tỉnh

Dự tất niên UBND xã Mỹ Tân

PCT.HĐND - Lê Văn Bình 17g00 UBND xã Mỹ Tân

Dự Hội nghị CB,CC,VC năm 2020 BHXH tỉnh

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 17g00 BHXH tỉnh
Thứ 6 ngày 17/01/2020 (23/12/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xây dựng bờ kè của ông Nguyễn Văn Hồng

********* 08g30 Phòng họp UBND phường

CC.ĐC-XD-ĐT&MT-Nguyễn Thành Nguyên cùng dự

Cuộc họp này đình lại:

Tiếp xúc, đối thoại với công dân giải quyết khiếu nại (hộ bà Hồ Thị Kim Nhan)

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 09g30 Phòng họp TT.UBND TPCL

Vệ sinh trụ sở cơ quan

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
16g00 Trụ sở UBND phường

Tất cả CB,CC,NHĐKCT phường cùng thực hiện

Bổ sung cuộc họp này:

Dự tất niên Ban QLDA & PTQĐ TPCL 

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 17g00 Ban QLDA & PTQĐ . TPCL
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tất niên Ngân hàng KienLong Bank

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 17g00 Ngân hàng KienLong Bank
Thứ 7 ngày 18/01/2020 (24/12/2019 âm lịch)

Làm việc buổi sáng ngày thứ bảy

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 07g30 Trụ sở UBND phường

CC.VP-TK - Lê Thị Ngọc Đẹp,CC.TP-HT-Nguyễn Hồng Thắm

Dự tất niên Công ty CP Tư vấn TK & XD Tổng Hợp

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 11g00 Cty CP Tư vna61 TK&XD; Tổng Hợp

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên cùng dự

Bổ sung cuộc họp này:

Dự tất niên Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 11g00 Sở GD&ĐT Đồng Tháp
Chủ nhật ngày 19/01/2020 (25/12/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tất niên Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 18g30 Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa