Lịch công tác Ủy ban nhân dân Phường 1

UBND PHƯỜNG 1

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 11/11/2019 (15/10/2019 âm lịch)

Chào cờ

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
07g00 Trụ sở UBND phường

Tất cả CB, CC, NHĐKCT phường cùng dự

Đ/c Thọ tiếp âm

Dự họp, đóng góp ý kiến báo cáo thẩm tra Đề án đề nghị công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 09g00 Phòng họp A. UBND TPCL

Dự Lễ giỗ Ông Bà Tiền Hiền Nguyễn Tú

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 07g30 Khu di tích lịch sử văn hóa Tiền hiền Nguyễn Tú, khóm Mỹ Phú

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam phường cùng dự

Dự Lễ khánh thành Sân Chơi cho trẻ em trường tiểu học Lê Văn Tám

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 07g30 Trường tiểu học Lê Văn Tám
Thứ 3 ngày 12/11/2019 (16/10/2019 âm lịch)

Tập huấn công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm

********* 08g00 Hội trường Trung tâm Y tế TPCL

Đại diện UBMTTQ Việt Nam, Hội LHPN; Đoàn Thanh Niên và Hội Người Cao Tuổi phường cùng dự

Khảo sát và đề xuất đường dẫn vào Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm.

********* 08g30 Phòng Quản lý Đô thị TPCL

CC.ĐC-XD-ĐT&MT- Nguyễn Thành Nguyên

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 15g00 HT.BCH.Quân sự TPCL
Cuộc họp này dời lại:

Từ 9 giờ dời lại lúc 14 giờ: Trả lại mặt bằng, cơ sở vật chất hạ tầng của chợ đêm Cao Lãnh, Phường 1

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 14g00 Phòng Kinh tế TPCL
Thứ 4 ngày 13/11/2019 (17/10/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Nghiệm thu hoàn thành công tác bảo dưỡng công trình: Phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố cao lãnh năm 2018 gói thầu số 07: Cải tạo trồng mới bổ sung cây xanh các hoa viên, công viên.

********* 14g00 Tại công trình

CC.ĐC-XD-ĐT&MT; Nguyễn Thành Nguyên

Bổ sung cuộc họp này:

Họp góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019)

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 10g00 Phòng họp UBND phường

CC.VP-TK - Lê Thị Ngọc Đẹp,CC.TC-KT - Dương Hoàng Nam, Ban Giám hiệu các điểm trường và CT.Hội Cựu giáo chức cùng dự

Họp thông qua dự thảo Kế hoạch mừng Đảng - mừng Xuân năm 2020

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 14g00 Phòng họp B. UBND TPCL
Thứ 5 ngày 14/11/2019 (18/10/2019 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn phạm vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà của ông Trần Hoài Phong (là con ông Trần Văn Cuối đã chết) sau khi giải tỏa công trình Khu tái định cư phường 1 và Lia 3

********* 08g00 Ban QLDA & PTQĐ . TPCL

CC. ĐC - XD - ĐT & MT- Nguyễn Chí Tâm

Bổ sung cuộc họp này:

Bàn giao nhà tình thương

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 12g45 Tập trung BND khóm 2 sau đó đến nhà bàn giao

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức Chính trị-xã hội phường, Trưởng BND khóm 2 cùng dự.

Đ/c Chí Xuân mời và chuẩn bị nội dung
Thứ 6 ngày 15/11/2019 (19/10/2019 âm lịch)

Dự xác định chỉ giới xây dựng Trụ sở Chi Nhánh VCB Đồng Tháp

********* 09g00 số 66, đường 30/4, phường 1

CC. ĐC - XD - ĐT & MT- Nguyễn Chí Tâm dự

Họp tổ đại biểu HĐND Tỉnh thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ mười ba HĐND Tỉnh khóa IX

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 07g30 Phòng họp B. UBND TPCL

Vệ sinh môi trường 

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBTĐU. Nguyễn Minh Tâm,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
16g30 Trụ sở UBND phường

Tất cả CB, CC, NHĐKCT phường cùng thực hiện

Đ/c Thọ phát thông báo
Bổ sung cuộc họp này:

Dự tập huấn về điều tra khuyết tật 

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 08g00 Khu du lịch Mỹ Trà

CC.VH-XH-Huỳnh Thị Minh Xuân, Trưởng Trạm Y tế, và Trưởng BND khóm 2, khóm 3 cùng dự

Thứ 7 ngày 16/11/2019 (20/10/2019 âm lịch)

Làm việc buổi sáng ngày thứ bảy

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 07g30 Trụ sở UBND phường

CC.VP-TK - Lê Thị Ngọc Đẹp,CC.TP-HT-Nguyễn Hồng Thắm

Chủ nhật ngày 17/11/2019 (21/10/2019 âm lịch)