Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018 (12/5/2018 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 08g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM, CĐB, ĐU

Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)

Dự HN sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 07g30 ĐUK

Giám sát công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế huyện Cao Lãnh năm 2018 (01 ngày)

...**... 07g30 H. Cao Lãnh

Đoàn Giám sát

* Họp Hội đồng GDPTNL tỉnh tháng 6

1- Bồi thường kinh phí đào tạo

2-Cử tham gia thi Bác sĩ nội trú 2018

3- Cử đào tạo trình độ đại học, sau đại học 2016-2017

4- Tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ theo quy định Chương trình Mekong 1000

5- Báo cáo KQ liên lạc Ứng viên T T Hồng Thu

 

...**... 09g00 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Họp Ban điều hành dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 14g00 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Họp trực tuyến với đại diện tổ chức Outlaw và AWO (CHLB Đức) về các nội dung:

+ Chương trình giao lưu về văn hoá giữa thanh thiếu niên tại Bang Sachsen và Tỉnh Đồng Tháp do quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên của Bang Sachsen tài trợ.

+ Chương trình hợp tác đào tạo điều dưỡng viên theo tiêu chuẩn CHLB Đức do Công ty Tương Lai phối hợp các tổ chức giáo dục tại Bang Sachsen thực hiện

+ Các nội dung chuẩn bị cho chuyến công tác của đại diện chính quyền Bang Sachsen đến Đồng Tháp vào tháng 10/2018.

...**... 14g00 VPUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 27/06/2018 (14/5/2018 âm lịch)

Giám sát công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại BVĐK Đồng Tháp năm 2018

...**... 07g30 BVĐKĐT

Đoàn Giám sát

Giám sát công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại BVQDY năm 2018

...**... 13g30 BVQDY

Đoàn Giám sát

Thứ 5 ngày 28/06/2018 (15/5/2018 âm lịch)

Giám sát công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại BV YHCT năm 2018

...**... 07g30 BVYHCT

Đoàn Giám sát

* Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

...**... 08g00 Hà Nội Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Giám sát công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại BV PHCN năm 2018

...**... 13g30 BVHCN

Đoàn Giám sát

Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)

* Hội nghị trực tuyến với Bộ Y tế chủ đề " Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở"

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g30 Viettel tỉnh

P.NVY, TM

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* HN trực tuyến với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

...**... 14g00 Cục THADS Tỉnh Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 30/6/2018 (17/5/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)