Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

Họp Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I 

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 07g00 Cà phê Doanh nghiệp Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 07g30 ĐUK

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối

BTĐU. Nguyễn Lâm Thái Thuận 07g30 HT. Sở Y tế

ĐV, TM

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 14g00 ĐUK
Bổ sung cuộc họp này:

Họp rà soát danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thuộc lĩnh vực y tế

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, TM

Bổ sung cuộc họp này:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 15g00 Phòng Hương Tràm VPUBND Tỉnh

P.NVY

Báo cáo đề xuất việc hạn chế khai thác và cấp phép khai thác đối với nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 16g30 Phòng Hoa Súng

TTKSBT

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 07g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM; ĐU, CĐN

Họp Hội đồng chấm sáng kiến lĩnh vực kinh tế – xã hội năm 2021 lần 2

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 13g30 Sở Nội vụ
Bổ sung cuộc họp này:

Họp với BHXH Tỉnh

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 14g30 PH số 1 VP Sở Y tế

P.NVY, KHTC, BHXH Tỉnh

Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 HT. Sen Hồng (HT.TU)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g30 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 14g00 Phòng Bông Lúa VPUBND tỉnh
Bổ sung cuộc họp này: Họp về triển khai Công điện số 416/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ PGĐ. Tạ Tùng Lâm 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế P.NVY, TTKSBT, TM
Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 07g30 HT. Bông Sen
Bổ sung cuộc họp này:

Lễ khai mặc khu triển lãm sản phẩm OCOP, Văn hóa – Du lịch, trải nghiệm Sen đa sắc

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 08g00 Quảng trường Văn Miếu

Họp Hội đồng xét đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 14g00 HT Bông lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Chi bộ Văn phòng Sở Y tế

BTCB. Lâm Thị Ngọc Kim 14g00 HT. Sở Y tế

ĐV

Bổ sung cuộc họp này:

Dự khai mạc diễu hành xe hoa Sen

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 16g00 Quảng trường Văn Miếu

Dự Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần 1

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 19g30 Quảng trường Văn Miếu
Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

Hội thảo xây dựng Chuẩn dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 Cần Thơ

P.NVY

Hội thảo phổ biến Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế

...**... 08g00 Cần Thơ

P.NVY

Cuộc họp này đình lại:

Họp bàn về phân cấp (ủy quyền) thẩm quyền quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn ngành y tế.

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận,
PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim
08g00 Phòng Hoa Súng

P. KHTC, P.NVD (chuẩn bị nội dung. Lưu ý nhu cầu mua sắm của các CSYT trong thời gian tới)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Hội thảo trực tuyến về bổ sung vi đa chất

...**... 08g30 PH số 1 VP Sở Y tế

P.NVY, TTKSBT

Cuộc họp này đình lại:

Họp về cho chủ trương không xét nghiệm COVID-19 đối với người dân khu vực biên giới

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 09g00 VPUBND Tỉnh

TTKSBT (Chuẩn bị báo cáo)

Dự công bố Quyết định Thanh tra của Sở Ngoại vụ

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 10g00 HT. Sở Y tế

P.TCCB

Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện đề tài "Xây dựng Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp"

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 Văn phòng Tỉnh ủy Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Dự chương trình xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 13g30 Nhà VHLĐ

Dự bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 16g00 HT.UB
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)