Lịch công tác Ủy ban nhân dân Phường 1

UBND PHƯỜNG 1

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/5/2021 (22/3/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 08g00 HT. Hương Sen
Cuộc họp này đình lại:

Dự nghe báo cáo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 13g30 Phòng họp Hương Cam

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và vận động bầu cử

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 14g00 Trung tâm VHHTCĐ phường 2

CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên cùng dự

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Phường

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBT.ĐU - Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
18g30 Trụ sở BND Khóm 1

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,CC.TP-HT - Nguyễn Hồng Thắm,BT.ĐTN - Đặng Vững Bền,PCT.UBMTTQVN-Lê Thị Thanh Nga,CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên cùng dự

Triển khai Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo và Chợ nhân đạo năm 2021.

PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
09g00 Phòng họp UBND Phường

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,BT.ĐTN - Đặng Vững Bền,CC.VH-XH-Huỳnh Thị Minh Xuân,PCT.UBMTTQVN-Lê Thị Thanh Nga, CT.HCTĐ-Đoàn Văn Chính cùng dự

Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

Họp trao đổi về việc thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông các tuyến đường trên địa bàn

********* 14g00 Phòng Quản lý đô thị Thành phố

CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên dự

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và vận động bầu cử

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 18g30 Không gian Đại đoàn kết, phường 2

CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên cùng dự

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Phường

PBT.ĐU - Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
18g30 Trụ sở BND Khóm 2

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,BT.ĐTN - Đặng Vững Bền,PCT.UBMTTQVN-Lê Thị Thanh Nga cùng dự

Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)

Họp trao đổi tháo dỡ và di dời cổng cổng Chợ đêm đường Đặng Văn Bình

********* 10g00 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên dự

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Phường

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBT.ĐU - Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến
08g00 Phòng họp UBND Phường

Trưởng Công an-Tạ Phương Kiều cùng dự

Dự họp trao đổi hồ sơ xin sửa sai, chuyển nhượng QSD đất của ông Tạ Phước Thuần

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 15g00 Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và vận động bầu cử

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 18g00 HT. UBND Phường 3 (UBND cũ)

CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên cùng dự

Dự họp thống nhất phương án trang trí phòng bỏ phiếu phục vụ công tác Bầu cử

PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến 08g00 TT Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Thành phố

CC. VH-XH - Nguyễn Thành Vinh cùng dự

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Phường

PBT.ĐU - Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
18g30 Trụ sở BND Khóm 3

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,BT.ĐTN - Đặng Vững Bền,PCT.UBMTTQVN-Lê Thị Thanh Nga,Trưởng Công an-Tạ Phương Kiều, Trưởng TYT-Lê Thị Khương cùng dự

Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)

Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 22

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBT.ĐU - Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
08g00 HT. UBND Phường

- Ủy viên BCH Đảng bộ Phường;

- Bí thư các Chi bộ, ĐBBP trực thuộc;

- Cán bộ, công chức và NHĐKCT Phường cùng dự.

Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 08g00 Phòng họp Hương Xoài

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và vận động bầu cử

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 18g00 Ban nhân dân khóm Mỹ Thiện

CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên cùng dự

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Phường

PBT.ĐU - Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
18g30 Trụ sở BND Khóm 4

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,BT.ĐTN - Đặng Vững Bền,PCT.UBMTTQVN-Lê Thị Thanh Nga,Trưởng BCH.QS-Phạm Quốc Việt cùng dự

Thứ 7 ngày 08/05/2021 (27/3/2021 âm lịch)

Trực hành chính buổi sáng thứ bảy

PCT.UBND - Phạm Văn Hầu 07g30 Trụ sở UBND Phường

CC.VP-TK - Lê Thị Ngọc Đẹp,CC.TP-HT - Nguyễn Hồng Thắm

Chủ nhật ngày 09/05/2021 (28/3/2021 âm lịch)

Dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và vận động bầu cử

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân,
PBT.ĐU - Nguyễn Minh Tâm,
PBT.ĐU/CT.MTTQ-Bùi Minh Tiến,
PCT.HĐND - Lê Văn Bình,
PCT.UBND - Phạm Văn Hầu
18g30 Ban nhân dân khóm 5

CT.HLHPNVN - Đoàn Thu Quyên,CT.HCCB - Nguyễn Phi Sơn,BT.ĐTN - Đặng Vững Bền,PCT.UBMTTQVN-Lê Thị Thanh Nga,PBT.ĐTN-Phạm Thị Hồng Thu, TG/KT-Nguyễn Thị Luận ,CC.ĐC-XD-ĐT-MT-Nguyễn Thành Nguyên cùng dự