Lịch công tác Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018 (11/11/2018 âm lịch)

Họp giao ban tuần

BGĐ Sở 07g30 PH số 1 VP Sở Y tế

TPCM, ĐU, CĐN

Kiểm tra Trung tâm Giám định y khoa

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 14g00 TTGĐYK

Đoàn kiểm tra

Thứ 3 ngày 18/12/2018 (12/11/2018 âm lịch)

* Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 07g30 HTUB Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018

PGĐ. Trần Văn Lườm 07g30 HTB.BTGTU

Dự Hội nghị triển khai Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g00 TTKSBT Tỉnh

P.NVY, TM

Kiểm tra Bệnh viện PHCN

PGĐ. Nguyễn Ngọc Năm 08g00 BVPHCN

Đoàn kiểm tra

Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể CB LĐQL năm 2018 của ĐU SYT

BCHĐB 14g00 HT Sở Y tế
Bổ sung cuộc họp này:

Họp Ban Tổ chức Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp và Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương – Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều năm 2018

Đào Anh Hải 15g00 Khu di tích Gò Tháp
Thứ 4 ngày 19/12/2018 (13/11/2018 âm lịch)

Kiểm tra Bệnh viện QDY

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 BVQDY

Đoàn kiểm tra

Bổ sung cuộc họp này:

Họp nhận xét đánh giá TP, PTP thuộc Sở

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 13g30 PH số 1 VP Sở Y tế

BGĐ Sở, TP, PTPCM

Họp HĐ xét thi đua Văn phòng Sở

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 15g00 PH số 1 VP Sở Y tế

TVHĐ, VP chuẩn bị nội dung

Bổ sung cuộc họp này:

Khai mạc Tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2018

...**... 19g00 Khu di tích Gò Tháp
Thứ 5 ngày 20/12/2018 (14/11/2018 âm lịch)

Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 07g30 HT. BDVTU
Bổ sung cuộc họp này:

Dự Lễ kỷ niệm 152 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương – Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

...**... 07g30 Khu di tích Gò Tháp

*  Tập huấn trực tuyến với Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đào Anh Hải,
PGĐ. Nguyễn Ngọc Năm
08g00 Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Kiểm tra Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 BV Thái Hòa

Đoàn kiểm tra

Tiếp Đoàn Khảo sát cơ chế tài chính và khả năng đầu tư cho triển khai vắc xin HPV

PGĐ. Trần Văn Lườm 08g00 HT Sở Y tế

P.NVY, KHTC

Họp xem xét hồ sơ trường hợp tai nạn lao động của ông Lưu Văn Tuấn

...**... 08g00 Sở LĐTB&XH;

UQ. TTGĐYK

Dự Hội thảo để khảo sát nhu cầu và góp ý chương trình đào tạo của Trường ĐHYYD Cần Thơ

GĐ. Nguyễn Lâm Thái Thuận 14g00 Trường ĐHYD Cần Thơ

P.TCCB, NVY

Cuộc họp này đình lại:

Tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát BYT về công tác triển khai DA CSSK PHCN ở tỉnh Đồng Tháp

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 14g00 PH số 1 VP Sở Y tế

P.NVY

Thứ 6 ngày 21/12/2018 (15/11/2018 âm lịch)

Kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí

PGĐ. Tạ Tùng Lâm 08g00 BV Tâm Trí

Đoàn kiểm tra

Dự gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu năm 2018

PGĐ. Trần Văn Lườm 11g00 Bộ CHQS Tỉnh
Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/12/2018 (17/11/2018 âm lịch)