Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 02/10/2023 (18/8/2023 âm lịch)

Họp giao ban tuần, tháng

BGĐ Sở 08g00 HT. Sở Y tế

TP, PTPCM; ĐU, CĐN, LĐ 02 Chi cục

Lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 10g00 TT Hành chính công Tỉnh

P.NVY, TTKSBT

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Họp tăng cường giám sát, điều trị, phòng chống nhiễm khuẩn bệnh đậu mùa khỉ KVPN

...**... 13g30 PH số 1 VP Sở Y tế

P.NVY, TTKSBT; BV Da liễu; BVĐK Đồng Tháp

Thứ 3 ngày 03/10/2023 (19/8/2023 âm lịch)

Công bố quyết định về công tác cán bộ

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 09g00 BVĐKKV Tháp Mười

P.TCCB

Công bố quyết định về công tác cán bộ

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 09g00 BVPHCN

P.TCCB

Họp góp ý Kế hoạch triển khai các mô hình điểm Đề án 06

...**... 14g00 PH lầu 1, CA Tỉnh

P.NVY, VP

Thứ 4 ngày 04/10/2023 (20/8/2023 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Tân Hồng

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 07g30 UBND huyện Tân Hồng

P.KHTC

Họp góp ý về “nội dung đề xuất đưa vào Dự thảo Luật Phòng bệnh”

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 HT. Sở Y tế

P.NVY, KHTC, TTKSBT, TM

Họp các Hội: Y, Dược, YTCC, ĐD, KHHGĐ dự toán theo hướng Sở Y tế đặt hàng

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 08g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, NVY, NVD, TM

Cuộc họp này đình lại:

Làm việc với Bảo hiểm xã hội Tỉnh:

 1. Thành lập BCĐ thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại cấp xã.

2. Đề xuất hỗ trợ BHYT cho nhóm hộ cận nghèo (10%) và hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHYT.

3. Hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

PGĐ. Lâm Thị Ngọc Kim 14g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Họp thẩm định và trình các Chủ trương mua sắm và KHLCNT MS hàng hóa, DV,… của các đơn vị

...**... 14g00 HT. Sở Y tế

Tổ thẩm định, TM

Thứ 5 ngày 05/10/2023 (21/8/2023 âm lịch)

Họp liên ngành khảo sát các hạng mục, công trình Y tế để thực hiện sửa chữa, bảo trì từ nguồn vốn Sự nghiệp y tế năm 2024 và chuẩn bị thủ tục đề xuất các dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa giai đoạn 2026 – 2030

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 08g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, TM

Họp về công tác thực hiện trong thời gian bảo hành của gói thầu số 29, 30 và báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 09g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.KHTC, TM

Họp trao đổi về nội dung đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 10g00 Sở KH&CN;

P.NVY, BV Da liễu

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số Tỉnh

GĐ. Đoàn Tấn Bửu 14g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 06/10/2023 (22/8/2023 âm lịch)

Hội nghị tập thể lãnh đạo kiểm điểm, đánh giá Ban Giám đốc Sở Y tế năm 2023

BGĐ Sở 08g00 HT. Sở Y tế

TPCM, TM

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

Chi ủy 09g30 HT. Sở Y tế

Đảng viên

Thứ 7 ngày 7/10/2023 (23/8/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 8/10/2023 (24/8/2023 âm lịch)