Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/04/2020 (14/3/2020 âm lịch)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00

Làm việc Sở GTVT

Sở GTVT

P.QLĐT

Sở GTVT mời
Thứ 3 ngày 7/4/2020 (15/3/2020 âm lịch)
Thứ 4 ngày 8/4/2020 (16/3/2020 âm lịch)
Thứ 5 ngày 9/4/2020 (17/3/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 10/4/2020 (18/3/2020 âm lịch)
Thứ 7 ngày 11/4/2020 (19/3/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 12/4/2020 (20/3/2020 âm lịch)