Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 11/11/2019 (15/10/2019 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 10g00

Hội ý thường trực thành ủy

Phòng họp thường trực ( L)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng
08g30

 * Cuộc họp này dời từ 9h30 lên: Hội ý Chủ tịch và Các Phó chủ tịch

1. Cho ý kiến về hỗ trợ thù lao cho chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Hội liên lạc với người Viêt Nam ở nước ngoài. BS: Thông qua dự Toán thu - chi NS 2020

2. Cho ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Hòa An (đường Thiên Hộ Dương).

3. Cho ý kiến cơ cấu SDĐ, chỉ tiêu QH khu đất công phường Mỹ Phú (khu đất Cty CP Xây dựng Công trình giao thông ĐT)

Phòng Họp B

1. TCKH (báo cáo)

2. Thành viên ủy ban; QLĐT (báo cáo); UBND phường Hòa Thuận

3. Thành viên ủy ban; QLĐT (báo cáo); UBND phường Mỹ Phú

LĐVP và CVNC dự; Đ/c Trực mời (p)
14g00

Tiếp và làm việc nhà đầu tư Công Ty Đất Sen

Phòng Họp B

Thành viên Ủy ban; UBND xã Tịnh Thới

LĐVP và CVNC dự ; Công mời ( L)
PCT - Lê Quang Trạng 07g30

Dự Lễ giỗ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú

Khu di tích lịch sử Văn hóa Tiền hiền Nguyễn Tú (G)
PCT.HĐND - Cao Thị Phượng 15g00

Họp lệ Chi bộ Tòa án nhân dân Thành phố tháng 10 năm 2019

PH Tòa án nhân dân Thành phố (p)
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT.HĐND - Cao Thị Phượng,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui
09g00

Đóng góp ý kiến báo cáo thẩm tra Đề án đề nghị công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Phòng họp A

QLĐT 

(p)
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

Phòng họp B

LĐVP, CVNC, nhân viên

đ/c Trực thông báo (p)
Thứ 3 ngày 12/11/2019 (16/10/2019 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
08g00

Tiếp Thanh tra Tỉnh

Phòng họp B

Lãnh đạo các đơn vị được Thanh Tra

Đ/c Lý CVP cùng dự ( L)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 18g30

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 (Phường 2)

HT UBND Phường 2

Theo TB số 20/TB-MT, ngày 01/11/2019 của Ban TT MTTQ VN Thành phố

(p)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00

Tiếp xúc đối thoại công dân

1. Dự án trường THCS Kim Hồng 

2. Dự án Cục Thuế Tỉnh 

3. Dự án Cầu Bà Học trong - Mỹ Tân

Phòng Họp trực tuyến

Mời Thường trực HĐND; UBMTTQVN; Thanh Tra; TNMT; TP: Ban QLDA&PTQĐ; Chủ tịch UBND P3

Đ/c Nhiều mời, dự ( L)
13g30

Họp thông  qua PA thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT thành phố Cao Lãnh

Phòng Hương Tràm

QLĐT

Lịch VP UBND tỉnh (p)
15g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Ban THCCTHĐ DA đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, đoạn qua P3, xã Tịnh Thới, TPCL

Phòng họp B

Sở GTVT, BQLDA ĐTXD CTGT, Thành viên Ban THCCTHĐ.

Đ/c Hưng mời, dự
PCT - Lê Quang Trạng 09g30

* Cuộc họp này dời lại 9h30: Họp bàn về việc đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam

Phòng Hoa Súng

Kinh tế

Lịch VP UBND Tỉnh (p)
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
Trưởng Ban Pháp Chế - Lê Hồng Hải,
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT.HĐND - Cao Thị Phượng,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui
15g00

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HT Ban chỉ huy Quân sự TP

- Đại biểu HĐND TP; Thành viên UB; Đơn vị tư vấn (QLĐT mời) 

- Theo CV số 46/HĐND-VP, ngày 05/11/2019 của HĐND Thành phố

Đ/c Trực mời, dự (p)
........***........ 08g00

Khảo sát thực tế địa điểm quy hoạch định hướng phát triển các Khu công nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để thống nhất địa điểm, quy mô, các ngành nông nghiệp cần thu hút đầu tư … trên cơ sở phát huy các lợi thế về giao thông thủy, bộ; nguồn lao động và nguyên liệu sản xuất của vùng.

KCN Trần Quốc Toản mở rộng (xã Mỹ Ngãi và Phường 11, TP. Cao Lãnh)

UBND Thành phố giao phòng Kinh tế; QLĐT; TNMT dự

(p)
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra tình hình hoạt động của Bến xe Cao Lãnh

Bến xe Cao Lãnh

UBND Thành phố giao phòng QLĐT dự

(p)
Thứ 4 ngày 13/11/2019 (17/10/2019 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

Phòng họp B

Nội vụ (nd, tl); QLĐT; VH-TT; VP HĐND&UBND 

Đ/c Vũ mời, dự (p)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
14g00

Họp thông qua dự thảo Kế hoạch mừng Đảng - mừng Xuân năm 2020

* Đính kèm tài liệu họp

Phòng họp B

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố (chuẩn bị b/c); Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh TP; Công an Thành phố; Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố; Thành đoàn Cao Lãnh; Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố; Phòng Quản lý Đô thị Thành phố; Điện lực Thành phố; Phòng Y tế; Trung tâm Y tế Thành phố; Ban Quản lý Công trình Công cộng Thành phố; Ban Quản lý Chợ TP Cao Lãnh; Đội Quản lý trật tự Đô thị Thành phố; Trung tâm Tin học Thành phố; Ủy ban nhân dân Phường 1; Ủy ban nhân dân Phường 2.

(G)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 13/11/2019 - 17/11/2019

Đi công tác

... (p)
PCT.HĐND - Cao Thị Phượng 13g30

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019 (Phường 4)

Ban nhân dân Khóm 2

Theo TB số 20/TB-MT, ngày 01/11/2019 của Ban TT MTTQ VN Thành phố

(p)
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
Trưởng Ban Pháp Chế - Lê Hồng Hải,
PCT.HĐND - Cao Thị Phượng,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui
10g00

Họp Chi bộ HĐND Thành phố

phòng họp Trực tuyến

Đảng viên Chi bộ

(p)
........***........ 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Tham dự Phiên Tòa ( Vụ Ông Nguyễn Quang Tường)

TANDCC TP Hồ Chí Minh

UBND TP giao lãnh đạo Phòng TNMT dự

Đ/c Vũ tb,td ( L)
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự phiên họp thứ 1 của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019

HT Chi cục Phát triển nông thôn.

UBND Thành phố giao phòng Kinh kế dự 

(p)
Thứ 5 ngày 14/11/2019 (18/10/2019 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 14g00

Nghe báo cáo nội dung khiếu nại của công dân

Phòng Họp trực tuyến

Mời Thường trực HĐND; UBMTTQVN; Thanh Tra và TNMT; QLĐT: CA; TP; VHTT: QLĐT; Chi Nhánh VP Đất đai TP; Chủ Tịch UBND Phường Mỹ Phú

Đ/c Vũ mời, dự ( L)
17g00

Dự họp BCH các hiệp hội đô thị Việt Nam Khóa IV, lần thứ 7

TP Vũng Tàu Đ/c Hiêp chuẩn bị xe (L)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Họp tổ biên tập văn kiện về kinh tế và xã hội

Phòng Họp B

Thành viên tổ biên tập; Mời bổ sung: Trưởng phòng Kinh tế; TCKH; TNMT

Đ/c Trực mời, dự (p)
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự bàn giao nhà tình thương

- Lúc 14h00: Tại Phường 4

- Lúc 15h00: Tại xã Tân Thuận Tây

Tại Phường 4 và xã Tân Thuận Tây (G)
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp thống nhất các sự kiện nổi bật thành phố Cao Lãnh năm 2019

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Lãnh Theo thư mời (G)
........***........ 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

họp BCĐ xây dựng bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024)

PH Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND Thành phố giao phòng TNMT dự

(p)
13g45 Bổ sung cuộc họp này:

Kiểm tra định kỳ đối với dự án nạo vét sông Hổ Cứ

tập trung tại Công ty TNHH MTV Hoa lan Ngọc Tú

UBND Thành phố giao phòng TNMT dự

(p)
Thứ 6 ngày 15/11/2019 (19/10/2019 âm lịch)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo VN

Trường CĐCĐ ( L)
14g30 Cuộc họp này đình lại:

Hội ý Thường trực Thành ủy

Thường trực Thành ủy (p)
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
Trưởng Ban Pháp Chế - Lê Hồng Hải,
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT.HĐND - Cao Thị Phượng
07g30

Họp tổ đại biểu HĐND Tỉnh thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ mười ba HĐND Tỉnh khóa IX

phòng họp B

Mời UB MTTQ VN TP; QLĐT; TCKH; TNMT; VHTT; Giáo dục; Kinh tế; UBND xã, phường; đại diện Cử tri

Đ/c Trực mời, dự (p)
........***........ 10g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

Phòng họp trực tuyến

Đảng viên Chi bộ: Đ/c Trinh, đ/c Lý, đ/c Hưng, đ/c Mai, đ/c Thủy, đ/c Phong Em, đ/c Phong, đ/c Công, đ/c Cẩm Giang

(H)
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hội đồng tư vấn

Trụ sở Ban tiếp dân Tỉnh

UBND Thành phố giao Thanh tra; TNMT; QLĐT; Ban QLDA&PTQĐ dự

Đ/c Vũ mời, dự (p)
Thứ 7 ngày 16/11/2019 (20/10/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 17/11/2019 (21/10/2019 âm lịch)