Lịch công tác Ủy ban nhân dân Phường 1

UBND PHƯỜNG 1

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/02/2024 (17/1/2024 âm lịch)

- Lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2024.

- PBT.ĐU/CT.UBND: Nguyễn Văn Tuấn 07g00 Hội trường UBND Phường 1.

- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự.

- Ban CHQS Phường chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự.

Bà Lê Thị Mai Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy/ Phó chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh thăm, chúc mừng các đơn vị nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

- PBT.ĐU/CT.UBND: Nguyễn Văn Tuấn 13g30 Tại Trạm y tế phường.

- Trực lãnh đạo tại Bộ phận một cửa. (1 ngày)

- ĐUV/PCT.UBND: Bùi Minh Chí 07g30 Bộ phận Một cửa UBND phường.

+ Nội vụ: Võ Văn Quí == > Trực hổ trợ nhập hồ sơ trực tuyến cho người dân tại Một cửa.

Thứ 3 ngày 27/02/2024 (18/1/2024 âm lịch)

- Trực lãnh đạo tại Bộ phận một cửa. (1 ngày)

- ĐUV/PCT.UBND: Huỳnh Thanh Tuấn 07g30 Bộ phận Một cửa UBND phường.

+ Truyền Thanh: Nguyễn Thị Yến Hương ==> Trực hổ trợ nhập hồ sơ trực tuyến cho người dân tại Một cửa.

- Dự Lễ giao nhận quân năm 2024.

- UV.BTV TU/Bí thư Đảng ủy: Lê Nguyên Đông,
- PBT.ĐU/CT.UBND: Nguyễn Văn Tuấn
07g00 Công viên Văn Miếu.

- Dự thẩm định văn kiện Đại hội UB MTTQ VN Phường nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- PBT.ĐU/CT.HĐND: Nguyễn Minh Tâm 15g30 Văn phòng UB MTTQ VN Thànhh phố Cao Lãnh.

+ Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy/Chủ tịch UB MTTQ VN phường: Lê Thị Thanh Nga.

Thứ 4 ngày 28/02/2024 (19/1/2024 âm lịch)

- Tiếp công dân thứ tư hàng tuần.

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30.

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00.

- PBT.ĐU/CT.HĐND: Nguyễn Minh Tâm 07g00 Phòng tiếp công dân Phường 1.

- Trực lãnh đạo tại Bộ phận một cửa. (1 ngày)

- ĐUV/PCT.UBND: Bùi Minh Chí 07g30 Bộ phận Một cửa UBND phường.

+ Nội vụ: Võ Văn Quí == > Trực hổ trợ nhập hồ sơ trực tuyến cho người dân tại Một cửa.

Thứ 5 ngày 29/02/2024 (20/1/2024 âm lịch)

- Trực lãnh đạo tại Bộ phận một cửa. (1 ngày)

- ĐUV/PCT.UBND: Huỳnh Thanh Tuấn 07g30 Bộ phận Một cửa UBND phường.

+ Truyền Thanh: Nguyễn Thị Yến Hương ==> Trực hổ trợ nhập hồ sơ trực tuyến cho người dân tại Một cửa.

- Tiếp công dân thứ năm hàng tuần.

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30.

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00.

- PBT.ĐU/CT.UBND: Nguyễn Văn Tuấn 07g00 Phòng tiếp công dân Phường 1.
Thứ 6 ngày 01/03/2024 (21/1/2024 âm lịch)

- Trực lãnh đạo tại Bộ phận một cửa. (1 ngày)

- ĐUV/PCT.UBND: Bùi Minh Chí 07g30 Bộ phận Một cửa UBND phường.

+ Nội vụ: Võ Văn Quí == > Trực hổ trợ nhập hồ sơ trực tuyến cho người dân tại Một cửa.

Thứ 7 ngày 02/03/2024 (22/1/2024 âm lịch)

- Trực hành chính sáng thứ bảy.

- ĐUV/PCT.UBND: Huỳnh Thanh Tuấn 07g30 Bộ phận Một cửa UBND phường.

+ Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách Một cửa): Nguyễn Công Thành. 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Lê Thị Kim Trang.

Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)