Lịch công tác Thư viện tỉnh Đồng Tháp

Thư viện tỉnh Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/6/2023 (25/4/2023 âm lịch)
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)
GĐ. Trần Thị Mỹ Trinh,
PGĐ. Phạm Thị Tường Di
07g00

Tiếp đoàn kiểm tra Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH; giải quyết hưởng và chi trả chế độ BHXH năm 2023

Thư viện Tỉnh

P.TCHCQT: Được, Yến

1 ngày
07g00

Kiểm tra công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết hưởng và chi trả chế độ BHXH năm 2023

Phòng tiếp Công dân TVT

P.TCHCQT: Yến

Thứ 4 ngày 14/6/2023 (27/4/2023 âm lịch)
Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)
GĐ. Trần Thị Mỹ Trinh 07g00

Tiếp công dân định kỳ

Phòng tiếp Công dân TVT
Thứ 6 ngày 16/6/2023 (29/4/2023 âm lịch)
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)