Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
08g00

Hội ý Thường trực Thành ủy

Phòng họp Thường trực

TCKH, TNMT, BQLDA&PTQĐ

Lịch VPTU (H)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
13g30

Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

1/ Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại (2021-2026) và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (2026-2031) rà soát, bổ sung năm 2023.

2/ Các nội dung trình Hội đồng nhân dân Thành phố. (05 nội dung)

3/ Báo cáo phương án quy hoạch trung tâm thương mại nhà hàng, khách sạn shophouse Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

4/ Thông qua phương án thiết kế các công trình Chỉnh trang cải tạo phục vụ đô thị. (08 công trình)

Tài liệu họp: https://drive.google.com/drive/folders/1T74Bn8HeNSVcK-rRbKAOqvlSDNkYbg61?usp=share_link

 

Phòng Hương Cam

1/ Thành viên UBND Thành phố; Lãnh đạo các phòng: TCKH, KT, Y tế, Nội vụ (tl/nd/bc).

2/ TCKH (nd/tl/bc), QLĐT, TNMT, BQLDA&PTQĐ.

3/ QLĐT (nd/tl/bc), TCKH, TNMT, UBND phường Mỹ Phú.

4/ Ban QLCTCC (nd/tl/bc), TCKH, VHTT, QLĐT, UBND Phường 1.

 

LĐVP, CVNC dự; Đ/c Hồng mời, dự (H)
PCT - Nguyễn Phước Cường 08g00

Tập huấn kiến thức quy trình báo cáo, nhập, xuất dữ liệu thống kê vào nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp (01 ngày)

HT Hương Sen - UBND TP

P.KT làm đầu mối mời các học viên

* Lưu ý: Các học viên đem theo laptop tham dự tập huấn

KH Sở NN&PTNT;
PCT - Lê Quang Trạng 13g30

Họp Hội đồng thẩm định giá đất 

VP UBND Tỉnh

TNMT, TCKH, BQLDA&PTQĐ

Đ/c Hải mời, dự (H)
15g00

Họp về hình thức xử lý dự án Nhà ở sinh viên khu vực Cao Lãnh (theo Công văn số 4380/BXD-QLN ngày 29/9/2022 của BXD)

VP UBND Tỉnh

QLĐT

Đ/c Hải mời, dự (H)
........***........ 16g30

Họp giao ban Lãnh đạo VP HĐND&UBND

Phòng Hương Cam

CVP và các PCVP

CVNC Phúc cùng dự

Hồng
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)
PCT - Nguyễn Phước Cường 14g00

Nghe báo cáo các nội dung

1/ Báo cáo các nội dung liên quan đến thành lập Không gian khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố

2/ Kế hoạch triển khai Đề án NNĐT năm 2023

3/ Bản đồ nông sản Thành phố

Phòng Hương Cam

1/ Đoàn TNCS HCM (nd/tl), QLĐT (nd/tl), TCKH (nd/tl), TNMT (nd/tl), CTCC, CNVPĐKĐĐ, UBND P1

2/ KT (nd/tl/bc), TTDVNN, UBND các xã

3/ KT, TTDVNN, TTTH

Đ/c Phong mời, dự (H)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Họp trao đổi một số nội dung có liên quan về vụ kiện hành chính của bà Hồ Thị Kim Nhan

Phòng Hương Cam

TNMT (nd/tl), TAND TP, QLĐT, QLDA&PTQĐ, UBND Phường 1.

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
PCT - Nguyễn Phước Cường,
PCT - Lê Quang Trạng
08g00

Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trung tâm Tin học Thành phố kết nối đường truyền

Phòng Hương Xoài

TCKH (nd/tl), TNMT, QLĐT, BQLDA&PTQĐ, TTTH, UBND xã, phường

Đ/c Trí mời, dự (H)
PCT - Lê Quang Trạng 14g00

Tổ công tác Thành ủy làm việc với Đảng ủy các cơ quan chuyên môn Thành phố

Phòng Hương Mận

Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Theo Kế hoạch 86-KH/TU của BTV Thành ủy (Tổ 1); (Hồng)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00

Hội nghị sơ kết công tác nhân quyền, tôn giáo quý 1 năm 2023

Phòng họp Ban Thường vụ Thành uỷ Lịch Văn phòng Thành ủy (H. Yến)
........***........ 08g00

Tham gia tổ công tác Thành ủy làm việc với Đảng ủy Phường 6

Đảng ủy Phường 6

Lãnh đạo các phòng: TNMT, TCKH, QLĐT, KT. Lãnh đạo VP HĐND&UBND

Theo Kế hoạch 86-KH/TU của BTV Thành ủy (Tổ 1); (Hồng)
Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
Lãnh đạo ủy ban 09g30

Tiếp đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các nội dung theo Đề án 06/CP và triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công (theo KH 82 UBND Tỉnh 06/3/2023)

+ 7giờ30 - 9giờ: Bộ phận 1 cửa Phường 2;

+ 9giờ30 - 11giờ: Bộ phận một cửa Thành phố. Sau đó làm thông qua kết quả tại phòng họp UBND Thành phố

Phòng Hương Cam

Dự lúc 9h30, gồm Lãnh đạo: Công an Thành phố, phòng LĐTBXH, phòng TNMT, VP.HĐND&UBND, CT.UBND Phường 2.

Theo CV 536 Công an Tỉnh Đồng Tháp (Hiếu)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
14g00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 29

Phòng họp Thường trực Thành ủy Lịch VP Thành ủy (Hồng)
PCT - Nguyễn Phước Cường 29/03/2023 - 01/04/2023

Dự Hội thảo dự án GcoM

...

P.TN&MT (đ/c Thanh Tuấn)

(H)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Dự họp Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh:

Nd3. Về phương án quy hoạch vị trí xây dựng mới các trụ sở: Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Xây dựng; Sở NNPTNT; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Nd5. Báo cáo việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, Nhà hàng, Khách sạn Thập Nhất Phong của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong

VP UBND Tỉnh

Nd3. QLĐT

Nd5. TNMT

Đ/c Hải mời, dự (H)
10g00

Tiếp Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam)

VP UBND Tỉnh

QLĐT

Đ/c Hải mời, dự (H)
13g30

Họp giải quyết kiến nghị của Trường Cao đẳng Y tế

Văn phòng UBND Tỉnh

Lãnh đạo Phòng QLĐT, TNMT cùng dự

Theo lịch công tác UBND Tỉnh (H)
15g00

Họp giải quyết khiếu nại của ông Võ Thanh Phú, tọa lạc phường 4, thành phố Cao Lãnh

VP UBND Tỉnh

Lãnh đạo phòng: TNMT, QLĐT

Lịch UBND Tỉnh (Hiếu)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn về xây dựng Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

Sở KH và ĐT

Ban QLDA&PTQĐ Thành phố cùng dự (chuẩn bị nd/tl theo yêu cầu của Sở KH&ĐT)

Theo thư mời (Hồng Nga)
........***........ 08g00

Tham gia cùng tổ công tác Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Tịnh Thới

Đảng ủy xã Tịnh Thới

Lãnh đạo các phòng: TNMT, TCKH, QLĐT, KT. Lãnh đạo VP HĐND&UBND

Theo Kế hoạch 86-KH/TU của BTV Thành ủy (Tổ 1); (Hồng)
13g30

Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022

(Trung tâm Tin học Thành phố kết nối đường truyền)

Phòng họp Hương Sen, UBND Thành phố

Thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện Ban Công tác các xã, phường; đại diện Ban Vận động khóm, ấp, Tổ Nhân dân tự quản, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”

(Phòng VHTT Thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo)

Theo thư mời (Hồng Nga)
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
07g30

Họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023

* Trung tâm Tin học kết nối đường truyền

Phòng Hương Xoài LĐVP, CVNC cùng dự; Lịch UBND Tỉnh (Hồng)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 13g30

Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội trường UBND Tỉnh Lịch UBND Tỉnh (Hồng)
PCT - Lê Quang Trạng 13g30

Nội dung này ngày 29/3/2023 chuyển sang: Làm việc với Công ty TNHH MTV TNDV Biển nhân tạo Bento

Phòng Hương Cam - UBND Thành phố

Phòng TCKH (nd,tl), QLĐT (trình chiếu quy hoạch), TNMT, VHTT, UBND P11 (hỗ trợ mời Công ty)

Đ/c Hải mời, dự (H)
15g30

Báo cáo việc không kêu gọi đầu tư DA Khu dân cư Tân Việt Hoà, TPCL

VP UBND Tỉnh

TCKH (nd/tl), QLĐT, BQLDA&PTQĐ

Đ/c Hải mời, dự (H)
........***........ 08g00

Hỗ trợ Đoàn NCTT lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 3

Hội trường Hương Sen, UBND Thành phố BTG Thành ủy đăng ký Hội trường (G)
14g00

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND xã, phường quý I năm 2023

Hội trường Hương Sen Theo KH số 10/KH-HĐND của HĐND TP; (Hồng)
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Làm việc Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

Phòng Hương Mận

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, VP

Đ/c Phong dự (H)
09g30

Cuộc họp này ngày 29/3/2023 chuyển sang: Nghe báo cáo các nội dung

1/ Việc xây dựng Trụ sở BND K1, P11

2/ Qui mô xây dựng bãi đỗ xe tải, xã Mỹ Trà

Phòng Hương Cam

1/ QLĐT (nd/tl), TCKH, TNMT, GDĐT, UBND P11

2/ QLĐT (nd/tl), TCKH, TNMT, BQLDA&PTQĐ, BQLCTCC, UBND xã Mỹ Trà

Đ/c Trí mời, dự (H)
14g00

Họp thông qua đơn giá đất cụ thể các CT

1/ CT Đường cống Hồ Chúa Cang qua bến đò Mỹ An Hưng B, xã Tân Thuận Đông

2/ CT Chỉnh trang Đường Cách Mạng tháng 8 nối dài, P3

3/ CT Mở rộng đường Ngô Quyền gđ1, P3

Phòng Hương Cam

TNMT, QLĐT, TCKH, UBND P3, UBND xã TTĐ

* BQLDA&PTQĐ cb nd/tl/bc

Đ/c Hải mời, dự (H)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00

Tham gia cùng tổ công tác Thành ủy làm việc với trường THPT Thành phố Cao Lãnh

Đảng ủy trường THPT Thành phố Cao Lãnh

Lãnh đạo VP HĐND&UBND, GDĐT

Theo Kế hoạch 86-KH/TU của BTV Thành ủy (Tổ 2); (Hồng)
Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)