Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/10/2020 (3/9/2020 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 07g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM, ĐU, CĐN

Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (01 ngày)

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 HT 27 Lý Thường Kiệt

Dự họp Hội CTĐ

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 14g00 HT. Hội CTĐ
Thứ 3 ngày 20/10/2020 (4/9/2020 âm lịch)

Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (01 ngày)

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 08g00 HT 27 Lý Thường Kiệt

Thẩm định và phê duyệt DMKT bổ sung của các đơn vị: BV Đồng Tháp và YHCT (01 ngày)

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 BVĐKĐT, BVYHCT

Đoàn thẩm định

Thứ 4 ngày 21/10/2020 (5/9/2020 âm lịch)

Thông qua dự thảo Nghị quyết các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 09g00 phòng Hoa Súng Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

PGĐ. Trần Văn Lườm 09g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Họp tiến độ thi công, giải quyết tồn đọng các gói thầu cung cấp, lắp đặt TTB y tế thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Ðồng Tháp

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 14g00 HT Sở Y tế

P.KHTC, TM

Thứ 5 ngày 22/10/2020 (6/9/2020 âm lịch)

Họp bàn về hợp đồng lao động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo.

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g00 phòng Hoa Súng

P.TCCB

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 09g30 phòng Hoa Súng

P.KHTC

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp BCH Đảng bộ Sở Y tế

BCHĐB 14g00 HT Sở Y tế
Thứ 6 ngày 23/10/2020 (7/9/2020 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Họp BGĐ Sở

BGĐ Sở 08g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.TCCB

Bổ sung cuộc họp này:

Dự HNTT tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch COVID-19 trong mùa đông năm 2020 và mùa xuân 2021

 

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g30 PH số 1 VP Sở Y tế

P.NVY, NVD, KHTC, TTKSBT

Họp Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định; BHXH họp rút kinh nghiệm thầu 2018-2020 và thống nhất các nội dung cho thầu 2021-2023

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 09g00 HT Sở Y tế

P.NVD, TM

Dự giao ban DA BV 700 giường

PGĐ. Trần Văn Lườm 14g00 tại công trình

P.KHTC

Thứ 7 ngày 24/10/2020 (8/9/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/10/2020 (9/9/2020 âm lịch)