Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/07/2020 (16/5/2020 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
08g00

Hội ý Thường trực Thành ủy


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Thường trực

Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin TP 

Lịch VPTU (P')
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 13g30

Dự họp cho ý kiến về Văn kiện, Nhân sự và thời gian tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp BTV Tỉnh ủy Lịch VPTU (P')
PCT - Nguyễn Cư Trinh 09g00

Cùng UBND Tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán khu vực IX


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Bông lúa

TCKH

Lịch UBND tỉnh
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
10g00

Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch cho ý kiến

1. Công tác nhân sự

2. Công tác tổ chức đón nhận hoàn thành Nông Thôn mới 


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Cam

1. Phòng NV ( chuẩn bị b/c); Trưởng CA; Chỉ huy trưởng BCHQS TP; Chánh Văn Phòng HĐND&UBND; Chánh Thanh Tra.

2. Phòng Kinh tế, Phòng VHTT (hai đơn vị phối hợp chuẩn bị b/c), TTVHTTTT 

( L)
PCT - Lê Quang Trạng 06/07/2020 - 07/07/2020

Dự giảng bài lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I/2020


Vào xem lại nội dung họp
Trung tâm BDCT
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý,
PCVP - Nguyễn Ngọc Huyền Diễm,
PCVP - Hồ Lê Hoàng Khoa
08g00

Hội ý Lãnh đạo Văn Phòng


Vào xem lại nội dung họp
Phòng làm việc Chánh VP Đ/c Chuyển dự ( L)
PCT - Lê Thị Mai Trinh,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui
14g00

Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Cao Lãnh, lần thứ X năm 2020


Vào xem lại nội dung họp
HT Hương Sen Thơ mời Thành Đoàn Cao Lãnh
........***........ 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự tiếp Trường đại học Bách Khoa


Vào xem lại nội dung họp
Thuận Tân Hội Quán

UBND Thành phố giao Trưởng Phòng kinh tế tham dự

( L)
Thứ 3 ngày 07/07/2020 (17/5/2020 âm lịch)
Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn Thương,
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Dự Hội thảo trực tuyến báo cáo chuyên đề Cụm liên kết  Công - nông nghiệp

HT UBND Tỉnh Lịch UBND tỉnh (k)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Cuộc họp này lúc 14h ngày 09/7/2020 dời lên

Triển khai Kế hoạch tổ chức lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường và Những ngày Văn hóa thành phố Cao Lãnh - thành phố Hội An

* Đính kèm tài liệu họp.

 

 


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Hương Cam

Mời Ban Tuyên giáo Thành ủy, VHTT (b/c), Công an, Quân sự, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, GD&ĐT, LĐTBXH, BQLDA&PTĐT, BQLCTCC, BQL Chợ, Đội QLTTĐT, PYT, TTYT, Điện lực, TTVHTT&TT, Trung tâm tin học, Ban tế tự Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường, Hội LHPN, LĐLĐ, ĐTN, UBND P2, P4, xã Mỹ Trà, xã Tịnh Thới, xã Tân Thuận Đông, xã Tân Thuận Tây

(G)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Mận

P.TNMT (đ/c Sang)

Đ/c Khoa, đ/c Hưng dự
14g30

Cuộc họp này lúc 14h ngày 09/7/2020 dời xuống Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các CT do Ban BQLDA&PTQĐ Thành phố thực hiện 


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Mận

P.TC-KH, P.QLĐT, P.TN&MT, BQLDA&PTQĐ (nd, tl)

Đ/c Hưng dự
PCT - Lê Quang Trạng 07g30

Hội nghị thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI

 


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Hương Mận - UBND Thành phố

Tổ thảo luận số 03.

Theo kế hoạch số 169-K/TU ngày 01/7/2020 của Thành ủy.

(G)
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội thảo trực tuyến báo cáo chuyên đề Cụm Liên kết Công - Nông nghiệp

Phòng Hương Xoài

Kinh tế, QLĐT, TTDVNN, UBND 15 xã phường ( mời các HTX, Hội quán trên địa bàn cùng dự), doanh nghiệp theo kế hoạch

Lịch UBND tỉnh (k), Đ/c Phong mời, dự
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui,
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý,
PCVP - Hồ Lê Hoàng Khoa
07g30

Hội nghị thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Ban Thường vụ

Tổ thảo luận số 05.

Theo kế hoạch số 169-K/TU ngày 01/7/2020 của Thành ủy.

Lịch VPTU (P')
........***........ 07g30

Dự phiên tòa phúc thẩm (vụ Nguyễn Quang Huy, Khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP. Cao Lãnh).


Vào xem lại nội dung họp
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (phòng 3).

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường dự

Theo GTT (K').
08g00

Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm (vụ bà Lê Thị Tuyết Mai, ấp Hòa Long, xã Hòa An).


Vào xem lại nội dung họp
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường dự.

Theo GTT (K').
Thứ 4 ngày 08/07/2020 (18/5/2020 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh
07g30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 59


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Ban Thường vụ

Trưởng Phòng TCKH và QLĐT (B/c)

Lịch VPTU (P')
PCT - Nguyễn Cư Trinh 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Họp thông qua Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án TK kiến trúc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công

VP UBND Tỉnh

QLĐT

Lịch UBND tỉnh (k)
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Họp Hội đồng BT,HT&TĐC CT cầu Bằng Lăng (cầu đình), xã Tân Thuận Tây, TPCL

Phòng Hương Cam

Thành viên Hội đồng, đại diện hộ dân (do UBND xã Tân Thuận Tây mời)

Đ/c Hưng dự
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải (vụ bà Đặng Thị Bích Ngọc, Phường 2).


Vào xem lại nội dung họp
Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh. Theo GTT (K'), Khánh cùng dự.
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nông thôn mới nâng cao 2020 

 


Vào xem lại nội dung họp
UBND xã Mỹ Tân

Cấp Thành phố: VP điều phối xây dựng nông thôn mới TP (nd/tl), TNMT, QLĐT, GDĐT, VHTT, Y tế, LĐTBXH, Chi cục thống kê, Công an, Hội LHPN, Nội vụ, Hội nông dân

Cấp xã: Thành viên BCĐ XDNTM, Thành viên HĐQT, BGĐ HTX

Đ/c Phong tb, dự (k)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00

Dự Đại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo phật giáo Hòa Hảo


Vào xem lại nội dung họp
Tại chùa PGHH-Đông Hòa Tự

Theo thư mời

(G)
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Cư Trinh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh,
PCT.HĐND - Thái Văn Vui,
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý
13g30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bất thường)


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Hương Sen

Theo thư mời Thành ủy.

Lịch VPTU (P')
........***........ 08g30

Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ bà Lê Thị Hảo, Khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Phú).


Vào xem lại nội dung họp
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

Theo GTT (K').
Thứ 5 ngày 09/07/2020 (19/5/2020 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Tiếp công dân định kỳ


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Hương Mận - UBND Thành phố

Thanh tra, TNMT, QLĐT, Tphap, Ban QLDA&PTQĐ, UBND Phường 11, UBND Phường 2

CV/NC Vũ mời, dự (D)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 08g00

Cuộc họp này ngày 07/7/2020 chuyển sang: Họp các nội dung:

1/ Hoán đổi vị trí nền TĐC DA Chỉnh trang chợ Trần Quốc Toản, P11, TPCL.

2/ BT đất CT đường Lê Đại Hành giai đoạn 2, phường Mỹ Phú, TPCL

 

Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Cam

1/ BQLDA&PTQĐ (b/c), Thanh tra TP, P.TN&MT, P.QLĐT, P.TC-KH, UBND P11

2/ CNVPĐKĐĐ, P.TN&MT (nd, tl, bc), BQLDA&PTQĐ, UBND phường Mỹ Phú

Đ/c Hưng dự
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Hội đồng kiến truc Quy hoạch tỉnh thông qua phương án quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Cao Lãnh


Vào xem lại nội dung họp
phòng họp Sở Xây dựng

QLĐT, Kinh tế (nd/tl)

thư mời Sở Xây dựng (k)
15g00

Cuộc họp này ngày 08/7/2020 chuyển sang: Họp các nội dung:

1/ Thông qua phương án giá đất CT Mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, P6, TPCL.

2/ Thông qua PATK CT chợ xã Mỹ Ngãi, TPCL.


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Mận

1/ P.TN&MT, P.TC-KH, P.QLĐT, BQLDA&PTQĐ (nd, tl), UBND P6.

2/ P.TN&MT, P.TC-KH, P.QLĐT, P.KT, BQL Chợ, BQLDA&PTQĐ (nd, tl), UBND xã Mỹ Ngãi.

Đ/c Phong, đ/c Hưng dự
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Kiểm tra đánh giá tình thực hiện nông thôn mới nâng cao 2020 (1 ngày)

8h00: làm việc với BCĐ xã

13h30: làm việc với HTX

 


Vào xem lại nội dung họp
UBND xã Mỹ Ngãi

Cấp Thành phố: VP điều phối xây dựng nông thôn mới TP (nd/tl), TNMT, , GDĐT, VHTT, Y tế, LĐTBXH, Chi cục thống kê, Công an, Hội LHPN, Nội vụ, Đài truyền thanh, Hội Nông dân
Cấp xã: Thành viên BCĐ XDNTM
 

Đ/c Phong td, dự (k)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Lãnh, giai đoạn 2015-2020


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Hương Sen, UBND Thành phố (G)
PCT.HĐND - Thái Văn Vui 07g30

Dự kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Đồng Tháp IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (2 ngày)


Vào xem lại nội dung họp
HT UBND Tỉnh Thơ mời HĐND Tỉnh
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý,
PCVP - Nguyễn Ngọc Huyền Diễm
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Họp tổ phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Xoài

Theo Thông báo của Văn phòng Thành ủy.

Lịch VPTU (P')
........***........ 08g00

Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường Hương Sen

Theo thư mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đăng ký Hội trường (P').
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2020


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Hương Xoài Ban Tuyên giáo Thành ủy đăng ký phòng họp
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự,
PCT - Nguyễn Cư Trinh
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Cuộc họp này ngày 07/7/2020 chuyển sang: Ban KTXH, HĐND TP làm việc về danh mục đầu tư 2021-2025

Phòng Hương Mận

P.TC-KH (nd, tl), P.QLĐT

Đ/c Hưng dự
........***........ 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại


Vào xem lại nội dung họp
Ban Tiếp công dân Tỉnh

Thanh tra, TN-MT, Ban QLDA&PTQĐ

CV/NC Vũ mời, dự (D)
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp đánh giá tình hình triển khai các dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn


Vào xem lại nội dung họp
HT Sở Nông Nghiệp

UBND Thành phố giao Lãnh đạo phòng Kinh tế, TNMT cùng dự

thư mời Sở NN&PTNT;
Thứ 6 ngày 10/07/2020 (20/5/2020 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 14g00

Thường trực Thành ủy gặp gỡ, tiếp xúc với cán bộ nghỉ hưu năm 2020


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Xoài Lịch VPTU (P')
PCT - Nguyễn Cư Trinh 07g30

Dự Kỳ họp thư XII Hội đồng nhân dân xã Mỹ Ngãi Khóa VII


Vào xem lại nội dung họp
TTVHHTCĐ xã Mỹ Ngãi Theo thư mời
08g00

Tiếp xúc đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Hương Mận - UBND Thành phố

TTHĐND TP, UB MTTQ TP, BQLDA&PTQĐ, Trung tâm PTQĐ Tỉnh, Thanh tra, Tư pháp, TN&MT, UBND phường Mỹ Phú,  UBND Phường 6

CV/NC Vũ mời, dự (D)
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo phương án đầu tư, cải thiện môi trường và mỹ quan đô thị tại rạch Tắc Thầy Cai, P.Mỹ Phú


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Mận - UBND TP

P.QLĐT; Ban QLDA&PTQĐ (nd,tl và mời đơn vị tư vấn thiết kế cùng dự)

Đ/c Công dự (C)
15g30 Bổ sung cuộc họp này:

Nghe báo cáo việc thực hiện quét dọn đường phố bằng cơ giới đối với công tác vệ sinh môi trường năm 2020


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Hương Mận - UBND TP

P.QLĐT; P.TCKH; Ban QLCTCC (nd,tl)

Đ/c Công dự (C)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Làm việc với HTX xoài Tân Thuận Tây


Vào xem lại nội dung họp
UBND xã Tân Thuận Tây

Hội nông dân, TCKH, KT, QLĐT, TNMT, UBND xã Tân Thuận Tây, Thành viên HĐQT, BGĐ HTX Xoài Tân Thuận Tây

Đ/c Duy chuẩn bị xe

Đ/c Phong tb, dự (k)
09g30

Làm việc với UBND xã Tịnh Thới về công tác XDCB và HTX


Vào xem lại nội dung họp
UBND xã Tịnh Thới

Hội nông dân, QLĐT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, BQL DA & PTQĐ, UBND xã Tịnh Thới, Thành viên HĐQT, BGĐ HTX DVNN Tịnh Thới

Đ/c Duy chuẩn bị xe

Đ/c Phong tb, dự (k)
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc về tình hình KTHT và HTX NN Taị địa phương

 


Vào xem lại nội dung họp
Phòng Hương Cam - UBND TP

- Kinh tế (nd/tl), TCKH, Hội nông dân, UBND các đơn vị: Phường Mỹ Phú, Phường 6,

- UBND các xã phường mời các HTX DVNN ( Tịnh Thới; Hòa An; Mỹ Tân, Tân Thuận Đông; Mỹ Ngãi). HTX sản xuất và tiêu thụ lúa giống Mỹ Trà; HTX Xoài Tân Thuận Tây dự

Đ/c Phong mời, dự (k)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 13g30

Dự sơ kết 6 tháng đầu năm của UBND xã Hòa An


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường UBND xã Hòa An (G)
PCT - Lê Thị Mai Trinh,
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý,
PCVP - Hồ Lê Hoàng Khoa
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị sơ kết công tác nhân quyền, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020.


Vào xem lại nội dung họp
Hội trường UBMTTQ Thành phố Cao Lãnh.

Theo Công văn số 322-CV/BCĐ, 6/7/2020 của BCĐ CT.NQTG

K'
Trưởng Ban KT - Đinh Văn Sự 07g30

Dự kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân phường 3 khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021


Vào xem lại nội dung họp
TTHTCĐ UBND Phường 3 Thơ mời HĐND Phường 3 (X)
........***........ 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự tập huấn phương pháp sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với bảo vệ môi trường


Vào xem lại nội dung họp
TTVHHTCĐ xã Hòa An

Kinh tế, Hội Nông dân, UBND xã Hòa An (mời HTX, Hội quán, THT trên địa bàn) cùng dự

Đ/c Phong tb, td (k)
08g00

Dự phiên tòa xét xử sơ thẩm (vụ bà Đoàn Thị Đở, Ấp 1, xã Mỹ Tân).


Vào xem lại nội dung họp
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Giao lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường dự.

Theo GTT (K').
08g00

Tiếp và làm việc với Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Hương Cam

Đại diện Chi Cục thống kê, Phòng LĐ-TB&XH, TNMT, GD&ĐT, Y Tế

(G)
14g00

Dự họp thống nhất phương án, thời gian đấu nối, thu gom nước thải vào hệ thống xử lý chung của TPCL


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Sở TNMT

UBND Thành phố giao Lãnh đạo phòng TNMT dự

Thư mời Sở TNMT (k)
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất


Vào xem lại nội dung họp
Phòng họp Sở Tài chính

TCKH, TNMT, BQL DA &PTQĐ

thư mời Sở Tài chính
Thứ 7 ngày 11/07/2020 (21/5/2020 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 07g30

Dự Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020 trường THCS Phan Bội Châu


Vào họp
Trường THCS Phan Bội Châu (G)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00 Bổ sung cuộc họp này:
Dự Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 

Vào họp
Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh ĐồngTháp. Theo thư mời (G)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1


Vào họp
Trường Mầm non Sao Mai (G)
Chủ nhật ngày 12/07/2020 (22/5/2020 âm lịch)
PCT - Nguyễn Cư Trinh 07g30

Dự tổng kết năm học 2019 - 2020 trường THCS Kim Hồng


Vào họp
Hội trường Nhà Văn hóa Lao động (G)