Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 13g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM, CĐN, ĐU

Dự kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trại giam Cao Lãnh và đón nhận Huân chương chiến công hạng ba

PGĐ. Trần Văn Lườm 14g00 H. Cao Lãnh
Thứ 3 ngày 20/3/2018 (4/2/2018 âm lịch)
Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)

Dự HN Học tâp chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và tuyên truyền hưởng ứng Ngày TGHP

PGĐ. Nguyễn Ngọc Năm 07g30 HT.CCDS

Làm việc với TAND H Hồng Ngự về vụ kiện Cty Hưng Lâm

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g00 TA huyện HN

Khảo sát đường ống dẫn nước mặt TTYT huyện Hồng Ngự

PGĐ. Trần Văn Lườm 09g00 TTYT huyện Hồng Ngự

P.KHTC, TM

Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)

Làm việc với TTYT huyện Cao Lãnh

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 09g00 PH số 1 VP Sở Y tế

TTra

Thứ 6 ngày 23/03/2018 (7/2/2018 âm lịch)

Họp BGĐ và các Trưởng, Phó Trưởng phòng góp ý dự thảo KH thực hiện CTr HĐ 59 và 60 của Tỉnh ủy

BGĐ Sở 08g00 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM

Họp Ban Điều hành CCHC

BGĐ Sở 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế

TV

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 15g00 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM, ĐU, CĐN

Thứ 7 ngày 24/3/2018 (8/2/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/3/2018 (9/2/2018 âm lịch)