Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018 (8/8/2018 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 07g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM, ĐU, CĐN

Họp thống nhất nội dung “Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao của ngành Y tế”

BGĐ Sở 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.NVD, KHTC, VP, TM

Thứ 3 ngày 18/09/2018 (9/8/2018 âm lịch)

Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân YTCC khóa 10

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 09g00 Trường CĐYT

P.TCCB

Họp BTV, BCH Đảng bộ Sở Y tế

BTVĐU 13g30 HT Sở Y tế

BCHĐB

Thứ 4 ngày 19/09/2018 (10/8/2018 âm lịch)

Họp về Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống thông tin ngành Y tế

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 Sở KH&ĐT

P.KHTC, VP, TM

Tập huấn “Triển khai vắc xin IPV”

...**... 08g00 KS Hương Sen

P.NVY, NVD

Dự triển khai Kế hoạch mô hình diễn tập xử trí vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại bếp ăn tập thể Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2018

PGĐ. Trần Văn Lườm 09g00 TTYT TP Sa Đéc

P.NVY, CCATTP, TM

Họp Đề án thận nhân tạo của BVĐK KV Hồng Ngự

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 13g30 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, TTra, NVY, TM

Triển khai VB QPPL mới cho CBCC và NLĐ tại VP Sở Y tế

PGĐ. Nguyễn Ngọc Năm 13g30 HT Sở Y tế

CBCC

Họp Đề án liên kết, liên doanh lắp đặt máy MRI 1.5 Tesla và Máy đo loãng xương của BVĐK SĐ

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 15g30 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, TTra, NVY, TM

Thứ 5 ngày 20/09/2018 (11/8/2018 âm lịch)

Dự HN Tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2018

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 07g30 Bộ CHQS Tỉnh

Tiếp Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về PC tham nhũng và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

PGĐ. Trần Văn Lườm 07g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TTra, TCCB, KHTC

Thứ 6 ngày 21/09/2018 (12/8/2018 âm lịch)

Dự HN triển khai về kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận,
PGĐ. Nguyễn Ngọc Năm
08g00 HT Sở Y tế

P.NVD, NVY, VP, TTra, TM

Bổ sung cuộc họp này:

HN trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết phong trào “Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018

PGĐ. Nguyễn Ngọc Năm 08g00 Viettel

Họp triển khai các điểm điều trị Methadone

PGĐ. Trần Văn Lườm 09g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, TCCB, NVY, TM

Làm việc về tình hình tạm ứng ngân sách và quyết toán vốn đầu tư của các đơn vị 

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 14g00 Phòng Hương Tràm

P.KHTC

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn Viện Y tế Công cộng TP.HCM

PGĐ. Nguyễn Ngọc Năm 14g00 HT Sở Y tế

P.TCCB, TM

Thứ 7 ngày 22/9/2018 (13/8/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/09/2018 (14/8/2018 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Ngày hội và phát động Cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2018

Đào Anh Hải 07g00 Công viên văn Miếu