Lịch công tác UBND TPCL

UBND Thành phố Cao Lãnh

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 11g00 Bổ sung cuộc họp này:

Trao quyết định công tác cán bộ

Phòng Hương Cam

LĐVP, CVNC dự, Nội vụ

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Tham dự "Tuần lễ Xoài Cao Lãnh và trái cây chủ lực trên sàn thương mại điện tử Tỉnh"

Tại Sen house, đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú

Lãnh đạo phòng Kinh tế và Trung tâm DVNN

Theo KH của Ban QL các dự án IFAD, UNIDO và GIC (Phong)
14g00

Họp BTHCC

Phòng Hương Xoài

TVBTHCC

Đ/c Hưng đăng ký
14g30

Thông qua dự thảo các Kế hoạch:

1/ Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025

2/ Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

3/ Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025

4/ Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND của UBND Tỉnh, chương trình hành động số 42-CTr/TU của BCH Đảng bộ TP về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá X về phát triển KT-XH TP Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

5/ Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý TTXD, TTXD trên địa bàn Thành phố.

6/ Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị thành phố Cao Lãnh đến 2030

(Có tài liệu gởi kèm)

Phòng họp Hương Xoài

- KT (bc), TCKH, LĐTB&XH, TNMT, QLĐT, UBND các xã: Tịnh Thới, TT Tây, TT Đông, Hòa An, Mỹ Ngãi (nd 1)

- Nội dung 2 và 3: tất cả UBND xã, phường

- Nội dung 4: TCKH (nd/tl)

- Nội dung 5 và 6: Phòng QLĐT (bc/tl), tất cả UBND xã, phường

NC Phong đăng ký
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g00

Dự Họp Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I

Cà phê Doanh nghiệp, UBND Tỉnh Lịch UBND Tỉnh (P')
08g00

Dự Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở năm 2022

Thánh thất Cao Đài (Phường 3) Theo thư mời, Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 10g00

Họp Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

Phòng Hương Cam

LĐVP, CVNC dự

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
09g00

Dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Hội trường Hương Sen Theo thư mời. Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
13g30

Nghe báo cáo tình hình, tiến độ XDCB

Phòng Hương Cam

Thủ trưởng các đơn vị: TNMT, TCKH, QLĐT, KT, GDĐT, BQLDA&PTQĐ, BQLCTCC, TTTH, UBND xã, phường

LĐVP, CVNC

* Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo

Đ/c Hưng đăng ký
PCT - Lê Quang Trạng 07g00

THCC

...

TVBTHCC

Đ/c Hưng đăng ký, Đ/c Hải dự.
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 09g00

Họp kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Thành phố

Phòng Hương Mận

Mời lãnh đạo: phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Nội vụ; phòng Tư pháp; phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Tin học; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Thành phố

Hiếu
........***........ 07g30

Tham gia phiên toà xét xử phúc thẩm (vụ khiếu kiện hành chính của ông Trương Vĩnh Khoa, ấp Đông Bình, xã Hòa An).

Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TP giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

...
07g30

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp Tỉnh tháng 5 năm 2022

* Trung tâm Tin học hỗ trợ kết nối đường truyền

Phòng Hương Xoài Ban Tuyên giáo TU đăng ký lịch (Y)
08g00

Tham gia xét xử sơ thẩm (vụ khiếu kiện hành chính của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phường 4.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

UBND TP giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

...
Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
08g00

Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

* Trung tâm Tin học hỗ trợ kết nối đường truyền

Hội trường Hương Sen

Công văn số 535-CV/TU ngày 16/5/2022 của Văn phòng Thành ủy

Lịch VP Thành ủy, Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 14g30 Bổ sung cuộc họp này:

Đi kiểm tra tiến độ các CT XDCB

Tập trung tại UBND TP

QLĐT (đ/c Thoại), BQLDA&PTQĐ (đ/c Vũ)

Đ/c Hưng dự; đ/c Hiệp chuẩn bị phương tiện
PCT - Lê Quang Trạng 14g00

Tiếp đoàn Đoàn HĐND Tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ KTTT trên địa bàn (Thời gian 01 ngày).

- Buổi sáng 08 giờ, khảo sát tại HTX, Tổ hợp tác, Hội quán.

- Buổi chiều 14 giờ làm việc tại UBND thành phố Cao Lãnh.

Phòng họp Hương Xoài

Mời đại diện TT. HĐND TP, đại diện Ban KT-XH HĐND TP,  Lãnh đạo phòng Kinh tế, TCKH, QLĐT, TNMT

Theo KH của HĐND Tỉnh (LĐVP+ nc Phong dự)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 07g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp về báo cáo công tác Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022

Cà phê Doanh nghiệp (G)
07g30

Dự lễ khai mạc Chợ Nhân đạo năm 2022

Công viên Thiếu nhi (đường 30/4, phường 1) Theo thư mời. Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
14g00

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

 

* Trung tâm Tin học kết nối đường truyền

Phòng họp Hương Cam

- Phòng GD&ĐT; Công an; Thành Đoàn; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; Trường Trung học Phổ thông: Đỗ Công Tường; Nguyễn Quang Diêu; Trần Quốc Toản; Thiên Hộ Dương.

- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường 1; Phường 6; Phường 11; phường Hoà Thuận; phường Mỹ Phú.

Lịch UBND Tỉnh (P')
18g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I, năm 2022 

 

 

Sân khấu Quảng trường Văn Miếu (P')
19g00

Hội thi Dân vũ Thành phố chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Công viên Hai Bà Trưng G
CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý 14g00

Họp Bộ phận Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh IOC

Trung tâm IOC Thành phố

- VNPT Tỉnh; Thành viên Bộ phận điều hành trung tâm giám sát thông minh IOC (theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND Thành phố); Phòng GD&ĐT

 

(P')
........***........ 08g00

Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022

* Trung tâm Tin học hỗ trợ kết nối đường truyền

Phòng họp Hương Cam, UBND Thành phố

Phòng VHTT đăng ký 

(G)
08g00

Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

* Trung tâm Tin học hỗ trợ kết nối đường truyền

Phòng Hương Xoài

Công văn số 535-CV/TU ngày 16/5/2022 của Văn phòng Thành ủy

VP Thành ủy đăng ký lịch (Y)
08g30

Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại (vụ khiếu kiện hành chính của ông Nguyễn Văn Tríkhóm Mỹ Hưng, Phường 3

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

UBND TP giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

...
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)
PCVP - Lê Chí Hiếu 07g30

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp) (1 buổi)

* Trung tâm Tin học hỗ trợ kỹ thuật

Hội trường Hương Sen

Công chức, viên chức tham gia xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố; UBND xã, phường.

Hiếu
Phó Chủ tịch HĐND - Vũ Nhật Tân 08g00

Bổ sung cuộc họp này:

Trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh

Tại các đơn vị

MTTQ, LĐLĐ, Nội vụ, TTVH-TT&TT

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 13g30

Hội thảo Chuyên đề phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Hội trường Hương Sen

- Đại diện Ban giám đốc Công an Tỉnh;

- Lãnh đạo các Phòng PV01, PA05, PC01, PC02, PC04, PC08, PV05; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/ĐP Thành phố (theo QĐ số 146/QĐ-UBND-TL ngày 12/12/2018 của UBND Thành phố);

- Mời Bí thư Đảng uỷ các xã, phường;

- Hội đồng bảo vệ ANTT xã, phường: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chủ tịch UBMTTQ, Hội LHPN, Đoàn TNCSHCM, công chức LĐ-TB&XH.

 

 

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
19g30

Dự khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần I năm 2022

Quảng trường Văn Miếu (đường Đặng Văn Bình, phường 1) Theo thư mời. Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Tiếp xúc giải quyết kiến nghị của ông Huỳnh Kim Hải, Phường 1 (đi thực địa)

Phòng Hương Mận

Phòng TNMT (nd/bc); BQLDA&PTQĐ; UBND phường 1 (mời hộ dân và dự)

Đ/c Vũ mời dự (Hiếu)
10g00 Cuộc họp này đình lại:

Nghe báo cáo GPMB CT đường Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân

Phòng Hương Mận

TP, TNMT, QLĐT, TCKH, BQLDA&PTQĐ, UBND xã Mỹ Tân

Đ/c Hưng dự
13g30

Dự ĐHĐB thành lập "Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp - lần 1"

Hội trường - Khối các cơ quan sự nghiệp, số 10 Lê Thị Riêng Theo thư mời của Ban Vận động (Phong)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 08g00

Dự lễ khai mạc khu triển lãm sản phẩm OCOP, văn hoá - du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc

Quảng trường Văn Miếu (đường Đặng Văn Bình, phường 1) Theo thư mời. Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
09g00

Họp về công tác tổ chức Lễ hội Xoài

Phòng họp Hương Cam, UBND Thành phố

Kinh tế, VHTT, TTVH-TT&TT, TC-KH, TTDVNN

(G)
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Dự lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Phường 4 Theo thư mời. Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
16g00

Dự Khai mạc diễu hành xe hoa Sen

Công Văn Miếu (P')
........***........ 14g30

Dự khai mạc Trại sáng tác Ca khúc tỉnh Đồng Tháp năm 2022, chủ đề: "Con người Đồng Tháp, nghĩa tình - năng động - sáng tạo"

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh

UBND Thành phố giao Lãnh đạo Phòng VH&TT tham dự.

(P')
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
07g30 Bổ sung cuộc họp này:

1. Nghe báo cáo việc phân bổ cho sử dụng nguồn tiết kiệm chi phí ngân sách cấp TP năm 2021 chuyển sang năm 2022

2. Bổ sung nội dung: Họp Thành viên UBND Thành phố thông qua phương án quy hoạch phân khu dự án Khu đô thị Phường 3 và dự án Khu đô thị Phường 6 - Tịnh Thới

Phòng Hương Cam

1. TCKH (nd/tl)

2. Thành viên UBND TP, QLĐT (nd/tl), Chủ tịch UBND: P3, P6, xã Tịnh Thới

LĐVP và CVNC dự ( L)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng
09g30

Dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, khánh thành trụ sở Vietcombank Đồng Tháp và Hội nghị khách hàng năm 2022

hội trường trụ sở Vietcombank Đồng Tháp Theo thư mời. Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Quang Trạng,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
13g30 Cuộc họp này đình lại:

Họp Thành viên UBND Thành phố

1. Thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm 2022

2. Cụ thể hoá thực hiện các Chương trình hành động, Kế hoạch của Thành uỷ

Phòng Hương Cam

1. Thành viên UBND TP, TCKH, NV (các đơn vị tham mưu chuẩn bị nd/tl)

2. Thành viên UBND TP, TCKH, NV (các đơn vị tham mưu chuẩn bị nd/tl)

Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
14g00 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (bất thường)

 

Phòng họp Ban Thường vụ Thành uỷ Lịch VP Thành ủy (Y)
PCT - Lê Quang Trạng 07g00 Cuộc họp này đình lại:

THCC

...

TV BTHCC

Đ/c Hưng đăng ký
14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Hop Hội đồng thẩm định giá đất Tỉnh

Phòng họp Sở TC

TNMT, TCKH, BQLDA&PTQĐ

TM Sở TC (Hưng)
14g30

Cuộc họp này ngày 19/5/2022 chuyển sang: Cùng UBND Tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông.

Phòng Hương Tràm

QLĐT

Lịch UBND Tỉnh; đ/c Hải tb,td
16g00 Bổ sung cuộc họp này:

Cùng UBND Tỉnh khảo sát đường Ven sông Tiền giai đoạn 1

Các đơn vị tập trung đầu dự án lộ Hoà Đông

TNMT, UBND P6

Lịch UBND Tỉnh; đ/c Hưng dự
........***........ 08g00

Hội LHPN Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022

Phòng Hương Xoài

Hội LHPN Thành phố đăng ký lịch

Hiếu
14g00

Tham gia phiên toà xét xử sơ thẩm (vụ khiếu kiện hành chính của bà Võ Thị Bạch Ngọc).

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

UBND TP giao lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường dự.

...
Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh 08g00

Nghe báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

Văn phòng Tỉnh ủy

Mời TT/TU, KT, TNMT, QLĐT, CATP, TTTH, UBND xã Tân Thuận Tây, Tâm Quê Hội quán, Thuận Tân Hội quán

Hội nghị có thay đổi địa điểm từ Văn phòng UBND Tỉnh sang Văn phòng Tỉnh uỷ

Lịch UBND Tỉnh (Hưng); Đ/c Phong tb, td
PCT - Lê Quang Trạng 08g00

Hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ Sen Đồng Tháp”
 

Hội trường UBND Tỉnh Theo lịch VPUBND Tỉnh (Phong)
PCT - Lê Thị Mai Trinh 13g30

Dự Chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Đồng Tháp (P')
16g00

Dự bế mạc Lễ hội Sen Đông Tháp lần I năm 2022

Hội trường UBND Tỉnh Theo thư mời. Đăng ký bởi Phạm Hoàng Yến
Chủ nhật ngày 22/05/2022 (22/4/2022 âm lịch)
Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh,
PCT - Lê Thị Mai Trinh
17g30

Dự Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam

Trụ sở UBND thành phố Châu Đốc Theo thư mời (G)