Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/05/2024 (20/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
07g30

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1/ Thông dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2/ Thông qua dự thảo báo cáo về việc đề xuất danh mục bố trí vốn đầu tư công năm 2025. 

3/ Thông qua dự thảo báo cáo về việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

4/ Đề xuất chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5/ Báo cáo dự án đường Lê Thị Kính xã Tân Thuận Tây.

Phòng Hương Cam

1/ Thành viên UBND Thành phố, Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, YT, Công an Thành phố.

2/ Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, Ban QLDA&PTQĐ.

3/ Lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, Ban QLDA&PTQĐ.

4/ Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCKH, TNMT, UBND xã Mỹ Tân.

5/ Lãnh đạo các đơn vị: TNMT, QLĐT, Ban QLDA&PTQĐ, UBND xã Tân Thuận Tây.

Tài liệu đính kèm

Lãnh đạo VP, CVNC cùng dự; (Hồng)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường
09g00

Hội ý Thường trực Thành ủy

Phòng họp Thường trực Thành ủy

P.QLĐT, BQLDA&PTQĐ (nd/tl/file trình chiếu/bc dự án chợ CL)

Lịch VP Thành ủy (Hồng)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
14g00

Hội nghị công bố Quyết định giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thành ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy Lịch VP Thành ủy (Hồng)
PCT - Nguyễn Phước Cường 07g00

Khám sức khỏe định kỳ

Ban Bảo vệ, chăm sóc khỏe cán bộ Tỉnh (H)
10g00

Trao đổi công việc chuyên môn

Phòng Kinh tế TPCL

KT, TTDVNN

NC Phong đăng ký
PCT - Lê Quang Trạng 14g00

Đối thoại giải quyết khiếu nại công dân (cuộc họp này điều chình từ ngày 24/5/2024 sang)

Phòng Hương Mận

+ Mời: TT HĐND; MTTQVN; Hội Nông dân; Công an Thành phố; 

+ Các phòng, ban Thành phố: Thanh tra; Tư pháp; TNMT; QLĐT; BQLDA&PTQĐ;

+ UBND: phường Mỹ Phú, xã Tân Thuận Tây mời hộ dân, cùng dự.

Đ/c Vũ mời, dự (Hiếu)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 14g00
Dự họp xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục
Phòng họp, phòng GDĐT Thành phố Theo thư mời (Hồng Nga)
CVP - Nguyễn Tiến Sĩ 16g00

Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

Phòng Hương Mận

Các PCVP

Hồng
........***........ 08g00

Tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở

Hội trường Hương Sen

Công chức chuyên môn Phòng Tư pháp; Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tổ trưởng và 01 thành viên Tổ Hòa giải xã, phường (Mỗi tổ hòa giải 02 thành viên tham dự).

Hoàng Yến
14g00

Tham dự phiên giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ án hành chính của ông Bùi Hữu Trí)

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND Thành phố giao lãnh đạo Phòng TN&MT dự

Hoàng Yến (24.5)
14g00

Tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật

Hội trường Hương Sen Hoàng Yến
15g00

Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng Chợ Cao Lãnh (giai đoạn 1)

PH Sở XD (lầu 1)

UBND Thành phố giao LĐ: P.QLĐT, P.TNMT, BQLDA&PTQĐ (nd/tl) dự

Đ/c Oanh td (H)
Thứ 3 ngày 28/05/2024 (21/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 07g30

Dự Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

Trường Tiểu học Lê Thánh Tông (xã Tân Thuận Tây) Hồng Nga
15g00

Họp Tỉnh về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND Tỉnh

P.QLĐT (nd/tl/file trình chiếu)

Đ/c Hải mời, td (H)
19g00

Dự Lễ khai hội Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Trung tâm TM Vĩnh Đông, P. Núi Sam, TP Châu Đốc Theo thư mời (Hồng Nga)
PCT - Nguyễn Phước Cường 08g00

Họp Tổ công tác điều hành mô hình “Làng thông minh”
 

Phòng Hương Cam

TVTCT

Đ/c Phong mời, dự (H)
PCT - Lê Quang Trạng 07g30

Dự Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hồng Nga
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g30

Dự Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội trường Khối vận Thành phố Theo thư mời (Hồng Nga)
14g00

Cùng Bí thư Thành ủy thăm Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh Thành phố

Trung tâm VHTT&TT; Thành phố

Trưởng phòng VHTT Thành phố cùng dự

Theo lịch Thành ủy (Hồng Nga)
........***........ 08g00

Dự bàn giao, tiếp nhận tài sản công (Cục Thi hành án dân sự (Trụ sở cũ))

Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự (Trụ sở cũ), địa chỉ: Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú

P.TCKH, BQLDA&PTQĐ dự

Đ/c Hải mời, td (H)
Thứ 4 ngày 29/05/2024 (22/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn

Hội trường BCH Quân sự Thành phố Hoàng Yến
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường
14g00

Tiếp Công ty CPTĐ ĐTCN Nam Long

Phòng Hương Cam

Mời Cty Nam Long, P.QLĐT, P.TCKH, BQLCTCC

Đ/c Hải mời, dự (H)
PCT - Nguyễn Phước Cường 07g30

Dự Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

Trường THCS Nguyễn Thị Lựu Hồng Nga
14g00
Trao đổi phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN – TTCN thành phố Cao Lãnh
Phòng Hương Cam

KT, QLĐT, TNMT, TCKH, Ban QLDA&PTQĐ, UBND xã Mỹ Ngãi

Đ/c Phong mời dự (H)
14g00

Cùng Bí thư Thành ủy thăm mô hình Làng thông minh

Làng thông minh, xã TTT

P.KT

Đ/c Phong mời, dự (H)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Trao đổi công việc

Phòng Hương Cam

Mời Sở TP, Sở TNMT, TTr, P.TP, P.TNMT, P.QLĐT, BQLDA&PTQĐ (nd/tl), UBND P1, UBND P4, LĐVP (đ/c Hiếu, đ/c Hưng) 

Đ/c K.Vân mời, dự (H)
14g00

Họp Hội đồng BT,HT&TĐC Thành phố

Phòng Hương Xoài

TVHĐ

Đ/c K.Vân mời, dự (H)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g30

Dự Lễ Tổng kết năm học 2023 - 2024 Trường THPT Đỗ Công Tường

Trường THPT Đỗ Công Tường Theo thư mời (Hồng Nga)
........***........ 07g30

Dự Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

Trường TH Lê Quý Đôn

Đ/c Nguyễn Tiến Sĩ - Chánh văn phòng HĐND&UBND Thành phố dự

Hồng Nga
Thứ 5 ngày 30/05/2024 (23/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
07g30

Họp trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 của UBND Tỉnh

Phòng Hương Xoài Lãnh đạo VP, CVNC cùng dự; (Hồng)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
14g00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 43

Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy Lịch VP Thành ủy (Hồng)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g30

Dự Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

Trường MN Mỹ Phú Hồng Nga
........***........ 08g30

Tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, đối thoại (vụ án hành chính của ông Hoàng Quang Huy)

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND TP giao lãnh đạo Phòng TN&MT dự

Hoàng Yến (24.5)
14g00

Tham gia phiên giao nôp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ án hành chính của ông Mai Hồng Hải)

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND TP giao lãnh đạo Phòng TN&MT dự

Hoàng Yến ( 24.5)
Thứ 6 ngày 31/05/2024 (24/4/2024 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 07g30

Tiếp công dân định kỳ

Ban tiếp công dân Thành phố

Theo Điều 13, Luật Tiếp công dân 2013

Đ/c Vũ dự (Hiếu)
PCT - Nguyễn Phước Cường 14g00

Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp triển khai các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng

HT UBND Tỉnh

P.TCKH

Đ/c Phong mời, td (H)
14g00

Cùng Bí thư Thành ủy thăm Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố

TTDVNN TP

P.KT

Đ/c Phong mời, dự (H)
PCT - Lê Quang Trạng 14g00

Đi kiểm tra công tác QL TTXD

Tập trung tại UBND TP

P.QLĐT, P.TNMT, ĐQLTTĐT, CT UBND: xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trà, xã Hòa An, P3, P6

* Đ/c Tùng chuẩn bị phương tiện

Đ/c Hưng dự (H)
........***........ 08g00

Tham dự phiên xét xử sơ thẩm (vụ án hành chính của ông Nguyễn Văn Long)

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo UBND Thành phố giao lãnh đạo Phòng TN&MT dự

Hoàng Yến (08.5)
13g30

Tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Hộ trường Hương Sen

Đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách thi đua, khen thưởng là thành viên Khối, Cụm thi đua thành phố Cao Lãnh (theo Quyết định 243/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành Quy định về phân chia Cụm, Khối thi đua trong Thành phố và chỉ tiêu khen thưởng).

Hoàng Yến
Thứ 7 ngày 1/6/2024 (25/4/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/6/2024 (26/4/2024 âm lịch)